Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 20 від 27.04.2007

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 5

|-----+----------------------------------------------+-----------|
|3.3. |Створення нормативно-довідкових матеріалів в |      |
|   |електронному вигляді для забезпечення слухачів|      |
|   |учбових закладів з охорони праці       |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|3.4. |Створення комп'ютерної технології навчання  |      |
|   |студентів учбових закладів, вузів, ПТУ, курсів|      |
|   |перепідготовки і підвищення кваліфікації   |      |
|   |фахівців, робітників і спеціалістів з питань |      |
|   |охорони праці                 |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|3.5. |Розробка системи профілактики нещасних    |      |
|   |випадків та професійних захворювань на    |      |
|   |виробничому, регіональному, галузевому та   |      |
|   |національному рівнях, яка впроваджується з  |      |
|   |метою охорони праці              |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| IV. |Розробка та вдосконалення нормативно-правової |  13   |
|   |бази з питань охорони праці          |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.1. |Розроблення ДСТУ "Соціальне страхування від  |      |
|   |нещасного випадку на виробництві та      |      |
|   |професійного захворювання. Терміни та     |      |
|   |визначення"                  |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.2. |Укладання науково-практичного коментарію до  |      |
|   |Закону України "Про загальнообов'язкове    |      |
|   |державне соціальне страхування від нещасного |      |
|   |випадку на виробництві та професійного    |      |
|   |захворювання, які спричинили втрату      |      |
|   |працездатності" ( 1105-14 )          |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.3. |Розроблення механізмів, що сприятимуть    |      |
|   |підвищенню мотивації роботодавців до створення|      |
|   |та підтримки здорових і безпечних умов праці |      |
|   |згідно із Законом України "Про        |      |
|   |загальнообов'язкове державне соціальне    |      |
|   |страхування від нещасного випадку на     |      |
|   |виробництві та професійного захворювання, які |      |
|   |спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.4. |Створення довідника нормативних документів у |      |
|   |сфері охорони праці, пожежної безпеки, гігієни|      |
|   |праці та соціального страхування від нещасних |      |
|   |випадків                   |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.5. |Розроблення рекомендацій та методології щодо |      |
|   |вирішення проблем охорони праці на      |      |
|   |підприємствах малого бізнесу         |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.6. |Розробка рекомендацій та методології щодо   |      |
|   |визначення рівнів професійного ризику     |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.7. |Розробка та впровадження гігієнічної     |      |
|   |класифікації праці за показниками шкідливості |      |
|   |та небезпечності факторів виробничого     |      |
|   |середовища, важкості і напруженості трудового |      |
|   |процесу а також нормативно-методичних     |      |
|   |документів щодо проведення досліджень і    |      |
|   |гігієнічної оцінки умов праці, в тому числі  |      |
|   |для атестації робочих місць та використання  |      |
|   |при розрахунках передбачуваного ризику    |      |
|   |пошкодження здоров'я працівників і      |      |
|   |встановлення пільг і компенсацій       |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.8. |Розробка проектів концепції, технічного    |      |
|   |завдання та Закону "Про створення системи   |      |
|   |безперервного навчання, підготовки фахівців з |      |
|   |охорони праці". Розробка та видання навчальних|      |
|   |програм, методичних матеріалів, посібників  |      |
|   |тощо з урахуванням специфіки роботи за видами |      |
|   |економічної діяльності            |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.9. |Розробка проекту концепції, технічного    |      |
|   |завдання та закону "Про атестацію робочих   |      |
|   |місць на відповідність до нормативно-правових |      |
|   |актів з охорони праці", а також підготовка  |      |
|   |відомчих нормативних актів щодо їх реалізації |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.10.|Розробка Положення про навчання та підвищення |      |
|   |кваліфікації страхових експертів з охорони  |      |
|   |праці                     |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|4.11.|Внесення змін до положення про службу     |      |
|   |страхових експертів з охорони праці,     |      |
|   |профілактики нещасних випадків на виробництві |      |
|   |та професійних захворювань          |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| V. |Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці|  16   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.1. |Організаційні заходи з пропаганди безпечних та|      |
|   |нешкідливих умов праці            |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.2. |Виготовлення відеофільмів, відеороликів,   |      |
|   |радіо- та телепередач з питань умов та безпеки|      |
|   |праці у вугільній, гірничорудній,       |      |
|   |металургійній, машинобудівній, хімічній,   |      |
|   |легкій промисловості, будівельних матеріалів, |      |
|   |в будівництві, електроенергетиці, сільському |      |
|   |господарстві, на транспорті, а також у    |      |
|   |медичних закладах               |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.3. |Виготовлення та розповсюдження плакатів,   |      |
|   |пам'яток, інших засобів наглядної агітації,  |      |
|   |попереджувальних знаків, тематичних      |      |
|   |посібників, методичних брошур, збірника    |      |
|   |нормативно-правових актів з питань охорони  |      |
|   |праці та профілактики виробничого травматизму,|      |
|   |Правил безпечної поведінки при виконанні робіт|      |
|   |для робітників тощо для вугільної,      |      |
|   |гірничодобувної, металургійної,        |      |
|   |машинобудівної, хімічної, легкої       |      |
|   |промисловості, будівельних матеріалів,    |      |
|   |будівництва, енергетики, сільського      |      |
|   |господарства, транспорту, а також медичних  |      |
|   |закладів                   |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.4. |Впровадження у друкованих засобах масової   |      |
|   |інформації постійної рубрики "Охорона праці і |      |
|   |соціальний захист"              |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|5.5. |Розповсюдження серед роботодавців матеріалів |      |
|   |щодо обов'язків із забезпечення страхування  |      |
|   |від нещасних випадків та професійних     |      |
|   |захворювань                  |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| VI. |Співпраця з міжнародними організаціями    |  19   |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|6.1. |Співробітництво з Міжнародною Організацією  |      |
|   |Праці (семінари, конференції)         |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|6.2. |Проведення спільних семінарів, нарад,     |      |
|   |конференцій з міжнародними та зарубіжними   |      |
|   |організаціями, які працюють у сфері      |      |
|   |соціального страхування від нещасних випадків |      |
|   |та охорони праці               |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|6.3. |Організація та участь у міжнародних виставках |      |
|   |і форумах з питань новітніх безпечних     |      |
|   |технологій, колективних та індивідуальних   |      |
|   |засобів захисту працюючих           |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|VII. |Робота з опрацювання договорів попереднього  |  20   |
|   |періоду та заходи щодо поліпшення стану    |      |
|   |виконання програм з профілактичної роботи   |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.1. |Виконання робіт за договорами, укладеними   |      |
|   |Фондом у 2002-2006 роках           |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.2. |Моніторинг виконання і впровадження      |      |
|   |результатів робіт, які виконувалися за    |      |
|   |замовленнями Фонду              |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.3. |Розроблення методології формування та     |      |
|   |супроводження програм з поліпшення стану   |      |
|   |безпеки, гігієни праці та виробничого     |      |
|   |середовища, які фінансуються Фондом      |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.4. |Розроблення методичних рекомендацій щодо   |      |
|   |розрахунку оптимального обсягу витрат     |      |
|   |підприємством на охорону праці        |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.5. |Розроблення методики порядку передачі та   |      |
|   |впровадження результатів науково-технічних  |      |
|   |робіт                     |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.6. |Розроблення критеріїв оцінки         |      |
|   |соціально-економічної ефективності      |      |
|   |науково-технічних робіт, що виконуються за  |      |
|   |участю Фонду на замовлення сторонніх установ |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|7.7. |Координація та експертиза науково-технічних  |      |
|   |робіт профілактичного спрямування та     |      |
|   |узагальнення її результатів          |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|VIII.|Загальнодержавна, галузеві, регіональні та  |  22   |
|   |інші програми і заходи поліпшення стану    |      |
|   |безпеки, гігієни праці та виробничого     |      |
|   |середовища                  |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
|8.1. |РЕЗЕРВ                    |      |
|-----+----------------------------------------------+-----------|
| IX. |Загальний обсяг фінансування на        |  22   |
|   |2007-2008 роки                |      |
------------------------------------------------------------------
 
   I. Аналіз стану умов та безпеки праці на робочих місцях у
визначених  галузях  промислового  виробництва  України  та
обґрунтування  організаційних,  технічних,  технологічних  і
медико-профілактичних рішень щодо обмеження впливу шкідливих і
небезпечних виробничих факторів на працюючих
 
-----------------------------------------------------------------------
| N | Завдання і заходи |Зага- |   Обсяг   |Очікуваний результат|
| пп. |          | льна | фінансування, |          |
|   |          |сума, |  тис.грн.  |          |
|   |          | тис. |---------------|          |
|   |          | грн. |2007 р.|2008 р.|          |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.1. |Аналіз стану умов |24 110|13 000 |11 110 |Автоматизована   |
|   |та безпеки праці на|   |    |    |система аналізу   |
|   |робочих місцях   |   |    |    |ризиків нещасних  |
|   |окремо за галузями:|   |    |    |випадків, профзах- |
|   |вугільна,     |   |    |    |ворювань та безпеки |
|   |гірничорудна,   |   |    |    |праці на робочих  |
|   |металургійна,   |   |    |    |місцях (п. 1.1,   |
|   |машинобудівна,   |   |    |    |1.2, 1.3, 2.1 "За- |
|   |хімічна, легка,  |   |    |    |ходів з профілактики|
|   |будівельних    |   |    |    |нещасних випадків  |
|   |матеріалів,    |   |    |    |на виробництві та  |
|   |будівельна,    |   |    |    |професійних     |
|   |електроенергетична,|   |    |    |захворювань)    |
|   |сільського     |   |    |    |          |
|   |господарства,   |   |    |    |          |
|   |транспортна, а   |   |    |    |          |
|   |також медичні   |   |    |    |          |
|   |заклади      |   |    |    |          |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.1.1|Аналіз фактичного | 9180 |4870  |4310  |Виявлення робочих  |
|   |стану умов та   |   |    |    |місць з високим   |
|   |безпеки праці на  |   |    |    |рівнем шкідливих і |
|   |робочих місцях   |   |    |    |небезпечних факторів|
|   |          |   |    |    |умов праці     |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.1.2|Визначення робочих |10 130|5330  |4800  |Визначення кількості|
|   |місць, що     |   |    |    |та складу      |
|   |підпадають під   |   |    |    |працівників, які при|
|   |найбільш високий  |   |    |    |існуючих умовах   |
|   |рівень шкідливих і |   |    |    |праці та      |
|   |небезпечних    |   |    |    |невпровадженні   |
|   |виробничих     |   |    |    |необхідних     |
|   |факторів, а також |   |    |    |профілактичних   |
|   |переліку професій |   |    |    |заходів можуть   |
|   |та сукупної    |   |    |    |втратити здоров'я  |
|   |кількості працюючих|   |    |    |або життя      |
|   |на цих робочих   |   |    |    |          |
|   |місцях       |   |    |    |          |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.1.3|Аналіз сукупного  | 4800 |2800  |2000  |Оцінка сукупного  |
|   |впливу найбільш  |   |    |    |впливу шкідливих та |
|   |складних      |   |    |    |небезпечних факторів|
|   |професійних ризиків|   |    |    |на працівників   |
|   |на робітників,   |   |    |    |надасть можливість |
|   |працюючих на    |   |    |    |розробити пропозиції|
|   |визначених робочих |   |    |    |для їх зменшення  |
|   |місцях       |   |    |    |          |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.2. |Розробка пропозицій|22 150|11 190 |10 960 |          |
|   |по заходах щодо  |   |    |    |          |
|   |зменшення впливу  |   |    |    |          |
|   |шкідливих та    |   |    |    |          |
|   |небезпечних    |   |    |    |          |
|   |факторів окремо за |   |    |    |          |
|   |галузями: вугільна,|   |    |    |          |
|   |гірничорудна,   |   |    |    |          |
|   |металургійна,   |   |    |    |          |
|   |машинобудівна,   |   |    |    |          |
|   |хімічна, легка,  |   |    |    |          |
|   |будівельних    |   |    |    |          |
|   |матеріалів,    |   |    |    |          |
|   |будівельна,    |   |    |    |          |
|   |електроенергетична,|   |    |    |          |
|   |сільського     |   |    |    |          |
|   |господарства,   |   |    |    |          |
|   |транспортна, а   |   |    |    |          |
|   |також медичні   |   |    |    |          |
|   |заклади      |   |    |    |          |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.2.1|Розробка пропозицій|13 300|6800  |6500  |Розповсюдження   |
|   |щодо поліпшення  |   |    |    |безпечних форм   |
|   |організаційних   |   |    |    |організації праці  |
|   |заходів з охорони |   |    |    |шляхом проведення  |
|   |праці на визначених|   |    |    |семінарів,     |
|   |робочих місцях   |   |    |    |конференцій,    |
|   |          |   |    |    |навчань, створення |
|   |          |   |    |    |засобів наглядної  |
|   |          |   |    |    |агітації та     |
|   |          |   |    |    |попереджувальних  |
|   |          |   |    |    |пристроїв небезпеки |
|   |          |   |    |    |тощо; розроблення  |
|   |          |   |    |    |змісту первинного  |
|   |          |   |    |    |інструктажу,    |
|   |          |   |    |    |тематичних     |
|   |          |   |    |    |посібників,     |
|   |          |   |    |    |методичних брошур та|
|   |          |   |    |    |відеофільмів з   |
|   |          |   |    |    |безпеки праці на  |
|   |          |   |    |    |визначених робочих |
|   |          |   |    |    |місцях       |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.2.2|Розробка пропозицій| 3800 |1800  |2000  |Буде сформована база|
|   |щодо модернізації |   |    |    |даних про потенційно|
|   |чи заміни     |   |    |    |травматичне     |
|   |обладнання та   |   |    |    |обладнання та    |
|   |технологій на   |   |    |    |технології, що   |
|   |визначених робочих |   |    |    |застосовуються в  |
|   |місцях       |   |    |    |Україні, їх     |
|   |          |   |    |    |небезпечний вплив на|
|   |          |   |    |    |здоров'я, загрозу  |
|   |          |   |    |    |життю працівників  |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.2.3|Розробка пропозицій| 2950 |1490  |1460  |Удосконалення    |
|   |щодо медико-    |   |    |    |медико-       |
|   |профілактичних   |   |    |    |профілактичних   |
|   |заходів на     |   |    |    |заходів:      |
|   |визначених     |   |    |    |- порядку проведення|
|   |робочих місцях   |   |    |    |медоглядів;     |
|   |          |   |    |    |- психо-      |
|   |          |   |    |    |фізіологічного   |
|   |          |   |    |    |профвідбору;    |
|   |          |   |    |    |- диспансеризації  |
|   |          |   |    |    |(визначення груп  |
|   |          |   |    |    |ризику, проведення |
|   |          |   |    |    |до- і післязмінної |
|   |          |   |    |    |реабілітації в   |
|   |          |   |    |    |умовах       |
|   |          |   |    |    |здоровпунктів,   |
|   |          |   |    |    |санаторіїв-     |
|   |          |   |    |    |профілакторіїв,   |
|   |          |   |    |    |медико-санітарних  |
|   |          |   |    |    |частин, санаторіїв, |
|   |          |   |    |    |та інше);      |
|   |          |   |    |    |- захисту часом   |
|   |          |   |    |    |(внутрізмінні режими|
|   |          |   |    |    |праці та відпочинку,|
|   |          |   |    |    |управління     |
|   |          |   |    |    |профмаршрутами,   |
|   |          |   |    |    |раціональне     |
|   |          |   |    |    |працевлаштування  |
|   |          |   |    |    |тощо);       |
|   |          |   |    |    |- інших медико-   |
|   |          |   |    |    |профілактичних   |
|   |          |   |    |    |заходів організації |
|   |          |   |    |    |праці        |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.2.4|Розробка пропозицій| 2100 |1100  |1000  |Перелік засобів   |
|   |щодо застосування |   |    |    |колективного та   |
|   |засобів      |   |    |    |індивідуального   |
|   |колективного та  |   |    |    |захисту працюючих  |
|   |індивідуального  |   |    |    |для визначених   |
|   |захисту працюючих |   |    |    |робочих місць,   |
|   |на визначених   |   |    |    |технічні вимоги до |
|   |робочих місцях   |   |    |    |засобів захисту та |
|   |          |   |    |    |шляхи їх поповнення |
|-----+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|1.3.*|Пропозиції щодо  | 6940 |3440  |3500  |Пропозиції дадуть  |
|   |розробки та    |   |    |    |змогу опрацювати  |
|   |перегляду існуючих |   |    |    |нові        |
|   |нормативно-правових|   |    |    |нормативно-правові |
|   |актів щодо     |   |    |    |акти, які      |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner