Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 20 від 27.04.2007

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

 ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
    НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
             27.04.2007 N 20
 
 
       Про затвердження Програми робіт Фонду
        соціального страхування від нещасних
       випадків на виробництві та професійних
         захворювань України на 2007 рік
 
 { Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального
        страхування від нещасних випадків на виробництві
                   та професійних захворювань
  N 5 ( v0005583-08 ) від 28.02.2008
  N 46 ( v0046583-08 ) від 03.10.2008 }
 
 
   Відповідно до абзацу сьомого пункту 7 частини сьомої статті
17 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
підпункту 7 "е" пункту 12 Статуту Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд), затвердженого постановою правління Фонду
від 18 квітня 2000 р. N 4 ( v0004583-00 ) (із змінами), правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Програму робіт Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України на 2007 рік, що додається.
 
   2. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
виконавчу дирекцію Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
 
 Голова правління                     Г.Галиць
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова правління
                   Фонду соціального
                   страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних
                   захворювань України
                   27.04.2007 N 20
 
 
               ПРОГРАМА
     робіт Фонду соціального страхування від нещасних
       випадків на виробництві та професійних
         захворювань України на 2007 рік
 
 
             Розділ I. Вступ
 
   Розробка та  затвердження  правлінням  Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд) річної Програми робіт Фонду
(далі  -  Програма)  передбачено  Законом  України  "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві  та  професійного  захворювання,  які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (далі - базовий
Закон) (абзац сьомий пункту 7 частини сьомої статті 17), а також
Статутом Фонду ( v0004583-00 ) (підпункт 7 "е" пункту 12).
   Головною метою цієї Програми є підвищення ефективності роботи
Фонду  та  його  робочих  органів  щодо  реалізації завдань
загальнообов'язкового державного соціального  страхування  від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності (далі страхування від нещасного
випадку) та основних статутних завдань Фонду.
   Програма містить  аналіз  проблемних  питань,  визначає
пріоритетні  завдання діяльності Фонду на короткострокову та
середньострокову перспективи та заходи щодо їх вирішення згідно з
додатками 1 та 2.
 
      Розділ II. Пріоритетні напрями і завдання
          та механізми їх реалізації
 
   1. Профілактика  нещасних  випадків  на  виробництві  та
професійних захворювань
 
   а) аналіз проблемних питань за напрямом
 
   Високий рівень виробничого травматизму в Україні свідчить про
те, що стан охорони та умов праці на виробництві не повною мірою
відповідає вимогам законодавства та нормативно-правових актів з
охорони праці. Є нагальна необхідність розроблення та реалізації
пріоритетних  профілактичних заходів, спрямованих на усунення
шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним
випадкам  на виробництві, професійним захворюванням та іншим
випадкам загрози здоров'ю застрахованих, пов'язаних з умовами
праці.
   За період з 2002 по 2006 роки кількість страхових випадків на
виробництві в Україні зменшилася з 28 105 до 20 065, у т.ч. із
смертельним наслідком - з 1130 до 892.
   У 2006  році порівняно з 2005 роком кількість випадків
травматизму на виробництві зменшилась на 1778 (8,1%) травмованих
осіб (було - 21 843, стало 20 065), в тому числі зменшилась на 8
(0,9%) кількість травмованих осіб із смертельним наслідком (було
900, стало - 892).
   Як показує аналіз виробничого травматизму за 2006  рік,
переважна більшість нещасних випадків сталася: через організаційні
причини - 17 666 (88%), серед яких порушення трудової і виробничої
дисципліни - 10 702 нещасні випадки (зокрема при підземному
видобуванні кам'яного вугілля сталося 3940 нещасних випадків);
порушення  технологічного  процесу  -  922; порушення правил
дорожнього руху - 902; недоліки під час навчання безпечним
прийомам праці - 863.
   Через технічні причини сталося 3302 (16%) нещасні випадки, у
т.ч. 1615 через незадовільний технічний стан виробничих об'єктів,
засобів виробництва, транспортних засобів. Через психофізіологічні
причини стався 1721 нещасний випадок (9%), у т.ч. 518 через
травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.
   Станом на 01.01.2007 р. Фондом здійснюються виплати 319
тисячам потерпілих на виробництві.
   В Україні досить високий рівень професійної захворюваності,
який безпосередньо пов'язаний з важкими та шкідливими умовами
праці на виробництві, роботою в умовах, що не відповідають
санітарно-гігієнічним  правилам  і  нормам  за  рівнями  або
концентраціями  небезпечних  і шкідливих виробничих факторів.
Кількість випадків профзахворювань на виробництві у 2006 році
збільшилась на 207 осіб (3,4%) (було - 5931, стало - 6138).
Збільшилась також кількість випадків смерті від  професійних
захворювань на 214 осіб, або на 36,8% (було - 368, стало - 582).
   Тільки 27,1% підприємств в Україні відповідають  вимогам
санітарного законодавства. Найбільш небезпечні умови праці на
підприємствах вугільної промисловості  (52,4%),  машинобудівної
галузі (49-56,3%),   сільського  господарства  (45,7%),  у
гірничодобувній промисловості (50%). В цілому в Україні професійна
патологія реєструється у працівників більш як 200 професій, що
знаходяться під впливом більш як 80 виробничих шкідливих факторів.
Найбільша кількість працівників, у яких є професійні захворювання,
мають виробничий стаж від 10 до 25 років і вік старше 40 років.
   Внаслідок переходу  від  галузевого  принципу  управління
економікою до функціонального з ліквідацією деяких міністерств та
відомств, розвитком різних форм власності, зміни ролі профспілок
загублено принцип цілісності системи управління охороною праці,
відбулася її зміна у бік спрощення.
   Системи управління охороною праці  на  підприємствах  не
впроваджені, або впроваджені формально, і тому вони фактично є
недієздатними.
   В умовах  хронічної  недостачі  оборотних  коштів багато
роботодавців розглядають витрати на охорону праці як резерв для
зниження виробничих витрат, тому заходи щодо забезпечення здорових
і безпечних умов праці фінансуються за залишковим принципом,
внаслідок чого значна частина працюючих навіть не забезпечена
самими необхідними засобами індивідуального захисту.
   Програми робіт, що розробляються, плани заходів з охорони
праці, спрямовані на вирішення локальних, здебільшого технічних
завдань і не зачіпають корінні причини незадовільних умов та
безпеки виробництва.
   Управління охороною праці законодавче не оформлено як цілісна
саморегулююча та самоуправляюча система, в правових актах не
відображено її правові елементи.
   Основою системи управління охороною праці є нормативна база.
В країні нараховується більш як 15 тис. діючих нормативно-правових
актів, які не відповідають реаліям сьогодення або розроблялися
30-40 років  тому  назад.  Але і такими актами підприємства
забезпечені на 20-60%. На деякі пожежо- та  вибухонебезпечні
виробництва правила безпеки взагалі не розроблялися. За роки
незалежної України розроблено нових і переглянуто діючих близько
300 нормативно-правових документів.
   Важливою складовою системи управління охороною  праці  є
економічне  стимулювання роботодавців у створенні здорових і
безпечних умов виробництва. З моменту прийняття Закону України
"Про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) пройшло сім років,
але нормативних актів для реалізації положень цього Закону не
розроблено.
   Як відомо,  малі  підприємства  мають  свою  специфіку
виробництва. Рівень травматизму тут значно вищий, ніж на великих
підприємствах. Керівники малого підприємства одночасно виконують
функції багатьох спеціалістів та не завжди можуть виконувати всі
вимоги організаційного характеру, які здебільшого розроблялися для
великих підприємств, підприємств-гігантів. Існує дві передумови,
які забезпечують створення нормативних умов праці на  малих
підприємствах: по-перше - власник такого підприємства повинен бути
впевненим у необхідності реалізації заходів з охорони праці і
по-друге - добре знати, як можна реалізувати ці заходи в умовах
його виробництва.
   На переважній  більшості  малих  підприємств  зазначені
передумови відсутні. Значну роль в системі охорони праці повинні
виконувати страхові експерти Фонду.
   Необхідний механізм впливу страхового експерта на працівників
підприємства; впливу не епізодичного (від випадку до випадку), а
постійного. І не по окремих, хоча й дуже важливих, питаннях з
охорони праці, а в цілому по цій проблемі. Такий механізм не
розроблено. Страховий експерт в основному повторює форми та методи
роботи інспектора державного нагляду; подібними є і критерії
оцінки їх роботи. При єдності  цілей  завдання,  які  ними
вирішуються, є різними. Сьогодні це не враховується, що шкодить
справі.
   Системи управління  охороною  праці  на  виробничому,
регіональному, галузевому та державному рівнях  можуть  бути
ефективні лише в тому випадку, якщо вони передбачають комплексне
вирішення  актуальних   завдань   наукового,   технічного,
технологічного,   нормативно-правового   та   інформаційного
забезпечення охорони праці,  першочергове  усунення  найбільш
поширених технічних, організаційних та психофізіологічних причин
нещасних випадків і професійних захворювань.
   Для такого  диференційованого  підходу  в  організації
профілактичної роботи необхідний оперативний достовірний звіт про
всі нещасні випадки та профзахворювання, глибокий автоматизований
аналіз їх причин.
   Планування профілактичних заходів на довго- та короткотривалі
перспективи, розробка та реалізація оперативних заходів для оцінки
рівня професійного ризику, його пріоритетного зниження та усунення
потребують створення єдиної  інформаційно-аналітичної  системи
Фонду, автоматизації комплексу робіт, пов'язаних з охороною життя
та здоров'я людей, доступу до цієї системи спеціалістів органів
державної  влади,  органів  нагляду,  робочих органів Фонду,
профспілок,  роботодавців,  науково-дослідних  організацій  та
навчальних закладів.
   За період з 01.04.2001 р. по 01.01.2007 р. потерпілим на
виробництві з бюджету Фонду виплачено близько 6 мільярдів гривень.
У 2006 році Фондом виплачено потерпілим на відшкодування шкоди,
медичну,  професійну і соціальну реабілітацію потерпілих від
нещасних випадків на виробництві та осіб, що страждають на
професійні захворювання, понад 2,1 мільярда гривень.
 
   б) пріоритетні завдання
 
   1) аналіз стану умов праці на робочих місцях підприємств
України на предмет наявності шкідливих факторів та розробка
заходів щодо їх усунення, які передбачають:
   здійснення аналізу фактичного стану охорони праці за видами
економічної  діяльності  з  послідовним  виділенням  типових
підприємств по окремих галузях на основі вивчення умов праці на
кожній ділянці, кожному робочому місці, в першу чергу в найбільш
травмонебезпечних галузях: вугільна, гірничорудна, металургійна,
машинобудівна,  хімічна,  легка,  будівельних  матеріалів,
будівництво, електроенергетика, сільське господарство, транспорт,
а також медичні заклади (визначені за результатами страхових
виплат);
   визначення факторів  ризику  отримання травм працівниками
підприємств у найбільш травмонебезпечних галузях;
   розробку:
   пропозицій і рекомендацій щодо усунення впливу шкідливих та
небезпечних  факторів,  удосконалення,  заміни,  оновлення та
модернізації обладнання і технологій;
   розробка нормативної  документації, змін та доповнень до
законодавства, які сприятимуть впровадженню наданих рекомендацій;
   рекомендацій щодо проведення організаційних заходів, заходів
з інструктажу безпеки праці, посібників щодо безпечного ведення
робіт, навчання, наглядної агітації, створення фільмів з безпеки
праці, і таке інше;
   рекомендацій щодо необхідності впровадження заходів і засобів
колективного і індивідуального захисту працівників;
   рекомендацій щодо    медико-профілактичних    заходів,
удосконалення методології  професійного  відбору,  методології
медичних оглядів для працівників, які знаходяться під впливом
шкідливих факторів праці та ризиком підвищеного травматизму,
розробка  заходів  щодо оптимізації робочого дня працівника,
розробка нормативної  документації,  змін  та  доповнень  до
законодавства, які сприятимуть впровадженню наданих рекомендацій;
   2) аналіз професійних захворювань  та  заходи  щодо  їх
зменшення, які включають:
   проведення досліджень шкідливих факторів, які  викликають
найбільш поширені професійні захворювання: пневмоконіоз, хронічний
пиловий   бронхіт,   вібраційні   хвороби,   нейросенсорну
приглуховатість, хвороби опорно-рухового апарату, захворювання
хімічного генезу, інші;
   проведення досліджень  відповідності  наявних  умов праці
санітарно-гігієнічним нормам і правилам;
   розробка рекомендацій щодо здійснення медико-профілактичних,
організаційних, технологічних і технічних  заходів,  розробка
нормативної документації, змін та доповнень до законодавства, які
сприятимуть впровадженню наданих рекомендацій;
   3) співпраця з міжнародними організаціями
   проведення семінарів, конференцій, нарад, в т.ч. за участю
Міжнародної  організації  праці,  із  залученням спеціалістів
європейського товариства і Росії як країни, що має найбільш схожі
проблеми у сфері охорони і гігієни праці;
   4) опрацювання договорів попереднього періоду та розробка
заходів щодо поліпшення стану профілактичної роботи.
   Продовження роботи за укладеними  угодами  на  виконання
заходів,  спрямованих  на  попередження  нещасних випадків і
професійних захворювань, здійснення  моніторингу  впровадження
робіт,  виконаних  за кошти Фонду, розробка методики оцінки
соціально-економічної ефективності робіт з охорони праці, що
виконуються на замовлення Фонду;
   5) організація навчання та підвищення рівня знань страхових
експертів Фонду і спеціалістів з питань охорони праці органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, розробка
Положення про навчання та підвищення кваліфікації і методичних
рекомендацій для роботи страхових експертів Фонду;
   6) удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони
праці і соціального страхування від  нещасного  випадку  на
виробництві та професійних захворювань:
   розроблення державного стандарту "Соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.
Терміни та визначення", підготовка науково-практичного коментарію
до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
проектів змін до чинного законодавства з питань соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, формування переліку нормативних документів, які
регулюють правові, технічні, соціальні питання виробничої безпеки.
   7) пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці:
   створення відеофільмів,  радіо  і  телепередач, плакатів,
засобів наглядної агітації, попереджувальних знаків, тематичних
посібників, методичних брошур з безпеки праці.
 
     2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових
         виплат потерпілим на виробництві
 
   2.1 Надання  медико-соціальних  послуг  потерпілим  на
виробництві
 
   а) аналіз проблемних питань за напрямом
 
   З часу набрання чинності (з 1 квітня 2001 р.) базовим Законом
( 1105-14 ) виникло ряд проблем, що потребують додаткового
нормативно-правового врегулювання. Зокрема, це стосується питання
щодо надання права Фонду направляти потерпілих на позачергову
експертизу до МСЕК, на що неодноразово звертали увагу контролюючі
органи.  Практика  застосування  базового  Закону  обумовила
необхідність  коригування  окремих  норм  щодо більш чіткого
формулювання або розширення деяких понять, а також включення до
нього нових положень;
   Потребують удосконалення організаційні та нормативно-правові
механізми забезпечення потерпілих автомобілями, а перегляду -
діючі граничні розміри  фінансування  окремих  видів  витрат
потерпілим  на окремі медико-соціальні послуги (протезування,
забезпечення слуховими апаратами, зубопротезуванням, окулярами і
протезуванням  очей, лікарськими засобами, виробами медичного
призначення, постільною та натільною білизною, перуками тощо).
 
   б) пріоритетні завдання
 
   1) внести зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне  соціальне  страхування  від  нещасного  випадку на
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" ( 1105-14 ) щодо огляду потерпілих МСЕК (стаття
30);
   2) впорядкувати  забезпечення  потерпілих  на виробництві
внаслідок нещасного випадку на виробництві протезно-ортопедичною
допомогою, засобами пересування (колясками) та засобами побутової

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner