Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 676 від 26.04.2007

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 квітня 2007 р. N 676
                Київ
 
       Про внесення змін та визнання такими,
       що втратили чинність, деяких постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 квітня 2007 р. N 676
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
1 березня 2001 р. N 200 ( 200-2001-п ) "Деякі питання касового
виконання Державного бюджету України" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 9, ст. 368; 2003 р., N 29, ст. 1478; 2006 р., N 3,
ст. 88):
 
   1) в абзаці другому слова ", вартість яких:" замінити словами
"здійснюється відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).";
 
   2) абзаци третій - шостий виключити.
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2001 р. N 1312 ( 1312-2001-п ) "Про  затвердження  Порядку
міжвідомчої  координації закупівель окремих товарів за кошти
державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 41,
ст. 1855; 2002 р., N 42, ст. 1925; 2003 р., N 23, ст. 1053;
2004 р., N 27, ст. 1783; 2006 р., N 3, ст. 88):
 
   1) у постанові:
 
   у назві постанови слова "закупівель окремих" замінити словом
"закупівлі";
 
   у пункті 1 слово "окремих" виключити;
 
   пункт 2 виключити;
 
   2) Порядок, затверджений зазначеною постановою, та додаток до
нього викласти в такій редакції:
 
               "ПОРЯДОК
      міжвідомчої координації закупівлі товарів
          за кошти державного бюджету
 
 
   1. Цей Порядок визначає механізм міжвідомчої координації
закупівлі головними розпорядниками коштів державного  бюджету
товарів згідно з додатком для досягнення оптимального рівня цін та
зменшення витрат, пов'язаних із здійсненням процедури закупівлі.
 
   2. Головні  розпорядники  коштів  державного  бюджету  у
визначений Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг
за державні кошти" ( 1490-14 ) строк складають річний план
закупівлі товарів та надсилають його Антимонопольному комітетові.
 
   Антимонопольний комітет  узагальнює  річні  плани  та  у
передбачених зазначеним Законом ( 1490-14 ) випадках вносить
Кабінетові  Міністрів  України  пропозиції  про  визначення
генерального замовника.
 
   Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення  про
визначення генерального замовника процедура закупівлі товарів
здійснюється відповідно до частин другої - четвертої статті 14-1
Закону ( 1490-14 ).
 
   3. Органи Державного казначейства провадять оплату товарів на
підставі поданої головним розпорядником коштів державного бюджету
копії  звіту  про результати здійснення процедури закупівлі,
складеного  генеральним  замовником,  інших   передбачених
законодавством документів.
 
   4. Рішення про внесення змін до переліку товарів, наведених у
додатку, приймається Кабінетом Міністрів України за поданням
Антимонопольного комітету не пізніше 1 грудня року, що передує
рокові, в якому таке рішення набирає чинності.
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
               ПЕРЕЛІК
       товарів, закупівля яких здійснюється на
         умовах міжвідомчої координації
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування товару    |  Код згідно з Державним   |
|                | класифікатором продукції та |
|                |   послуг ( v3822217-97 )  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Обладнання копіювально-     |      30.01.2      |
|розмножувальне та інше     |                |
|конторське обладнання      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Устаткування для автоматичного |      30.02.1      |
|оброблення інформації      |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автомобілі легкові       |      34.10.2      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автобуси та тролейбуси     |      34.10.3      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Автомобілі вантажні       |      34.10.4      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Меблі конторські та магазинні  |      36.12.1      |".
------------------------------------------------------------------
 
   3. Підпункт 15 пункту 4 Положення про Державне казначейство
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
21 грудня 2005 р. N 1232 ( 1232-2005-п ) "Питання Державного
казначейства України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52,
ст. 3275), після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого
змісту:
 
   "закупівлею товарів,  робіт  і послуг за державні кошти
відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
 
   У зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим.
 
   4. У пункті 4 Положення про Державний комітет України з
державного  матеріального  резерву,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  8  червня  2006 р. N 810
( 810-2006-п )  (Офіційний вісник України, 2006 р.,  N  24,
ст. 1767):
 
   у підпункті 8 слова "на конкурсній основі" замінити словами
"у порядку, встановленому Законом України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), ";
 
   у підпункті 9 слова "або доручає підприємствам, установам та
організаціям, що належать до сфери його управління, укладати такі
контракти (договори)" виключити.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 квітня 2007 р. N 676
 
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1995 р.
N 312 ( 312-95-п ) "Про порядок організації закупок продукції для
державних потреб".
 
   2. Пункти 1-3 та 6-9 постанови Кабінету Міністрів України від
27 вересня 2000 р. N 1469 ( 1469-2000-п ) "Про організаційні
заходи  щодо  функціонування  системи  державних  закупівель"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1659).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.
N 422 ( 422-2001-п ) "Про закупівлю послуг в процесі приватизації"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 19, ст. 809).
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2001 р.
N 1697 ( 1697-2001-п ) "Про закупівлю товарів і послуг Центральною
виборчою комісією та окружними виборчими комісіями під  час
виборчого процесу" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51,
ст. 2300).
 
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22  березня
2002 р. N 362 ( 362-2002-п ) "Про заходи щодо вдосконалення
порядку випуску друкованої продукції за рахунок бюджетних коштів"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 658).
 
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р.
N 734 ( 734-2002-п )  "Про організацію навчання та підвищення
кваліфікації спеціалістів з питань здійснення процедури закупівлі
товарів, робіт і послуг за державні кошти" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 23, ст. 1107).
 
   7. Постанова  Кабінету Міністрів України від 30 вересня
2002 р. N 1471 ( 1471-2002-п ) "Про закупівлю послуг з професійної
підготовки,  перепідготовки або підвищення кваліфікації осіб,
зареєстрованих у державній службі зайнятості" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 40, ст. 1868).
 
   8. Пункти  2-4 змін, що вносяться до постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 2 червня 2003 р. N 819 ( 819-2003-п ) (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1053).
 
   9. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р.
N 1360 ( 1360-2003-п ) "Про закупівлю товарів, робіт і послуг в
рамках проекту "Розвиток приватного сектору" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 35, ст. 1898).
 
   10. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 р. N 1436 ( 1436-2003-п )  "Про  закупівлю  продукції
підприємств  громадських  організацій  інвалідів та Державної
кримінально-виконавчої служби" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 37, ст. 1991).
 
   11. Постанова  Кабінету Міністрів України від 10 грудня
2003 р. N 1910 ( 1910-2003-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 734" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 51, ст. 2684).
 
   12. Постанова Кабінету Міністрів України від 17  грудня
2003 р. N 1954 ( 1954-2003-п ) "Про закупівлю товарів, робіт та
послуг в рамках позики-авансу за проектом "Видача державних актів
на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток
системи кадастру" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 51,
ст. 2695).
 
   13. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня
2004 р. N 918 ( 918-2004-п )  "Про затвердження Положення про
державне замовлення на виробництво і розповсюдження теле- та
радіопрограм" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1897).
 
   14. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р.
N 958 ( 958-2004-п ) "Про закупівлю товарів та послуг в рамках
позики-авансу за проектом "Розширення доступу до ринків фінансових
послуг" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2011).
 
   15. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
28 липня 2004 р. N 972 ( 972-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 30, ст. 2019).
 
   16. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету  Міністрів
України від 10 серпня 2004 р. N 1037 ( 1037-2004-п ) "Деякі
питання забезпечення підготовки і проведення виборів депутатів
Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та
сільських, селищних, міських голів" (Офіційний вісник України,
2004 р., N 32, ст. 2161).
 
   17. Постанова  Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р. N 1116 ( 1116-2004-п ) "Про закупівлю робіт з геологічного
вивчення надр за рахунок державного бюджету" (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 34, ст. 2278).
 
   18. Постанова Кабінету Міністрів України від 28  жовтня
2004 р. N 1428 ( 1428-2004-п ) "Про закупівлю товарів і послуг в
рамках авансу  позики  для  підготовки  проекту  "Підвищення
ефективності управління реформою системи соціального захисту в
Україні" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 43, ст. 2833).
 
   19. Постанова Кабінету Міністрів України від 16  грудня
2004 р. N 1680 ( 1680-2004-п ) "Про закупівлю товарів та послуг у
галузі кінематографії за державні кошти"  (Офіційний  вісник
України, 2004 р., N 51, ст. 3331).
 
   20. Останній абзац постановляючої частини постанови Кабінету
Міністрів України від 15 січня 2005 р. N 35 ( 35-2005-п ) "Про
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 3, ст. 134).
 
   21. Постанова Кабінету Міністрів України від 23  квітня
2005 р. N 319 ( 319-2005-п ) "Про закупівлю послуг з організації
та проведення заходів з фізкультурно-спортивної  реабілітації
інвалідів, змагань  та  навчально-тренувальних  зборів  для
інвалідів - членів національних збірних команд з видів спорту"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 17, ст. 906).
 
   22. Постанова  Кабінету Міністрів України від 14 травня
2005 р. N 349 ( 349-2005-п ) "Про закупівлю будівельно-монтажних
робіт для завершення капітального ремонту і реконструкції будівлі
Науково-практичного медичного центру дитячої  кардіології  та
кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я".
 
   23. Постанова  Кабінету Міністрів України від 10 серпня
2005 р. N 723 ( 723-2005-п ) "Про доповнення додатка до постанови
Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 422" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1938).
 
   24. Постанова Кабінету Міністрів України від 19  серпня
2005 р.  N  785 ( 785-2005-п ) "Про закупівлю бурошнекових
комплексів БШК-2ДМ" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34,
ст. 2059).
 
   25. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня
2005 р. N 903 ( 903-2005-п ) "Про закупівлю юридичних послуг,
пов'язаних із здійсненням захисту прав та інтересів України під
час розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах" (Офіційний
вісник України, 2005 р., N 37, ст. 2298).
 
   26. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада
2005 р. N 1113 ( 1113-2005-п ) "Про внесення змін до постанови
Кабінету  Міністрів України від 17 грудня 2001 р. N 1697"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 47, ст. 2950).
 
   27. Постанова Кабінету Міністрів України від 21  грудня
2005 р. N 1252 ( 1252-2005-п ) "Про закупівлю товарів та послуг
для забезпечення утримання і примусового видворення іноземців та
осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3295).
 
   28. Постанова Кабінету Міністрів України від 21  грудня
2005 р. N 1257 ( 1257-2005-п ) "Про затвердження Стратегії
розвитку системи державних  закупівель  на  2005-2010  роки"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3300).
 
   29. Пункти 1, 3, 5 і 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 13 січня 2006 р. N 19 ( 19-2006-п ) "Про заходи щодо
удосконалення системи державних закупівель" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 3, ст. 88) та пункти 2 і 5 змін, що вносяться
до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною
постановою.
 
   30. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2006 р.
N 43 ( 43-2006-п ) "Про закупівлю обладнання, інвентарю та
екіпіровки спортивного призначення для національних збірних команд
України  і  баз олімпійської та параолімпійської підготовки"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 4, ст. 157).
 
   31. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2006 р.
N 73 ( 73-2006-п ) "Про особливості закупівлі товарів, робіт і
послуг державними (казенними) підприємствами та господарськими
товариствами, в статутному фонді яких державна частка перевищує
50 відсотків" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 215).
 
   32. Постанова Кабінету Міністрів України від 15  лютого
2006 р. N 149 ( 149-2006-п ) "Про закупівлю зимового спецодягу для
працівників житлового господарства та  металевих  дверей  із
замковими  пристроями  для встановлення в під'їздах житлових
будинків у м. Києві" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7,
ст. 362).
 
   33. Постанова  Кабінету Міністрів України від 20 лютого
2006 р. N 169 ( 169-2006-п ) "Про закупівлю Центральною виборчою
комісією послуг з виготовлення виборчих скриньок" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 8, ст. 429).
 
   34. Постанова Кабінету Міністрів України від 22  лютого
2006 р. N 184 ( 184-2006-п ) "Про закупівлю технічних засобів
реабілітації для інвалідів та інших пільгових категорій осіб"
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 442).
 
   35. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 291 ( 291-2006-п ) "Про закупівлю товарів і послуг,
необхідних  для  забезпечення  проведення  офіційних заходів,
здійснення  організаційного   та   інформаційно-аналітичного
забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 11, ст. 726).
 
   36. Постанова Кабінету Міністрів України від 26  червня
2006 р. N 873 ( 873-2006-п ) "Про затвердження Порядку придбання
матеріальних цінностей для закладення до державного матеріального
резерву" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 26, ст. 1894).
 
   37. Пункт 30 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України з питань діяльності органів і установ виконання покарань,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня
2006 р. N 1074 ( 1074-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 31, ст. 2233).
 
   38. Пункт  2  постанови  Кабінету Міністрів України від
19 грудня 2006 р. N 1754 ( 1754-2006-п ) "Про внесення змін до
постанов Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 441 і
від 26 червня 2006 р. N 873" (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 51, ст. 3407).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner