Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 337 від 23.08.2006

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            23.08.2006 N 337
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2006 р.
                   за N 1049/12923
 
 
        Про затвердження Змін до Інструкції
   про порядок організації та здійснення валютно-обмінних
         операцій на території України
 
 
   Відповідно до вимог статей 5, 6, 8, 13 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю", а також статей 7 та
44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 )
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та
здійснення валютно-обмінних операцій  на  території  України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
12.12.2002 N 502 ( z0021-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції  України  14.01.2003 за N 21/7342 (із змінами), що
додаються.
 
   2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України для керівництва і використання в роботі.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   23.08.2006 N 337
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 вересня 2006 р.
                   за N 1049/12923
 
 
               ЗМІНИ
       до Інструкції про порядок організації
       та здійснення валютно-обмінних операцій
            на території України
              ( z0021-03 )
 
   1. У  преамбулі слова "Правилами здійснення операцій на
міжбанківському валютному ринку України, затвердженими постановою
Правління Національного  банку  України від 18.03.99 N 127
( z0171-99 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
18.03.99 за N 171/3464" замінити словами "Положенням про порядок
та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженим постановою
Правління Національного банку України від  21.08.2006 N 333
( z1041-06 ) і зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
08.09.2006 за N 1041/12915".
 
   2. У пункті 1.1 глави 1:
   пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "національний оператор поштового зв'язку - оператор, який у
встановленому законодавством порядку надає універсальні послуги
поштового зв'язку на всій території України і на  підставі
генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення
валютних операцій має право здійснювати валютно-обмінні операції,
зазначені в абзацах другому - четвертому і шостому пункту 1.2 цієї
глави, та його об'єкти поштового зв'язку, які мають  право
здійснювати зазначені операції на підставі наданого національним
оператором  поштового  зв'язку  дозволу  на   здійснення
валютно-обмінних операцій".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий -  п'ятнадцятий  уважати
відповідно абзацами шостим - шістнадцятим;
   абзац дев'ятий після слів "а також її філії" та "про філію"
доповнити словом "відділення";
   абзаци одинадцятий та дванадцятий виключити.
   У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - шістнадцятий уважати
відповідно абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "пункт обміну іноземної валюти банку (фінансової установи) -
це  структурна одиниця, яка відкривається банком (фінансовою
установою), де здійснюються валютно-обмінні операції з іноземною
валютою і дорожніми чеками для фізичних осіб - резидентів і
нерезидентів з дотриманням вимог цієї Інструкції  та  інших
нормативно-правових актів Національного банку України (далі -
пункт обміну валюти банку (фінансової установи)";
   пункт після  абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "пункт обміну  іноземної  валюти  національного оператора
поштового зв'язку - це структурна одиниця національного оператора
поштового зв'язку, де здійснюються валютно-обмінні операції з
іноземною валютою для фізичних осіб - резидентів і нерезидентів, з
дотриманням вимог цієї Інструкції та інших нормативно-правових
актів Національного банку України (далі - пункт обміну валюти
національного оператора поштового зв'язку)".
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - чотирнадцятий уважати
відповідно абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим;
   в абзаці тринадцятому:
   слова "складова частина власного операційного залу банку
(фінансової установи)" замінити словами "структурна одиниця банку
(фінансової установи)";
   друге речення виключити;
   пункт доповнити двома абзацами такого змісту:
   "Якщо вимоги цієї Інструкції стосуються пунктів обміну валюти
банку (фінансової установи), національного оператора поштового
зв'язку та пунктів  обміну  валюти  агента,  то  в  тексті
використовується таке поняття, як пункт обміну валюти.
   Якщо вимоги цієї Інструкції стосуються фінансових установ,
національного  оператора  поштового  зв'язку,  то  в  тексті
використовується таке поняття, як фінансова установа".
 
   3. Пункт 2.10 глави 2 доповнити абзацом такого змісту:
   "скасування територіальним управлінням рішення про реєстрацію
пункту обміну валюти банку (фінансової установи), якщо таке
рішення прийняте протягом останніх шести місяців, що передують
поданню звернення про реєстрацію пункту обміну валюти".
 
   4. У главі 3:
   абзац перший  пункту 3.1 замінити двома абзацами такого
змісту:
   "3.1. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в
касі банку, фінансової установи, їх філій, що мають окремий
баланс,  у  касі  філії, відділення фінансової установи, що
перебувають на балансі фінансової установи, а також у пунктах
обміну валюти встановлюються щоденно до початку робочого дня
згідно з наказом (розпорядженням) керівника банку, фінансової
установи, їх філій або відповідним розпорядженням заступника
керівника банку, фінансової установи, їх філій.
   Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в касі
відділення банку, філії банку, що перебувають на балансі банку,
установлюються щоденно до початку робочого дня згідно з наказом
(розпорядженням) керівника банку, філії банку або відповідним
розпорядженням заступника керівника банку, філії банку. За згодою
керівника банку, філії банку курси купівлі та продажу іноземних
валют за гривні в касі відділення, що перебуває як на балансі
банку, так  і  на  балансі  філії,  можуть  установлюватися
розпорядженням керівника відділення".
   У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно
абзацами третім - п'ятим;
   в абзаці п'ятому слова "другого та третього" замінити словами
"третього та четвертого";
   главу доповнити пунктом 3.5 такого змісту:
   "3.5. Каси банку (фінансової установи) та пункти обміну
валюти здійснюють операції з купівлі та продажу іноземних валют за
гривні лише за курсами, установленими в наказі (розпорядженні) про
встановлення (зміну) курсів купівлі та продажу іноземних валют за
гривні, що діє під час проведення цих операцій".
 
   5. Пункт 4.2 глави 4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Комісійна винагорода за зазначеними операціями справляється
в межах тарифів, що установлені банком (фінансовою установою) на
час здійснення цих операцій".
 
   6. Друге речення абзацу другого пункту 4.14 глави 4 викласти
в такій редакції: "Банкноти іноземної валюти, що не відповідають
цим ознакам зношеності, та банкноти іноземної валюти, що вилучені
з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на
грошові знаки, які перебувають в обігу, приймаються банками
(фінансовими установами, крім національного оператора поштового
зв'язку) на інкасо".
 
   7. У пункті 5.16 глави 5:
   у другому реченні абзацу третього слово "Банк" замінити
словами "Касир каси банку (фінансової установи)";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "У  разі  ненадання клієнтом документів або відомостей,
потрібних  для  з'ясування  його особи, чи умисного надання
неправдивих відомостей банк (фінансова установа) відмовляє клієнту
в проведенні валютно-обмінної операції з обов'язковим посиланням
на статтю 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та статтю 18 Закону України "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ).
 
   8. У главі 6:
   пункт 6.8 викласти в такій редакції:
   "6.8. Банки, які не мають прямого кореспондентського рахунку
у  валютах  2-ї  і  3-ї груп Класифікатора іноземних валют
( v0521500-98 ), та фінансові установи здійснюють операції з
купівлі-продажу готівкових валют 2-ї і 3-ї груп Класифікатора
іноземних валют за наявності:
   для банків - кореспондентського  рахунку  у  відповідній
іноземній валюті, відкритого в іншому банку, що має прямий
кореспондентський рахунок у такій валюті в іноземному банку, та
договору на зарахування такої валюти на кореспондентський рахунок,
відкритий у зазначеному банку;
   для фінансових установ - рахунку у відповідній іноземній
валюті та договору на зарахування такої валюти на рахунок,
відкритий у банку, що має прямий кореспондентський рахунок у такій
валюті в іноземному банку.
   Інкасацію цих  валют до банку може здійснювати будь-яка
юридична особа, що має право здійснювати інкасацію, у тому числі і
банк, у якому відкрито рахунок у цих валютах";
   пункт 6.9 доповнити реченням такого змісту: "Операції з
купівлі-продажу дорожніх чеків національний оператор поштового
зв'язку не здійснює".
 
   9. В абзаці першому пункту 8.1 глави 8 слова "(фінансових
установ)"  замінити  словами  "(фінансових  установ,  крім
національного оператора поштового зв'язку)".
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner