Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 796 від 23.08.2005

Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються підприємствами первинного виноробства до отримання з акцизного складу спирту етилового, який використовується ними для виго...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 23 серпня 2005 р. N 796
                Київ
 
    Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення
    податкових векселів, авальованих банком (податкових
     розписок), що видаються до отримання з акцизного
     складу спирту етилового, який використовується
       для виготовлення окремих видів продукції
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1241 ( 1241-2005-п ) від 21.12.2005
      N 242 ( 242-2009-п ) від 05.03.2009 )
 
 
 
   Відповідно до статті 3 Закону України "Про ставки акцизного
збору на спирт етиловий та алкогольні напої" ( 178/96-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових
векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються
до  отримання  з  акцизного  складу  спирту етилового, який
використовується для виготовлення окремих видів продукції, що
додається.
(  Із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 1241
( 1241-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
   2. Установити, що податкові векселі, видані відповідно до
Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, що
видаються до отримання спирту етилового, який використовується на
виготовлення  окремих видів товарів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 24 лютого  2003  р.  N  247
( 247-2003-п ),  і  не  погашені до набрання чинності цією
постановою, погашаються згідно з вимогами зазначеного Порядку.
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 247 ( 247-2003-п ) "Про
затвердження Порядку випуску, обігу та погашення  податкових
векселів,  що видаються до отримання спирту етилового, який
використовується на виготовлення окремих видів товарів" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 9, ст. 391).
 
   4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 23 серпня 2005 р. N 796
 
               ПОРЯДОК
     випуску, обігу та погашення податкових векселів,
      авальованих банком (податкових розписок),
      що видаються до отримання з акцизного складу
       спирту етилового, який використовується
       для виготовлення окремих видів продукції
 
( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1241 ( 1241-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
 
             Загальні питання
 
   1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення
податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що
видаються суб'єктами підприємницької діяльності до отримання з
акцизного складу спирту етилового, який використовується для
виготовлення продукції, зазначеної у статті 3 Закону України "Про
ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) (далі - Закон).
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1241 ( 1241-2005-п ) від
21.12.2005 )
 
   2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке
значення:
 
   податковий вексель, авальований банком (податкова розписка)
(далі - податковий вексель), - простий вексель, авальований
банком,  що  видається  на  суму  акцизного збору суб'єктом
підприємницької діяльності - виробником продукції, зазначеної у
статті 3 Закону ( 178/96-ВР ); ( Абзац другий пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 1241 ( 1241-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
   векселедавець - суб'єкт підприємницької діяльності, який
отримує  спирт  етиловий з акцизного складу для виробництва
продукції, зазначеної у статті 3 Закону" ( 178/96-ВР ); ( Абзац
третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1241 ( 1241-2005-п ) від
21.12.2005 )
 
   векселедержатель - орган державної податкової служби  за
місцем реєстрації векселедавця;
 
   аваль - вексельне поручительство, згідно з яким банк бере на
себе  відповідальність  перед  векселедержателем  за  оплату
податкового векселя у разі нецільового використання спирту, яке
оформляється шляхом проставлення гарантійного напису банку на
кожному примірнику податкового векселя;
 
   акцизний склад - приміщення, де здійснюється виробництво
спирту етилового, та місце зберігання спирту, розташоване на
державному підприємстві, яке виробляє спирт етиловий.
 
          Видача податкових векселів
 
   3. Векселедавець зобов'язаний до отримання з акцизного складу
спирту етилового видати векселедержателю належним чином оформлений
податковий вексель.
 
   Вексельний бланк придбавається в установі банку.
 
   4. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель,
обчислюється виходячи з отримуваного обсягу спирту етилового та
відповідно до ставки акцизного збору, передбаченої статтею 3
Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та
алкогольні напої" ( 178/96-ВР ).
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 242 ( 242-2009-п ) від
05.03.2009 )
 
   5. Податковий вексель видають:
 
   на строк, що не перевищує 180 календарних днів від дати його
авалювання  банком,  підприємства первинного виноробства, які
отримують спирт етиловий з акцизного складу для виробництва
виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла;
 
   на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його
авалювання банком, підприємства - виробники продуктів органічного
синтезу, які в межах квот отримують з акцизного складу спирт
етиловий денатурований (спирт технічний) для виробництва продуктів
органічного синтезу, що не містять у своєму складі більше ніж
0,1 відсотка залишкового етанолу;
 
   на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його
авалювання  банком,  виробники  -  суб'єкти  підприємницької
діяльності, які в межах квот отримують з акцизного складу спирт
етиловий  для  виробництва лікарських засобів (у тому числі
компонентів крові та виготовлених з них  препаратів),  крім
лікарських засобів у вигляді бальзамів і еліксирів. ( Пункт 5
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 242 ( 242-2009-п ) від
05.03.2009 )
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1241 ( 1241-2005-п ) від
21.12.2005 )
 
   6. Податковий вексель складається у двох примірниках, перший
з  яких  заповнюється  на  вексельному  бланку,  придбаному
векселедавцем в установі банку, другий - на ксерокопії вексельного
бланка, який має однаковий з першим примірником номер.
 
   Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо.
Записи повинні бути тотожними.
 
   Перший примірник  податкового  векселя  залишається  у
векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття
на облік повертається векселедавцю для пред'явлення представнику
органу  державної податкової служби на акцизному складі при
отриманні спирту етилового.
 
   Використання неавальованих податкових векселів забороняється.
 
   7. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе
векселедавець.
 
         Погашення податкового векселя
 
   8.  Податковий  вексель  вважається  погашеним  у  разі
документального підтвердження факту цільового використання спирту
етилового для виробництва продукції, зазначеної у статті 3 Закону"
( 178/96-ВР ). ( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ
N 1241 ( 1241-2005-п ) від 21.12.2005 )
 
   Підставою для погашення векселедержателем податкового векселя
є довідка векселедавця про цільове використання спирту етилового
за формою, затвердженою центральним органом державної податкової
служби, та звітність про обсяги виробництва. Звіт про обсяги
виробництва лікарських засобів з використанням спирту етилового
складається за формою, що затверджується МОЗ за погодженням з
Мінфіном. ( Абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 242 ( 242-2009-п ) від 05.03.2009 )
 
   9. Погашення  податкового  векселя  проводиться  шляхом
проставлення на його лицьовому боці відбитка штампа з написом
"ПОГАШЕНО",  що  засвідчується підписом керівника (заступника
керівника) та печаткою векселедержателя.
 
   У разі коли останній день строку погашення  податкового
векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день,
останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.
 
   10. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем.
 
   11. У разі коли податковий вексель не погашено у визначений
строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі
згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого
дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього
векселя, з опротестованим податковим векселем.
 
   Банк-аваліст зобов'язаний не  пізніше  операційного  дня,
наступного за днем звернення векселедержателя з опротестованим
податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в
цьому векселі.
 
   12. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.
 
          Облік податкових векселів
 
   13. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку
та зберіганню згідно з правилами і в строки, встановлені для
первинних бухгалтерських документів.
 
   14. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі
обліку погашення податкових векселів за формою, встановленою
центральним органом державної податкової служби.
 
   На зворотному боці першого і другого примірників податкового
векселя зазначаються дата та обліковий номер за журналом обліку
погашення податкових векселів і робиться напис "Взято на облік",
який засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та
печаткою векселедержателя.
 
   15. Підставою для взяття на облік податкового векселя є
довідка  векселедавця про прогнозований обсяг потреби спирту
етилового для виготовлення продукції, зазначеної у статті 3 Закону
( 178/96-ВР ). Форма довідки встановлюється центральним органом
державної податкової служби.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 1241 ( 1241-2005-п ) від
21.12.2005 )
 
         Відповідальність векселедавця
 
   16. У разі нецільового використання векселедавцем спирту
етилового з нього справляється штраф. Розмір штрафу визначається в
порядку, передбаченому статтею 8-1 Закону України "Про ставки
акцизного збору  на  спирт  етиловий  та  алкогольні  напої"
( 178/96-ВР ).<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner