Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 318 від 14.08.2006

Про внесення змін до Положення про застосування іноземної валюти в страховій діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            14.08.2006 N 318
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 вересня 2006 р.
                   за N 1040/12914
 
 
            Про внесення змін до
          Положення про застосування
          іноземної валюти в страховій
              діяльності
 
 
   Відповідно до статей 6 та 11 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", статей 44 і 45 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статті 19 Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) та з метою врегулювання
питання щодо забезпечення виплат  страхувальникам-нерезидентам
страхового відшкодування за страхувальників-резидентів згідно з
договорами страхування, дія  яких  поширюється  на  іноземну
територію,   Правління   Національного   банку   України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Унести до Положення про застосування іноземної валюти в
страховій  діяльності,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 11.04.2000 N 135 ( z0254-00 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 27.04.2000 за
N 254/4475 (зі змінами), такі зміни:
 
   1.1. Пункт 2:
   в абзаці п'ятому підпункту 2.1 слова "(уповноважені банки
мають право запросити підтвердження достовірності цього документа
в організації, що його надала)" виключити;
   доповнити новим підпунктом 2.2 такого змісту:
   "2.2. Для  забезпечення  виплат  страхового відшкодування
страхувальникам-нерезидентам - юридичним особам відповідно до
укладених договорів страхування, дія яких поширюється на іноземну
територію.
   Для цього страховики надають уповноваженим банкам:
   заяву страхувальника (його правонаступника або третіх осіб,
визначених  умовами  страхування)  про  виплату  страхового
відшкодування;
   страховий акт (аварійний сертифікат)  і  документи,  які
підтверджують розмір завданих збитків та пов'язаних з ними витрат;
   договір страхування  або  страхове  свідоцтво  (поліс,
сертифікат);
   довідку щодо  договорів  страхування,  укладених   із
страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами, засвідчену
відбитком печатки, підписами керівника та головного бухгалтера
страховика, а також відбитком печатки про її отримання органу,
уповноваженого  здійснювати  державний  нагляд  за  страховою
діяльністю (додаток 1).
   Документи, зазначені в цьому пункті, які укладені іноземною
мовою, крім російської, подаються до уповноваженого банку з
перекладом на українську мову, який засвідчується нотаріально".
   У зв'язку з цим підпункти 2.2 - 2.4 вважати відповідно
підпунктами 2.3 - 2.5;
   в абзаці п'ятому підпункту 2.4 слова "страхового свідоцтва
(поліса, сертифіката) і" виключити;
   в абзаці четвертому підпункту 2.5 слово "(додаток)" замінити
словом та цифрою "(додаток 2)".
 
   1.2. У другому реченні пункту 6 слова  "(крім  довідки
державної податкової адміністрації /інспекції/)" виключити.
 
   1.3. Доповнити Положення додатком 1 такого змісту:
 
 
                   "Додаток 1
                   до Положення про
                   застосування іноземної
                   валюти в страховій
                   діяльності
                   ________________________
                   (найменування страховика)
 
 
               ДОВІДКА
       щодо договорів страхування, укладених
   із страхувальниками-нерезидентами - юридичними особами
         за станом на ________ 200_року.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |  Дата  |  Вид   |  Розмір  |  Дата  | Страхове  |
|страхувальника|укладання, N|страхування,| страхового | настання |відшкодуван- |
|та його місце-|договору або|  об'єкт  | платежу,  |страхового|   ня   |
| знаходження | страхового |страхування,|внесеного за | випадку |(зазначається|
|       | свідоцтва | страхова |  час дії  |     |відповідно до|
|       | (поліса, |  сума  | договору  |     |  валюти,  |
|       |сертифіката)|      | страхування |     | потрібної |
|       | та остання |      |(зазначається|     |для виплати) |
|       | дата дії |      |відповідно до|     |       |
|       | договору |      | внесеної  |     |       |
|       |      |      |  валюти)  |     |       |
|--------------+------------+------------+-------------+----------+-------------|
|   1    |   2   |   3   |   4   |  5   |   6   |
|--------------+------------+------------+-------------+----------+-------------|
|       |      |      |       |     |       |
|--------------+------------+------------+-------------+----------+-------------|
|       |      |      |       |     |       |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Додаток: копія страхового акта (аварійного сертифіката) разом
із перекладом, який подається до уповноваженого банку, завірені
печаткою страховика на ____ аркушах.
 
   Керівник ______________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)
 
                   М.П. "__"______200_року
 
   Головний бухгалтер ____________________________ 
            (підпис, ініціали, прізвище)
 
                   М.П.
                   (органу, уповноваженого
                   здійснювати державний нагляд
                   за страховою діяльністю)".
 
   У зв'язку з цим додаток до Положення вважати додатком 2.
 
   2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь
Національного банку України для керівництва і використання в
роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
  4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державної комісії
 з регулювання ринків
 фінансових послуг України               В.Б.Альошин
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner