Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 172 від 14.05.2007

Про затвердження Змін до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних монет України та сувенірної продукції


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            14.05.2007 N 172
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 червня 2007 р.
                   за N 579/13846
 
 
        Про затвердження Змін до Інструкції
       про організацію виготовлення, випуску
        в обіг і реалізації пам'ятних монет
         України та сувенірної продукції
 
 
   Відповідно до статей 7, 33 та 42 Закону України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою вдосконалення
проведення операцій з організації виготовлення, випуску в обіг і
реалізації  пам'ятних  монет України та сувенірної продукції
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Інструкції  про  організацію
виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних монет України
та сувенірної продукції,  затвердженої  постановою  Правління
Національного банку України від 14.01.2005 N 8 ( z0124-05 ),
зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 01.02.2005 за
N 124/10404 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту  готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва)
після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести
зміст  цієї  постанови  до  відома  центрального  апарату,
територіальних управлінь і структурних одиниць Національного банку
України для використання в роботі.
 
   3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
виконавчого директора з питань   готівково-грошового  обігу
О.М.Толстого та директора Департаменту готівково-грошового обігу
Н.В.Дорофєєву.
 
 В.о Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   14.05.2007 N 172
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 червня 2007 р.
                   за N 579/13846
 
 
               ЗМІНИ
    до Інструкції про організацію виготовлення, випуску
      в обіг і реалізації пам'ятних монет України
           та сувенірної продукції
              ( z0124-05 )
 
 
   1. В абзаці другому пункту 1.2 глави 1 слово "відпускної"
виключити.
 
   2. У главі 2:
 
   2.1. Пункт 2.4 доповнити абзацом такого змісту:
   "За рішенням Правління Національного банку до плану випуску
монет можуть вноситися зміни на виконання відповідних указів
Президента України, розпоряджень Кабінету  Міністрів  України
виключно за рахунок резерву монет, передбачених розділом III цього
плану".
 
   2.2. У пункті 2.5:
   в абзаці другому слова "якому підпорядкований Департамент"
замінити  словами  "або  виконавчому  директорові  з  питань
готівково-грошового  обігу"  і  після  слів  "що  монети"
доповнитисловами "крім тих, які внесені до плану випуску монет
протягом року відповідно до абзацу другого пункту 2.4 цієї
Інструкції";
   в абзаці  третьому  слова  "першому  заступнику  Голови
Національного банку" замінити словами "виконавчому директорові з
питань готівково-грошового обігу".
 
   3. У главі 3:
 
   3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
   "3.1. Після затвердження Правлінням Національного банку плану
випуску монет Департамент організовує розроблення ескізів монет
шляхом укладення договорів про створення ескізів (дизайну) монети
з художниками, які відповідно до умов цього договору подають
Департаменту ескізи (дизайн) монети разом з авторським описом
кожного варіанта".
 
   3.2. У пункті 3.6 слова "якому підпорядкований Департамент"
замінити  словами  "виконавчим   директором   з   питань
готівково-грошового обігу".
 
   4. Абзац одинадцятий пункту 4.5 глави 4 доповнити словами
"або виконавчим директором з питань готівково-грошового обігу".
 
   5. У главі 5:
 
   5.1. В абзаці четвертому пункту 5.2 слова "Заступник Голови
Національного банку України" замінити словами "Заступник Голови
Національного банку України або виконавчий директор з питань
готівково-грошового обігу".
 
   5.2. Абзац дванадцятий пункту 5.8 доповнити словами "або
виконавчим директором з питань готівково-грошового обігу".
 
   5.3. У пункті 5.11 слова "Департамент перевезення цінностей
та організації інкасації" замінити словами "управління перевезення
цінностей Центрального сховища".
 
   5.4. Пункт 5.12 викласти в такій редакції:
   "5.12. В окремих випадках (випуск монет, унесених до плану
випуску монет протягом року відповідно до пункту 2.4  цієї
Інструкції, перенесення строку випуску монети в обіг на більш
ранній тощо) дозволяється затвердження Національним банком зразків
монет,   сувенірної  продукції  за  участю  представника
Банкнотно-монетного двору  без  передавання  цих  зразків  до
Центрального сховища та Операційного управління".
 
   6. У пункті 6.2 глави 6 слова "якому він підпорядкований"
замінити  словами  "або  виконавчого  директора  з  питань
готівково-грошового обігу".
 
   7. У главі 7:
 
   7.1. Пункт  7.1  після слова "ринках" доповнити словами
"вартості дорогоцінних металів".
 
   7.2. Пункт 7.2 викласти в такій редакції:
   "7.2. Оптові  та роздрібні ціни на монети за типами і
сувенірну продукцію за кожним найменуванням, зміни, що вносяться
до цих цін у разі їх перегляду, та їх розрахунок затверджуються
відповідним розпорядженням Національного банку. Розрахунок цін
(оптових  і  роздрібних)  на  монети та сувенірну продукцію
здійснюється із заокругленням до гривні".
 
   7.3. Пункт 7.5 викласти в такій редакції:
   "7.5. Перегляд  оптових  і роздрібних цін на монети та
сувенірну продукцію здійснюється в разі зміни:
   вартості виготовлення монет і сувенірної продукції;
   кон'юнктури ринку, попиту на монети та сувенірну продукцію
тощо.
   Перегляд оптових і роздрібних цін на монети та сувенірну
продукцію із дорогоцінних металів здійснюється також у разі
збільшення (зменшення) вартості дорогоцінного металу порівняно з
його діючою вартістю в оптовій (роздрібній) ціні в установленому
Національним банком порядку".
 
   7.4. Пункт 7.6 виключити.
   У зв'язку з цим пункт 7.7 уважати пунктом 7.6.
 
   8. Глави 8 та 9 викласти в новій редакції:
 
   "8. Операції, що здійснюються з монетами та сувенірною
        продукцією в Центральному сховищі
 
   8.1. Банкнотно-монетний двір (Державна скарбниця) передає до
Центрального сховища монети та сувенірну продукцію в упаковці, що
відповідає вимогам установлених технічних  умов,  у  строки,
передбачені планом-графіком основних етапів виготовлення пам'ятних
монет.
 
   8.2. Центральне сховище обліковує  монети  та  сувенірну
продукцію,  отриману від Банкнотно-монетного двору (Державної
скарбниці), відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку з бухгалтерського обліку операцій з банкнотами, обіговими,
пам'ятними та ювілейними монетами в системі Національного банку.
Крім того, монети, вироби з використанням монет або банкнот
національної валюти України в сувенірній упаковці обліковуються в
резервних фондах банкнот і монет з розподілом за індексами,
номіналами та кодами монет і банкнот.
 
   8.3. У Центральному сховищі монети та сувенірна продукція
зберігаються окремо від інших цінностей.
 
   8.4. Центральне сховище на підставі відповідних розпорядження
і емісійних дозволів  Національного  банку  видає  (приймає)
Операційному та територіальним управлінням Національного банку:
   монети, які мають гривневий номінал, вироби з використанням
монет  або банкнот національної валюти України в сувенірній
упаковці - за видатковим позабалансовим ордером за номінальною
вартістю банкнот і монет, описом цінностей у національній валюті
України, що перевозяться, та накладною на відпуск цінностей у
системі Національного банку України (додаток 7) за вартістю їх
виготовлення (підписи інкасаторів у накладній не проставляються);
   сувенірну продукцію, що не має гривневого номіналу та не
виконує функцію засобу платежу, - за накладною на  відпуск
цінностей  у  системі  Національного  банку України у трьох
примірниках за вартістю їх виготовлення, у якій  інкасатори
ставлять  підписи  про  отримання.  Один примірник накладної
залишається в Центральному сховищі, а два - видаються інкасаторам.
   Монети, сувенірна продукція й індивідуальна упаковка мають
бути непошкодженими.
 
   9. Розподіл монет і сувенірної продукції Операційному
    та територіальним управлінням Національного банку
 
   9.1. Розподіл монет і сувенірної продукції Операційному та
територіальним  управлінням  Національного  банку  здійснює
Департамент і готує відповідне розпорядження, яке засвідчується
підписом заступника Голови Національного банку або виконавчого
директора з питань готівково-грошового обігу.
 
   9.2. У  разі додаткової потреби в монетах і сувенірній
продукції Операційне та територіальні управління Національного
банку надсилають Департаменту заявки за підписом керівника або
його заступника, у яких зазначаються найменування, кількість і вид
металу. На підставі отриманих заявок і залежно від наявності монет
та сувенірної продукції в Центральному сховищі Департамент готує
розпорядження  про  їх видачу Операційному та територіальним
управлінням Національного банку, яке  засвідчується  підписом
заступника Голови Національного банку або виконавчого директора з
питань готівково-грошового обігу.
 
   9.3. З Центрального сховища монети та сувенірна продукція, що
укомплектовані  за  видами,  надходять  до  Операційного  та
територіальних управлінь Національного  банку  у  відповідній
упаковці. Інкасатори отримують ці монети, сувенірну продукцію
згідно з описом, накладною і видатковим позабалансовим ордером за
дорученням, що оформляється відповідно до чинного порядку.
 
   9.4. Матеріально відповідальні особи приймають доставлені
інкасаторами монети  та  сувенірну  продукцію  з  перевіркою
правильності  їх пакування і формування відповідно до вимог
нормативно-правових актів з питань касової роботи.
   На двох примірниках опису цінностей у національній валюті
України, що  перевозяться,  матеріально  відповідальні  особи
розписуються про прийняття монет, які мають гривневий номінал,
виробів з використанням монет або банкнот національної валюти
України в сувенірній упаковці, а інкасатори - про їх здавання.
Один примірник опису та накладна на видачу цінностей залишаються в
територіальному або Операційному управлінні Національного банку,
другий - після підпису і засвідчення відбитком печатки матеріально
відповідальних осіб передається інкасаторам.
   Про прийняття сувенірної продукції, що не має гривневого
номіналу  та не виконує функцію засобу платежу, матеріально
відповідальні особи  та  інкасатори,  які  здали  продукцію,
розписуються у двох примірниках накладної на видачу цінностей.
Перший  примірник  накладної  залишається  в  територіальному
управлінні  Національного  банку,  другий - після підпису і
засвідчення відбитком печатки матеріально відповідальних осіб
передається інкасаторам.
 
   9.5. У  день зарахування до сховищ монет та виробів з
використанням монет або банкнот національної валюти України в
сувенірній  упаковці  Операційне  та територіальні управління
надсилають Центральному  сховищу  і  Департаменту  відповідне
підтвердження.  Також  Центральному  сховищу  надсилається
підтвердження про отримання цінностей за вартістю їх виготовлення
згідно з накладною".
 
   9. У главі 10:
 
   9.1. Назву і текст глави після слів "пошкоджені монети" у
всіх відмінках доповнити словами "та сувенірна продукція" у
відповідних відмінках.
 
   9.2. Пункт 10.1 після слова "створеною" доповнити словами
"згідно з наказом керівника".
 
   9.3. Пункт 10.2 доповнити абзацом такого змісту:
   "Пошкоджені монети та сувенірну продукцію із дорогоцінних
металів Центральне сховище передає до Банкнотно-монетного двору
для знищення в установленому порядку зображення на монетах або
сувенірній продукції з подальшим поверненням до Центрального
сховища. Витрати на проведення Банкнотно-монетним двором знищення
зображення на монетах або сувенірній продукції відшкодовуються
Центральним сховищем і відносяться на статтю "Інші неопераційні
витрати".
 
   9.4. Пункт 10.4 доповнити словами "або заміни в разі дії
гарантійного строку".
 
   10. Главу 11 виключити.
   У зв'язку з цим глави 12, 13 уважати відповідно главами 11,
12.
 
   11. У главі 11:
 
   11.1. У пункті 11.2:
   слова "першого  заступника  Голови  Національного  банку"
замінити словами "уповноваженої особи Національного банку";
   доповнити пункт абзацом такого змісту:
   "Статус дистриб'ютора та визначення йому розміру партії монет
Національний банк надає кожному банку окремо, ураховуючи наявну
розгалужену мережу філій і відділень по всій території України,
досвід роботи на ринку дорогоцінних металів, а також можливість
самостійного  отримання  монет  партіями  шляхом  укладення
відповідного договору, у якому обов'язково передбачаються умови
реалізації монет дистриб'ютором".
 
   11.2. У пункті 11.3 слова "кіоски і" виключити.
 
   11.3. Абзац перший пункту 11.5 доповнити реченням такого
змісту: "Після закінчення операційного часу на підставі реєстру
квитанцій  на  реалізовані  монети  та  сувенірну  продукцію
оформляються прибутковий та видатковий касові ордери (під час
реалізації  монет  карбованцевого  номіналу  -  видатковий
позабалансовий ордер)".
 
   11.4. У пункті 11.11:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту: "У разі зміни
цін на монети, сувенірну та супутню продукцію, вартість яких уже
сплачена клієнтами до дати їх зміни (кошти отримані на рахунок
Операційного або територіального  управління),  видача  монет,
сувенірної  та  супутньої  продукції здійснюється за цінами,
зазначеними в рахунку, що виданий Операційним або територіальним
управлінням";
   в абзаці другому слова  "накладна,  податкова  накладна"
замінити словами і цифрою "накладна  на  відпуск  цінностей
(додаток 8), податкова накладна".
 
   11.5. Пункт 11.15 доповнити абзацами такого змісту:
   "Операційне та територіальні управління можуть передавати для
експонування монети, сувенірну та супутню продукцію до музеїв та
інших організацій (на постійно діючих експозиціях Національного
банку тощо), з якими укладаються відповідні договори за рішенням
Правління Національного банку.
   Видача монет, сувенірної та супутньої продукції працівникові
Національного  банку  здійснюється  на  підставі відповідного
розпорядження або постанови, наказу з оформленням акта  про
приймання-здавання цінностей і таких документів:
   на монети,  які  мають  гривневий  номінал,  вироби  з
використанням монет або банкнот національної валюти України в
сувенірній упаковці - видаткового касового ордера;
   на монети карбованцевого номіналу або монети колишнього СРСР
- видаткового позабалансового ордера;
   на сувенірну та супутню продукції - меморіальних ордерів.
   Про використання монет, сувенірної та супутньої продукції
протягом 10 днів після проведення заходу складається акт або звіт
про використання за призначенням виданих монет, сувенірної та
супутньої продукції, який затверджується в установленому порядку
та є підставою для відображення в обліку монет, сувенірної та
супутньої продукції.
   У разі повернення монет, сувенірної та супутньої продукції
(як невикористаних за призначенням) до каси Операційного або
територіального управління оформляються акт про приймання-здавання
цінностей і такі документи:
   на монети,  які  мають  гривневий  номінал,  вироби  з
використанням монет або банкнот національної валюти України в
сувенірній упаковці - прибутковий касовий ордер;
   на монети карбованцевого номіналу або монети колишнього СРСР
- прибутковий позабалансовий ордер;
   на сувенірну та супутню продукції - меморіальні ордери.
   У разі виявлення недостачі монет, сувенірної та супутньої
продукції  та відсутності документів про їх використання за
призначенням працівник несе повну матеріальну відповідальність у
порядку, передбаченому законодавством про працю".
 
   12. У додатку 4:
   після слова "монет" у всіх відмінках доповнити  словами
"сувенірної продукції" у відповідних відмінках;
   слова "(найменування, номінал, метал,  кількість,  сума)"
замінити словами "(код, найменування, номінал, метал, кількість,
сума за номіналом)".
 
   13. Інструкцію доповнити додатками 7 та 8 такого змісту:
 
 
                   "Додаток 7
                   до Інструкції
                   про організацію
                   виготовлення, випуску
                   в обіг і реалізації
                   пам'ятних монет України
                   та сувенірної продукції
 
 
            НАКЛАДНА N ________
         на відпуск цінностей у системі
          Національного банку України
 
 
Дата ___________
 
Відправник цінностей _____________________________________________
 
Одержувач цінностей ______________________________________________
 
Підстава _________________________________________________________
 
Через ____________________________________________________________
          (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Доручення N _____ від _________ 200 р.
 
------------------------------------------------------------------
|N  |Код |Найменування |Одиниця |Кількість |Ціна (вартість|Сума |
|з/п |  |       | виміру |     |виготовлення) |   |
|----+----+-------------+--------+----------+--------------+-----|
|  |  |       |    |     |       |   |
|----+----+-------------+--------+----------+--------------+-----|
|  |  |       |    |     |       |   |
|----+----+-------------+--------+----------+--------------+-----|
|... |  |       |    |     |       |   |
|--------------------------------+----------+--------------+-----|
|Усього:             |     |   Х    |   |
------------------------------------------------------------------
 
Усього на суму: __________________________________________________
                 (словами)
 
 Видали:               Прийняли:
 _______________________________   ____________________________
 (прізвище,              (прізвище, ім'я
 ім'я та по батькові)  (підпис)   та по батькові,
                   номер посвідчення) (підпис)
 
 _______________________________   ____________________________
 (прізвище,              (прізвище, ім'я
 ім'я та по батькові)  (підпис)   та по батькові,
                   номер посвідчення) (підпис)
 
 _______________________________   ____________________________
 (прізвище,              (прізвище, ім'я
 ім'я та по батькові)  (підпис)   та по батькові,
                   номер посвідчення) (підпис)
 
   М.П.
 
 Здали:              Прийняли:
 ____________________________   _______________________________
 (прізвище, ім'я          (прізвище,
 та по батькові,          ім'я та по батькові)  (підпис)
 номер посвідчення) (підпис)
 
 ____________________________   _______________________________
 (прізвище, ім'я          (прізвище,
 та по батькові,          ім'я та по батькові)  (підпис)
 номер посвідчення) (підпис)
 
 ____________________________   _______________________________
 (прізвище, ім'я          (прізвище,
 та по батькові,          ім'я та по батькові)  (підпис)
 номер посвідчення) (підпис)
 
   М.П.
 
 
                   Додаток 8
                   до Інструкції
                   про організацію
                   виготовлення, випуску
                   в обіг і реалізації
                   пам'ятних монет України
                   та сувенірної продукції
 
   _________________________________________
   (найменування територіального управління)
 
 
            НАКЛАДНА N ________
            на відпуск цінностей
 
 
 
Дата ___________
 
Одержувач цінностей ______________________________________________
 
Підстава _________________________________________________________
 
Через ____________________________________________________________
           (прізвище, ім'я та по батькові)
 
Довіреність серія ________ N _________________ від ________ 200 р.
 
------------------------------------------------------------------------
|Код|Наймену- |Ме-|Одини-|Номі-|Кіль-| Сума за | Ціна |Сума без|Ціна з|
|  | вання |тал| ця | нал |кість|номіналь-|без ПДВ| ПДВ та |ПДВ за|
|  |цінностей|  |виміру|   |   |  ною  | та  | номі- |одини-|
|  |     |  |   |   |   |вартістю | номі- |нальної | цю |
|  |     |  |   |   |   | (для  | налу |вартості| про- |
|  |     |  |   |   |   | монет) |одиниці|    |дукції|
|  |     |  |   |   |   |     |продук-|    |   |
|  |     |  |   |   |   |     | ції |    |   |
|---+---------+---+------+-----+-----+---------+-------+--------+------|
|  |     |  |   |   |   |     |    |    |   |
|---+---------+---+------+-----+-----+---------+-------+--------+------|
|  |     |  |   |   |   |     |    |    |   |
|---+---------+---+------+-----+-----+---------+-------+--------+------|
|  |     |  |   |   |   |     |    |    |   |
|---+---------+---+------+-----+-----+---------+-------+--------+------|
|  |     |  |   |   |   |     |    |    |   |
|---+---------+---+------+-----+-----+---------+-------+--------+------|
|  |     |  |   |   |   |     |    |    |   |
|------------------------------+-----+---------+-------+--------+------|
|Усього:            |   |     |  Х  |    | Х  |
|------------------------------------------------------+---------------|
|У т.ч.:                        |        |
|Разом без ПДВ                     |        |
|------------------------------------------------------+---------------|
|ПДВ (20%)                       |        |
|------------------------------------------------------+---------------|
|Номінальна вартість                  |        |
|------------------------------------------------------+---------------|
|Усього з ПДВ до сплати:                |        |
|----------------------------------------------------------------------|
|Усього на суму: ___________________________________________________  |
|(словами )                              |
|У т.ч. ПДВ:                              |
|___________________________________________________________      |
------------------------------------------------------------------------
 
 ___________________________   __________  ____________
 (відповідальний виконавець)   (підпис)   (N телефону)
 
   М.П.
 
  Видали:              Отримали:
 _______________________       __________________________
 (прізвище,ім'я            (прізвище, ім'я
 та по батькові)           та по батькові)
 
 _______________________       __________________________
 (прізвище,ім'я            (прізвище, ім'я
 та по батькові)           та по батькові)
 
 _______________________       __________________________
 (прізвище,ім'я            (прізвище, ім'я
 та по батькові)           та по батькові)".
 
 Директор Департаменту
 готівково-грошового обігу              Н.В.Дорофєєва
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner