Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 20 від 27.04.2007

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

модернізації і не може використовуватися з сучасним програмним
забезпеченням.
   Відсутність штатних  одиниць  фахівців  з  комп'ютерних
технологій в регіонах.
 
   б) пріоритетні завдання
 
   1) створення і впровадження в експлуатацію першої черги
інформаційно-аналітичної системи Фонду для забезпечення управління
основними  функціями Фонду на основі всебічного контролю за
страховими діями та фінансовими потоками, постійного моніторингу
та  аналізу зазначених процесів, прогнозування, планування і
виконання бюджетів як на рівні виконавчої дирекції, так  і
регіональних та місцевих територіальних одиниць;
   2) забезпечення на основі інформаційно-аналітичної системи
Фонду:
   ефективного вертикального обміну інформацією між виконавчою
дирекцією Фонду та її робочими органами;
   ефективного горизонтального обміну інформацією між виконавчою
дирекцією  Фонду  та Держпідприємництвом, Мінпраці, Пенсійним
фондом, іншими соціальними фондами;
   необхідної інформаційно-аналітичної    підтримки    для
ситуативного аналізу та прийняття рішень керівництвом Фонду;
   значного підвищення ефективності формування та використання
коштів Фонду;
   проведення планомірної та обґрунтованої фінансової політики;
   підвищення якості роботи з потерпілими;
 
   в) механізми реалізації
 
   завершити створення  технічної  основи  для  організації
центральної  бази  даних  і  корпоративної телекомунікаційної
платформи обміну інформацією з робочими органами Фонду та іншими
органами державної влади;
   створити і  впровадити  в  експлуатацію   уніфіковані
автоматизовані робочі місця за основними напрямами роботи Фонду
(облік страхувальників та страхових внесків, облік потерпілих і
профзахворювань, відшкодування шкоди потерпілим, облік технічних
засобів реабілітації);
   створити у виконавчий дирекції Фонду центральну базу даних з
високо-інтерактивним  (діалоговим),  простим  у  використанні
інтерфейсом  для підготовки звітів, аналізу та безперервного
моніторингу виробничих процесів;
   завершити уніфікацію  допоміжних  систем  (бухгалтерського
обліку,  фінансової  звітності  та  аналізу  документообігу,
інформаційно-пошукових систем законодавчих і нормативних актів);
   здійснити модернізацію технічної бази.
 
   4.4 Удосконалення контрольно-ревізійної роботи
 
   а) аналіз проблемних питань за напрямом
 
   Відсутність дієвого контролю за належним виконанням завдань
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, що у значній мірі обумовлено відсутністю в більшості
обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду штатних одиниць
працівників з контрольно-ревізійної роботи.
 
   б) пріоритетні завдання
 
   1) розробка планів перевірки виконання розпорядчих документів
Правління та виконавчої дирекції Фонду на I та II півріччя
2007 року;
   2) розробка контрольних заходів за цільовим та ефективним
використанням коштів Фонду;
   3) Забезпечення дієвого контролю за усуненням порушень та
недоліків, виявлених  Рахунковою  палатою  України,  Головним
контрольно-ревізійним управлінням України та іншими контролюючими
органами;
 
   в) механізми реалізації
 
   підготовка методологічних вказівок по  перевірці  робочих
органів виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних  захворювань
України;
   проведення перевірок ефективності виконання статутних завдань
робочими органами виконавчої дирекції Фонду, в тому числі щодо
цільового та ефективного використання коштів Фонду згідно з
розробленим планом перевірок, а також відповідної роз'яснювальної
роботи серед роботодавців;
   видання наказів,  надсилання  інформаційних  листів  про
результати проведених перевірок і вжиті заходи щодо усунення
виявлених недоліків і порушень;
   узагальнення та аналіз квартальної звітності щодо ведення
контрольно-ревізійної роботи робочими органами Фонду;
   проведення навчальних   семінарів   з   працівниками
контрольно-ревізійної служби виконавчої дирекції Фонду;
   обґрунтування та подання пропозицій правлінню Фонду щодо
введення в управліннях виконавчої дирекції Фонду штатних одиниць
працівників з контрольно-ревізійної роботи.
 
   4.5 Удосконалення системи діловодства та звітності
 
   а) аналіз проблемних питань за напрямом
 
   За останні 2 роки надходження до виконавчої дирекції Фонду
службової та іншої кореспонденції зросло майже вдвічі і сягнуло у
минулому році цифри 67047. У зв'язку з цим виникають труднощі у
забезпеченні проведення щомісячного та щоквартального аналізу
стану розгляду службової документації та звернень  громадян,
надання звітності про обсяг документообігу та контролю виконання
документів, пошуку інформації про документи;
 
   б) пріоритетні завдання
 
   забезпечити якісний облік вхідної і вихідної кореспонденції,
автоматизацію пошуку необхідних документів і контроль за ходом їх
виконання, проведення автоматизованого аналізу документів по всіх
виробничо-необхідних параметрах;
 
   в) механізм реалізації
 
   проведення тендерних  процедур,  укладення  договору  з
переможцем і впровадження у виконавчій дирекції Фонду та її
робочих органах автоматизованої системи ведення діловодства на
основі виконання відповідних договірних робіт.
 
      5. Політика зв'язків з громадськістю, ЗМІ
 
   а) аналіз проблемних питань за напрямом
 
   Через відсутність у виконавчій дирекції Фонду протягом шести
років спеціалізованого структурного підрозділу по зв'язках з
громадськістю та ЗМІ (прес-служба Фонду), а також відповідних
фахівців у регіональних управліннях робота в цьому напрямку
проводилася незадовільно і непрофесійно;
 
   б) пріоритетні завдання
 
   розробка і затвердження квартальних медіа-планів з проведення
прес-конференцій, брифінгів, "круглих столів", гарячих телефонних
ліній за участю керівництва виконавчої дирекції, начальників
управлінь та відділів, керівників робочих органів Фонду;
   щоденний моніторинг центральних електронних і друкованих ЗМІ
(щомісячний моніторинг регіональних ЗМІ), з наданням результатів
керівництву Фонду та виконавчої дирекції, начальникам управлінь
виконавчої дирекції в областях;
   налагодження зв'язків з громадськістю, з друкованими  та
електронними центральними та регіональними ЗМІ;
   оперативне реагування на спроби  негативної  оцінки  ЗМІ
діяльності Фонду шляхом підготовки відповідних заяв, спростування
у разі появи у ЗМІ недостовірної інформації про діяльність Фонду;
   щоденне інформаційне  наповнення корпоративного веб-сайту,
його технічний та художньо-дизайнерський супровід;
   створення при  виконавчій  дирекції Фонду фото-, аудіо-,
відеота газетного архівів;
   випуск інформаційних  бюлетенів,  брошур, плакатів, іншої
довідково-роз'яснювальної друкованої продукції про  діяльність
Фонду;
   вивчення та формування кола питань, тем, подій, інформаційних
приводів, які потребують оперативного висвітлення у ЗМІ з метою
створення позитивного іміджу про діяльність Фонду;
 
   в) механізми реалізації
 
   1) укомплектування  новоствореного  відділу  зв'язків  з
громадськістю та ЗМІ у виконавчій дирекції Фонду відповідними
фахівцями, затвердження положення про  відділ  та  посадових
інструкцій працівників і налагодження його роботи.
   Ввести до штатного розпису управлінь виконавчої дирекції
Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі по одному спеціалісту по роботі з громадськістю та
ЗМІ;
   2) розробити і затвердити концепцію комунікативної стратегії
Фонду.
 
        Розділ III. Заходи щодо забезпечення
            реалізації Програми
 
   (розміщено у додатках 1 та 2 до цієї Програми)
 
 
                   Додаток 1
                   до Програми робіт Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України на 2007 рік,
                   затвердженої постановою
                   правління Фонду
                   "Про затвердження
                   Програми робіт Фонду
                   соціального страхування
                   від нещасних випадків
                   на виробництві
                   та професійних захворювань
                   України на 2007 рік"
                   27.04.2007 N 20
 
 
               ЗАХОДИ
      щодо забезпечення виконання Програми робіт
      Фонду соціального страхування від нещасних
       випадків на виробництві та професійних
         захворювань України на 2007 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| NN |     Зміст заходів     |  Термін  | Виконавці |
| п/п |                | виконання |       |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 1 |        2        |   3   |   4   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних |
|  захворювань (заходи з профілактики нещасних випадків на   |
|виробництві та професійних захворювань розміщено у додатку 2 до |
|              Програми)              |
|----------------------------------------------------------------|
|   2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат   |
|          потерпілим на виробництві          |
|----------------------------------------------------------------|
|  Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві  |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Підготувати пропозиції до   | Травень  |Виконавча  |
|   |проекту Закону "Про внесення  |      |дирекція   |
|   |змін до Закону України "Про  |      |Фонду,    |
|   |загальнообов'язкове державне  |      |постійні   |
|   |соціальне страхування від   |      |комісії: з  |
|   |нещасного випадку на      |      |питань    |
|   |виробництві та професійного  |      |страхових  |
|   |захворювання, які спричинили  |      |виплат,   |
|   |втрату працездатності" в    |      |соціальних  |
|   |частині огляду потерпілих МСЕК |      |послуг    |
|   |(стаття 30)          |      |потерпілим та|
|   |                |      |їх      |
|   |                |      |реабілітації,|
|   |                |      |з питань   |
|   |                |      |вирішення  |
|   |                |      |спорів та  |
|   |                |      |правового  |
|   |                |      |забезпечення |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 2 |Підготувати проекти постанов  |      |       |
|   |правління Фонду:        |      |       |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 2.1 |"Про внесення змін до Положення|  Липень  |Виконавча  |
|   |про забезпечення технічними  |      |дирекція   |
|   |засобами реабілітації     |      |Фонду,    |
|   |потерпілих внаслідок нещасного |      |постійна   |
|   |випадку на виробництві та   |      |комісія з  |
|   |професійного захворювання"   |      |питань    |
|   |                |      |страхових  |
|   |                |      |виплат,   |
|   |                |      |соціальних  |
|   |                |      |послуг    |
|   |                |      |потерпілим та|
|   |                |      |їх      |
|   |                |      |реабілітації |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 2.2 |"Про затвердження граничних  |  - " -  |Виконавча  |
|   |розмірів фінансування витрат  |      |дирекція   |
|   |потерпілим внаслідок нещасного |      |Фонду,    |
|   |випадку на виробництві або   |      |постійні   |
|   |професійного захворювання на  |      |комісії: з  |
|   |протезно-ортопедичні вироби,  |      |питань    |
|   |ортопедичне взуття, слухові  |      |страхових  |
|   |апарати, зубопротезування,   |      |виплат,   |
|   |окуляри, контактні лінзи,   |      |соціальних  |
|   |постільну та натільну білизну, |      |послуг    |
|   |постільні речі, перуки"    |      |потерпілим та|
|   |                |      |їх      |
|   |                |      |реабілітації;|
|   |                |      |з питань   |
|   |                |      |членства,  |
|   |                |      |страхових  |
|   |                |      |тарифів та  |
|   |                |      |бюджету Фонду|
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 2.3 |"Про порядок забезпечення   |  - " -  |Виконавча  |
|   |інвалідів внаслідок нещасних  |      |дирекція   |
|   |випадків на виробництві та   |      |Фонду,    |
|   |професійних захворювань    |      |постійна   |
|   |автомобілями"         |      |комісія з  |
|   |                |      |питань    |
|   |                |      |страхових  |
|   |                |      |виплат,   |
|   |                |      |соціальних  |
|   |                |      |послуг    |
|   |                |      |потерпілим та|
|   |                |      |їх      |
|   |                |      |реабілітації |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 2.4 |"Про внесення змін до Положення|  - " -  |  - " -  |
|   |про забезпечення потерпілих  |      |       |
|   |внаслідок нещасного випадку на |      |       |
|   |виробництві або професійного  |      |       |
|   |захворювання путівками для   |      |       |
|   |санаторно-курортного лікування"|      |       |
|----------------------------------------------------------------|
|  Удосконалення страхових виплат потерпілим на виробництві  |
|----------------------------------------------------------------|
| 3 |Підготувати проект постанови  | Травень  |Виконавча  |
|   |правління Фонду щодо внесення |      |дирекція   |
|   |змін до Порядку призначення та |      |Фонду,    |
|   |здійснення страхових виплат  |      |постійні   |
|   |застрахованим особам (членам їх|      |комісії: з  |
|   |сімей), затвердженого     |      |питань    |
|   |постановою правління Фонду від |      |страхових  |
|   |22.12 2005 р. N 83       |      |виплат,   |
|   |( v0083583-05 )        |      |соціальних  |
|   |                |      |послуг    |
|   |                |      |потерпілим та|
|   |                |      |їх      |
|   |                |      |реабілітації,|
|   |                |      |з питань   |
|   |                |      |вирішення  |
|   |                |      |спорів та  |
|   |                |      |правового  |
|   |                |      |забезпечення |
|-----+-------------------------------+------------+-------------|
| 4 |Підготувати проект Закону   | Травень  |Виконавча  |
|   |України "Про внесення змін до |      |дирекція   |
|   |деяких законів України щодо  |      |Фонду,    |
|   |загальнообов'язкового     |      |постійні   |
|   |державного соціального     |      |комісії: з  |
|   |страхування від нещасного   |      |питань    |
|   |випадку на виробництві та   |      |страхових  |
|   |професійного захворювання, які |      |виплат,   |
|   |спричинили втрату       |      |соціальних  |
|   |працездатності" (щодо     |      |послуг    |
|   |впорядкування страхових виплат |      |потерпілим та|
|   |і порядку надання соціальних  |      |їх      |
|   |послуг потерпілим від нещасного|      |реабілітації,|
|   |випадку на виробництві)"    |      |з питань   |
|   |                |      |вирішення  |
|   |                |      |спорів та  |
|   |                |      |правового  |
|   |                |      |забезпечення |
|----------------------------------------------------------------|
|        3. Забезпечення надходження коштів        |
|----------------------------------------------------------------|
|            Тарифна політика            |
|----------------------------------------------------------------|
| 5 |Забезпечити супровід проекту  |До прийняття|Виконавча  |
|   |постанови Кабінету Міністрів  | рішення  |дирекція   |
|   |України, схваленого правлінням | Кабінетом |Фонду    |
|   |Фонду, щодо внесення змін до  | Міністрів |       |
|   |Порядку визначення страхових  | України  |       |
|   |тарифів для підприємств,    |      |       |
|   |установ та організацій на   |      |       |
|   |загальнообов'язкове державне  |      |       |
|   |соціальне страхування від   |      |       |
|   |нещасного випадку на      |      |       |
|   |виробництві та професійного  |      |       |
|   |захворювання, затвердженого  |      |       |
|   |постановою Кабінету Міністрів |      |       |
|   |України від 13.09.2000 р.   |      |       |
|   |N 1423 ( 1423-2000-п )     |      |       |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner