Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 287 від 12.08.2005

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            12.08.2005 N 287
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 жовтня 2005 р.
                   за N 1150/11430
 
 
        Про затвердження Змін до Інструкції
       про порядок організації та здійснення
     валютно-обмінних операцій на території України
 
 
   Відповідно до статей 7 та 44 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), розділів II та III Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему
валютного регулювання і валютного контролю" і статей 4, 5 та 7
Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), а  також  з  метою
вдосконалення порядку організації і здійснення валютно-обмінних
операцій на території України Правління Національного  банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та
здійснення валютно-обмінних операцій  на  території  України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
12.12.2002 N 502 ( z0021-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції  України  14.01.2003 за N 21/7342 (із змінами), що
додаються.
 
   2. Зобов'язати банки України забезпечити  до  1  лютого
2006 року виконання вимог цієї Інструкції ( z0021-03 ) щодо
договорів з агентами про відкриття пунктів обміну іноземної
валюти, укладених до дати набрання чинності цією постановою, та
здійснити перереєстрацію пунктів обміну іноземної валюти, що
працюють на підставі агентського договору, у територіальному
управлінні Національного банку України.
 
   3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків для керівництва і використання в роботі.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
начальників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через 20 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о.Голови                     А.В.Шаповалов
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державної комісії
 з регулювання ринків
 фінансових послуг України               В.І.Суслов
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   12.08.2005 N 287
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 жовтня 2005 р.
                   за N 1150/11430
 
 
               ЗМІНИ
       до Інструкції про порядок організації
         та здійснення валютно-обмінних
         операцій на території України
              ( z0021-03 )
 
 
   1. Преамбулу після слів "та послуг" доповнити словами "Про
фінансові  послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг".
 
   2. У пункті 1.1 глави 1:
   абзац сьомий після слів "та його філії" і "про філію"
доповнити словом "відділення";
   абзац дев'ятий пункту 1.1 глави 1 викласти в такій редакції:
   "агент - юридична особа-резидент, що внесена до Державного
реєстру фінансових установ, або юридична особа, що не є фінансовою
установою, яка має право надавати фінансові послуги з обміну валют
у порядку, установленому законодавством України, та яка уклала
агентський договір з банком згідно із законодавством України про
здійснення  від  імені  банку  та  за рахунок коштів банку
валютно-обмінних операцій, зазначених в  абзацах  другому  -
четвертому пункту 1.2 цієї глави, з іноземною валютою через пункти
обміну іноземної валюти".
 
   3. У главі 2:
   абзац перший пункту 2.2 викласти в такій редакції:
   "2.2. Відкривати пункти  обміну  валюти  для  здійснення
валютно-обмінних операцій мають право";
   пункт 2.3 після слів "територіальне управління" доповнити
словами  "Національного  банку України (далі - територіальне
управління)";
   у пункті 2.6:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "2.6. Банк укладає договір про відкриття пункту обміну валюти
з агентом - фінансовою установою або юридичною особою, що не є
фінансовою установою, статутний капітал якого становить не менше
ніж 250 000 гривень та установчими документами якого передбачено
надавати фінансові послуги з обміну валют, і подає протягом трьох
робочих днів з дати укладення договору  до  територіального
управління  нотаріально  засвідчену  копію цього договору на
погодження";
   пункт доповнити абзацами такого змісту:
   "копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, яка має
право надавати фінансові послуги з обміну валют";
   в абзаці шостому пункту 2.7 слова "(фінансовій установі)"
виключити;
   в абзаці  четвертому  пункту  2.10  слова  "(фінансовою
установою)" виключити;
   абзац перший пункту 2.13 викласти в такій редакції:
   "2.13. Територіальне  управління  скасовує  рішення  про
реєстрацію пункту обміну валюти в разі виявлення факту проведення
валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та звітних
документах або відмови в доступі  уповноваженим  працівникам
Національного банку України до приміщення пункту обміну валюти для
здійснення перевірки згідно з Правилами проведення перевірок
пунктів  обміну  іноземної  валюти  на  території  України,
затвердженими постановою Правління Національного банку України від
04.07.2001 N 259 ( z0622-01 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813, або систематичного (два
і  більше  разів)  порушення  пунктом обміну валюти порядку
організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території
України протягом останніх 12 місяців, про що повідомляє банк
(фінансову установу)";
   у пункті 2.14:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "2.14. Територіальне  управління  скасовує  рішення  про
погодження договору між банком і цим агентом у разі виявлення
факту проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у
РРО та звітних документах або відмови в доступі уповноваженим
працівникам Національного банку України до приміщення пункту
обміну валюти для здійснення перевірки згідно  з  Правилами
проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території
України, затвердженими постановою Правління Національного банку
України від 04.07.2001 N 259 ( z0622-01 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 23.07.2001 за N 622/5813,  або
систематичного (два і більше разів) порушення протягом останніх 12
місяців пунктами обміну валюти (двома і більше) одного агента
порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій на
території України, про що повідомляє банк";
   в абзаці другому слова "(фінансова установа)" та "(фінансовою
установою)" виключити;
   абзаци перший - третій пункту 2.15 замінити чотирма абзацами
такого змісту:
   "Банк (фінансова  установа),  який  (яка)  зареєстрував
(зареєструвала) пункт обміну валюти в територіальному управлінні,
у триденний строк після тимчасового припинення роботи (строком не
більше 90 календарних днів, а в зонах відпочинку, у  яких
відкриваються сезонні пункти обміну іноземних валют, - строком не
більше 275 календарних днів) цим пунктом обміну валюти письмово
повідомляє про це територіальне управління, яке робить відповідну
відмітку в Книзі реєстрації пунктів обміну валюти про тимчасове
припинення роботи пункту обміну валют.
   Про відновлення роботи пункту обміну валюти банк (фінансова
установа) за один день до цього письмово повідомляє територіальне
управління, яке робить відповідну відмітку в Книзі реєстрації
пунктів обміну валюти.
   У повідомленні про тимчасове припинення або  відновлення
роботи пункту обміну валюти, а також у заяві про припинення роботи
пункту обміну валюти мають зазначатися реєстраційний номер пункту
обміну  валюти  в територіальному управлінні, дата та номер
відповідного рішення банку (фінансової установи).
   Територіальне управління  приймає рішення про відкликання
довідки про реєстрацію пункту обміну валюти з повідомленням про це
банку (фінансовій установі), якщо банк (фінансова установа) надав
(надала) інформацію про відновлення тимчасово припиненої роботи
пункту обміну валюти пізніше терміну, установленого в абзаці
другому цього пункту".
   У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом п'ятим;
   у пункті 2.18 слова "(фінансової установи)" виключити.
 
   4. У пункті 3.1 глави 3:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "3.1. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні в
касі  банку,  фінансової  установи та пунктах обміну валюти
(уключаючи і пункти обміну валюти агентів) установлюються щоденно
до початку робочого дня згідно з наказом банку, фінансової
установи, філії, яка має окремий  баланс,  або  відповідним
розпорядженням заступника керівника банку, фінансової установи,
філії, яка має окремий баланс. Курси купівлі-продажу іноземних
валют  за  гривні  в  касі  відділення банку установлюються
розпорядженням керівника відділення";
   в абзаці  другому  слова  "банку  (фінансової установи)"
виключити.
 
   5. У главі 4:
   пункт 4.2 викласти в такій редакції:
   "4.2. Тарифи комісійної винагороди встановлюються згідно з
наказом  банку  (фінансової  установи).  Комісійна винагорода
справляється за здійснення валютно-обмінних операцій, а саме: з
купівлі-продажу дорожніх чеків, конвертації готівкової іноземної
валюти, прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних
чеків у гривнях. У разі встановлення тарифів в іноземній валюті
сплата здійснюється в гривнях за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, що встановлений Національним банком України на
день здійснення операції";
   в абзаці  другому  пункту  4.15  слова  "(фінансовими
установами)", "(фінансовою установою)" та "(фінансових установ)"
виключити.
 
   6. Пункт 5.12 глави 5 викласти в такій редакції:
   "5.12. Назва валюти в довідках та квитанціях  під  час
здійснення відповідних операцій проставляється літерним кодом
згідно з кодами валют Класифікатора іноземних валют та банківських
металів, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови
Правління Національного  банку  України від 02.10.2002 N 378
( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
24.10.2002 за N 841/7129)".
 
   7. У главі 6:
   пункт 6.2 викласти в такій редакції:
   "6.2. Операції з купівлі-продажу у фізичних осіб - резидентів
та нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні
або   зворотного  обміну  фізичними  особами-нерезидентами
невикористаних коштів у гривнях на готівкову іноземну валюту на
суму, що перевищує 15 000 гривень, здійснюються лише через касу
банку (фінансової установи) після пред'явлення документа, який
засвідчує особу, що здійснює операцію з готівкою, із зазначенням у
квитанції за формою N 377-К прізвища, імені, по батькові, а на
суму, що перевищує 50 000 гривень, - із зазначенням у квитанції за
формою N 377-К таких реквізитів: прізвища, імені, по батькові
особи, яка здійснює таку операцію, серії та номера паспорта
(іншого документа, який засвідчує особу), дати видачі та органу,
що його видав, місця проживання, ідентифікаційного номера згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності)";
   після пункту 6.6 доповнити главу новими пунктами такого
змісту:
   "6.7. Уповноважені банки та фінансові установи здійснюють
операції з продажу за гривні готівкової іноземної валюти фізичним
особам-резидентам або зворотного обміну коштів у гривнях на
іноземну  валюту  фізичним  особам-нерезидентам  у межах, що
встановлюються Національним банком України.
   6.8. Уповноважені   банки,  які  не  мають  прямого
кореспондентського рахунку у валютах 2-ї і 3-ї груп Класифікатора
іноземних валют, та фінансові установи здійснюють операції з
купівлі-продажу готівкових валют 2-ї і 3-ї груп Класифікатора
іноземних валют ( v0521500-98 ) за наявності кореспондентського
рахунку, відкритого в уповноваженому банку України, що має прямий
кореспондентський рахунок в іноземному банку, та/або договору про
інкасацію такої валюти до уповноваженого банку, що має прямий
кореспондентський рахунок в іноземному банку".
   У зв'язку з цим пункт 6.7 уважати пунктом 6.9.
 
   8. У главі 7:
   абзац шостий пункту 7.3 викласти в такій редакції:
   "Операції з конвертації фізичним особам-резидентам готівкової
іноземної валюти в іншу іноземну валюту, якщо сума валюти, наданої
клієнтом, перевищує 15 000 гривень за офіційним курсом гривні до
цієї валюти на день проведення операції, здійснюються лише через
касу банку (фінансової установи) після  пред'явлення  касиру
документа, який засвідчує цю особу, із зазначенням у квитанції за
формою N 377-К прізвища, імені, по батькові, а на суму, що
перевищує 50 000 гривень, - із зазначенням у квитанції за формою
N 377-К таких реквізитів: прізвища, імені, по батькові особи, яка
здійснює  таку  операцію,  серії та номера паспорта (іншого
документа, який засвідчує особу), дати видачі та органу, що його
видав,  місця  проживання, ідентифікаційного номера згідно з
Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів (за наявності)";
   пункти 7.5 та 7.6 виключити.
 
   9. Виноску в додатку 12 до Інструкції ( z0021-03 ) викласти в
такій редакції:
   "Реквізити заповнюються, якщо фізична особа-резидент здійснює
операцію на суму, що перевищує 50 000 гривень, а в разі здійснення
операції на суму, що перевищує 15 000 гривень, зазначаються лише
прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-резидента".
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner