Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1074 від 01.08.2006

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 1 серпня 2006 р. N 1074
                Київ
 
       Про внесення змін та визнання такими, що
       втратили чинність, деяких актів Кабінету
       Міністрів України з питань діяльності
        органів і установ виконання покарань
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007
      N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007
      N 1297 ( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності  органів  і установ виконання покарань зміни, що
додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 4 червня 1994 р.
N 352  ( 352-94-п ) "Про особливості застосування Закону України
"Про підприємства в Україні" до підприємств установ виконання
покарань  і  лікувально-трудових  профілакторіїв  Державного
департаменту з питань виконання покарань";
 
   пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 жовтня
1999 р. N 1988 ( 1988-99-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 43, ст. 2154).
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 1 серпня 2006 р. N 1074
 
               ЗМІНИ,
       що вносяться до актів Кабінету Міністрів
       України з питань діяльності органів і
          установ виконання покарань
 
 
   1. У пункті 30 Переліку категорій працівників, яким може бути
надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 р. N 37 ( 37-88-п ) "Про службові
жилі приміщення" (ЗП УРСР, 1988 р., N 2, ст. 8; Офіційний вісник
України,  2004  р.,  N  24,  ст.  1593),  слова  "установ
кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   2. У   постанові  Кабінету  Міністрів  України  від
16 червня 1992 р. N 336 ( 336-92-п ) "Про норми харчування осіб,
які  тримаються  в  установах кримінально-виконавчої системи,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ" - із змінами,
внесеними постановою  Кабінету   Міністрів   України   від
31 січня 2004 р. N 102 ( 102-2004-п ) (Офіційний вісник України,
2004 р., N 5, ст. 231):
 
   1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби";
 
   2) у додатку 1 до постанови:
 
   у назві додатка  слова  "кримінально-виконавчої  системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   пункт 4 приміток до норми N 1-загальна викласти у такій
редакції:
 
   "4. Тут і далі - без урахування додаткової кількості солі,
яку дозволяється витребувати для інших потреб згідно з пунктом 7
Порядку застосування норм харчування та норм заміни продуктів
харчування осіб, які тримаються в установах виконання покарань,
слідчих  ізоляторах  Державної  кримінально-виконавчої служби,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ";
 
   в останньому абзаці приміток до норми N 2 - для засуджених,
зайнятих на важких роботах чи роботах із шкідливими умовами праці,
слова  "Засуджені,  що знаходяться в установах по виконанню
покарань" замінити словами "Особи, які тримаються в установах
виконання покарань";
 
   у назві норми N 3 - для осіб, які тримаються у слідчих
ізоляторах Державного департаменту з питань виконання покарань,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, та абзаці
другому приміток до неї слова "Державного департаменту з питань
виконання   покарань"   замінити   словами   "Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   у назві норми N 7 - для осіб, які тримаються в установах
кримінально-виконавчої системи, ізоляторах тимчасового тримання,
приймальниках-розподільниках та інших приймальниках Міністерства
внутрішніх справ, що постраждали від  наслідків  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  слова  "кримінально-виконавчої  системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   у назві норми N 8 - для хворих, які перебувають на лікуванні
у  лікувальних  закладах  і  медичних  частинах  установ
кримінально-виконавчої системи, та абзаці другому приміток до неї
слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   3) у   назві   додатка   2   до  постанови  слова
"кримінально-виконавчої системи" замінити  словами  "виконання
покарань,  слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої
служби";
 
   4) у додатку 3 до постанови:
 
   у назві додатка  слова  "кримінально-виконавчої  системи"
замінити словами "виконання покарань, слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   у пункті 1 слова "Засудженим, що знаходяться в установах по
виконанню покарань" замінити словами "Особам, які тримаються в
установах виконання покарань";
 
   в абзаці другому пункту 2 слово "спецконтингенту" замінити
словами "осіб, які тримаються в установі";
 
   перше речення  пункту 8 після слова "установ" доповнити
словами "виконання покарань  Державної  кримінально-виконавчої
служби";
 
   пункт 11 після слів "у кожному конкретному випадку" доповнити
словами "Державним департаментом з питань виконання покарань та".
 
   3. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України   від
17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п )  "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам   офіцерського   складу,   прапорщикам,   мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом,  особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний
вісник України, 1997 p., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609;
2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071;
2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017;
2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) -
з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від
18 грудня 1995 р. N 1009 ( 1009-95-п ):
 
   1) абзац тринадцятий пункту 1 викласти у такій редакції:
 
   "час перебування на посадах службовців у виправно-трудових
установах, в органах і установах виконання покарань, слідчих
ізоляторах,  лікувально-трудових  профілакторіях,  інспекціях
виправних робіт, підрозділах кримінально-виконавчої інспекції та
невоєнізованої  професійно-пожежної охорони, які переведені в
категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом
органів  внутрішніх справ та Державної кримінально-виконавчої
служби за переліком посад і на умовах (в порядку), затверджуваних
відповідно  Міністерством  внутрішніх  справ  та  Державним
департаментом з питань виконання покарань";
 
   2) пункт 2 після слів  "начальницького  складу  органів
внутрішніх   справ"   доповнити  словами  "та  Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   3) у пункті 3:
 
   підпункт "б" доповнити абзацом такого змісту:
 
   "час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби в закладах охорони
здоров'я, призначених для тримання і лікування інфекційних хворих
засуджених та надання психіатричної допомоги, за переліком посад і
в порядку, затверджуваних Державним департаментом  з  питань
виконання покарань";
 
   у підпункті "в":
 
   абзац дев'ятий після слів "органів внутрішніх справ" та "і
умовами" доповнити відповідно словами "воєнізованих формуваннях
Державної кримінально-виконавчої служби" та "(в порядку)";
 
   доповнити підпункт абзацом такого змісту:
 
   "час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої  служби  в  установах
виконання  покарань,  призначених для тримання засуджених до
довічного позбавлення волі, за переліком посад і в порядку,
затверджуваних  Державним  департаментом  з  питань виконання
покарань";
 
   підпункт "г" доповнити абзацом такого змісту:
 
   "час проходження служби особами рядового і начальницького
складу Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   4. Пункт 8 та останній абзац пункту 12 переліку видів
доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на
одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. N 146
( 146-93-п ) (ЗП України, 1993 р., N 8, ст. 161; 1996 р., N 2,
ст. 46; Офіційний вісник України, 2000 р., N 4, ст. 122; 2002 р.,
N 27, ст. 1254), після слів "внутрішніх справ" доповнити словами
"та Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   5. У назві та абзацах першому і п'ятому постанови Кабінету
Міністрів України від 14 липня 1993 р. N 534 ( 534-93-п ) "Про
поліпшення  умов  оплати   праці   працівників   установ
кримінально-виконавчої системи" - із змінами, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004  р.  N  1080
( 1080-2004-п )  (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34,
ст. 2248), слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами
"виконання   покарань,   слідчих   ізоляторів   Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   6. У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283
( 283-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1,
ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20,
ст. 580, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р.,
N 16, ст. 649, N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28,
ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21,
ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436;
2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626):
 
   1) в абзаці сьомому пункту 2 слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити  словами  "Державної  кримінально-виконавчої
служби";
 
   2) пункт 3 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом
такого змісту:
 
   "час проходження служби в Державній кримінально-виконавчій
службі".
 
   У зв'язку  з  цим  абзаци  шостий-дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами сьомим-двадцятим.
 
   7. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню
на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку
з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 ( 814-94-п ) (ЗП
України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 37, ст. 1981; 2004 р., N 15, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1609):
 
   1) підпункти 2 і 8 пункту 2 після слів "органів внутрішніх
справ" доповнити словами "та Державної кримінально-виконавчої
служби";
 
   2) абзац третій додатка 3 до Положення доповнити словами "та
Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   8. Абзаци перший і третій пункту 1 постанови  Кабінету
Міністрів України від 11 серпня 1995 р. N 648 ( 648-95-п ) "Про
умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
3 квітня 1996 р. N 392 ( 392-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 10,
ст. 282) і від 25 жовтня 2002 р. N 1594 ( 1594-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2021), після слів "органів
внутрішніх   справ"   доповнити  словами  "та  Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   9. В абзацах восьмому пункту 2 і третьому пункту 6 Порядку
формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції
для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266
( 266-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 239; Офіційний вісник
України, 2001 р., N 51, ст. 2271; 2003 р., N 23, ст. 1053, N 37,
ст. 1991; 2004 р., N 49, ст. 3206; 2006 р., N 3, ст. 88), слова
"пенітенціарної  системи" замінити словами "установ виконання
покарань, іншими підприємствами, створеними для  забезпечення
виконання завдань Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   10. В абзаці п'ятому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 2 грудня 1996 р. N 1443 ( 1443-96-п ) "Про поетапну
передачу  до  комунальної  власності  об'єктів  соціальної
інфраструктури" - із змінами, внесеними постановою  Кабінету
Міністрів України від 7 травня 1998 р. ( 635-98-п ) (Офіційний
вісник  України,  1998  р.,  N  19,  ст.  687),  слова
"кримінально-виконавчої  системи"  замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   11. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від
2 грудня 1996 р. N 1454 ( 1454-96-п ) "Про невідкладні заходи щодо
залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях
позбавлення волі" - із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1607 ( 1607-2004-п )
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3206):
 
   1) у вступній частині постанови слова "кримінально-виконавчої
системи" замінити  словами  "Державної  кримінально-виконавчої
служби",  а  у  тексті  постанови  слова  "підприємства
кримінально-виконавчої системи" в усіх  відмінках  -  словами
"підприємства установ виконання покарань" у відповідному відмінку;
 
   2) в абзаці другому пункту 1 та пункті 8 слова "Міністерство
внутрішніх справ" замінити словами "Державний департамент з питань
виконання покарань";
 
   3) в  абзаці  другому  пункту  1  слова  і  цифри "до
10 грудня 1996 року, а надалі - щорічно до 1 жовтня" замінити
словами і цифрою "щороку до 1 жовтня";
 
   4) в абзаці першому пункту 2 і пункті 7 слова "Головними
управліннями МВС України в Криму і Київській області, управліннями
МВС України в областях" замінити словами "територіальними органами
управління Державного департаменту з питань виконання покарань".
 
   12. В абзацах другому і третьому пунктів 7 і 9 Положення про
порядок  консервації  основних виробничих фондів підприємств,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
1997 р. N 1183 ( 1183-97-п ) "Про порядок консервації основних
виробничих фондів підприємств" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число  44,  с.  28;  1999  р.,  N  8,  ст.  290),  слова
"кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   13. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 1998 р. N 111 ( 111-98-п ) "Про затвердження переліку
комунально-побутових та інших послуг, що надаються спецконтингенту
в установах пенітенціарної системи, операції з надання яких
звільняються  від  обкладення  податком  на додану вартість"
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 5, ст. 183), назві переліку,
затвердженого зазначеною постановою, слова "спецконтингенту в
установах пенітенціарної системи" замінити словами "особам, які
тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах
Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   14. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від
18 серпня 1999 р. N 1510  ( 1510-99-п ) "Про умови грошового
забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплати праці
працівників кримінально-виконавчої  системи"  (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 33, ст. 1736; 2004 р., N 17, ст. 1198):
 
   1) у постанові:
 
   у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавча
система"  в  усіх  відмінках  замінити  словами  "Державна
кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку;
 
 
   { Абзац третій підпункту 1 пункту 14 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
 
 
   { Підпункт 2 пункту 14 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 1294 ( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
 
 
   15. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від
29 листопада 1999 р. N 2166 ( 2166-99-п ) "Про Комплексну програму
забезпечення  житлом  військовослужбовців,  осіб  рядового  і
начальницького   складу   органів   внутрішніх   справ,
кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та
членів їх сімей" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 48,
ст. 2362; 2004 р., N 17, ст. 1174):
 
   1) у назві та тексті постанови слова "кримінально-виконавчої
системи"  замінити  словами  "Державної кримінально-виконавчої
служби";
 
   2) у назві, абзаці третьому розділу "Мета  та  основні
завдання", абзаці сьомому розділу "Фінансове та нормативно-правове
забезпечення" і розділу "Очікувані результати виконання Програми"
Програми, затвердженої зазначеною постановою, та назві додатка 11
до Програми слова "кримінально-виконавча система" в усіх відмінках
замінити  словами  "Державна  кримінально-виконавча служба" у
відповідному відмінку.
 
   16. Вступну частину та пункт 2 Порядку проведення конкурсів
(тендерів) з вибору виконавців державного оборонного замовлення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2244  ( 2244-99-п ) "Питання державного оборонного
замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2445;
2000 р., N 39, ст. 1659; 2001 р., N 17, ст. 755; 2004 р., N 30,
ст. 2025), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"та Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   17. Підпункт 9 пункту 14 Положення про Комісію з встановлення
пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20 жовтня 2000 р. N 1578  ( 1578-2000-п ) "Питання Комісії з
встановлення  пенсій за особливі заслуги перед Україною при
Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 43, ст. 1838; 2001 р., N 6, ст. 240, N 32, ст. 1486; 2002 р.,
N 40, ст. 1858; 2003 р., N 11, ст. 489, N 30, ст. 1546), після
слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "та Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   18. У назві та тексті постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2001 р. N 104 ( 104-2001-п ) "Про порядок і норми
грошового та  матеріального  забезпечення  військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань,  відряджених до органів виконавчої влади та інших
цивільних установ" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6,
ст. 225; 2002 р., N 47, ст. 2125) слова "органів і установ
виконання   покарань"   замінити   словами   "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   19. У назві та абзаці першому пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 174 ( 174-2001-р ) "Про
віднесення посад спеціалістів кримінально-виконавчої системи до
категорії посад державних службовців" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 20, ст. 892; 2004 р., N 21, ст. 1451) слова
"кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
 
   { Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1297
( 1297-2007-п ) від 08.11.2007 }
 
 
   21. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям
з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. N 1751  ( 1751-2001-п ) (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52,
ст. 2372; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16,
ст. 1110; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737):
 
   абзац другий пункту 3, підпункт 1 пункту 7 та абзац перший
пункту 9 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"та Державної кримінально-виконавчої служби";
 
   абзац другий пункту 8 після слів "органів внутрішніх справ" і
"органам внутрішніх справ" доповнити відповідно словами  "та
Державної   кримінально-виконавчої  служби"  і  "Державній
кримінально-виконавчій службі".
 
   22. У назві та тексті розпорядження Кабінету  Міністрів
України від 14 лютого 2002 р. N 45 ( 45-2002-р ) "Про додаткові
заходи щодо соціального захисту осіб рядового і начальницького
складу     кримінально-виконавчої    системи"    слова
"кримінально-виконавчої системи" та в тексті розпорядження слова
"органів  і установ пенітенціарної системи" замінити словами
"Державної кримінально-виконавчої служби".
 
 
   { Пункт 23 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294
( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
 
 
   24. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня
2002 р.  N  426    ( 426-2002-п )  "Про  норми  харчування
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань"
(Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739, N 40, ст. 1859;
2004 р., N 16, ст. 1105; 2006 р., N 11, ст. 716):
 
   1) в абзаці третьому пункту 2 постанови слова "органах і
установах  кримінально-виконавчої  системи"  замінити  словами
"Державній кримінально-виконавчій службі";
 
   2) у нормах, затверджених зазначеною постановою:
 
   у підпункті   "в"  пункту  1  приміток  до  норми
N 1 - загальновійськова та  пункті  3  приміток  до  норми
N 5 - лікувальна слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Державної кримінально-виконавчої служби";
 
   у примітках до норми N 8:
 
   в абзаці першому пункту 1  слова  "органів  і  установ
кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   у другому  реченні  абзацу  першого  пункту  3  слова
"кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   25. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від
17 травня 2002 р. N 659 ( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку
груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення
та напрямів використання" (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 21, ст. 1032) у позиції "Державний департамент з  питань
виконання покарань" слова "кримінально-виконавча система" замінити
словами "виконання кримінальних покарань".
 
   26. В абзаці п'ятому додатка до розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 132 ( 132-2003-р ) "Про
використання та підтримання у контрольному стані  довідників
суб'єктів   формування   Державної  інформаційної  системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування" - із
змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
4 вересня 2003 р. N 1402  ( 1402-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 37, ст. 1981) і від 15 березня 2006 р. N 327
( 327-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 11, ст. 752),
слова "Органи і установи кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Органи і установи  виконання  покарань  та  слідчі
ізолятори".
 
   27. У Програмі реалізації державної політики у сфері боротьби
з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів на 2003-2010 роки, затвердженій постановою Кабінету
Міністрів України від 4 червня 2003 р. N 877  ( 877-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 24, ст. 1133; 2004 р., N 52,
ст. 3451):
 
   1) в   абзаці   четвертому   розділу   IV   слова
"кримінально-виконавчої  системи"  замінити словами "виконання
покарань Державної кримінально-виконавчої служби";
 
   2) у розділі V:
 
   у пункті 13 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами  "виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної
кримінально-виконавчої служби";
 
   у пункті 17 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами  "органів  і  установ виконання покарань та слідчих
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби";
 
   у пункті 30 слова "кримінально-виконавчої системи" замінити
словами  "виконання  покарань Державної кримінально-виконавчої
служби";
 
   у пунктах 43 і 47 слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   28. Абзац п'ятий розділу "Мета і основні завдання Концепції"
Концепції оптимізації підготовки кадрів та організації надання
освітніх  послуг  у  навчальних  закладах  Міноборони, інших
центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво
військовими формуваннями і правоохоронними органами, затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р.
N 436  ( 436-2003-р ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30,
ст. 1564), після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами
"і Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   29. У назві та пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2003 р. N 1073  ( 1073-2003-п ) "Про затвердження
зразків форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців
Збройних Сил, інших військових формувань, осіб  рядового  і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи та ліцеїстів
військових ліцеїв і ліцеїв  з  посиленою  військово-фізичною
підготовкою" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1468)
слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
 
   { Пункт 30 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   31. У назві та абзацах другому і дев'ятому пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. N 1831
( 1831-2003-п ) "Деякі питання відрядження осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ, державної пожежної охорони,
кримінально-виконавчої системи та податкової міліції до органів
виконавчої влади, інших цивільних установ" (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 48, ст. 2516) слова "кримінально-виконавча
система"  в  усіх  відмінках  замінити  словами  "Державна
кримінально-виконавча служба" у відповідному відмінку.
 
   32. У пункті  2  Порядку  виплати  щомісячної  грошової
компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших  виплат,
одержаних  військовослужбовцями  та  особами  рядового  і
начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 січня 2004 р. N 44 ( 44-2004-п ) (Офіційний вісник
України, 2004 р., N 2, ст. 59; 2005 р., N 2, ст. 87), слова
"органів і установ виконання покарань" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   33. У  пункті  8  Положення  про  спостережні  комісії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня
2004 р. N 429  ( 429-2004-п ) "Про затвердження положень про
спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних
установах" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 13, ст. 905),
слова "кримінально-виконавчої системи" замінити словами "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
   34. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
16 червня 2004 р. N 774  ( 774-2004-п ) "Про внесення змін до
Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові
жилі приміщення"  (Офіційний вісник України, 2004 р., N 24,
ст. 1593) слова "установ кримінально-виконавчої системи" замінити
словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   35. У пунктах 1 і 2 постанови Кабінету Міністрів України від
13 липня 2004 р. N 895  ( 895-2004-п ) "Про підвищення рівня
пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876) слова
"кримінально-виконавчої системи"  замінити  словами  "Державної
кримінально-виконавчої служби".
 
 
   { Пункт 36 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1294
( 1294-2007-п ) від 07.11.2007 }
 
 
   37. У назві та пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2005 р. N 428  ( 428-2005-п ) "Про доповнення
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів  внутрішніх  справ та поширення на осіб рядового і
начальницького   складу   органів   внутрішніх   справ,
кримінально-виконавчої системи, податкової міліції, органів і
підрозділів цивільного захисту дії постанови Кабінету Міністрів
України від 4 березня 1994 р. N 150" (Офіційний вісник України,
2005 р., N 23, ст. 1283) слова "кримінально-виконавчої системи"
замінити словами "Державної кримінально-виконавчої служби".
 
   38. В абзаці першому пункту 4 Порядку використання коштів
державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним
захистом  громадян,  які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 вересня 2005 р. N 936 ( 936-2005-п ) (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 38, ст. 2372), слова "кримінально-виконавчої
системи"  замінити  словами  "Державної кримінально-виконавчої
служби".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner