Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 20 від 21.01.2004

Про затвердження Положення про надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
             21.01.2004 N 20
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2004 р.
                   за N 170/8769
 
 
          Про затвердження Положення
          про надання банками України
      інформації за угодами з купівлі та продажу
      кредитних ресурсів у національній валюті на
        міжбанківському кредитному ринку
 
      { Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 103 ( z0416-05 ) від 31.03.2005
       N 474 ( z0021-08 ) від 25.12.2007 }
 
 
   Відповідно до статті 57 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 47 Закону України "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), пункту 1.1 глави 1 розділу I
Положення про регулювання Національним банком України ліквідності
банків  України  шляхом  рефінансування, депозитних та інших
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ), з метою підвищення
ефективності регулювання ліквідності банків шляхом оперативного
відстеження  потоків  кредитних  ресурсів  на міжбанківському
кредитному  ринку,  мінімізації  витрат  банків,  усунення
спекулятивного попиту на кредитні ресурси, подальшого зниження
вартості кредитів у реальний сектор економіки та своєчасного
вжиття превентивних заходів впливу до банків, фінансовий стан яких
викликає занепокоєння, Правління Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  надання  банками  України
інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у
національній валюті на міжбанківському кредитному ринку (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) опрацювати та
надати банкам безоплатне програмне забезпечення щодо надання
банками інформації за угодами про здійснення ними операцій з
купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на
міжбанківському кредитному ринку.
 
   3. Генеральному   департаменту   банківського   нагляду
(В.В.Пушкарьов), Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник),
Генеральному економічному департаменту (І.А.Шумило), Департаменту
бухгалтерського   обліку  (В.І.Ричаківська)  використовувати
інформацію щодо операцій банків з купівлі та продажу кредитних
ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку
під час здійснення контролю за фінансовою діяльністю банків,
регулювання грошово-кредитного ринку.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   5. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник)  після
державної реєстрації довести зміст цієї постанови до відома
територіальних управлінь Національного банку України та банків для
керівництва та використання в роботі.
 
   6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови А.П.Яценюка.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   21.01.2004 N 20
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 лютого 2004 р.
                   за N 170/8769
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про надання банками України інформації
      за угодами з купівлі та продажу кредитних
         ресурсів у національній валюті
        на міжбанківському кредитному ринку
 
 
   1. Це Положення розроблено з метою підвищення ефективності
регулювання ліквідності банків шляхом оперативного відстеження
потоків кредитних ресурсів на міжбанківському кредитному ринку,
мінімізації витрат банків, усунення спекулятивного попиту на
кредитні ресурси, подальшого зниження вартості кредитів у реальний
сектор економіки та своєчасного вжиття превентивних заходів впливу
до банків, фінансовий стан яких викликає занепокоєння.
 
   2. Положення відповідно до статті 57 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статті 47 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) установлює порядок
надання банками України інформації за угодами з купівлі та продажу
кредитних  ресурсів у національній валюті на міжбанківському
кредитному ринку.
{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 474 ( z0021-08 ) від 25.12.2007 }
 
   3. Вимоги цього Положення поширюються на банки, що отримали
ліцензію Національного банку України (далі - Національний банк) на
здійснення банківських операцій і є учасниками міжбанківського
кредитного ринку.
   Кредитні відносини між банками на міжбанківському кредитному
ринку визначаються на договірних засадах шляхом укладання угод.
 
   4. Терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у
тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.
 
   5. Надання банками інформації за угодами з купівлі та продажу
кредитних  ресурсів у національній валюті на міжбанківському
кредитному ринку здійснюється за допомогою засобів програмного
забезпечення, що розробляє та надає банкам на безоплатній основі
Національний банк.
 
   6. Банки мають забезпечити надання інформації за кожною
операцією з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній
валюті  (у  тому числі інформації за пролонгованими угодами
відповідно до укладених додаткових угод), що здійснена ними на
міжбанківському кредитному ринку, уключаючи операції, проведені їх
філіями, протягом 10 хвилин після факту укладення угоди або
отримання/відправлення         коштів         від
банку-контрагента/банку-контрагенту залежно від першочерговості
операції, а саме: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Національного банку N 103 ( z0416-05 ) від
31.03.2005 )
   за кредитами, які отримані від інших банків, та окремо за
коштами за операціями репо, що отримані від інших банків, із
зазначенням таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної
особи (відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної
особи (відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг отриманих кредитів; процентна
ставка за отриманими кредитами; строк, на який отримані кредити;
обсяг коштів, отриманих за операціями репо; процентна ставка за
коштами, отриманими за операціями репо; строк, на який отримано
кошти за операціями репо;
   за депозитами, які залучені від інших банків, із зазначенням
таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи
(відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної
особи (відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг залучених депозитів; процентна
ставка за залученими депозитами; строк залучення депозитів;
   за операціями з отримання/залучення кредитних ресурсів у
національній валюті на умовах одночасного надання еквівалентного
за розміром обсягу коштів в іноземній валюті (якщо такі операції
оформлені як одна угода або як дві угоди з одночасним прямим
посиланням одна на одну) із зазначенням таких параметрів: назва
банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків
України RKUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код
банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника
банків України RKUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ банку-контрагента;
цифровий код іноземної валюти; обсяг операції з отримання гривні;
строк операції; процентна ставка; ( Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 103 ( z0416-05 ) від
31.03.2005 )
   за кредитами, які надані іншим банкам, та окремо за коштами
за операціями репо, що надані іншим банкам, із зазначенням таких
параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи (відповідно
до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ; назва
банку-контрагента;  код  банку-контрагента  - юридичної особи
(відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ
банку-контрагента; обсяг наданих кредитів; процентна ставка за
наданими кредитами; строк надання кредитів; обсяг коштів, наданих
іншим банкам за операціями репо; процентна ставка за коштами,
наданими іншим банкам за операціями репо; строк надання коштів за
операціями репо;
   за депозитами, які розміщені в інших банках, із зазначенням
таких параметрів: назва банку; код банку - юридичної особи
(відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код банку-контрагента - юридичної
особи (відповідно до Довідника банків України RCUKRU.DBF); код за
ЄДРПОУ банку-контрагента; обсяг розміщених депозитів; процентна
ставка за розміщеними депозитами; строк розміщення депозитів;
   за операціями з надання/розміщення кредитних ресурсів у
національній валюті на умовах одночасного отримання еквівалентного
за розміром обсягу коштів в іноземній валюті (якщо такі операції
оформлені як одна угода або як дві угоди з одночасним прямим
посиланням одна на одну) із зазначенням таких параметрів: назва
банку; код банку - юридичної особи (відповідно до Довідника банків
України RKUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ; назва банку-контрагента; код
банку-контрагента - юридичної особи (відповідно до Довідника
банків України RKUKRU.DBF); код за ЄДРПОУ банку-контрагента;
цифровий код іноземної валюти; обсяг операції з надання гривні;
строк операції; процентна ставка. ( Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 103 ( z0416-05 ) від
31.03.2005 )
 
   7. Операції з надання й отримання коштів у формі кредитів,
коштів за операціями репо та операції з розміщення й залучення
коштів у формі депозитів мають відображатися банками в балансі
згідно з їх економічною суттю за відповідними рахунками Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004
N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.07.2004 за N 918/9517 (із змінами), а саме:
   кредити, які надані (пролонговані) іншим банкам [рахунки
1600А (надані кредити овердрафт), 1521, 1523, 1524, 1520], мають
бути відображені банками-контрагентами як кредити, які отримані
(пролонговані) від інших банків [рахунки 1500П (отримані кредити
овердрафт), 1621, 1623, 1624]; { Абзац другий пункту 7 в редакції
Постанови Національного банку N 474 ( z0021-08 ) від 25.12.2007 }
   кошти, що надані (пролонговані) іншим банкам за операціями
репо (рахунок 1522), мають бути відображені банками-контрагентами
як  кошти,  що отримані (пролонговані) від інших банків за
операціями репо (рахунок 1622);
   депозити, які  розміщені  (пролонговані)  в інших банках
[рахунки 1502 (суми грошового покриття), 1510, 1512, 1513], мають
бути  відображені банками-контрагентами як депозити, залучені
(пролонговані) від інших банків [рахунки 1602 (суми грошового
покриття), 1610, 1612, 1613]; { Абзац четвертий пункту 7 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 474
( z0021-08 ) від 25.12.2007 }
   кредити,  які  отримані (пролонговані) від інших банків
[рахунки 1500П (отримані кредити овердрафт), 1621, 1623, 1624],
мають бути відображені банками-контрагентами як кредити, що надані
(пролонговані) іншим банкам [рахунки 1600А  (надані  кредити
овердрафт), 1521, 1523, 1524, 1520]; { Абзац п'ятий пункту 7 в
редакції Постанови Національного банку N 474 ( z0021-08 ) від
25.12.2007 }
   кошти, що  отримані  (пролонговані) від інших банків за
операціями  репо  (рахунок  1622),  мають  бути  відображені
банками-контрагентами як кошти, що надані (пролонговані) іншим
банкам за операціями репо (рахунок 1522);
   депозити, залучені (пролонговані) від інших банків [рахунки
1602 (суми грошового покриття), 1610, 1612, 1613] мають бути
відображені  банками-контрагентами  як  депозити,  розміщені
(пролонговані) в інших банках [рахунки 1502 (суми грошового
покриття), 1510, 1512, 1513]. { Абзац сьомий пункту 7 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  Національного банку N 474
( z0021-08 ) від 25.12.2007 }
( Пункт 7  в редакції Постанови Національного банку N 103
( z0416-05 ) від 31.03.2005 )
 
 
   ( Пункт 8 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 103 ( z0416-05 ) від 31.03.2005 )
 
 
   8. Банки мають забезпечити повне надання інформації  за
угодами за операціями з купівлі та продажу кредитних ресурсів у
національній валюті на міжбанківському кредитному ринку.
 
   9. За надання Національному банку недостовірної інформації
щодо угод за операціями банків з купівлі та продажу кредитних
ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному
ринку,  ненадання  або  несвоєчасне її надання банки несуть
відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України,
у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, та
можуть бути позбавлені права на отримання кредитів рефінансування
Національного банку для підтримання їх ліквідності.
 
 Директор Департаменту
 монетарної політики                 Н.І.Гребеник
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner