Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 280 від 10.08.2005

Про врегулювання питань іноземного інвестування в Україну


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            10.08.2005 N 280
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 947/11227
 
 
           Про врегулювання питань
        іноземного інвестування в Україну
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
 
 
   Відповідно до  вимог  статті  99  Конституції  України
( 254к/96-ВР ), статей 390-400 Господарського кодексу України
( 436-15 ), статей 11 та 12 Закону України "Про режим іноземного
інвестування" ( 93/96-ВР ), статей 7, 30, 44 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), Закону України "Про
платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), статей
3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93
N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного регулювання і валютного
контролю" та з метою врегулювання порядку здійснення іноземних
інвестицій в Україну та повернення іноземному інвестору його
інвестиції, а також повернення прибутків, доходів, інших коштів,
одержаних  від інвестиційної діяльності в Україні, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити:
   Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, що
додається.
   Зміни до  Положення  про  порядок  видачі  резидентам
індивідуальних  ліцензій  Національного  банку  України  на
переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати
валютних  цінностей,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 29.01.2003 N 36 ( z0090-03 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2003  за
N 90/7411 (зі змінами), що додаються ( z0948-05 ).
   Зміни до Класифікатора іноземних  валют  та  банківських
металів, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови
Правління Національного  банку  України від 02.10.2002 N 378
( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
24.10.2002 за N 841/7129), що додаються ( z0949-05 ).
 
   2. Внести до Інструкції про порядок відкриття, використання і
закриття  рахунків  у  національній  та  іноземних  валютах,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
12.11.2003 N 492 ( z1172-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами) такі зміни:
 
   2.1. Абзац другий пункту 7.8 глави 7 викласти в такій
редакції:
   "З цих рахунків дозволяється перерахування коштів лише на
рахунки нерезидентів-інвесторів за їх інвестиційною діяльністю".
 
   2.2. Пункти 16.3 та 16.5 глави 16 доповнити абзацом сьомим
такого змісту:
   "раніше помилково перераховані інвестором з цього рахунку.
Зазначені кошти зараховуються на рахунок інвестора в сумі, що не
перевищує раніше перераховану".
   У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.
 
   3. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова):
   після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
довести зміст цієї постанови до відома:
   Операційного та територіальних управлінь Національного банку
України та банків для керівництва і використання в роботі, а
банкам - до відома їх клієнтів;
   Національного депозитарію України та Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку;
   у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою
підготувати кодифікований нормативно-правовий  акт  з  питань
регулювання імпорту та експорту капіталу.
 
   4. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів  після  її
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 В.о. Голови                     А.В.Шаповалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   10.08.2005 N 280
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 серпня 2005 р.
                   за N 947/11227
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок іноземного інвестування в Україну
 
 
   Це Положення  розроблено  відповідно до вимог статті 99
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статей 390-400 Господарського
кодексу України ( 436-15 ), статей 11 та 12 Закону України "Про
режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ), статей 7, 30, 44
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), Закону
України "Про платіжні системи та переказ коштів в  Україні"
( 2346-14 ), статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів
України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" (далі - Декрет) і визначає
основні засади здійснення іноземних інвестицій в Україну  в
грошовій формі.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   інвестиційний вклад - кошти, які іноземний інвестор з метою
отримання відсотків розміщує на вкладному (депозитному) рахунку в
уповноваженому банку на підставі укладеного в письмовій формі
договору банківського вкладу на строк не менше ніж на один рік без
права дострокового розірвання цього договору;
   інвестиційний рахунок - поточний рахунок в іноземній валюті
та/або в гривнях, відкритий нерезидентом-інвестором (юридичною або
фізичною  особою)  в  уповноваженому  банку України (далі -
уповноважений банк) відповідно до вимог глави 16 Інструкції про
порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній
та  іноземних  валютах,  затвердженої  постановою  Правління
Національного банку України від 12.11.2003 N 492 і зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України  17.12.2003  за  N  1172/8493
( z1172-03 ) із змінами (далі - Інструкція), для здійснення
інвестиційної діяльності в Україні, а також для  повернення
іноземної  інвестиції  та  прибутків, доходів, інших коштів,
одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в
Україні;
   іноземні інвестори - особи, які  провадять  інвестиційну
діяльність  на  території  України (юридичні особи, створені
відповідно до законодавства іншого, ніж законодавство України;
фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання
на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні
держави,  міжнародні  урядові та неурядові організації; інші
іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими
відповідно до законодавства України);
   об'єкт інвестування - будь-яке майно, у тому числі основні
засоби, матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права,
цінні папери та їх похідні, інші майнові права, інвестування в які
не заборонено законодавством України;
   портфельна інвестиція - операція, яка передбачає придбання
цінних паперів, їх похідних та інших фінансових активів за кошти
на фондовому ринку;
   поточний рахунок резидента - рахунок в іноземній валюті
та/або в гривнях, відкритий уповноваженим банком юридичній або
фізичній особі відповідно до вимог Інструкції ( z1172-03 );
   пряма інвестиція - операція,  яка  передбачає  придбання
об'єктів нерухомого та рухомого майна та пов'язаних з ним майнових
прав, а також внесення коштів і майна до статутного фонду
(статутного капіталу) юридичної особи в обмін на корпоративні
права, емітовані цією юридичною особою;
   торговець цінними паперами (далі - торговець) - резидент, що
отримав ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме
діяльність з випуску та обігу цінних паперів у межах законодавства
України, що регулює випуск та обіг цінних паперів, та генеральну
ліцензію Національного банку України на здійснення  валютних
операцій у межах валютного законодавства України.
   Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються
в значеннях, визначених Законом України "Про режим іноземного
інвестування" ( 93/96-ВР ) та Декретом ( 55-93 ).
 
   1.2. Вимоги цього Положення не поширюються на операції за
договорами з цінними паперами українських емітентів, на обіг яких
за межами України видано дозвіл Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
 
   1.3. Іноземні  інвестиції  в  Україну  в грошовій формі
здійснюються іноземними інвесторами у вигляді іноземної валюти,
яка  згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських
металів, затвердженим постановою Правління Національного банку
України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у редакції постанови
Правління Національного банку України від 02.10.2002  N  378
( z0841-02 ),  зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
24.10.2002 за N 841/7129), зі змінами (далі - Класифікатор),
визнається  вільно конвертованою, широко використовується для
платежів за міжнародними операціями та продається на головних
валютних ринках світу, і дозволяється для здійснення інвестицій в
Україну (далі - 1 група Класифікатора).
 
   1.4. Уповноважений банк здійснює відповідно до законодавства
України зарахування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора
- юридичної особи та на поточний рахунок резидента - юридичної
особи іноземної валюти, перерахованої із-за кордону для здійснення
іноземної інвестиції в Україну, через розподільчий рахунок.
( Пункт 1.4 в редакції Постанови Національного банку N 108
( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
 
   1.5. Уповноважений  банк  для  обліку  коштів  іноземних
інвесторів - іноземних банків використовує балансовий рахунок 1602
"Кошти в розрахунках інших банків" Плану рахунків бухгалтерського
обліку  банків  України,  затвердженого  постановою Правління
Національного банку України від 17.06.2004 N 280 ( z0918-04 ) і
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за
N 918/9517 (із змінами).
 
   1.6. Іноземну  валюту  2  або  3  групи  Класифікатора
( v0521500-98 ), що перерахована із-за кордону з метою здійснення
інвестиційної діяльності для зарахування на інвестиційний рахунок
або на поточний рахунок резидента, уповноважений банк з часу
отримання інформації  щодо  мети  перерахування  коштів  від
відправника коштів та/або банку відправника коштів та/або клієнта
банку  -  отримувача коштів повертає банку-відправникові без
зарахування зазначеної іноземної валюти на розподільчий рахунок.
   Уповноважений банк не пізніше  наступного  дня  з  дати
повернення коштів надсилає повідомлення резиденту про надходження
цих коштів і про їх повернення банку-відправникові із посиланням
на відповідні норми цього Положення.
 
   1.7. Контроль за проведенням резидентами та нерезидентами
валютних операцій, пов'язаних з інвестиційною  діяльністю  в
Україні, покладається на уповноважені банки.
 
   1.8. За невиконання банками функцій агента валютного контролю
та порушення вимог цього Положення уповноважені банки несуть
відповідальність згідно із законодавством України.
 
   1.9. Зарахування та списання коштів за рахунками, зазначеними
у цьому Положенні, здійснюється згідно з режимом  рахунків,
визначеним Інструкцією ( z1172-03 ).
 
        2. Порядок іноземного інвестування
          в Україну в грошовій формі
 
   2.1. Для прямого інвестування в Україну іноземний інвестор
має право:
   перераховувати безпосередньо на поточний рахунок резидента
іноземну валюту із-за кордону;
   відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього
іноземну валюту із-за кордону;
   зараховувати ввезену  в  Україну  в  межах,  визначених
Національним банком України, і задекларовану митним органом під
час в'їзду в Україну готівкову  іноземну  валюту  1  групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) (за наявності митної декларації або
документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової
іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в
уповноваженому банку;
   перераховувати іноземну валюту з власного поточного рахунку
фізичної особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний
інвестиційний рахунок іноземного інвестора - фізичної особи або на
інвестиційний рахунок іноземного інвестора - юридичної особи;
   перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на
поточний рахунок резидента;
   здійснювати продаж іноземної валюти з інвестиційного рахунку
та зараховувати на інвестиційний рахунок кошти в гривнях, отримані
від продажу іноземної валюти, для подальшого здійснення прямої
інвестиції;
   перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи,
інші кошти, одержані іноземним інвестором від  інвестиційної
діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок
резидента.
   Формування та збільшення статутних капіталів уповноважених
банків за участю іноземного інвестора здійснюються відповідно до
вимог  постанови  Правління  Національного банку України від
31.08.2001 N 375 ( z0906-01 ) "Про затвердження Положення про
порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх
філій, представництв, відділень", зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.10.2001 за N 906/6097 (із змінами).
 
   2.2. Для  портфельного  інвестування в Україну іноземний
інвестор має право:
   перераховувати на поточний рахунок торговця в уповноваженому
банку іноземну валюту із-за кордону;
   відкрити інвестиційний рахунок та перераховувати на нього
іноземну валюту із-за кордону;
   зараховувати ввезену  в  Україну  в  межах,  визначених
Національним банком України, і задекларовану митним органом під
час  в'їзду  в  Україну  готівкову іноземну валюту 1 групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) (за наявності митної декларації або
документа банку про одержання іноземним інвестором готівкової
іноземної валюти) на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента в
уповноваженому банку;
   перераховувати іноземну валюту з поточного рахунку фізичної
особи-нерезидента в уповноваженому банку на власний інвестиційний
рахунок або на інвестиційний рахунок іноземного інвестора -
юридичної особи;
   перераховувати з інвестиційного рахунку іноземну валюту на
поточний рахунок торговця;
   перераховувати кошти в гривнях, отримані як прибутки, доходи,
інші  кошти, одержані іноземним інвестором від інвестиційної
діяльності в Україні, з інвестиційного рахунку на поточний рахунок
торговця;
   здійснювати продаж іноземної валюти з власного інвестиційного
рахунку, зараховувати на власний інвестиційний рахунок кошти в
гривнях, отримані від продажу іноземної валюти, та перераховувати
ці кошти торговцю. ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з
Постановою Національного банку N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
 
   2.3. Розрахунки за об'єкти інвестування здійснюються виключно
через рахунки, відкриті в уповноважених банках.
 
   2.4. Іноземний інвестор має право розмістити інвестиційний
вклад в іноземній валюті та гривнях на підставі укладеного з
уповноваженим банком в письмовій формі договору банківського
вкладу. ( Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
   Іноземний інвестор має право перераховувати кошти в іноземній
валюті та гривнях на інвестиційний вклад з інвестиційного рахунку
та з власних рахунків за кордоном. ( Абзац другий пункту 2.4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 108
( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
   Додержання письмової форми договору є обов'язковою умовою
взаємовідносин між уповноваженим банком та іноземним інвестором.
 
   ( Пункт 2.5 виключено на підставі Постанови Національного
банку N 108 ( z0324-09 ) від 28.02.2009 )
 
   2.5. Іноземний інвестор має право перерахувати  іноземну
валюту з інвестиційного рахунку на поточний рахунок резидента для
розрахунків за об'єкт інвестування без індивідуальної ліцензії
Національного банку України на використання іноземної валюти на
території України як засобу платежу.
 
   2.6. Іноземні інвестори та резиденти для здійснення в Україні
спільної інвестиційної діяльності без створення юридичної особи
(далі - спільна діяльність) мають право перераховувати кошти в
іноземній  валюті виключно на поточний рахунок, відкритий в
уповноваженому банку для ведення спільної інвестиційної діяльності
(далі - рахунок спільної діяльності), без індивідуальної ліцензії
Національного банку України на використання іноземної валюти на
території України як засобу платежу.
   Іноземні інвестори та резиденти, що  здійснюють  спільну
інвестиційну  діяльність, мають право проводити розрахунки з
резидентами в гривнях на території України за товари (роботи,
послуги) без індивідуальної ліцензії Національного банку України
на розрахунки  між  резидентами  і  нерезидентами  в  межах
торговельного обороту у валюті України.
   Використання резидентом або іноземним інвестором іноземної
валюти з рахунку спільної діяльності на території України як
засобу платежу  потребує  наявності  індивідуальної  ліцензії
Національного банку України на використання іноземної валюти на
території України як засобу платежу.
   Не допускається  перерахування коштів за межі України з
рахунку спільної інвестиційної діяльності з метою здійснення
інвестицій в інші країни.
 
      3. Порядок повернення іноземної інвестиції,
      а також прибутків, доходів, інших коштів,
         одержаних іноземним інвестором
       від інвестиційної діяльності в Україні
 
   3.1. Повернення іноземної інвестиції, а також прибутків,
доходів,  інших  коштів,  одержаних іноземним інвестором від
інвестиційної діяльності в Україні, здійснюється:
   резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті за прямою
інвестицією на рахунок іноземного інвестора в закордонному банку,
якщо іноземна інвестиція надходила безпосередньо на поточний
рахунок резидента;
   резидентом з поточного рахунку в іноземній валюті за прямою
інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора  в
уповноваженому  банку, якщо іноземна інвестиція надходила на
інвестиційний рахунок;
   резидентом з  поточного  рахунку  в  гривнях  за прямою
інвестицією на інвестиційний рахунок іноземного інвестора для
подальшого реінвестування коштів в Україні;
   торговцем з поточного рахунку  в  іноземній  валюті  за
портфельною  інвестицією  на  рахунок іноземного інвестора в
закордонному  банку,  якщо  іноземна  інвестиція  надходила
безпосередньо на поточний рахунок торговця;
   торговцем з поточного рахунку  в  іноземній  валюті  за
портфельною інвестицією на інвестиційний рахунок в іноземній
валюті іноземного інвестора, якщо іноземна інвестиція надходила на
інвестиційний рахунок;
   торговцем з поточного рахунку в гривнях за  портфельною
інвестицією  на  інвестиційний рахунок у національній валюті
іноземного інвестора в уповноваженому банку  для  подальшого
реінвестування коштів в Україні;
   іноземним інвестором з інвестиційного рахунку в гривнях та в
іноземній  валюті  за прямою або портфельною інвестицією на
інвестиційний рахунок іншого іноземного інвестора в гривнях та
іноземній  валюті, відкриті в уповноважених банках, з метою
розрахунків за об'єкт інвестиції в Україні;
   іноземним інвестором або резидентом на підставі довіреності
іноземного інвестора, оформленої відповідно до  законодавства
України,  з  поточного  рахунку фізичної особи-нерезидента в
уповноваженому банку готівкових коштів в іноземній валюті та
гривнях, якщо іноземна інвестиція вносилась в готівковій формі.
 
   3.2. Купівля іноземної валюти з метою повернення іноземної
інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних
іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні,
здійснюється відповідно до вимог Правил  торгівлі  іноземною
валютою, затверджених постановою Правління Національного банку
України від 10.08.2005 N 281 ( z0950-05 ) (далі - Правила).
 
   3.3. Резидент має право перерахувати іноземну валюту на
інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної
ліцензії Національного банку України на використання іноземної
валюти на території України як засобу платежу в разі повернення
іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів,
одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в
Україні.
 
   3.4. Резидент має право перерахувати кошти в гривнях за
об'єкт інвестування на інвестиційний рахунок іноземного інвестора
в разі ліквідації підприємства.
 
   3.5. Резидент з поточного рахунку та іноземний інвестор з
інвестиційного рахунку мають право перерахувати іноземну валюту за
об'єкт інвестування на рахунок іноземного інвестора в закордонному
банку без індивідуальної ліцензії Національного банку України на
вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних
цінностей  (за винятком випадків, передбачених законодавством
України).
 
   3.6. Іноземний інвестор має право на повне або часткове
повернення грошовими коштами його майнової інвестиції, у тому
числі здійсненої шляхом ведення спільної інвестиційної діяльності
без  створення  юридичної  особи,  якщо інше не передбачено
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України.
   Підтвердженням вартості майнової іноземної інвестиції є звіт
про оцінку майна (акт оцінки майна), складений суб'єктом оціночної
діяльності, що є таким відповідно до Закону України "Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ) на час внесення іноземної інвестиції.
   Підтвердженням вартості  майнової  іноземної  інвестиції,
здійсненої до набрання чинності цим Законом ( 2658-14 ), є
вантажна митна декларація та/або інформаційне повідомлення про
здійснення іноземної інвестиції.
 
   3.7. Повернення іноземної інвестиції, здійсненої в майновій
та грошовій (змішаній) формі, здійснюється таким чином:
   майнова частина інвестиції повертається в грошовій формі в
порядку, визначеному в пункті 3.6 цього Положення;
   грошова частина  інвестиції  повертається  в  порядку,
визначеному в цій главі.
 
   3.8. Уповноважений банк здійснює перерахування за кордон
прибутків, доходів та інших коштів, одержаних іноземним інвестором
у результаті здійснення інвестицій, на підставі засвідченої в
установленому порядку копії довідки податкового  органу  про
сплачений іноземним інвестором в Україні податок на прибуток
(дохід) або легалізованої довідки (чи її нотаріально засвідченої
копії),  виданої  компетентним  органом  відповідної  країни,
визначеним міжнародним договором України про уникнення подвійного
оподаткування, яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни,
з якою укладено міжнародний договір про уникнення подвійного
оподаткування доходів.
   Легалізація документів  не  потрібна,  якщо  міжнародним
договором, учасником якого є Україна, не передбачена процедура
легалізації документів, виданих за межами України.
   Зазначені в цьому пункті копії довідок подаються нерезидентом
відповідно до вимог наказу Державної податкової адміністрації
України від 03.09.2003 N 417 ( z0885-03 ) "Про затвердження
Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні
податок  на  прибуток  (доходи)  та  форми  цієї  довідки",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2003  за
N 885/8206, а також постанови Кабінету Міністрів України від
06.05.2001 N 470 ( 470-2001-п ) "Про затвердження  Порядку
звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх
походження з України згідно з міжнародними договорами України про
уникнення подвійного оподаткування".
   Уповноважений банк під час перерахування за кордон прибутків,
доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором у результаті
розрахунків за об'єкт інвестування з іншим іноземним інвестором,
керується Порядком оподаткування доходів із джерелом їх походження
з України, що виплачуються фізичній особі - нерезиденту іншим
нерезидентом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 24.12.2003 N 1993 ( 1993-2003-п ).
 
   3.9. Резидент перераховує іноземному  інвестору  іноземну
валюту за межі України з рахунку спільної інвестиційної діяльності
без індивідуальної ліцензії Національного банку  України  на
вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних
цінностей.
 
   3.10. Уповноважений банк має право протягом шести місяців з
дати звернення іноземного інвестора до банку щодо купівлі та/або
перерахування іноземної валюти за межі України без подання виписки
(довідки)  банку про фактичне надходження грошових коштів в
Україну, що були вкладені ним в об'єкти інвестування в Україні,
відповідно до статті 64 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) звернутися за інформацією про такого
іноземного інвестора до відповідних органів державної влади, які
здійснюють нагляд та/або контроль за  діяльністю  іноземного
інвестора.
   У разі здійснення іноземними інвесторами до набрання чинності
цим Положенням інвестицій в Україну в іноземній валюті, відмінній
від валюти 1 групи Класифікатора ( v0521500-98 ), повернення
іноземному інвестору грошових коштів здійснюється в тій іноземній
валюті, яка була внесена в Україну.
 
   3.11. Уповноважений банк здійснює купівлю та перерахування
коштів  з  метою  повернення резидентом інвестиції, внесеної
іноземним інвестором, та прибутків, доходів,  інших  коштів,
одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в
Україні, а також перерахування на зазначені цілі коштів  в
іноземній валюті (які не куплені на міжбанківському валютному
ринку України та не отримані як кредит від уповноваженого банку)
на підставі документів, що зазначені відповідним підпунктом пункту
2 глави 3 Правил ( z0950-05 ).
 
   3.12. Операції, пов'язані з  іноземним  інвестуванням  в
Україну,  підлягають фінансовому моніторингу згідно з чинним
законодавством України.
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                О.А.Щербакова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner