Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 597 від 30.12.2003

Про переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь нерезидентів за деякими операціями


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            30.12.2003 N 597
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2004 р.
                   за N 159/8758
 
 
       Про переказування коштів у національній
      та іноземній валюті на користь нерезидентів
           за деякими операціями
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 270 ( z0885-04 ) від 17.06.2004
       N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005
       N 329 ( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
 
 
   Відповідно до  статей  30  та  44  Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 11 та 13 Декрету
Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 ( 15-93 ) "Про
систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою
запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за
договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг,
передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, і на
виконання окремих зобов'язань резидентів перед нерезидентами за
векселями, а також попередження можливих дій щодо відмивання
грошей Правління    Національного    банку     України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Підставою для переказування уповноваженими банками та
іншими фінансовими установами (далі - банки) коштів у національній
та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за
дорученням резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так
і на виконання власних зобов'язань щодо оплати робіт, послуг (у
тому числі послуг з продажу товару в кредит, передавання майна в
оренду, у лізинг, надання в користування прав інтелектуальної
власності), прав інтелектуальної власності за договорами, які
передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами,
уважаються такі документи:
   договір з  нерезидентом,  оформлений відповідно до вимог
чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з
чинним законодавством України має силу договору;
   документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності.
   Підставою для переказування банками коштів у національній та
іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за
дорученням резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так
і на виконання власних зобов'язань за векселями, виданими для
оформлення заборгованості резидента перед нерезидентом щодо оплати
послуг, робіт, прав інтелектуальної власності, вважаються такі
документи:
   договір з  нерезидентом,  оформлений відповідно до вимог
чинного законодавства України (або інший документ, який згідно з
чинним законодавством України має силу договору), умовами якого
передбачено проведення розрахунків за надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності з використанням
векселів;
   вексель, виданий згідно з умовами такого договору;
   документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані
роботи чи передані права інтелектуальної власності.
 
   2. У  разі  здійснення  імпортних  операцій  на  умовах
відстрочення поставки документи, зазначені в абзаці третьому
пункту  1  цієї  постанови,  резидент зобов'язаний подати в
установлений Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) термін розрахунків.
 
   3. Для  цілей цієї постанови послуги (роботи), придбані
протягом календарного року резидентом - суб'єктом підприємницької
діяльності за договорами, укладеними з однією і тією самою особою,
за умови, що послуги (роботи), які придбаваються, належать до
одного підкласу (одного класу, якщо клас не ділиться на підкласи,
або однієї групи, якщо група не ділиться на класи, або одного
розділу, якщо розділ не ділиться на групи) Класифікації послуг
зовнішньоекономічної діяльності ДК 012-97, затвердженої наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 02.06.97 N 324 ( v0324217-97 ), уважаються
придбаними за єдиним договором. Норма цього пункту не поширюється
на договори, розрахунки за якими було розпочато до набрання
чинності цією постановою.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
 
   4. Підставою для проведення зазначених у пункті 1 цієї
постанови операцій з оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності та/або виконання зобов'язань за векселем, яким оформлена
заборгованість резидента перед нерезидентом за такою оплатою,
та/або зарахування заборгованості за такою оплатою  в  разі
проведення заліку зустрічних однорідних вимог, якщо загальна
вартість послуг, робіт, прав  інтелектуальної  власності  за
договором перевищує 100 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій
валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим
Національним банком України на день укладення договору або за
станом на 1 січня 1999 року, якщо відповідний договір було
укладено до дати введення євро в безготівковий обіг (далі -
офіційний курс гривні до іноземних валют), окрім зазначених у
пункті 1 цієї постанови документів, є акт цінової експертизи
Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх
товарних ринків, який засвідчує відповідність контрактних цін на
роботи, послуги, права інтелектуальної власності, які є предметом
договору, кон'юнктурі ринку.
   У разі невизначення зовнішньоекономічним договором,  який
передбачає виконання робіт, надання послуг нерезидентом, загальної
вартості  договору  вимоги  абзацу  першого  цього  пункту
застосовуються,  якщо  загальна сума переказів (на виконання
зобов'язань перед нерезидентом щодо оплати робіт, послуг за цим
договором  та/або  виконання зобов'язань за векселями, якими
оформлена заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої
оплати), здійснених, починаючи з дати набрання чинності цією
постановою, разом із сумою переказу, доручення на виконання якого
надане, перевищує 100 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій
валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
   Якщо зовнішньоекономічний договір, який передбачає виконання
робіт, надання послуг було укладено до набрання чинності цією
постановою, то вимоги абзацу першого цього пункту застосовуються,
якщо загальна вартість робіт, послуг,  що  придбаваються  у
нерезидента згідно з цим договором, яка на дату набрання чинності
цією постановою ще не сплачена та підлягає оплаті відповідно до
умов договору, перевищує 100 000 євро, або еквівалент цієї суми в
іншій валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
 
   5. У   разі    письмової    відмови    Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків у проведенні цінової експертизи, здійснення операцій,
передбачених абзацом першим пункту 4 цієї постанови, дозволяється
лише за наявності погодження Національного банку України.
 
   6. Вимоги пунктів 3, 4 та 5 цієї постанови не поширюються на:
   операції з оплати фінансових, туристичних, транспортних та
комунікаційних послуг резидентами за наявності в них ліцензій
(дозволів)  уповноважених  державних  органів  на провадження
господарської діяльності в сфері тих послуг, які оплачуються;
   операції    з    оплати    транспортних    послуг
резидентами-експедиторами. Підставою для віднесення резидента до
експедиторів є засвідчені в установленому порядку копії установчих
документів,  які  передбачають  надання  цим  резидентом
експедиторських послуг, а також копія довідки з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України, що підготовлена за
формою,  затвердженою  наказом Державного комітету статистики
України від 01.08.2005 N 216 ( z0918-05 ), який зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 22.08.2005 за N 918/11198; ( Пункт 6
доповнено  абзацом  третім  згідно  з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
   операції з оплати транспортних послуг, які здійснюються
резидентами за дорученням і за рахунок коштів інших резидентів,
якщо останні користуються наданими нерезидентами транспортними
послугами та мають ліцензії (дозволи), зазначені в абзаці другому
цього пункту, а також забезпечили резидентів, що безпосередньо
оплачують транспортні послуги, коштами, потрібними для виконання
доручення;  ( Пункт 6 доповнено абзацом четвертим згідно з
Постановою НБУ N 329 ( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
   операції резидентів, які здійснюються за дорученням та за
рахунок коштів нерезидентів, за умови, що нерезидент до проведення
операції забезпечив резидента коштами, потрібними для виконання
доручення;
   операції резидентів, визначених у встановленому порядку для
виконання відповідних міждержавних чи міжурядових  угод,  що
проводяться згідно з цими угодами;
   переказування банками на користь нерезидентів коштів  на
виконання  власних  зобов'язань  банків - членів міжнародних
платіжних систем за операціями, пов'язаними з організацією та
забезпеченням розрахунків з використанням цих платіжних систем;
   переказування банками на користь нерезидентів коштів  на
виконання банками власних зобов'язань за операціями, пов'язаними
зі сплатою коштів міжнародним системам зв'язку, у тому числі
інформаційним агенціям REUTERS, S.W.I.F.T. за користування їх
послугами;
   операції розпорядників  бюджетних  коштів,  пов'язані  з
міжнародною діяльністю України та/або її органів, що здійснюються
за  рахунок  коштів  Державного  бюджету  України  згідно з
передбаченими в Державному бюджеті України на відповідний рік
бюджетними призначеннями;
   операції, на здійснення яких резидентом або нерезидентом
отримана індивідуальна ліцензія Національного банку України;
   платежі резидентів-позичальників на  користь  нерезидентів
відповідно  до  умов  виданих  Національним  банком  України
реєстраційних свідоцтв за договорами, які передбачають виконання
резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими
від останніх кредитами, позиками в іноземній валюті;
   платежі резидентів-позичальників  на  користь Міжнародного
банку  реконструкції  та  розвитку  та  Європейського  банку
реконструкції та розвитку, які здійснюються в межах реалізації
кредитних угод з цими банками;
   платежі резидентів-позичальників на користь нерезидентів за
залученими під гарантії Кабінету Міністрів України кредитами.
 
   7. Копії документів, що є підставою для проведення зазначених
у пункті 1 цієї постанови операцій з оплати робіт, надання послуг,
прав інтелектуальної власності та/або виконання зобов'язань за
векселем,  яким  оформлена  заборгованість  резидента  перед
нерезидентом за такою оплатою, та/або зарахування заборгованості
за такою оплатою в разі проведення заліку зустрічних однорідних
вимог, залишаються в банку на зберіганні.
   Документи (за винятком векселів), складені іноземною мовою,
мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується
особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і
нотаріально засвідчені в Україні.
   Не перекладаються на українську мову документи, що складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
   Не перекладаються на українську мову документи, що складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або
юридичних осіб (назва, місцезнаходження)  від  зразка,  який
перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців другого
та третього цього пункту.
 
   8. Затвердити Положення про  порядок  видачі  резидентам
погодження Національного банку України на проведення окремих
операцій (додається).
 
 
   (  Пункт  9  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 270 ( z0885-04 ) від 17.06.2004 )
 
 
   10. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 12.02.2003 N 58 ( z0132-03 ) "Про
здійснення переказування коштів у національній та іноземній валюті
щодо оплати робіт та послуг нерезидентів", зареєстровану  в
Міністерстві юстиції України 17.02.2003 за N 132/7453.
 
   11. Генеральному   департаменту   банківського  нагляду
(В.В.Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції
України  довести зміст цієї постанови до відома самостійних
структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного
банку України, банків України для керівництва і використання в
роботі.
 
   12. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Генеральний  департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов),
Операційне та територіальні  управління  Національного  банку
України.
 
   13. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   30.12.2003 N 597
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 лютого 2004 р.
                   за N 159/8758
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок видачі резидентам
       погодження Національного банку України
         на проведення окремих операцій
 
 
   Це Положення, розроблене відповідно до вимог статті 44 Закону
України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) та статей 11 та
13 Декрету  Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93
( 15-93 ) "Про систему валютного  регулювання  і  валютного
контролю", регламентує порядок і умови видачі резидентам України
погодження Національного банку України на здійснення окремих
операцій (далі - погодження).
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Погодження видається в разі письмової відмови Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків  у  проведенні  цінової експертизи щодо відповідності
контрактних цін на роботи,  послуги,  права  інтелектуальної
власності, які є предметом договору, кон'юнктурі ринку. Якщо
Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх
товарних ринків провів цінову експертизу та встановив завищення
контрактних цін на роботи,  послуги,  права  інтелектуальної
власності, які є предметом договору, відносно кон'юнктури ринку,
то погодження не видається.
 
   1.2. Погодження видається на:
   здійснення уповноваженим  банком  або  іншою  фінансовою
установою (далі - банки) переказування коштів у національній та
іноземній  валютах  як за дорученням резидентів - суб'єктів
підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов'язань
щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за
договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання
нерезидентами;
   виконання зобов'язань  за  векселем,  яким  оформлена
заборгованість резидента перед нерезидентом щодо такої оплати;
   здійснення резидентом - суб'єктом підприємницької діяльності
зарахування заборгованості щодо такої оплати під час проведення
заліку зустрічних однорідних вимог;
   отримання резидентом  кредиту,  який  надається  шляхом
здійснення іноземним кредитором такої оплати (без зарахування
коштів на рахунок резидента в уповноваженому банку).
 
   1.3. Погодження дійсне протягом 180 календарних днів з дати
його видачі.
   Дата видачі  погодження  має  передувати даті здійснення
переказування коштів у національній та іноземній валюті на користь
(на  рахунок) нерезидента, даті проведення заліку зустрічних
однорідних вимог, даті реєстрації резидентом кредитного договору.
   Не може бути видане (отримане) погодження на здійснення
операції, що вже проведена.
 
   1.4. Погодження  на  здійснення  операції  на  суму  до
200 000 євро, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
України (далі - Національний банк) на дату надходження заяви про
видачу  погодження,  видається  територіальним  управлінням
Національного банку за місцем державної реєстрації резидента (далі
- Управління).
( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою НБУ N 329
( z1060-06 ) від 21.08.2006 )
 
   1.5. Погодження на здійснення операції на суму 200 000 євро і
більше, або еквівалент цієї суми в іншій валюті за офіційним
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком
на  дату надходження заяви про видачу погодження, видається
Департаментом валютного контролю та ліцензування Національного
банку (далі - Департамент). 
( Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
НБУ N 321 ( z1074-05 ) від 31.08.2005, N 329 ( z1060-06 ) від
21.08.2006 )
 
       2. Порядок подання документів, потрібних
           для отримання погодження
 
   2.1. Для отримання погодження резидент подає такі документи:
   а) заяву про видачу погодження згідно з додатками 1, 2, 3 до
цього Положення;
   б) оригінал або копію договору з нерезидентом (або іншого
документа, що згідно з чинним законодавством України має силу
договору),  який передбачає виконання робіт, надання послуг,
передавання прав інтелектуальної власності нерезидентом;
   в) довідку  банку про номер рахунку резидента, з якого
переказуватимуться кошти на користь нерезидента (подається для
отримання погодження на переказування коштів);
   г) оригінал або копію відмови в наданні  акта  цінової
експертизи Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків;
   ґ) обґрунтування контрактних цін (не подається для отримання
погодження на оплату та в користування прав інтелектуальної
власності);
   д) оригінали або копії документів, які свідчать про фактично
надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної
власності (подається, якщо на час подання документів на видачу
погодження послуги надані, роботи виконані, права інтелектуальної
власності передані);
   е) оригінал або копію калькуляції витрат наданих послуг,
виконаних робіт, засвідченої нерезидентом (не подається  для
отримання  погодження  на  оплату  та  в  користування прав
інтелектуальної власності);
   є) оригінал або копію довідки податкового органу про взяття
заявника на облік як платника податків;
   ж) копію векселя, виданого згідно з умовами укладеного між
резидентом і нерезидентом договору або іншого документа, який
згідно  з  чинним  законодавством України має силу договору
(подається в разі оформлення векселем заборгованості резидента
перед нерезидентом за цим договором);
   з) оригінал або копію кредитного договору з нерезидентом
(подається для одержання погодження на отримання кредиту шляхом
оплати іноземним кредитором робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання,
передавання нерезидентами, без зарахування цих коштів на рахунок
резидента в уповноваженому банку);
   и) оригінали  або  копії  договорів,  вимоги  за  якими
зараховуються під час проведення заліку зустрічних однорідних
вимог, та документів, що підтверджують стан  виконання  цих
договорів (надаються для отримання погодження на проведення заліку
зустрічних однорідних вимог).
   Зазначені в  цьому  пункті  копії документів мають бути
засвідчені нотаріусом або в установленому законодавством порядку.
 
   2.2. Документи (за винятком векселів), які складені іноземною
мовою,  мають бути перекладені на українську мову (переклад
засвідчується особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення
перекладів) та нотаріально засвідчені в Україні.
   Не перекладаються на українську мову документи, що складені
російською мовою, а також ті, текст яких викладено іноземною мовою
з одночасним його викладенням українською (російською) мовою.
   Не перекладаються на українську мову документи, що складені
іноземною мовою, за умови, що вони відрізняються лише цифровою
інформацією та/або даними щодо конкретних фізичних осіб (прізвище,
ім'я та по батькові особи, адреса за місцем її проживання) або
юридичних  осіб  (назва,  місцезнаходження) від зразка, який
перекладено з іноземної мови з дотриманням вимог абзаців першого
та другого цього пункту та подано в пакеті документів для видачі
погодження.
 
         3. Порядок розгляду документів
           для видачі погодження
 
   3.1. Департамент  (Управління)  розглядає  отриманий  від
резидента пакет документів для видачі погодження в  порядку
черговості його надходження.
 
   3.2. Загальний строк розгляду Департаментом (Управлінням)
повного  пакета  документів  для  видачі  погодження не має
перевищувати семи робочих днів з дати його надходження після
 
обов'язкової реєстрації цих документів в Управлінні діловодства
Національного банку (управлінні, відділі діловодства Управління).
Департамент  (Управління)  може  зробити запит про додаткові
документи, які потрібні для видачі погодження, і в цьому разі
строк видачі погодження продовжується ще на п'ять робочих днів з
дати надходження додаткових документів.
 
     4. Порядок видачі та внесення змін до погодження
 
   4.1. Департамент (Управління) видає резиденту погодження за
формою, зазначеною в додатках 4, 5, 6 до цього Положення.
 
   4.2. Погодження видається лише зазначеній в ньому особі без
права передавання його іншим особам.
 
   4.3. Погодження оформляється на бланку Національного банку
(Управління)  і надсилається або надається особисто власнику
погодження. Для обліку та контролю за виконанням вимог погодження
в Департаменті (Управлінні) зберігається копія цього погодження.
 
   4.4. Документи, що подаються для отримання погодження, не
можуть бути використані для отримання нового погодження.
 
   4.5. У разі потреби внесення змін до виданого погодження
зазначена в ньому особа має подати до Департаменту (Управління)
клопотання з документальним підтвердженням потреби внесення змін
до раніше виданого погодження.
 
   4.6. Зміни до погодження оформляються як додаток до нього,
який є  невід'ємною  частиною  раніше  виданого  погодження
(додаток 7).
 
   4.7. Унесення змін до погодження здійснюється виключно з
ініціативи зазначеної в ньому особи. За потреби внесення змін до
виданого погодження зазначена в ньому особа зобов'язана подати до
Департаменту (Управління) заяву (додаток 8) з документальним
обґрунтуванням  потреби  внесення  змін  до  раніше виданого
погодження.
   Департамент (Управління) на підставі поданих документів у
строк, що не перевищує семи робочих днів з дати їх реєстрації в
Управлінні діловодства Національного банку (управлінні, відділі
діловодства Управління), уносить зміни до погодження.
 
   4.8. У разі видачі погодження на здійснення переказування
коштів резидент самостійно пред'являє оригінал погодження до
банку, через який мають переказуватися кошти. Банк на оригіналі
погодження робить відмітку про суму та дату переказування коштів і
зберігає копію погодження для обліку та контролю.
   У разі видачі погодження на проведення заліку зустрічних
однорідних  вимог  резидент  самостійно  пред'являє  оригінал
погодження до банку (банків), на контроль у якому (яких) узято
експортні, імпортні та лізингові операції, заборгованість за якими
зараховується під час проведення заліку зустрічних однорідних
вимог. Банк (банки) на оригіналі погодження робить (роблять)
відмітку про суму та дату зарахування заборгованості шляхом
проведення заліку зустрічних  однорідних  вимог  і  зберігає
(зберігають) копію погодження для обліку та контролю.
   У разі видачі погодження на отримання кредиту шляхом оплати
іноземним кредитором (без зарахування цих коштів на рахунок
резидента  в  уповноваженому  банку)  робіт,  послуг,  прав
інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх
виконання, надання, передавання нерезидентами, резидент самостійно
подає оригінал погодження до Управління для реєстрації кредитного
договору.
 
   4.9. У разі втрати або пошкодження погодження Департамент
(Управління) видає його дублікат. Дублікат погодження оформляється
на бланку Національного банку (Управління) та підписується Головою
Національного банку (уповноваженою ним особою) або начальником
Управління (уповноваженою ним особою). Дублікат погодження у
верхньому правому кутку містить слово "Дублікат", його текст
ідентичний тексту погодження.
 
    5. Порядок відмови у видачі та анулювання погодження
 
   5.1. У разі відмови  у  видачі  погодження  Департамент
(Управління) письмово повідомляє про це резидента в строки,
зазначені в пункті 3.2 цього Положення.
 
   5.2. Підставами для відмови у видачі погодження можуть бути:
   відсутність або невідповідність вимогам Положення хоча б
одного документа з переліку, визначеного пунктом 2.1  цього
Положення;
   подання резидентом до Департаменту (Управління) документів,
які містять недостовірну інформацію;
   здійснення операції, що підлягає фінансовому моніторингу;
   надання нерезидентами послуг резидентам з продажу товару в
кредит, якщо процентна ставка за таким кредитом на день укладання
договору перевищує розмір середньозваженої процентної ставки, за
якою банки України надають суб'єктам господарювання кредити в
іноземній валюті на внутрішньому кредитному ринку.
 
   5.3. Підставами для анулювання погодження є:
   письмова відмова резидента від проведення операції;
   порушення умов погодження;
   виявлення в документах, що були подані власником погодження
до Департаменту (Управління) і на підставі яких йому було видано
погодження, недостовірної інформації.
 
   5.4. Погодження вважається анульоване з  часу  прийняття
Національним  банком  відповідного розпорядження (додаток 9).
Оригінал розпорядження надсилається  або  надається  особисто
власнику  погодження. Для обліку та контролю в Департаменті
(Управлінні) зберігається копія цього розпорядження. Департамент
(Управління) надсилає інформацію про анулювання погодження банку
(банкам), зазначеному (зазначеним) у погодженні.
   У разі  анулювання Департаментом погодження на отримання
кредиту Департамент надсилає інформацію про анулювання погодження
Управлінню за місцем державної реєстрації резидента - власника
погодження.
 
   5.5. Якщо погодження анулюється, то його оригінал підлягає
поверненню до Національного банку в п'ятиденний строк з дати
отримання резидентом - власником погодження розпорядження про його
анулювання.
 
   5.6. Відмова  у  видачі  погодження,  розпорядження  про
анулювання погодження можуть бути оскаржені в суді.
 
 Директор Генерального
 департаменту банківського нагляду          В.В.Пушкарьов
 
 Виконавець:
 головний економіст
 Генерального департаменту
 банківського нагляду                 К.В.Таранік
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
 
 
                   Національний банк України
                   (територіальне управління)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   1. Повна  назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * ______________________________ просимо видати погодження
Національного банку України на переказування коштів за договором,
за векселем (зазначити потрібне).
 
   2. Назва та місцезнаходження нерезидента ___________________.
 
   3. Сума переказування ______________________________________.
                  (сума та назва валюти)
 
   4. Номер та дата договору __________________________________.
 
   5. Дата та місце складання векселя _________________________.
 
   6. Назва та місцезнаходження векселедавця __________________.
 
   7. Назва  та  місцезнаходження  банку України, реквізити
рахунку, з якого переказується валюта, __________________________.
 
   8. Назва, місцезнаходження банку нерезидента та реквізити
рахунку, на який переказується валюта, __________________________.
 
 М.П.                  Підпис керівника
                    (фізичної особи-резидента)
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
 
 
                   Національний банк України
                   (територіальне управління)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   1. Повна  назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * _____________________________ просимо видати погодження
Національного  банку України на проведення заліку зустрічних
однорідних вимог.
 
   2. Назва та місцезнаходження нерезидента ___________________.
 
   3. Загальна сума зустрічних вимог, що зараховується під час
проведення заліку, ______________________________________________.
                (сума та назва валюти)
 
   4. Номери, дати договорів та суми заборгованості за кожним
договором,  які  зараховуються  під  час  проведення заліку,
_____________________________.
 
   5. Назви та місцезнаходження банків України, на контролі в
яких  перебувають експортні, імпортні та лізингові операції,
заборгованість за якими зараховується під час проведення заліку,
_____________________________.
 
 М.П.                  Підпис керівника
                    (фізичної особи-резидента)
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
 
 
                   Національний банк України
                   (територіальне управління)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   1. Повна  назва і місцезнаходження резидента та код за
ЄДРПОУ * ___________________________ просимо  видати  погодження
Національного банку України на отримання кредиту.
 
   2. Номер та дата зовнішньоторговельного договору ___________.
 
   3.  Назва  та  місцезнаходження  нерезидента   сторони
зовнішньоторговельного договору _________________________________.
 
   4. Номер та дата кредитного договору _______________________.
 
   5. Назва та місцезнаходження нерезидента - сторони кредитного
договору ________________________________________________________.
 
   6. Загальна вартість робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності, оплата яких здійснюється за рахунок кредитних коштів,
________________________________.
 
 М.П.                  Підпис керівника
                    (фізичної особи-резидента)
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
                   ____________________________
                     (реквізити власника
                      погодження: назва,
                      місцезнаходження *)
 
 
              ПОГОДЖЕННЯ
          Національного банку України
          N ______ від ______________
 
     на переказування коштів на користь нерезидентів
     за договором, за векселем (зазначити потрібне)
 
 
   Дозволяється ________________________________________________
           (повна назва та місцезнаходження резидента,
__________________________________________________________________
             код за ЄДРПОУ *)
 
здійснити переказ ________________________________________________
           (сума та назва валюти цифрами та словами)
 
нерезиденту _____________________________________________________.
          (назва та місцезнаходження нерезидента)
 
   На виконання зобов'язань за договором ______________________
                     (номер та дата договору)
 
(за векселем ___________________________________________________).
       (дата, місце складання, назва та місцезнаходження
                векселедавця)
 
   Назва та місцезнаходження банку і реквізити рахунку, з якого
переказуються кошти _____________________________________________.
 
   Назва та  місцезнаходження банку нерезидента і реквізити
рахунку, на який переказуються кошти ____________________________.
 
   Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
 
   Без права передавання третім особам.
 
 Голова або вповноважена ним особа
 (Начальник територіального управління
 або вповноважена ним особа)     ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
                   ____________________________
                     (реквізити власника
                      погодження: назва,
                      місцезнаходження *)
 
 
              ПОГОДЖЕННЯ
          Національного банку України
          N _______ від _____________
 
     на проведення заліку зустрічних однорідних вимог
 
 
   Дозволяється ________________________________________________
         (повна назва та місцезнаходження резидента, код
__________________________________________________________________
              за ЄДРПОУ *)
 
провести залік зустрічних  однорідних  вимог  з  нерезидентом
__________________________________________________________________
       (назва та місцезнаходження нерезидента)
 
за договором _____________________________________________________
             (номер та дата договору)
у сумі __________________________________________________________,
        (сума та назва валюти цифрами та словами)
 
за договором _____________________________________________________
             (номер та дата договору)
 
у сумі ___________________________________________________________
        (сума та назва валюти цифрами та словами)
 
______________________________________________________________. **
 
   Назви та місцезнаходження банків України, на контролі в яких
перебувають  експортні,  імпортні  та  лізингові  операції,
заборгованість за якими зараховується під час проведення заліку
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
 
   Без права передавання третім особам.
 
 Голова або вповноважена ним особа
 (Начальник територіального управління
 або вповноважена ним особа)     ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
   ** Аналогічні дані зазначаються для решти договорів, за якими
проводиться залік.
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
                   ____________________________
                     (реквізити власника
                     погодження: назва,
                     місцезнаходження *)
 
 
              ПОГОДЖЕННЯ
          Національного банку України
          N ______ від ______________
 
            на отримання кредиту
 
 
   Дозволяється ________________________________________________
         (повна назва та місцезнаходження резидента, код
__________________________________________________________________
              за ЄДРПОУ *)
 
отримати кредит __________________________________________________
           (сума та назва валюти цифрами та словами)
 
від нерезидента __________________________________________________
           (назва та місцезнаходження нерезидента)
 
за кредитним договором ___________________________________________
                (номер та дата договору)
 
шляхом оплати цим нерезидентом робіт, послуг, прав інтелектуальної
власності в сумі ________________________________________________,
          (сума та назва валюти цифрами та словами)
 
на виконання зобов'язань перед нерезидентом ______________________
                          (назва
__________________________________________________________________
         та місцезнаходження нерезидента)
 
за зовнішньоторговельним договором ______________________________.
                   (номер та дата договору)
 
   Термін дії погодження - протягом 180 календарних днів з дати
видачі.
 
   Без права передавання третім особам.
 
 Голова або вповноважена ним особа
 (Начальник територіального управління
 або вповноважена ним особа)     ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
                   ____________________________
                    (реквізити власника
                     погодження: назва,
                     місцезнаходження *)
 
 
     Зміни до погодження Національного банку України
           N ____ від _________ на
_________________________________________________________________.
 
 
   Національний банк України вносить такі зміни до погодження
Національного банку України N ______ від _______________, виданого
__________________________________________________________________
  (повна назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ * власника
              погодження)
_________________________________________________________________.
        (зазначити всі зміни, що вносяться)
 
   Ці зміни,  починаючи з дати їх унесення, є невід'ємною
частиною зазначеного погодження.
 
 Голова або вповноважена ним особа
 (Начальник територіального управління
 або вповноважена ним особа)     ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М.П.
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 8
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
 
 
                   Національний банк України
                   (територіальне управління)
 
 
               ЗАЯВА
         про внесення змін до погодження
          Національного банку України
           N ____ від __________ на
_________________________________________________________________.
 
 
   Повна назва,  місцезнаходження, код за ЄДРПОУ* резидента
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 
   Прошу внести зміни до погодження Національного банку України
N ____ від __________
 
   у частині ___________________________________________________
       (посилання на умови погодження, що підлягають зміні)
 
   у зв'язку з ________________________________________________.
            (обґрунтування потреби внесення змін
__________________________________________________________________
    до погодження з посиланням на підтвердні документи)
 
   Дата
 
   М.П. (за наявності)       Підпис керівника
                   (фізичної особи-резидента)
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.
 
 
                   Додаток 9
                   до Положення про порядок
                   видачі резидентам погодження
                   Національного банку України
                   на проведення окремих
                   операцій
                   ____________________________
                     (реквізити власника
                      погодження: назва,
                      місцезнаходження *)
 
 
             РОЗПОРЯДЖЕННЯ
   про анулювання погодження Національного банку України
          N _____ від __________ на
_________________________________________________________________.
 
 
   Національний банк України на підставі _______________________
                      (зазначається причина)
 
анулює погодження Національного банку України N _____ від _____,
видане __________________________________________________________.
    (повна назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ * власника
                погодження)
 
   Власник погодження після отримання цього розпорядження в
п'ятиденний  строк зобов'язаний повернути оригінал погодження
Національного банку України N _____ від _________ до Національного
банку України.
 
 Голова або вповноважена ним особа
 (Начальник територіального управління
 або вповноважена ним особа)     ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
 
 М. П.
 
---------------
   * Для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності в
тексті додатка замість повної назви, місцезнаходження та коду за
ЄДРПОУ зазначаються відповідно прізвище, ім'я та по батькові,
місце проживання.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner