Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1023 від 26.07.2006

Про реалізацію статті 28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 липня 2006 р. N 1023
                Київ
 
       Про реалізацію статті 28 Закону України
     "Про безпечність та якість харчових продуктів"
 
 
   Відповідно до статті 28 Закону України "Про безпечність та
якість харчових  продуктів"   ( 771/97-ВР ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
 
   Порядок віднесення харчових продуктів до категорії харчових
продуктів  спеціального  дієтичного споживання, функціональних
харчових продуктів та дієтичних добавок;
 
   Порядок проведення державної реєстрації харчових продуктів
спеціального  дієтичного  споживання,  функціональних харчових
продуктів та дієтичних добавок.
 
   2. Установити, що свідоцтва про державну реєстрацію  та
висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи харчових
продуктів спеціального дієтичного  споживання,  функціональних
харчових продуктів та дієтичних добавок чинні до зазначеного в них
строку.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 р.
N 1187 ( 1187-98-п ) "Про затвердження Порядку віднесення харчових
продуктів до категорії спеціальних" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 30, ст. 1140);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 23 липня 2004 р.
N 942  ( 942-2004-п ) "Про затвердження  Порядку  проведення
державної реєстрації спеціальних харчових продуктів і висновків
державної санітарно-епідеміологічної експертизи на  продовольчу
продукцію" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2007).
 
   4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2006 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 липня 2006 р. N 1023
 
               ПОРЯДОК
      віднесення харчових продуктів до категорії
      харчових продуктів спеціального дієтичного
        споживання, функціональних харчових
         продуктів та дієтичних добавок
 
 
   1. Цей Порядок визначає  процедуру  віднесення  харчових
продуктів до категорії харчових продуктів спеціального дієтичного
споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок
(далі - спеціальні харчові продукти).
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
у Законі України "Про безпечність та якість харчових продуктів"
( 771/97-ВР ).
 
   3. Експертиза, пов'язана з віднесенням харчових продуктів до
категорії спеціальних, проводиться  установами  та  закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби (далі - експертні
установи), уповноваженими головним державним санітарним лікарем
України.
 
   4. Для виконання робіт з віднесення харчового продукту до
категорії спеціального виробник або постачальник (далі - замовник
робіт) звертається до МОЗ із заявою, в якій зазначаються:
 
   1) найменування (загальне та власне) харчового продукту,
торговельне  найменування  мовою  оригіналу,  українською  та
англійською мовами;
 
   2) реквізити заявника (країна реєстрації заявника, адреса,
телефон, телефакс, електронна адреса,  банківські  реквізити,
реєстраційний номер - для зарубіжного заявника, код згідно з
ЄДРПОУ - для резидента);
 
   3) реквізити замовника робіт (країна реєстрації замовника
робіт, адреса, телефон, телефакс, електронна адреса, банківські
реквізити, реєстраційний номер - для зарубіжного замовника робіт,
код згідно з ЄДРПОУ - для резидента);
 
   4) документ про повноваження заявника представляти замовника
робіт (якщо замовник не є виробником або постачальником);
 
   5) код згідно з УКТЗЕД  ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 )  - для імпортованої продукції або згідно з ДКПП
( v0822217-97,   v1822217-97,   v2822217-97,   v3822217-97,
v5822217-97 )  - для нормативної документації та вітчизняної
продукції.
 
   5. До заяви про виконання робіт з віднесення харчового
продукту до категорії спеціального додаються:
 
   1) пояснювальна  записка,  що  містить  відомості  про
найменування, склад та призначення харчового продукту,  його
спеціальні  властивості  та рекомендації виробника щодо його
споживання;
 
   2) нормативна  документація,  технологічна  інструкція  з
рецептурами (або проекти документів), акт обстеження виробництва
державною санітарно-епідеміологічною службою - для  продукції
вітчизняного виробництва;
 
   3) офіційні  документи  країни-виробника,  що засвідчують
обов'язкові параметри безпечності, мінімальні специфікації якості,
дані  про  специфічну  дію  продукту (сертифікат, декларація
виробника, реєстраційне свідоцтво,  дані  про  реєстрацію  в
країні-виробника або   інші   аналогічні   документи   від
країни-виробника) - для продукції, що імпортується;
 
   4) текст маркування харчового продукту українською мовою;
 
   5) декларація виробника;
 
   6) науковий звіт, результати досліджень, зокрема спеціальних
(у  разі  їх проведення), виданих установами, уповноваженими
головним державним санітарним лікарем України на право здійснення
таких робіт;
 
   7) зразок харчового продукту.
 
   Заява засвідчується підписом замовника робіт та печаткою
(якщо замовник є юридичною особою). Всі документи подаються в
одному примірнику.
 
   Замовник несе відповідальність за достовірність документів.
 
   Заборонено вимагати від заявника документи, не передбачені
цим Порядком.
 
   6. Віднесення харчових продуктів до категорії спеціальних
здійснюється    МОЗ    шляхом   проведення   державної
санітарно-епідеміологічної експертизи,  за  результатами  якої
складається  висновок,  що  затверджується головним державним
санітарним лікарем України (його заступником).
 
   Позитивний висновок є підставою для державної реєстрації
спеціального харчового продукту.
 
   7. Харчовий продукт не може бути віднесений до категорії
спеціального у разі його невідповідності обов'язковим параметрам
безпечності та мінімальним специфікаціям якості.
 
   8. Після надходження документів, зазначених у пунктах 4 і 5
цього Порядку (далі - документи), з направленням, підписаним
головним державним санітарним лікарем України (його заступником),
експертна установа протягом трьох  робочих  днів  повідомляє
замовника робіт про те, що вона проводитиме експертизу і надсилає
проект відповідного договору.
 
   Дослідження спеціальних властивостей, оцінка  ефективності
спеціального харчового продукту проводяться на підставі договору,
укладеного замовником та експертною установою.
 
   9. Експертна установа з метою віднесення харчового продукту
до категорії спеціального вивчає документи, проводить відповідні
дослідження, оцінює спеціальні властивості продукту, аналізує
рекомендації виробника щодо його споживання і готує звіт щодо
можливості  віднесення  харчового  продукту  до  категорії
спеціального, який підписується керівником експертної установи. На
підставі  звіту  складається  проект  висновку  державної
санітарно-епідеміологічної  експертизи  (далі  - висновок) за
підписом зазначеного керівника.
 
   У висновку обов'язково зазначається, що затверджується текст
маркування, який наводиться в додатку.
 
   Асортиментний перелік  будь-якої  категорії  спеціальних
харчових продуктів також наводиться у додатку до висновку.
 
   10. Відбір зразків харчового продукту оформляється актом.
 
   11. Дослідження (ідентифікація,  випробування  та  оцінка
ефективності)  спеціального  харчового продукту проводяться в
установах та закладах, організаціях і лабораторіях, перелік яких
затверджує головний державний санітарний лікар України.
 
   12. Строк проведення робіт з віднесення харчового продукту до
категорії спеціального не може перевищувати 30 робочих днів після
надходження документів до експертної установи.
 
   У разі виникнення потреби у продовженні зазначеного строку
замовнику подається письмове обґрунтування.
 
   Державна санітарно-епідеміологічна експертиза та  клінічне
випробування  нового  виду  спеціального  харчового  продукту
проводяться протягом 90 робочих днів після надходження документів.
 
   13. Головний державний санітарний  лікар  України  (його
заступник) приймає у п'ятиденний строк рішення та затверджує
надісланий експертною установою висновок.
 
   Після затвердження висновкові присвоюється відповідний номер
і спеціальний харчовий продукт вноситься до Державного реєстру
харчових  продуктів  спеціального  дієтичного  споживання,
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок.
 
   14. Оригінал висновку передається заявнику робіт, а другий і
третій примірники зберігаються в МОЗ та разом із звітом у
відповідній експертній установі.
 
   15. Строк дії висновку необмежений.
 
   16. Висновок визнається недійсним:
 
   1) у разі невідповідності спеціального харчового продукту
санітарним заходам, зміни його складу, технології виробництва;
 
   2) якщо  результати  державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи свідчать про відсутність спеціальних властивостей або
інших факторів, які є вирішальними для віднесення харчового
продукту до категорії спеціального.
 
   17. У разі визнання висновку недійсним спеціальний харчовий
продукт виключається з Державного реєстру харчових продуктів
спеціального  дієтичного  споживання,  функціональних харчових
продуктів та дієтичних добавок.
 
   18. Оплата робіт з віднесення харчових продуктів до категорії
спеціальних  здійснюється відповідно до тарифів, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1351
( 1351-2003-п )  "Про затвердження тарифів (прейскурантів) на
роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами
та  закладами  державної  санітарно-епідеміологічної  служби"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1893).
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 липня 2006 р. N 1023
 
               ПОРЯДОК
    проведення державної реєстрації харчових продуктів
    спеціального дієтичного споживання, функціональних
       харчових продуктів та дієтичних добавок
 
 
   1. Цей  Порядок  визначає процедуру державної реєстрації
харчових  продуктів  спеціального  дієтичного  споживання,
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок (далі -
спеціальні харчові продукти). З цією метою МОЗ формує Державний
реєстр харчових продуктів спеціального дієтичного споживання,
функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок (далі -
Реєстр).
 
   2. До Реєстру вносяться спеціальні харчові продукти, на які
виданий позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи (далі - висновок) з відповідним записом.
 
   3. До Реєстру вносяться, зокрема, такі відомості:
 
   1) порядковий номер;
 
   2) найменування спеціального харчового продукту та  його
категорія  -  харчовий  продукт  для спеціального дієтичного
споживання, функціональний харчовий продукт, дієтична добавка;
 
   3) найменування виробника (постачальника або посередника);
 
   4) номер і дата видачі висновку, найменування установи, що
провела державну санітарно-епідеміологічну експертизу;
 
   5) форма випуску, упаковки;
 
   6) рекомендації щодо застосування.
 
   4. Інформація,  що  міститься  в  Реєстрі,  періодично
оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному
веб-сайті МОЗ.
 
   5. Інформація,  що  подається  для оприлюднення, повинна
містити:
 
   найменування спеціального харчового продукту та зазначення
його категорії;
 
   найменування виробника (постачальника або посередника);
 
   номер і дату видачі висновку;
 
   номер і дату державної реєстрації.
 
   6. Строк внесення спеціального харчового продукту до Реєстру
не повинен перевищувати трьох робочих днів після затвердження
висновку головним державним санітарним лікарем України (його
заступником).
 
   7. Реєстр ведеться на паперовому та електронному носіях.
 
   8. До Реєстру може вноситися як один спеціальний харчовий
продукт, так і група продуктів із спільним найменуванням.
 
   У разі  внесення  до  Реєстру групи харчових продуктів,
асортимент яких наводиться в додатку до висновку, поряд  з
реєстраційним номером зазначається порядковий номер продукту.
 
   9. Інформація, що міститься в Реєстрі, надається на запит
фізичних і юридичних осіб безоплатно.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner