Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 736 від 16.05.2007

Про запровадження державних форвардних закупівель зерна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 16 травня 2007 р. N 736
                Київ
 
          Про запровадження державних
          форвардних закупівель зерна
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 794 ( 794-2007-п ) від 04.06.2007
      N 33 ( 33-2008-п ) від 30.01.2008
      N 121 ( 121-2009-п ) від 18.02.2009 }
 
 
 
   Відповідно до статті 10 Закону України "Про зерно та ринок
зерна в  Україні"  (  37-15  )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Запровадити державні форвардні закупівлі зерна.
 
   2. Затвердити  Порядок  проведення  державних  форвардних
закупівель зерна, що додається.
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 липня 2005 р. N 546 ( 546-2005-п ) "Про
затвердження Порядку надання бюджетних позик у межах режиму
державних заставних закупівель зерна" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 28, ст. 1622).
 
   4. Міністерству  аграрної політики разом з Міністерством
фінансів передбачити під час підготовки проекту Державного бюджету
України  на відповідний рік кошти для формування державного
продовольчого резерву, зокрема для проведення Аграрним фондом
державних форвардних закупівель зерна.
 
 
   { Пункт  5  виключено на підставі Постанови КМ N 794
( 794-2007-п ) від 04.06.2007 }
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 травня 2007 р. N 736
 
               ПОРЯДОК
     проведення державних форвардних закупівель зерна
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм проведення Аграрним фондом
державних форвардних закупівель зерна (далі - форвардні закупівлі)
з метою формування державного продовольчого резерву.
 
   Форвардні закупівлі  передбачають  придбання  зерна  у
сільськогосподарських товаровиробників (далі - товаровиробники) в
установлений маркетинговий період за фіксованою ціною та на умовах
авансового платежу у розмірі 50 відсотків його повної вартості на
момент  укладення  форвардного  біржового  контракту (далі -
контракт).
 
   Постачання зерна згідно з контрактом здійснюється до 1
жовтня, а остаточні розрахунки проводяться до 1 грудня поточного
року. { Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ N 33
( 33-2008-п ) від 30.01.2008 }
 
   2. Аграрний фонд проводить форвардні закупівлі за рахунок
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний
рік,  у  межах  маркетингового  періоду  за  мінімальними
закупівельними цінами, шляхом укладення на Аграрній біржі між
Аграрним  фондом  та товаровиробником контракту, форма якого
затверджується Мінагрополітики. 
 
   Аграрний фонд здійснює форвардні державні закупівлі зерна
врожаю поточного року. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 794 ( 794-2007-п ) від 04.06.2007; із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 33 ( 33-2008-п ) від
30.01.2008 }
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 794
( 794-2007-п ) від 04.06.2007 }
 
   3. Форвардні  закупівлі  проводяться  за  мінімальними
закупівельними цінами, встановленими на зерно на відповідний
маркетинговий період.
 
   4. Аграрний фонд оприлюднює через засоби масової інформації
повідомлення про проведення форвардних закупівель, визначений
обсяг  таких закупівель та розмір мінімальної партії зерна.
Проведення форвардних закупівель розпочинається не раніше ніж
через десять днів від дати опублікування повідомлення.
{ Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 121 ( 121-2009-п ) від
18.02.2009 }
 
   5. Обсяг форвардних закупівель визначається виходячи  із
загального  обсягу  формування  Аграрним  фондом  державного
продовольчого резерву на маркетинговий період.
 
   6. Товаровиробник, який виявив бажання продати зерно на
умовах форвардних закупівель, подає Аграрному фонду заявку за
визначеною Фондом формою.
 
   До заявки додаються такі документи:
 
   довідка про відсутність заборгованості із сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів) та внесків до Пенсійного фонду
України чи відрахувань до фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування, крім тих сум, сплату яких розстрочено або
відстрочено відповідно до законодавства;
 
   довідка про відсутність  простроченої  заборгованості  за
будь-якими видами бюджетної позики, іншими кредитами, крім тих
сум, сплату яких розстрочено або відстрочено відповідно  до
законодавства;
 
   завірені товаровиробником  в  установленому порядку копії
свідоцтва про державну реєстрацію та довідки органу державної
статистики про включення товаровиробника до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України з наданням оригіналів
для ідентифікації;
 
   виписка з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
 
   копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану
вартість;
 
   довідка про  посівні  площі об'єктів державного цінового
регулювання,  видана  управлінням  агропромислового  розвитку
відповідної райдержадміністрації;
 
   копія Статуту юридичної особи та у разі, коли Статутом
передбачена необхідність погодження (затвердження) вищим органом
управління юридичної особи рішень виконавчого органу про укладення
правочинів на певну суму, - оригінал рішення вищого органу
управління щодо погодження (затвердження) укладення контракту та
договору застави.
 
   Для укладення контракту товаровиробник повинен  здійснити
відповідно до вимог законодавства комплексне страхування ризиків
загибелі (втрати) зерна на користь Аграрного фонду. Договір
страхування подається до Аграрного фонду разом із засвідченою
копією платіжного доручення про сплату страхового внеску.
 
   Контракт оформляється у п'яти примірниках.
 
   Після укладення контракту товаровиробник подає до Аграрного
фонду нотаріально засвідчений договір застави майбутнього врожаю
між продавцем та покупцем або нотаріально засвідчений договір
застави зерна, що перебуває у власності товаровиробника, або
подвійне складське свідоцтво на зерно, що є предметом застави.
{ Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 121 ( 121-2009-п ) від
18.02.2009 }
 
   7. Укладений контракт Аграрна біржа передає Аграрному фонду
для прийняття ним остаточного рішення щодо  виплати  авансу
товаровиробнику у разі подання документів, зазначених у пункті 6
цього Порядку, та укладення договору складського зберігання зерна
між покупцем та сертифікованим зерновим складом, який зазначений у
заявці.
{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 121
( 121-2009-п ) від 18.02.2009 }
 
   8. Для виплати авансу товаровиробнику Аграрний фонд подає
Державному казначейству оригінал контракту.
 
   Виплата товаровиробникові  авансу  проводиться  Державним
казначейством на підставі оригіналу контракту шляхом перерахування
коштів на поточний рахунок товаровиробника. Товаровиробник у день
надходження авансу на поточний рахунок видає Аграрному фонду
податкову накладну на відповідну суму. { Абзац другий пункту 8 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 121 ( 121-2009-п ) від
18.02.2009 }
 
   9. Остаточний розрахунок  з  товаровиробником  за  умови
виконання контракту в повному обсязі проводиться Аграрним фондом
на підставі поданих йому таких документів:
 
   договору складського зберігання зерна;
 
   складських документів на зерно, поставлене суб'єктом його
зберігання;
 
   акта приймання-передачі на весь обсяг зерна;
 
   картки про результати аналізу зерна або посвідчення про
якість зерна (сертифіката якості, що видається Державною хлібною
інспекцією Автономної Республіки Крим або обласною державною
хлібною інспекцією); { Абзаци п'ятий і шостий пункту 9 замінено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 121 ( 121-2009-п ) від
18.02.2009 }
 
   податкових накладних на залишок суми вартості зерна, не
оплаченої за контрактом.
 
   Доставка зерна до суб'єкта його зберігання здійснюється за
кошти товаровиробника.
 
   У разі неможливості постачання товаровиробником товару згідно
з контрактом проведення остаточного розрахунку можливе лише після
внесення до контракту відповідних змін. { Абзац восьмий пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 121 ( 121-2009-п ) від 18.02.2009 }
 
   Для проведення остаточного розрахунку за контрактом Аграрний
фонд подає Державному казначейству оригінал контракту, згідно з
яким виплачувався аванс товаровиробнику, і акт приймання-передачі
зерна в повному обсязі.
 
   10. Державне казначейство на підставі документів, зазначених
в абзаці дев'ятому пункту 9 цього Порядку, перераховує кошти на
поточний рахунок товаровиробника у строк, визначений контрактом.
{ Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 121 ( 121-2009-п ) від
18.02.2009 }
 
   11. Складення  та  подання  фінансової  звітності  про
використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та
ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством
порядку.
 
   12. Аграрний фонд щомісяця подає Мінагрополітики звіт про
обсяг форвардних закупівель.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner