Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1434 від 18.10.2006

Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 жовтня 2006 р. N 1434
                Київ
 
          Про затвердження Положення
     про Державну архітектурно-будівельну інспекцію
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007
      N 514 ( 514-2008-п ) від 04.06.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про Державну архітектурно-будівельну
інспекцію, що додається.
 
   2. Внести до Положення про державний архітектурно-будівельний
контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 1993 р. N 225 ( 225-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 9,
ст. 179; 1995 р., N 1, ст. 166; Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 19, ст. 1326), зміни, що додаються.
 
   3. Міністерству    будівництва,    архітектури    та
житлово-комунального господарства:
 
   внести пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів
України у відповідність із цією постановою;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із
цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 52
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 2006 р. N 1434
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державну архітектурно-будівельну інспекцію
 
  { У тексті Положення слова "Мінбуд" і "Міністр будівництва,
   архітектури та житлово-комунального господарства" в усіх
   відмінках замінено словами "Мінрегіонбуд" і "Міністр 
   регіонального розвитку та будівництва" у відповідному
   відмінку згідно з Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п )
   від 26.09.2007 }
 
 
   1. Державна     архітектурно-будівельна     інспекція
(Держархбудінспекція) є урядовим органом державного управління, що
діє у складі Мінрегіонбуду і йому підпорядковується.
 
   2. Держархбудінспекція  у  своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами
Мінрегіонбуду.
 
   3. Основними завданнями Держархбудінспекції є:
 
   участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
архітектури та будівництва;
 
   виконання дозвільних, реєстраційних функцій та здійснення
контролю  і  нагляду у сфері будівництва, містобудування та
архітектури (далі - державний архітектурно-будівельний контроль).
{  Абзац  третій пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   4. Держархбудінспекція відповідно до покладених  на  неї
завдань:
 
   1) розробляє і подає на розгляд Міністра регіонального
розвитку та будівництва:
 
   пропозиції щодо  формування  державної  політики у сфері
архітектури та будівництва, вдосконалення законодавства з питань
здійснення архітектурно-будівельного контролю;
 
   проекти нормативно-правових  актів  з  питань  здійснення
архітектурно-будівельного контролю;
 
   2) організовує та забезпечує виконання нормативно-правових
актів з питань, що належать до її компетенції;
 
   3) розробляє та затверджує організаційно-методичні документи
з питань здійснення архітектурно-будівельного контролю, інших
питань, що належать до її компетенції, організовує та забезпечує
їх виконання;
 
   4) здійснює методичне та нормативне забезпечення діяльності
своїх територіальних органів; { Підпункт 4 пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   5) видає  замовникам  (забудовникам)  та  реєструє  в
установленому  порядку  дозвіл  на виконання робіт з нового
будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту,
впорядкування об'єктів містобудування, розширення та технічного
переоснащення підприємств (далі - будівельні роботи); { Підпункт 5
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від
26.09.2007 }
 
   6) бере участь в роботі комісій з прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів, а також у розслідуванні причин
аварій на будівництві;
 
   7) проводить перевірку:
 
   відповідності виконання  будівельних  робіт,  будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій вимогам державних стандартів,
будівельних  норм  і  правил, технічним умовам, затвердженим
проектним рішенням;
 
   своєчасності та   якості   проведення   передбачених
нормативно-технічною і проектною документацією зйомок, замірів,
випробувань, а  також  ведення  журналів  робіт,  паспортів,
сертифікатів та іншої документації;
 
   наявності у  виконавця  будівельних робіт у передбачених
законодавством випадках сертифікатів на будівельні матеріали,
вироби і конструкції;
 
   додержання встановленого порядку прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів;
 
   8) розглядає  питання  про  правопорушення  у  сфері
містобудування з прийняттям відповідних рішень;
 
   9) здійснює методичне забезпечення діяльності служб контролю
будівельних організацій і підприємств, що виготовляють будівельні
матеріали, вироби і конструкції;
 
   10) проводить аналіз та узагальнення результатів контролю за
якістю виконаних будівельних робіт,  будівельних  матеріалів,
виробів і конструкцій, розробляє та подає відповідним органам
пропозиції щодо вдосконалення державних стандартів, будівельних
норм і правил;
 
   11) здійснює у передбачених законодавством випадках контроль
за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду на
виконання будівельних робіт, проводить аналіз і узагальнення
результатів контролю та інформує про них Мінрегіонбуд;
 
   12) забезпечує вивчення і впровадження у практику досягнень
вітчизняної  та  зарубіжної  науки  і  техніки  з  питань
архітектурно-будівельного контролю;
 
   13) провадить інформаційну діяльність, забезпечує висвітлення
актуальних проблем архітектурно-будівельного контролю в засобах
масової інформації;
 
   14) організовує навчання, підвищення кваліфікації, підготовку
та  перепідготовку  фахівців  для  здійснення  державного
архітектурнобудівельного контролю та ліцензування; { Підпункт 14
пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від
26.09.2007 }
 
   15) вживає заходів до налагодження зв'язків з відповідними
органами іноземних держав, забезпечує вивчення їх досвіду для
врахування  у  процесі  вдосконалення  державних  стандартів,
будівельних норм і правил;
 
   16) здійснює  відповідно  до  законодавства  міжнародне
співробітництво з питань, що належать до її компетенції;
 
   17)  відповідно  до  законодавства  видає  суб'єктам
господарювання ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності  у  будівництві, здійснює контроль за додержанням
ліцензійних умов та анулює зазначені ліцензії; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 17 згідно з Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від
26.09.2007 }
 
   18) організовує роботу з проведення професійної атестації
виконавців робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури;
{ Пункт 4 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   19) виконує у визначених Мінрегіонбудом межах функції з
управління майном підприємств, установ та організацій, що належать
до сфери управління Міністерства, розробляє пропозиції щодо їх
утворення, реорганізації та ліквідації; { Пункт 4 доповнено
підпунктом 19 згідно з Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від
26.09.2007 }
 
   20) надає платні послуги відповідно до законодавства; { Пункт
4  доповнено  підпунктом 20 згідно з Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   21) виконує інші функції відповідно до покладених на неї
завдань. { Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ
N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   5. Держархбудінспекція має право:
 
   1) в установлених законодавством випадках проводити перевірку
об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють будівельні
матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми власності
щодо додержання вимог законодавства з питань, що належать до її
компетенції;
 
   2) одержувати в установленому законодавством порядку від
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань;
 
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції;
 
   4) залучати  спеціалістів  органів  виконавчої  влади,
підприємств,  установ  та  організацій (за погодженням з їх
керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;
 
   5) давати у межах своїх повноважень замовникам, проектним і
будівельним  організаціям,  підприємствам,  що  виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, обов'язкові  для
виконання  приписи  щодо  усунення  фактів  порушення  вимог
законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил,
технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил
забудови населених пунктів; вносити замовникам пропозиції щодо
припинення фінансування об'єктів будівництва на період до усунення
виявлених у  результаті  здійснення  архітектурно-будівельного
контролю недоліків;
 
   6) залучати незалежних експертів і спеціалізовані організації
для проведення перевірок і підготовки висновків з питань, що
належать до їх компетенції;
 
   7) вимагати  у  випадках, визначених законодавством, від
замовників, підрядників, підприємств, що виготовляють будівельні
матеріали, вироби і конструкції, вибіркового розкриття окремих
конструктивних елементів будинків і споруд, проведення зйомок і
замірів, додаткових лабораторних та інших випробувань будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій;
 
   8) одержувати від замовників, проектних  та  будівельних
організацій і підприємств, що виготовляють будівельні матеріали,
вироби і конструкції, нормативно-технічну, проектну та  іншу
документацію, необхідну для виконання покладених на них функцій;
 
   9) зупиняти будівельні роботи, що не відповідають вимогам
законодавства, державних стандартів, норм і правил, технічним
умовам,  затвердженим  проектним  рішенням, місцевим правилам
забудови населених пунктів або проводяться без дозволу на їх
виконання, а також виробництво і застосування в будівництві
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, виготовлених з
порушенням вимог державних стандартів; одержувати від замовників,
проектних  та  будівельних  організацій  і  підприємств,  що
виготовляють будівельні матеріали, вироби і конструкції, письмові
пояснення щодо причини допущення порушень;
 
   10) вносити органам ліцензування пропозиції щодо анулювання в
суб'єктів  господарювання,  які  допускають  порушення  вимог
законодавства, державних стандартів, будівельних норм і правил,
технічних умов, затверджених проектних рішень, місцевих правил
забудови населених пунктів, ліцензії на право провадження певних
видів господарської діяльності у будівництві;
 
   11) одержувати від замовників, будівельних організацій і
підприємств, що виготовляють будівельні матеріали, вироби  і
конструкції,  а також органів державної статистики дані про
введення в дію основних фондів, реалізацію готової продукції;
 
   12) повідомляти органи державної  статистики  про  факти
порушення  встановленого  порядку  прийняття  в  експлуатацію
закінчених будівництвом об'єктів,  а  також  про  реалізацію
будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають
вимогам державних стандартів;
 
   13) скасовувати рішення, прийняті інспекціями з порушенням
норм законодавства;
 
   14) складати  протоколи  про  правопорушення  у  сфері
містобудування і накладати штрафи відповідно до законодавства;
 
   15) передавати до органів прокуратури, органів дізнання і
досудового слідства акти перевірок та інші матеріали про діяння, в
яких вбачаються ознаки злочину;
 
   16)  здійснювати захист у суді своїх прав та законних
інтересів, звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у
сфері будівництва, містобудування та архітектури; { Пункт 5
доповнено  підпунктом  16  згідно  з  Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   17) здійснювати відповідно до актів законодавства фіксування
процесу здійснення планового або позапланового заходу чи кожної
окремої дії засобами аудіо- та відеотехніки для запобігання та
виявлення фактів порушення законодавства у сфері будівництва,
містобудування та архітектури. { Пункт 5 доповнено підпунктом 17
згідно з Постановою КМ N 1182 ( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   Працівники Держархбудінспекції мають право безперешкодного
доступу до об'єктів будівництва і підприємств, що виготовляють
будівельні матеріали, вироби і конструкції, незалежно від форми
власності.
 
   6. Держархбудінспекція у своїй діяльності взаємодіє з іншими
органами виконавчої влади, що здійснюють контроль за додержанням
природоохоронних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, охорони
праці та інших вимог, передбачених законодавством.
 
   7. Держархбудінспекція видає у межах своїх повноважень накази
організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до її
компетенції, та контролює їх виконання.
 
   7-1. При Держархбудінспекції та її територіальних органах
можуть утворюватися групи позаштатних (громадських) інспекторів,
положення про які затверджує Мінрегіонбуд.
{ Положення доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   8. Держархбудінспекцію очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за
поданням Міністра регіонального розвитку та будівництва. 
   Начальник Держархбудінспекції є членом колегії Мінрегіонбуду.
 
   9. Начальник Держархбудінспекції має трьох заступників, у
тому  числі  одного першого, які призначаються на посаду і
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра регіонального розвитку та будівництва, погодженим з
начальником Держархбудінспекції.
{ Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 514
( 514-2008-п ) від 04.06.2008 }
 
   10. Начальник Держархбудінспекції:
 
   1) здійснює керівництво діяльністю Держархбудінспекції, несе
персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і
Міністром регіонального розвитку та будівництва за виконання
покладених на неї завдань;
 
   2) призначає  на посаду і звільняє з посади керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,
крім своїх заступників;
 
   3) розподіляє  обов'язки  між  заступниками,  керівниками
структурних підрозділів Держархбудінспекції;
 
   4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників
структурних підрозділів та інших працівників Держархбудінспекції,
керівників інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
та їх заступників, крім своїх заступників; { Підпункт 4 пункту 10
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   5) підписує накази Держархбудінспекції, організовує перевірку
їх виконання;
 
   6) затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
Держархбудінспекції;
 
   7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та
цим Положенням.
 
   11. Для  узгодженого  вирішення  питань, що належать до
компетенції  Держархбудінспекції,  обговорення  найважливіших
напрямів її діяльності в інспекції може утворюватися колегія у
складі начальника (голова колегії), його заступників, керівників
структурних підрозділів. 
   Персональний  склад  колегії  та  положення  про  неї
затверджуються Міністром регіонального розвитку та будівництва.
   Рішення   колегії   проводяться  в  життя  наказами
Держархбудінспекції.
 
   11-1. Для виконання покладених на Держархбудінспекцію завдань
у її складі утворюються за погодженням з Міністром регіонального
розвитку  та  будівництва  територіальні органи в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у межах
граничної  чисельності  працівників  Міністерства,  визначеної
Кабінетом Міністрів України.
 
   Керівники зазначених органів та їх заступники призначаються
на посаду та звільняються з посади в установленому порядку
Міністром регіонального  розвитку  та будівництва за поданням
начальника Держархбудінспекції. Положення про територіальні органи
в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
затверджуються начальником Держархбудінспекції.
{ Положення доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 1182
( 1182-2007-п ) від 26.09.2007 }
 
   12. Граничну чисельність працівників Держархбудінспекції в
межах граничної чисельності працівників Мінрегіонбуду, визначеної
Кабінетом Міністрів України, затверджує за поданням її начальника
Міністр регіонального розвитку та будівництва.
 
   13. Структуру Держархбудінспекції затверджує її начальник за
погодженням з Міністром регіонального розвитку та будівництва.
 
   14. Штатний розпис і кошторис Держархбудінспекції затверджує
її начальник за погодженням з Міністром регіонального розвитку та
будівництва і Мінфіном.
 
   15. Держархбудінспекція фінансується за рахунок державного
бюджету у межах коштів, передбачених на утримання Мінрегіонбуду.
 
   16. Умови  оплати  праці  працівників Держархбудінспекції
визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   17. Держархбудінспекція є юридичною особою, має самостійний
баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства,
печатку із зображенням Державного  Герба  України  і  своїм
найменуванням.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 жовтня 2006 р. N 1434
 
               ЗМІНИ,
       що вносяться до Положення про державний
     архітектурно-будівельний контроль ( 225-93-п )
 
 
   1. Абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
 
   "Державна архітектурно-будівельна          інспекція
(Держархбудінспекція) - урядовий орган державного управління у
складі Мінбуду".
 
   2. У пункті 3:
 
   у підпункті 1 слово "Держкоммістобудування" замінити словом
"Мінбудом";
 
   у підпункті 8 слово "Держбуд" замінити словом "Мінбуд".
 
   3. Пункт 6 викласти у такій редакції:
 
   "6. Повноваження Держархбудінспекції визначаються Положенням
про неї, яке затверджує Кабінет Міністрів України".
 
   4. У пункті 9 слова "за формою та в терміни, встановлені
Держкоммістобудування" замінити словами "згідно з установленими
нею формою та строками".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner