Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 665 від 01.08.2005

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 1 серпня 2005 р. N 665
                Київ
 
       Про внесення змін та визнання такими,
        що втратили чинність, деяких актів
          Кабінету Міністрів України
 
 
   На виконання Указу Президента України від 6 листопада 2004 р.
N 1375 ( 1375/2004 ) "Про внесення змін до Положення про Головне
управління державної служби України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
   2. Визнати  такими, що втратили чинність, акти Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 1 серпня 2005 р. N 665
 
               ЗМІНИ,
     що вносяться до актів Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України   від
11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про вдосконалення порядку
здійснення службових відряджень за кордон" - із змінами, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 648
( 648-96-п ), від 3 грудня 2001 р. N 1629  ( 1629-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2202), від 13 грудня
2001 р. N 1681 ( 1681-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 51, ст. 2289) та від 17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п )
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546):
 
   1) у пункті 1:
 
   в абзаці другому слова "та їх заступників" і "керівників
структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України"
виключити;
 
   доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
 
   "заступників керівників  центральних  органів  виконавчої
влади - Першим      віце-прем'єр-міністром      України,
віце-прем'єр-міністрами (відповідно до розподілу функціональних
обов'язків)".
 
   У зв'язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно
абзацами четвертим-сьомим;
 
   в абзаці четвертому слова "інших" виключити;
 
   2) у  пункті  2  слово  "тижневий"  замінити  словом
"десятиденний";
 
   3) у пункті 5:
 
   абзац третій викласти у такій редакції:
 
   " - рішення про службове відрядження за кордон державних
службовців, зокрема з метою навчання, приймається керівниками
центральних та місцевих органів виконавчої влади, а в разі їх
відсутності - першими заступниками керівників зазначених органів.
Відповідальність за прийняття рішення покладається на керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади";
 
   абзац п'ятий виключити;
 
   4) доповнити постанову пунктом 5-1 такого змісту:
 
   "5-1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади раз на
півроку до 10 січня та 10 липня подавати Головному управлінню
державної  служби  звіти  про  результати навчання державних
службовців за кордоном згідно з формою, що ним затверджується, для
узагальнення  і  подання  Кабінетові  Міністрів  України  та
інформування Секретаріату Президента України.
 
   Контроль за своєчасністю подання центральними та місцевими
органами виконавчої влади звітів здійснює Головне управління
державної служби".
 
   2. У пункті 17 Положення про роботу з кадрами в центральних і
місцевих  органах  державної  виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 1995 р. N 747
( 747-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 39), слова "тільки за
погодженням з Головдержслужбою" замінити словами "згідно  із
законодавством".
 
   3. У Положенні про порядок формування навчальних груп для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1995 р. N  901
( 901-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96; Офіційний вісник
України, 2002 р., N 8, ст. 344):
 
   1) абзац другий пункту 8 виключити;
 
   2) пункт 9 викласти у такій редакції:
 
   "9. Мінекономіки раз на півроку до 10 січня та 10 липня подає
Головному управлінню державної служби інформацію про результати
навчання за кордоном за рахунок міжнародної технічної допомоги
державних службовців, керівників державних підприємств, установ та
організацій".
 
   4. У Положенні про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених  за кордон на навчання, затвердженому постановою
Кабінету  Міністрів України від 4 березня  1996  р.  N 287
( 287-96-п ) - у редакції постанови Кабінету Міністрів України від
20 листопада 2003 р. N 1795  ( 1795-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 47, ст. 2439):
 
   1) абзац другий пункту 1 виключити;
 
   2) пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Строк  навчання  державних  службовців  не  повинен
перевищувати  56,  військовослужбовців,  працівників  органів
державної податкової служби та органів внутрішніх справ - 90
календарних днів.
 
   За умови відшкодування фінансових  витрат  стороною,  що
приймає, рішенням Віце-прем'єр-міністра України (відповідно до
розподілу функціональних обов'язків) строк навчання державних
службовців, військовослужбовців, працівників органів державної
податкової служби та органів  внутрішніх  справ  може  бути
встановлено до 18 місяців.
 
   Строк навчання працівників дипломатичної служби визначається
статтями 25 та 27 Закону України "Про дипломатичну  службу"
( 2728-14 );
 
   3) у пункті 4 слова "органами державної влади" замінити
словами "центральними та місцевими органами виконавчої влади";
 
   4) пункт 5 викласти у такій редакції:
 
   "5. Направлення за кордон на навчання керівників центральних
та місцевих органів виконавчої влади, їх заступників та інших
державних службовців здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698 ( 698-92-п ) "Про
вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон" -
із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від
13 червня 1996 р. N 648 ( 648-96-п ), від 3 грудня 2001 р. N 1629
( 1629-2001-п )  (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49,
ст. 2202), від 13 грудня 2001 р. N 1681 ( 1681-2001-п ) (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2289) та від 17 липня 2003 р.
N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30,
ст. 1546)";
 
   5) у пункті 6:
 
   слово "переважно" виключити;
 
   доповнити пункт після слів "технічну  допомогу  Україні"
словами "або стороною, що направляє".
 
   5. У  розпорядженні  Кабінету  Міністрів  України  від
3 квітня 1996 р. N 252 ( 252-96-р ):
 
   1) у тексті розпорядження і додатка до нього слова "державної
виконавчої влади" та "Агентство координації міжнародної технічної
допомоги" в усіх відмінках замінити відповідно словами "виконавчої
влади" та "Мінекономіки" у відповідному відмінку;
 
   2) абзац другий пункту 1 виключити;
 
   3) у пункті 4 слово "щоквартально" замінити словами та
цифрами "раз на півроку до 10 січня та 10 липня";
 
   4) у додатку до розпорядження слова і цифри "починаючи з
1997 року" замінити словами і цифрами "починаючи з 2006 року".
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 1 серпня 2005 р. N 665
 
               ПЕРЕЛІК
   актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
 
 
   1. Розпорядження   Кабінету   Міністрів  України  від
16 лютого 1995 р. N 83 ( 83-95-р ).
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1998 р.
N 200 ( 200-98-п ) "Про Порядок погодження запрошення іноземних
радників та звітування про результати їх роботи" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 7, ст. 269).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р.
N 1591 ( 1591-98-п ) "Про  внесення доповнення  до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1992 р. N 698" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 40, ст. 1483).
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р.
N 2019 ( 2019-2003-п ) "Про затвердження Порядку надання Головному
управлінню державної служби інформації про направлення за кордон
державних службовців з метою навчання" (Офіційний вісник України,
2003 р., N 52, ст. 2794).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner