Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 20 від 27.04.2007

Про затвердження Програми робіт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України на 2007 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

|    |на виробництві та |   |    |    |законодавства з  |
|    |професійного   |   |    |    |питань соціального |
|    |захворювання.   |   |    |    |страхування від  |
|    |Терміни та    |   |    |    |нещасних випадків |
|    |визначення"    |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.2. |Укладання     | 350 | 200  | 150  |Буде забезпечено  |
|    |науково-     |   |    |    |надання правової  |
|    |практичного    |   |    |    |допомоги широкому |
|    |коментарію до   |   |    |    |колу громадян, які |
|    |Закону України  |   |    |    |користуються цим  |
|    |"Про загально-  |   |    |    |Законом ( 1105-14 )|
|    |обов'язкове    |   |    |    |          |
|    |державне     |   |    |    |          |
|    |соціальне     |   |    |    |          |
|    |страхування від  |   |    |    |          |
|    |нещасного випадку |   |    |    |          |
|    |на виробництві та |   |    |    |          |
|    |професійного   |   |    |    |          |
|    |захворювання, які |   |    |    |          |
|    |спричинили втрату |   |    |    |          |
|    |працездатності"  |   |    |    |          |
|    |( 1105-14 )    |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.3. |Розроблення    | 350 | 200  | 150  |Економічне     |
|    |механізмів, що  |   |    |    |стимулювання    |
|    |сприятимуть    |   |    |    |роботодавців    |
|    |підвищенню    |   |    |    |суттєво підвищить |
|    |мотивації     |   |    |    |їх відповідальність|
|    |роботодавців до  |   |    |    |в сфері охорони  |
|    |створення та   |   |    |    |праці       |
|    |підтримки здорових|   |    |    |          |
|    |і безпечних умов |   |    |    |          |
|    |праці згідно із  |   |    |    |          |
|    |Законом України  |   |    |    |          |
|    |"Про загально-  |   |    |    |          |
|    |обов'язкове    |   |    |    |          |
|    |державне     |   |    |    |          |
|    |соціальне     |   |    |    |          |
|    |страхування від  |   |    |    |          |
|    |нещасного випадку |   |    |    |          |
|    |на виробництві та |   |    |    |          |
|    |професійного   |   |    |    |          |
|    |захворювання, які |   |    |    |          |
|    |спричинили втрату |   |    |    |          |
|    |працездатності"  |   |    |    |          |
|    |( 1105-14 )    |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.4. |Створення     | 200 | 200  |    |Такий документ   |
|    |довідника     |   |    |    |полегшить пошук та |
|    |нормативних    |   |    |    |користування    |
|    |документів у сфері|   |    |    |нормативними    |
|    |охорони праці,  |   |    |    |документами, які  |
|    |пожежної безпеки, |   |    |    |регулюють правові, |
|    |гігієни праці та |   |    |    |технічні, соціальні|
|    |соціального    |   |    |    |питання виробничої |
|    |страхування від  |   |    |    |безпеки та     |
|    |нещасних випадків |   |    |    |соціального    |
|    |         |   |    |    |страхування від  |
|    |         |   |    |    |нещасних випадків |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.5. |Розроблення    | 150 | 150  |    |Буде опрацьовано  |
|    |рекомендацій та  |   |    |    |систему управління |
|    |методології щодо |   |    |    |охороною праці на |
|    |вирішення проблем |   |    |    |малих підприємствах|
|    |охорони праці на |   |    |    |          |
|    |підприємствах   |   |    |    |          |
|    |малого бізнесу  |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.6. |Розробка     | 150 | 150  |    |Визначення     |
|    |рекомендацій та  |   |    |    |організаційно-   |
|    |методології щодо |   |    |    |методичних основ, |
|    |визначення рівнів |   |    |    |принципів та    |
|    |професійного   |   |    |    |критеріїв оцінки  |
|    |ризику      |   |    |    |професійного    |
|    |         |   |    |    |ризику. Методичні |
|    |         |   |    |    |рекомендації оцінки|
|    |         |   |    |    |професійного ризику|
|    |         |   |    |    |працівника     |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.7. |Розробка та    | 800 | 500  | 300  |Здійснення     |
|    |впровадження   |   |    |    |комплексної оцінки |
|    |гігієнічної    |   |    |    |умов праці з    |
|    |класифікації праці|   |    |    |урахуванням    |
|    |за показниками  |   |    |    |сумісної дії    |
|    |шкідливості та  |   |    |    |шкідливих факторів |
|    |небезпечності   |   |    |    |виробничого    |
|    |факторів     |   |    |    |середовища і    |
|    |виробничого    |   |    |    |трудового процесу, |
|    |середовища,    |   |    |    |створення банку  |
|    |важкості і    |   |    |    |даних умов праці, |
|    |напруженості   |   |    |    |визначення     |
|    |трудового процесу |   |    |    |пріоритетних    |
|    |а також      |   |    |    |оздоровчих заходів,|
|    |нормативно-    |   |    |    |об'єктивний підхід |
|    |методичних    |   |    |    |до визначення пільг|
|    |документів    |   |    |    |і компенсацій за  |
|    |щодо проведення  |   |    |    |фактичну втрату  |
|    |досліджень і   |   |    |    |здоров'я      |
|    |гігієнічної оцінки|   |    |    |          |
|    |умов праці, в тому|   |    |    |          |
|    |числі для     |   |    |    |          |
|    |атестації робочих |   |    |    |          |
|    |місць та     |   |    |    |          |
|    |використання при |   |    |    |          |
|    |розрахунках    |   |    |    |          |
|    |передбачуваного  |   |    |    |          |
|    |ризику пошкодження|   |    |    |          |
|    |здоров'я     |   |    |    |          |
|    |працівників і   |   |    |    |          |
|    |встановлення пільг|   |    |    |          |
|    |і компенсацій   |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.8. |Розробка проектів | 150 | 150  |    |Активізація    |
|    |концепції,    |   |    |    |процесів,     |
|    |технічного    |   |    |    |спрямованих на   |
|    |завдання та Закону|   |    |    |попередження    |
|    |"Про створення  |   |    |    |випадків      |
|    |системи      |   |    |    |виробничого    |
|    |безперервного   |   |    |    |травматизму та   |
|    |навчання,     |   |    |    |професійної    |
|    |підготовки    |   |    |    |захворюваності   |
|    |фахівців з охорони|   |    |    |          |
|    |праці". Розробка |   |    |    |          |
|    |та видання    |   |    |    |          |
|    |навчальних    |   |    |    |          |
|    |програм,     |   |    |    |          |
|    |методичних    |   |    |    |          |
|    |матеріалів,    |   |    |    |          |
|    |посібників тощо з |   |    |    |          |
|    |урахуванням    |   |    |    |          |
|    |специфіки роботи |   |    |    |          |
|    |за видами     |   |    |    |          |
|    |економічної    |   |    |    |          |
|    |діяльності    |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
|4.9.***|Розробка проекту | 250 | 150  | 100  |Введення такого  |
|    |концепції,    |   |    |    |механізму     |
|    |технічного    |   |    |    |об'єктивної оцінки |
|    |завдання та закону|   |    |    |умов праці на   |
|    |"Про атестацію  |   |    |    |робочих місцях   |
|    |робочих місць на |   |    |    |дасть можливість: |
|    |відповідність до |   |    |    |- робітникам    |
|    |нормативно-    |   |    |    |отримувати     |
|    |правових актів  |   |    |    |компенсації, які  |
|    |з охорони     |   |    |    |відповідають їх  |
|    |праці", а також  |   |    |    |умовам праці;   |
|    |підготовка    |   |    |    |- роботодавцям   |
|    |відомчих     |   |    |    |скорочувати обсяги |
|    |нормативних актів |   |    |    |компенсацій, що  |
|    |щодо їх реалізації|   |    |    |надаються,     |
|    |         |   |    |    |поліпшувати умови |
|    |         |   |    |    |праці       |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
|4.10. |Розробка Положення| 80 | 80  |    |Цей нормативний акт|
|    |про навчання та  |   |    |    |стане стандартом, |
|    |підвищення    |   |    |    |який визначить теми|
|    |кваліфікації   |   |    |    |та обсяги     |
|    |страхових     |   |    |    |необхідних знань  |
|    |експертів з    |   |    |    |для страхових   |
|    |охорони праці   |   |    |    |експертів з питань |
|    |         |   |    |    |безпеки виробництва|
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
|4.11. |Внесення змін до | 80 | 80  |    |З'явиться     |
|    |Положення про   |   |    |    |можливість для   |
|    |службу страхових |   |    |    |використання    |
|    |експертів з    |   |    |    |страховими     |
|    |охорони праці,  |   |    |    |експертами     |
|    |профілактики   |   |    |    |системного та більш|
|    |нещасних випадків |   |    |    |ефективного підходу|
|    |на виробництві та |   |    |    |при роботі зі   |
|    |професійних    |   |    |    |страхувальниками  |
|    |захворювань    |   |    |    |          |
|    |( v0024583-01 )  |   |    |    |          |
|--------------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.12. |Закінчення    | 1360 |    | 1360 |Вдосконалення   |
|    |розпочатих робіт з|   |    |    |нормативно-    |
|    |перегляду існуючих|   |    |    |правових актів з  |
|    |нормативно-    |   |    |    |охорони праці   |
|    |правових актів з |   |    |    |          |
|    |охорони праці   |   |    |    |          |
|    |згідно Зведеного |   |    |    |          |
|    |плану на 2007 рік,|   |    |    |          |
|    |затвердженого   |   |    |    |          |
|    |спеціально    |   |    |    |          |
|    |уповноваженим   |   |    |    |          |
|    |центральним    |   |    |    |          |
|    |органом виконавчої|   |    |    |          |
|    |влади з нагляду за|   |    |    |          |
|    |охороною праці  |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
| 4.13. |Розробка та    | 2000 |    | 2000 |Вдосконалення   |
|    |перегляд існуючих |   |    |    |нормативно-    |
|    |нормативно-    |   |    |    |правових актів з  |
|    |правових актів з |   |    |    |охорони праці   |
|    |охорони праці   |   |    |    |          |
|-------+------------------+------+-------+-------+-------------------|
|Всього по розділу:    | 2650 |1950  | 700  |          |
-----------------------------------------------------------------------
 
---------------
   *** - пропозиція члена правління Голубова О.Г.;
 
{ Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 5 ( v0005583-08 ) від 28.02.2008 }
 
   V. Пропаганда нешкідливих та безпечних умов праці
 
   { Обсяги фінансування зазначені у пункті 5.2 розділу V у
    2007 році перенесено на 2008 рік згідно з Постановою
    Фонду соціального страхування від нещасних випадків
    на виробництві  та  професійних  захворювань N 5
    ( v0005583-08 ) від 28.02.2008 }
 
------------------------------------------------------------------------
|  N | Завдання і заходи |Зага- |   Обсяг   |Очікуваний результат|
| пп. |          | льна | фінансування, |          |
|   |          |сума, |  тис.грн.  |          |
|   |          | тис. |---------------|          |
|   |          | грн. |2007 р.|2008 р.|          |
|------+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|5.1. |Організаційні   | 3120 |1420  |1700  |Ознайомлення    |
|   |заходи з пропаганди|   |    |    |керівників     |
|   |безпечних та    |   |    |    |підприємств,    |
|   |нешкідливих умов  |   |    |    |працівників та   |
|   |праці       |   |    |    |громадськості з   |
|   |          |   |    |    |сучасними безпечними|
|   |          |   |    |    |технологіями та   |
|   |          |   |    |    |виробництвами,   |
|   |          |   |    |    |сучасними засобами |
|   |          |   |    |    |захисту працюючих  |
|------+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|5.1.1.|Організація та   | 730 | 330  | 400  |Поліпшення     |
|   |проведення виставок|   |    |    |профілактики    |
|   |сучасних безпечних |   |    |    |нещасних випадків та|
|   |технологій,    |   |    |    |професійних     |
|   |виробництв, засобів|   |    |    |захворювань на   |
|   |захисту працюючих |   |    |    |робочих місцях   |
|------+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|5.1.2.|Організація та   | 1190 | 540  | 650  |Ознайомлення    |
|   |проведення днів  |   |    |    |фахівців з досвідом |
|   |охорони праці,   |   |    |    |розв'язання проблем |
|   |оглядів-конкурсів |   |    |    |охорони праці,   |
|   |(регіональних,   |   |    |    |опрацювання     |
|   |галузевих)     |   |    |    |відповідних рішень |
|   |          |   |    |    |та рекомендацій,  |
|   |          |   |    |    |поліпшення     |
|   |          |   |    |    |профілактики    |
|   |          |   |    |    |нещасних випадків на|
|   |          |   |    |    |виробництві та   |
|   |          |   |    |    |професійних     |
|   |          |   |    |    |захворювань     |
|------+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|5.1.3.|Організація та   | 1200 | 550  | 650  |Здійснення     |
|   |проведення     |   |    |    |інформаційного   |
|   |науково-практичних |   |    |    |забезпечення,    |
|   |семінарів і    |   |    |    |надання безкоштовної|
|   |конференцій з   |   |    |    |консультаційної   |
|   |питань охорони   |   |    |    |допомоги      |
|   |праці та      |   |    |    |          |
|   |соціального    |   |    |    |          |
|   |страхування від  |   |    |    |          |
|   |нещасних випадків і|   |    |    |          |
|   |професійних    |   |    |    |          |
|   |захворювань    |   |    |    |          |
|------+-------------------+------+-------+-------+--------------------|
|5.2. |Виготовлення    | 8040 |3680  |4360  |Підвищення рівня  |
|   |відеофільмів,   |   |    |    |освіченості     |
|   |відеороликів,   |   |    |    |працівників з питань|
|   |радіо- та     |   |    |    |безпеки праці,   |
|   |телепередач з   |   |    |    |виховання почуття  |
|   |питань умов та   |   |    |    |відповідальності за |
|   |безпеки праці у  |   |    |    |особисту безпеку та |
|   |вугільній,     |   |    |    |безпеку оточуючих  |
|   |гірничорудній,   |   |    |    |працівників     |
|   |металургійній,   |   |    |    |          |
|   |машинобудівній,  |   |    |    |          |
|   |хімічній, легкій  |   |    |    |          |
|   |промисловості,   |   |    |    |          |
|   |будівельних    |   |    |    |          |
|   |матеріалів, в   |   |    |    |          |
|   |будівництві,    |   |    |    |          |
|   |електроенергетиці, |   |    |    |          |
|   |сільському     |   |    |    |          |
|   |господарстві, на  |   |    |    |          |
|   |транспорті, а також|   |    |    |          |
|   |у медичних закладах|   |    |    |          |
|------+-------------------+------+-------+-------|          |
|5.2.1.|Розробка концепції |   |    |    |          |
|   |відеофільмів,   |   |    |    |          |
|   |радіо- і      |   |    |    |          |
|   |телепередач    |   |    |    |          |
|------+-------------------+------+-------+-------|          |
|5.2.2.|Створення     |   |    |    |          |
|   |відеофільмів,   |   |    |    |          |
|   |відеороликів,   |   |    |    |          |
|   |радіо- і      |   |    |    |          |
|   |телепередач    |   |    |    |          |
|------+-------------------+------+-------+-------|          |
|5.3. |Виготовлення та  | 5400 |2200  |3200  |Підвищення рівня  |
|   |розповсюдження   |   |    |    |освіченості     |
|   |плакатів, пам'яток,|   |    |    |працівників з питань|
|   |інших засобів   |   |    |    |безпеки праці,   |
|   |наглядної агітації,|   |    |    |виховання почуття  |
|   |попереджувальних  |   |    |    |відповідальності за |
|   |знаків, тематичних |   |    |    |особисту безпеку та |
|   |посібників,    |   |    |    |безпеку оточуючих  |
|   |методичних брошур, |   |    |    |працівників     |
|   |збірника      |   |    |    |          |
|   |нормативно-правових|   |    |    |          |
|   |актів з питань   |   |    |    |          |
|   |охорони праці та  |   |    |    |          |
|   |профілактики    |   |    |    |          |
|   |виробничого    |   |    |    |          |
|   |травматизму, правил|   |    |    |          |
|   |безпечної поведінки|   |    |    |          |
|   |при виконанні робіт|   |    |    |          |
|   |для робітників тощо|   |    |    |          |
|   |для вугільної,   |   |    |    |          |
|   |гірничодобувної,  |   |    |    |          |
|   |металургійної,   |   |    |    |          |
|   |машинобудівної,  |   |    |    |          |
|   |хімічної, легкої  |   |    |    |          |
|   |промисловості,   |   |    |    |          |
|   |будівельних    |   |    |    |          |
|   |матеріалів,    |   |    |    |          |
|   |будівництва,    |   |    |    |          |
|   |енергетики,    |   |    |    |          |
|   |сільського     |   |    |    |          |
|   |господарства,   |   |    |    |          |
|   |транспорту, а також|   |    |    |          |
|   |медичних закладів |   |    |    |          |
|------+-------------------+------+-------+-------|          |
|5.3.1.|Розробка концепції |   |    |    |          |
|   |плакатів, пам'яток,|   |    |    |          |
|   |інших засобів   |   |    |    |          |
|   |наглядної агітації,|   |    |    |          |
|   |попереджувальних  |   |    |    |          |
|   |знаків, тематичних |   |    |    |          |
|   |посібників,    |   |    |    |          |
|   |методичних брошур, |   |    |    |          |
|   |збірника      |   |    |    |          |
|   |нормативно-правових|   |    |    |          |
|   |актів з питань   |   |    |    |          |
|   |охорони праці та  |   |    |    |          |
|   |профілактики    |   |    |    |          |
|   |виробничого    |   |    |    |          |
|   |травматизму, правил|   |    |    |          |
|   |безпечної поведінки|   |    |    |          |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner