Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 667 від 26.04.2007

Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 квітня 2007 р. N 667
                Київ
 
         Про затвердження Положення про
          Державний комітет України з
          питань регуляторної політики
            та підприємництва
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008
      N 286 ( 286-2008-п ) від 26.03.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва, що додається.
 
   2. Ця постанова набирає чинності з 1 червня 2007 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 25
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 квітня 2007 р. N 667
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Державний комітет України з питань
       регуляторної політики та підприємництва
 
 
   1. Державний комітет України з питань регуляторної політики
та підприємництва (Держкомпідприємництво) є центральним органом
виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України.
 
   Держкомпідприємництво забезпечує   реалізацію   державної
політики у сфері підприємництва.
 
   Держкомпідприємництво є спеціально уповноваженим органом з
питань державної регуляторної політики, державної реєстрації,
ліцензування та дозвільної  системи  у  сфері  господарської
діяльності.
 
   2. Держкомпідприємництво  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, а також указами
Президента  України  та  постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів
України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
 
   У межах своїх повноважень Держкомпідприємництво організовує
виконання актів законодавства України і здійснює контроль за їх
реалізацією.
 
   Держкомпідприємництво узагальнює   практику  застосування
законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє
пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому
порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   3. Основними завданнями Держкомпідприємництва є:
 
   участь у формуванні та реалізації державної регуляторної
політики, політики у сфері державної реєстрації, ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
   координація діяльності органів виконавчої влади, пов'язаної з
розробленням та здійсненням заходів щодо проведення державної
регуляторної політики, політики у сфері державної реєстрації,
ліцензування  та  дозвільної  системи  у сфері господарської
діяльності;
 
   сприяння формуванню    системи    фінансово-кредитної,
консультаційної та інформаційної підтримки підприємництва;
 
   організація роботи, пов'язаної із здійсненням державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 286 ( 286-2008-п ) від
26.03.2008 }
 
   4. Держкомпідприємництво відповідно до покладених на нього
завдань:
 
   1) готує та подає в  установленому  порядку  Кабінетові
Міністрів  України  пропозиції  щодо  формування  державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, державної
політики у сфері підприємництва та забезпечує її реалізацію;
 
   2) розглядає в установленому порядку проекти регуляторних
актів,  що  подаються  для  погодження,  результати  аналізу
регуляторного впливу зазначених актів та приймає рішення про
погодження таких проектів або про відмову в їх погодженні;
 
   3) проводить відповідно до закону експертизу регуляторних
актів центральних органів виконавчої влади та їх територіальних
органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих
органів  виконавчої  влади, приймає рішення про необхідність
усунення виявлених під час експертизи порушень принципів державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності, публікує в
установленому порядку повідомлення про зупинення дії регуляторних
актів або їх окремих положень, а також надсилає повідомлення про
це до органів юстиції, які зареєстрували відповідні регуляторні
акти;
 
   4) повідомляє органи виконавчої влади, їх посадових осіб,
уповноважених на прийняття або схвалення регуляторних актів, про
виявлення встановлених законом обставин, за яких такий акт не може
бути прийнято або схвалено, а також відповідні органи юстиції,
якщо зазначені регуляторні акти підлягають державній реєстрації в
органах юстиції;
 
   5) здійснює методичне забезпечення діяльності регуляторних
органів, пов'язаної з реалізацією державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності;
 
   6) аналізує стан здійснення заходів щодо проведення державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 
   7) забезпечує підготовку та подання Кабінетові Міністрів
України щорічної інформації про результати проведення державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі
органів виконавчої  влади,  а  також  узагальнення  практики
застосування  законодавства  з  питань державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності, вносить у встановленому
порядку пропозиції щодо його вдосконалення;
 
   8) вживає в межах своїх повноважень заходів щодо захисту прав
та законних  інтересів  суб'єктів  господарювання,  порушених
унаслідок дії регуляторних актів;
 
   9) аналізує  звіти  про  відстеження  результативності
регуляторних актів, прийнятих центральними органами виконавчої
влади та їх територіальними органами, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади;
 
   10) проводить експертизу проектів законів України, інших
нормативно-правових актів, які регулюють господарські відносини та
адміністративні відносини між регуляторними органами або іншими
органами державної влади та суб'єктами господарювання, подає
розробникам таких проектів пропозиції щодо їх  удосконалення
відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності;
 
   11) звертається згідно із законом до регуляторних органів з
пропозиціями щодо внесення змін або визнання такими, що втратили
чинність, прийнятих зазначеними органами регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог;
 
   12) звертається в установленому порядку до органів державної
влади і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з
поданням про скасування або зупинення дії регуляторних актів, які
суперечать принципам державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності або прийняті з порушенням установлених
законом вимог;
 
   13) аналізує листи центральних органів виконавчої влади, їх
територіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органів виконавчої влади, їх посадових осіб, у яких
роз'яснюються  положення регуляторних актів, подає зазначеним
органам та посадовим особам пропозиції щодо відкликання таких
листів, якщо вони суперечать законодавству;
 
   14) погоджує  склад  апеляційних  регуляторних  комісій,
утворених в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі;
 
   15) надає  роз'яснення  положень  законодавства з питань
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;
 
   16) здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -
підприємців, вживає заходів до запобігання порушенням у зазначеній
сфері та приймає відповідні обов'язкові до виконання рішення;
 
   17) узагальнює  практику  застосування нормативно-правових
актів з питань державної реєстрації  та  розробляє  проекти
нормативно-правових актів у зазначеній сфері;
 
   18) затверджує нормативно-правові акти з питань формування та
ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців (далі - Реєстр);
 
   19) забезпечує формування та ведення Реєстру;
 
   20) затверджує форми реєстраційних карток, довідки, витягу та
виписки з Реєстру;
 
   21) організовує  підготовку  та  підвищення  кваліфікації
державних реєстраторів, погоджує кандидатури на зайняття посади
державного реєстратора;
 
   22) видає посвідчення і печатку державного реєстратора;
 
   23) забезпечує замовлення, постачання, ведення обліку та
звітності  щодо  витрачання  бланків  свідоцтв  про державну
реєстрацію, бланків виписок, витягів та довідок з Реєстру;
 
   24) видає  спеціалізований  друкований  засіб  масової
інформації;
 
   25) забезпечує надання в установленому ним порядку органам
державної влади інформації з Реєстру;
 
   26) розробляє основні напрями розвитку державної політики у
сфері ліцензування;
 
   27) розробляє проекти нормативно-правових актів з питань
ліцензування;
 
   28) погоджує проекти нормативно-правових актів з  питань
ліцензування, що розробляються та приймаються органами виконавчої
влади;
 
   29) узагальнює практику  застосування  нормативно-правових
актів з питань ліцензування;
 
   30) здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування та
ліцензіатами законодавства у  сфері  ліцензування  та  надає
роз'яснення щодо його застосування;
 
   31) здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення
діяльності органів ліцензування;
 
   32) визначає форми документів у сфері ліцензування та правила
їх оформлення;
 
   33) затверджує разом з органами ліцензування ліцензійні умови
провадження певного виду господарської діяльності та порядок
контролю  за  їх  додержанням,  крім  випадків, передбачених
законодавством;
 
   34) формує склад експертно-апеляційної ради;
 
   35) організовує підготовку, перепідготовку та  підвищення
кваліфікації фахівців з ліцензування;
 
   36) веде Єдиний ліцензійний реєстр;
 
   37) організовує замовлення, постачання, ведення обліку і
звітності щодо витрачання бланків ліцензій;
 
   38) видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних
умов, а також розпорядження про усунення порушень законодавства у
сфері ліцензування;
 
   39) здійснює контроль за наявністю ліцензії у суб'єктів
господарювання;
 
   40) здійснює у передбачених законом випадках ліцензування
певних видів господарської діяльності;
 
   41) розробляє (бере участь у розробленні) і погоджує проекти
нормативно-правових актів з питань видачі документів дозвільного
характеру;
 
   42) узагальнює практику застосування законодавства з питань
видачі  документів  дозвільного характеру, готує та подає в
установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
його вдосконалення;
 
   43) здійснює методологічне забезпечення діяльності дозвільних
органів та адміністраторів;
 
   44) координує діяльність органів виконавчої  влади,  які
відповідно  до  законодавства  видають  документи дозвільного
характеру, ліцензії та здійснюють державну реєстрацію юридичних
осіб  та  фізичних  осіб - підприємців,  проводить методичне
забезпечення діяльності таких органів з питань, що належать до
його компетенції;
 
   45) здійснює  в  межах  своїх  повноважень  контроль за
додержанням вимог законодавства з питань  видачі  документів
дозвільного характеру;
 
   46) організовує  навчання  та  підвищення  кваліфікації
адміністраторів;
 
   46-1)  узагальнює  стан здійснення центральними органами
виконавчої  влади заходів щодо проведення державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 46-1 згідно з Постановою КМ N 286 ( 286-2008-п ) від
26.03.2008 }
 
   47) аналізує стан розвитку підприємництва, здійснення заходів
щодо  проведення  державної політики у сфері підприємництва,
інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва,
готує та подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо її вдосконалення;
 
   48) сприяє  в  межах  своїх  повноважень   розвитку
зовнішньоекономічної  діяльності  суб'єктів  підприємницької
діяльності;
 
   49) розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо
активізації  фінансово-кредитної  та  інвестиційної  підтримки
підприємництва, організовує розроблення та забезпечує виконання
державних  цільових програм розвитку підприємництва, виступає
державним замовником такого розроблення, організовує проведення
експертизи проектів зазначених програм та в установленому порядку
використовує бюджетні та позабюджетні  кошти  для  виконання
зазначених програм;
 
   50) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету
України, Державної програми економічного і соціального розвитку
України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
 
   51) здійснює методичне керівництво роботою з розроблення
регіональних програм підтримки і розвитку підприємництва, аналізує
стан їх виконання;
 
   52) організовує здійснення заходів із створення інформаційної
інфраструктури для забезпечення доступу суб'єктів підприємництва
до економічних, правових, статистичних та інших даних, а також
обміну такими даними;
 
   53) готує в межах  своїх  повноважень  пропозиції  щодо
регулювання  інвестиційної,  інноваційної діяльності суб'єктів
підприємництва та подає в установленому  порядку  Кабінетові
Міністрів України;
 
   54) організовує виконання науково-дослідних робіт з питань
проведення державної політики у сфері підприємництва, в тому числі
за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті;
 
   55) організовує  та координує в межах своїх повноважень
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів у
сфері підприємництва;
 
   56) розробляє заходи щодо виконання Національної програми
сприяння розвитку малого підприємництва в Україні ( 2157-14 ),
забезпечує  координацію  дій центральних та місцевих органів
виконавчої влади, пов'язаної з їх здійсненням;
 
   57) забезпечує підтримку діяльності уповноважених з питань
захисту прав підприємців;
 
   58) забезпечує  в  межах  своїх  повноважень  надання
інформаційних, правових послуг та консультацій з питань державної
регуляторної політики, політики у сфері державної реєстрації,
ліцензування та дозвільної  системи  у  сфері  господарської
діяльності;
 
   59) здійснює в установленому порядку облік примірників дисків
для лазерних систем зчитування із записом на них інформації;
 
   60) забезпечує  реалізацію  державної  політики  стосовно
державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному
апараті Комітету та його територіальних органах;
 
   61) здійснює розроблення навчальних  програм,  методичних
рекомендацій  і  посібників  з питань державної регуляторної
політики, державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи
у  сфері  господарської  діяльності,  правового  регулювання
підприємництва;
 
   62) здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами  державної  власності,  що належать до сфери його
управління;
 
   63) взаємодіє  із  спілками,  асоціаціями  підприємців,
громадськими організаціями;
 
   64) інформує громадськість про свою діяльність, стан розвитку
підприємництва в Україні та про проведення державної регуляторної
політики, політики у сфері державної реєстрації, ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
   65) готує в межах своїх повноважень пропозиції щодо виконання
Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу ( 1629-15 ), європейської та
євроатлантичної інтеграції України та в установленому порядку
подає уповноваженим центральним органам виконавчої влади;
 
   66) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
 
   5. Держкомпідприємництво має право:
 
   1) залучати  спеціалістів центральних і місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ  та  організацій  (за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
 
   2) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
 
   3) одержувати в установленому законодавством порядку від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого  самоврядування
інформацію,  документи  і матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
 
   4) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
 
   5) утворювати державні унітарні підприємства;
 
   6) засновувати друковані видання для висвітлення в них питань
проведення державної регуляторної політики, політики у сфері
державної реєстрації, ліцензування та дозвільної системи у сфері
господарської діяльності;
 
   7) звертатися до міських голів міст обласного значення або
голів районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних
адміністрацій з поданням про звільнення з посади  державних
реєстраторів  у разі виявлення факту порушення ними порядку
проведення державної реєстрації;
 
   8) у рамках міжнародного співробітництва:
 
   укладати в установленому законодавством порядку міжнародні
договори міжвідомчого характеру з компетентними органами іноземних
держав з питань співробітництва у сфері підприємництва, готувати
пропозиції щодо денонсації таких договорів;
 
   здійснювати обмін  інформацією  з  компетентними органами
іноземних держав;
 
   брати участь  у  міжнародних  конференціях,  симпозіумах,
семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до його
компетенції.
 
   У справах про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 166-10 - 166-12 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (  80731-10  ),  уповноважені  посадові  особи
Держкомпідприємництва та його територіальних органів мають право
складати протоколи про правопорушення.
 
   6. Держкомпідприємництво під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також
з компетентними органами  іноземних  держав  і  міжнародними
організаціями.
 
   7. Держкомпідприємництво в межах своїх повноважень на основі
та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
 
   Держкомпідприємництво у  разі  потреби  видає  разом  з
центральними органами виконавчої влади та іншими  державними
органами спільні акти.
 
   Нормативно-правові акти  Держкомпідприємництва  підлягають
реєстрації в установленому  законодавством  порядку.  Рішення
Комітету про необхідність усунення порушення принципів державної
регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності  не
підлягають державній реєстрації в органах юстиції.
 
   У випадках,   передбачених   законодавством,   рішення
Держкомпідприємництва, прийняті в межах його повноважень,  є
обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої  влади,  органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і
громадянами.
 
   8. Держкомпідприємництво очолює Голова, якого призначає на
посаду та звільняє з посади за поданням Прем'єр-міністра України
Кабінет Міністрів України.
 
   Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду та звільнення з посади Голови Держкомпідприємництва вносить
Віце-прем'єр-міністр України.
 
   Голова Комітету має заступників, які призначаються на посаду
та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Прем'єр-міністра України.
 
   Пропозиції Прем'єр-міністрові України щодо призначення на
посаду  та  звільнення  з  посади  заступників  Голови
Держкомпідприємництва вносить Віце-прем'єр-міністр України  за
поданням Голови Комітету.
 
   9. Голова Держкомпідприємництва:
 
   1) здійснює загальне керівництво Комітетом, несе персональну
відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання
покладених на Комітет завдань і проведення державної регуляторної
політики, політики у сфері державної реєстрації, ліцензування та
дозвільної системи у сфері господарської діяльності;
 
   2) визначає  пріоритети  та  стратегічні  напрями роботи
Комітету, затверджує програми та плани його роботи і звіти про їх
виконання;
 
   3) підписує  нормативно-правові  акти  та інші документи
Держкомпідприємництва;
 
   4) подає в установленому порядку  на  розгляд  Кабінету
Міністрів  України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Комітет;
 
   5) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції Комітету;
 
   6) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним
розпорядником яких є Держкомпідприємництво;
 
   7) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає
ступінь  відповідальності  заступників  Голови  та керівників
структурних підрозділів, призначає на посаду та звільняє з посади
працівників Комітету; { Підпункт 7 пункту 9 в редакції Постанови
КМ N 101 ( 101-2008-п ) від 27.02.2008 }
 
   8) порушує в установленому порядку питання про притягнення до
дисциплінарної відповідальності заступників Голови;
 
   9) призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з
посади керівників територіальних органів Держкомпідприємництва;
 
   10) приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Держкомпідприємництва, затверджує положення про них
(статути);
 
   11) укладає та розриває відповідно до законодавства контракти
з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до
сфери управління Комітету;
 
   12) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату Комітету, його територіальних
органів відповідних рангів державних службовців,  заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 
   13) представляє  в  установленому  порядку  працівників
центрального апарату Держкомпідприємництва, підпорядкованих йому
територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Комітету, до відзначення державними
нагородами,  Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів України,
заохочувальними відзнаками Прем'єр-міністра України;
 
   14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Держкомпідприємництва,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності у Комітеті утворюється колегія у складі
Голови (голова колегії), його заступників, керівників самостійних
структурних  підрозділів  Комітету,  а  також  керівників
територіальних органів Комітету.
 
   У разі потреби до складу колегії можуть бути включені в
установленому порядку інші особи.
 
   Членів колегії  затверджує  та  увільняє  від  виконання
обов'язків Голова Держкомпідприємництва.
 
   Організаційною формою  роботи  колегії  є  засідання.
Періодичність проведення засідань колегії визначається Головою
Комітету.
 
   Рішення колегії   проводяться   в   життя   наказами
Держкомпідприємництва.
 
   11. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо   основних   напрямів   розвитку  підприємництва  в
Держкомпідприємництві можуть утворюватися наукові ради,  інші
консультативні та дорадчі органи.
 
   Склад наукових рад, інших консультативних та дорадчих органів
і положення про них затверджує Голова Комітету.
 
   12. Держкомпідприємництво  здійснює  свої  повноваження
безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а також через
підприємства, установи та організації, що належать до сфери
управління Комітету.
 
   Положення про територіальні  органи  Держкомпідприємництва
затверджує його Голова.
 
   13. Граничну чисельність працівників Держкомпідприємництва
затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Структуру Комітету затверджує його Голова за погодженням з
Віце-прем'єр-міністром України.
 
   Штатний розпис і кошторис Держкомпідприємництва затверджує
його Голова за погодженням з Мінфіном.
 
   Положення про структурні підрозділи Комітету затверджує його
Голова.
 
   14. Держкомпідприємництво є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner