Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 326 від 01.09.2005

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            01.09.2005 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 вересня 2005 р.
                   за N 1073/11353
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Національного банку України
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
   Відповідно до статей 7, 44, 55, 56, 57, 61 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 62, 71 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )  і
статей 12, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93
N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів
Національного банку України з питань інспекційних перевірок та
валютного контролю  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про планування та порядок
проведення  інспекційних  перевірок,  затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 17.07.2001  N  276
( z0703-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.08.2001 за N 703/5894 (зі змінами), що додаються.
 
 
   {  Пункт  2  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 338 ( z1220-07 ) від 21.09.2007 }
 
 
   3. Департаменту  методології  банківського регулювання та
нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, а також банків для керівництва в роботі.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.В.Шаповалова, заступника Голови В.Л.Кротюка,
Департамент банківського регулювання і нагляду (В.О.Зінченко),
Департамент валютного контролю та ліцензування (О.Г.Біланенко) та
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   01.09.2005 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 вересня 2005 р.
                   за N 1073/11353
 
 
               ЗМІНИ
       до Положення про планування та порядок
        проведення інспекційних перевірок
               ( z0703-01 )
 
 
   1. У главі 1:
   1.1. Абзац останній пункту 1.2 викласти в такій редакції:
   "планова перевірка (інспектування) - інспекційна перевірка,
що  здійснюється  комплексно  або  з  окремих  напрямів
діяльності/операцій відповідно до плану інспекційних перевірок,
затвердженого в порядку, передбаченому цим Положенням".
 
   1.2. Пункт 1.10 викласти в такій редакції:
   "1.10. Розпорядження про проведення позапланової перевірки
має містити назву об'єкта перевірки, підставу, строки проведення
перевірки (дати початку і закінчення), період інспектування,
перелік  питань, що підлягають перевірці, склад інспекційної
групи".
 
   1.3. У другому реченні  пункту  1.11  слова  "директора
Генерального департаменту банківського нагляду чи" виключити.
 
   1.4. Пункт 1.19 викласти в такій редакції:
   "1.19. Для здійснення інспекційної перевірки інспектору або
інспекційній групі видається посвідчення на право проведення цієї
перевірки. У посвідченні зазначаються назва об'єкта перевірки,
підстави, строки проведення інспекційної перевірки (дати початку і
закінчення), період інспектування, перелік питань, що підлягають
перевірці, склад інспекційної групи (із зазначенням прізвища,
імені, по батькові, посади).
   Посвідчення на  право  проведення  планової  інспекційної
перевірки засвідчується підписом Голови Національного банку або
його  заступника, або начальника відповідного територіального
управління Національного банку, або особи, що виконує обов'язки
однієї із зазначених осіб.
   У разі внесення змін до посвідчення на право проведення
планової інспекційної перевірки в частині строків проведення
інспекційної перевірки, періоду інспектування, переліку питань, що
підлягають  перевірці, складу інспекційної групи оформляється
додаток до посвідчення з відповідною  інформацією,  який  є
невід'ємною частиною посвідчення на право проведення перевірки та
засвідчується підписом особи, якій надано право на підписання
цього посвідчення".
 
   2. У главі 3:
 
   2.1. Підпункт "в" пункту 3.4 доповнити словами "або на
попередню звітну дату, якщо строки подання звітності для банку не
настали".
 
   2.2. Підпункт "а" пункту 3.6 доповнити словами "або на
попередню звітну дату, якщо строки подання банками звітності, на
підставі якої визначається фінансовий стан, не настали".
 
   2.3. Пункти 3.11, 3.12 та 3.14 викласти в такій редакції:
   "3.11. Під час проведення комплексної інспекційної перевірки
або за результатами інспекційної перевірки з окремих напрямів
діяльності/операцій банку (та/або його філій чи інших власних
підрозділів банку) складаються довідки про перевірку.
   Кожна довідка про перевірку складається в трьох примірниках
та  засвідчується  підписом інспектора (інспекторів), який є
відповідальним за перевірку в цілому або за перевірку відповідного
напряму  діяльності  банку (та/або філії чи іншого власного
підрозділу банку).
   Два примірники кожної з довідок надаються відповідно голові
правління банку або керівнику його філії чи іншого власного
підрозділу банку, або іншому уповноваженому керівнику внутрішнього
підрозділу банку, що відповідає за визначений напрям роботи банку
(далі - керівник банку), під його підпис на третьому примірнику,
який зберігається в інспектора або керівника інспекційної групи.
   Керівник банку зобов'язаний не пізніше третього робочого дня
з дати отримання довідок повернути один підписаний ним примірник
інспектору.
   У разі наявності заперечень (зауважень) щодо фактів  та
висновків,  викладених  у  довідці,  керівник банку повертає
підписаний примірник довідки з позначкою "із запереченнями" з
одночасним наданням у письмовій формі обґрунтованих заперечень з
поясненнями та документальним підтвердженням, які є невід'ємною
частиною довідки.
   За потреби  для  перевірки  інформації,  викладеної  в
запереченнях щодо довідки, строк інспекційної перевірки може бути
подовжений на 15 календарних днів або може бути призначена
позапланова перевірка.
   У разі неповернення банком в установлений строк підписаного
примірника довідки, наданої для ознайомлення та підписання, або
відмови від її підписання довідка вважається такою, що не має
заперечень з боку банку. У цьому разі керівник інспекційної групи
використовує для подальшої роботи третій примірник довідки, який
зберігається в Національному банку (або територіальному управлінні
Національного банку).
   3.12. За результатами комплексного інспектування банку на
підставі  довідок   про   перевірку   окремих   напрямів
діяльності/операцій банку (у тому числі його філій та/або інших
власних підрозділів,  що  перевірялися  під  час  проведення
комплексної перевірки банку) складається звіт про інспектування.
   Звіт про  інспектування  має  визначену  форму,  яка
затверджується заступником Голови Національного банку, який згідно
з розподілом функціональних обов'язків  здійснює  керівництво
службою банківського нагляду Національного банку.
   Звіт про інспектування складається у двох примірниках. Один
примірник звіту залишається в Національному банку (територіальному
управлінні Національного банку), другий - надається (надсилається
спецзв'язком або нарочним) раді та правлінню банку разом із
супровідним інформаційним листом, який має містити загальний
висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.
   Звіт про інспектування надається банку протягом трьох робочих
днів після його погодження заступником Голови Національного банку,
який згідно з розподілом функціональних обов'язків  здійснює
керівництво службою банківського нагляду Національного банку.
Особливості порядку надання банку звіту про інспектування, що
проведене  територіальним  управлінням  Національного  банку,
визначені в пункті 3.14 цієї глави";
   "3.14. Копія довідки  про  перевірку, що була проведена
інспекторами територіального управління Національного банку, після
завершення  процедури, визначеної в пункті 3.11 цієї глави,
надсилається Департаменту банківського регулювання і нагляду.
   У разі  проведення  комплексної  інспекційної  перевірки
інспекторами територіального управління Національного банку звіт
про  інспектування  банку подається Департаменту банківського
регулювання і нагляду для погодження. Після отримання інформації
від Департаменту банківського регулювання і нагляду про погодження
звіту територіальне управління Національного банку протягом трьох
робочих  днів  надсилає спецзв'язком (або нарочним) раді та
правлінню банку один примірник звіту. Звіт надсилається разом із
супровідним інформаційним листом, який має містити загальний
висновок про результати проведеної інспекційної перевірки.
   Другий примірник  звіту  залишається  в  територіальному
управлінні Національного банку, а  його  копія  надсилається
Департаменту банківського регулювання і нагляду".
 
   3. Абзац п'ятий пункту 4.1 викласти в такій редакції:
   "виносити за межі банку копії документів, у тому числі
виготовлені методом сканування або створення фотокопій, що можуть
свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у
тому числі нормативно-правових актів Національного банку".
 
   4. У  тексті  Положення  слова  "Генеральний департамент
банківського нагляду"  у  всіх  відмінках  замінити  словами
"Департамент банківського регулювання і нагляду" у відповідних
відмінках.
 
 Директор Департаменту
 методології банківського
 регулювання та нагляду                Н.В.Іваненко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner