Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 2014 від 25.12.2003

Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на додану вартість


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 25 грудня 2003 р. N 2014
                Київ
 
   Про випуск облігацій внутрішньої державної позики для
     погашення простроченої бюджетної заборгованості
          з податку на додану вартість
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 1036 ( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
 
 
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики із
строком обігу п'ять років у межах обсягу, встановленого Законом
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р. і не
відшкодована до 1 січня 2004 року.
 
   2. Затвердити такі, що додаються:
 
   Основні умови випуску облігацій внутрішньої державної позики
для погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість;
 
   Порядок випуску, обігу, погашення  облігацій  внутрішньої
державної позики із строком обігу п'ять років.
 
   3. Державній податковій адміністрації забезпечити подання:
 
   Міністерству фінансів до 25 грудня 2003 р. - матеріалів
інвентаризації простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р., погоджених
з Державним казначейством;
 
   Міністерству фінансів до 10 січня 2004  р.  -  реєстру
інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з
податку на додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р.,
не відшкодована до 1 січня 2004 р., погодженого з Державним
казначейством;
 
   органам Державного казначейства за місцем реєстрації платника
податку до 10 січня 2004 р. - висновків згідно з реєстром
інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з
податку на додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р.,
не відшкодована до 1 січня 2004 року.
 
   4. Міністерству фінансів:
 
   виступити емітентом облігацій внутрішньої державної позики із
строком обігу п'ять років, випущених для погашення простроченої
бюджетної заборгованості з податку на додану  вартість,  що
утворилася на 1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня
2004 р., згідно з Основними умовами та Порядком, затвердженими
цією постановою;
 
   передбачати щороку кошти, необхідні для обслуговування та
погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу
п'ять  років, випущених для погашення простроченої бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на
1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня 2004 р., у
проектах державного бюджету на відповідний рік.
 
   5. Взяти до  відома,  що  Національний  банк  виступить
генеральним агентом з обслуговування обігу, сплати доходу та
погашення облігацій внутрішньої державної позики із строком обігу
п'ять  років, випущених для погашення простроченої бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість, що утворилася на
1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня 2004 р., і
відкриє Державному казначейству рахунок у цінних паперах.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 34
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2003 р. N 2014
 
             ОСНОВНІ УМОВИ
     випуску облігацій внутрішньої державної позики
    для погашення простроченої бюджетної заборгованості
          з податку на додану вартість
 
 
   Облігації внутрішньої державної позики із строком обігу п'ять
років,  випущені  для  погашення  простроченої  бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість, є середньостроковими
амортизаційними облігаціями внутрішньої державної позики (далі -
облігації).
 
   Номінальна вартість облігацій становить 1 тис. гривень.
 
   Строк обігу облігацій - п'ять років.
 
   Загальний обсяг емісії - 1 926 000 000 гривень.
 
   Погашення облігацій здійснюється шляхом проведення щорічних
виплат з погашення основної суми боргу в розмірі 20 відсотків
номінальної вартості облігації. Різниця між номінальною вартістю
облігації та загальною сумою щорічних виплат з погашення основної
суми боргу становить амортизаційну вартість облігації.
 
   Амортизаційна вартість облігацій протягом строку їх обігу
зазначена у додатку.
 
   Облігації мають купони. Купонний період становить один рік.
 
   Ставка дохідності за облігаціями встановлюється на рівні
120 відсотків облікової ставки Національного банку, яка діяла у
відповідному періоді нарахування доходу.
 
   Дохід за облігаціями обчислюється щороку за такою формулою:
 
       (нескін-
       ченність)
    Ki = (сума) AVi * (Nt * OSt * 1,2 / (Ri * 100)),
        t=1
 
   де Ki - розмір купонного платежу на одну облігацію у i-му
році;
 
   Nt - період i-го року (у днях), протягом якого діяла облікова
ставка;
 
   OSt - розмір облікової ставки протягом періоду Nt у i-му
році;
 
   Ri - кількість днів у i-му році;
 
   AVi - амортизаційна вартість облігації на початок i-го року;
 
   t - кількість періодів дії облікової ставки.
 
   Нарахування доходу за облігаціями здійснюється щороку за
період з 1 січня по 31 грудня протягом строку обігу цінних паперів
виходячи з їх амортизаційної вартості одночасно з проведенням
щорічних виплат.
 
   Погашення основної  суми  боргу  та  сплата  доходів за
облігаціями здійснюються у безготівковій формі 31 грудня. У разі
коли 31 грудня припадає на вихідний день, погашення і сплата
здійснюється в останній робочий день грудня.
 
   Облігації випускаються у бездокументарній формі.
 
   Погашення основної суми боргу та сплата доходу за облігаціями
здійснюються відповідно до нормативно-правових актів Національного
банку з питань депозитарної діяльності з державними цінними
паперами  та  бюджетних  призначень  згідно  із  бюджетним
законодавством.
 
   Основні умови випуску облігацій є публічною пропозицією
платникам  податку  щодо  оформлення  простроченої  бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість. ( Абзац із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1036 ( 1036-2004-п ) від
10.08.2004 )
 
 
 
                           Додаток
                         до Основних умов
 
               ТАБЛИЦЯ
     амортизаційної вартості облігацій внутрішньої
      державної позики протягом строку їх обігу
 
                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
   Дата зміни  | Номінальна | Щорічна |Амортизаційна вартість
  амортизаційної | вартість | виплата |----------------------
   вартості   |      | основної |  сума  | відсотків
          |      | суми  |     | номіналу
          |      | боргу  |     |
------------------------------------------------------------------
1 січня 2004 р.    1 000      0   1 000    100
 
1 січня 2005 р.    1 000     200    800    80
 
1 січня 2006 р.    1 000     200    600    60
 
1 січня 2007 р.    1 000     200    400    40
 
1 січня 2008 р.    1 000     200    200    20
 
1 січня 2009 р.    1 000     200     0     0
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 25 грудня 2003 р. N 2014
 
               ПОРЯДОК
     випуску, обігу, погашення облігацій внутрішньої
     державної позики із строком обігу п'ять років
 
 
   1. Цим Порядком визначаються правила оформлення простроченої
бюджетної  заборгованості  з податку на додану вартість, що
утворилася на 1 листопада 2003 р. і не відшкодована до 1 січня
2004 р., облігаціями внутрішньої державної позики із строком обігу
п'ять років, випущених для погашення простроченої  бюджетної
заборгованості з податку на додану вартість (далі - облігації)
відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ) та Законів України "Про податок
на додану вартість" ( 168/97-ВР ), "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного  обігу  цінних  паперів  в  Україні"
( 710/97-ВР ).
 
   2. Дія цього Порядку поширюється на платників податку на
додану вартість, яким бюджетна заборгованість з податку на додану
вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р., не відшкодована до
1 січня 2004 р. (далі - платники податку), включених до реєстру
інвентаризації платників податку, яким бюджетна заборгованість з
податку на додану вартість, що утворилася на 1 листопада 2003 р.,
не відшкодована до 1 січня 2004 р. (далі - реєстр), складеного
згідно з додатком 1. Відшкодування податку на додану вартість
здійснюється на підставі даних декларацій з податку на додану
вартість і матеріалів перевірки органів державної податкової
служби за місцем реєстрації платника податку або за рішенням суду,
прийнятим після 1 січня 2004 року.
 
   3. Підставою для проведення розрахунків облігаціями є реєстр
і висновки про відшкодування податку на додану вартість органів
державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку,
які подаються органам Державного казначейства за місцем реєстрації
платника податку. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1036 ( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
   4. Не надаються висновки про відшкодування податку на додану
вартість  органів  державної  податкової служби стосовно тих
платників податку, щодо яких порушено кримінальну справу за
ухилення від сплати податку на додану вартість або такі справи
розглядаються у судах чи правоохоронних органах, або проводиться
апеляційне  оскарження платником податку в органах державної
податкової служби, про що у реєстрі робиться відповідний запис.
Розрахунки облігаціями з такими платниками не проводяться до
остаточного вирішення справи по суті.
 
   5. Відповідальність  за  правильність  і  достовірність
відомостей, які зазначаються в реєстрі, несуть посадові особи
Державної податкової адміністрації.
 
   6. Погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку
на  додану  вартість облігаціями здійснюється через Державне
казначейство та банки, які є клієнтами депозитарію державних
цінних паперів Національного банку, що виконують функції агентів з
оформлення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість облігаціями (далі - банки), за участю Мінфіну,
Державної податкової адміністрації та Національного банку.
 
   Перелік банків визначається і оприлюднюється Мінфіном.
 
   7. Розміщення облігацій проводиться 1 січня 2004 року.
 
   8. Мінфін на дату розміщення облігацій надає Національному
банку  глобальний сертифікат. Облігації з емісійного рахунка
емітента зараховуються на  рахунок  Державного  казначейства,
відкритий в Національному банку, на підставі розпорядження на
переказ Мінфіну та  розпорядження  на  одержання  Державного
казначейства.
 
   9. Державне казначейство забезпечує відображення в обліку
операцій погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку
на додану вартість з моменту зарахування облігацій на рахунок у
цінних паперах Державного  казначейства,  що  підтверджується
випискою Національного банку із зазначеного рахунка.
 
   10. Платники податку, яким погашається прострочена бюджетна
заборгованість з податку на додану вартість, відкривають у банках
рахунки у цінних паперах для зарахування належної їм кількості
облігацій.
 
   11. Банки на підставі поданих платниками податку виписки з
реєстру  та  заяви  про  погашення  простроченої  бюджетної
заборгованості  з  податку  на  додану  вартість облігаціями
внутрішньої  державної позики, складеної за формою згідно з
додатком 2, формують перелік набувачів облігацій (далі - перелік)
за формою згідно з додатком 3 та передають його органам Державного
казначейства в електронному вигляді та на паперових носіях.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1036
( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
   12. У разі коли сума простроченої бюджетної заборгованості з
податку на додану вартість не кратна 1000 гривень, платнику
податку оформлюється максимально можлива кількість облігацій на
суму,  кратну  їх  номінальній вартості, а залишок підлягає
відшкодуванню з державного бюджету  в  порядку,  визначеному
законодавством.
 
   Погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість облігаціями здійснюється за  їх  номінальною
вартістю, кратною 1000 гривень.
 
   13. Державне  казначейство  після перевірки відповідності
переліків, наданих банками, даним, що містяться  в  реєстрі
Державної податкової адміністрації, дає розпорядження на переказ
облігацій Національному  банку  з  урахуванням  особливостей,
визначених  договором  між  Національним банком та Державним
казначейством про відкриття рахунка у цінних паперах. Облігації
зараховуються  на  рахунки  банків  за умови надання банкам
відповідних розпоряджень на одержання цих облігацій.
 
   14. Відповідно до інформації Національного банку про стан
рахунків  у  цінних  паперах  та  у  порядку,  визначеному
законодавством, банки у строк, що не перевищує трьох робочих днів
після одержання цієї інформації, зараховують належну кількість
облігацій на рахунки у цінних паперах платників податку на
підставі їх розпоряджень на одержання облігацій.
 
   Банки не  пізніше  ніж  наступного  робочого  дня після
зарахування облігацій на рахунки у цінних паперах подають органам
Державного  казначейства підтвердження про набуття платниками
податку облігацій згідно з додатком 4. 
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1036 ( 1036-2004-п ) від
10.08.2004 )
 
   15. Державне казначейство не пізніше ніж наступного робочого
дня після одержання від банків підтверджень про набуття платниками
податку облігацій подає Державній податковій адміністрації звіт
про перерахування облігацій на рахунки у цінних паперах платників
податку.  Цей  звіт  є підставою для відображення Державною
податковою адміністрацією в особовому рахунку платника податку
операції погашення простроченої бюджетної заборгованості з податку
на додану вартість. ( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1036 ( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
 
 
Зразок                         Додаток 1
                            до Порядку
 
               РЕЄСТР
     інвентаризації платників податку, яким бюджетна
     заборгованість з податку на додану вартість, що
    утворилася на 1 листопада 2003 р., не відшкодована
            до 1 січня 2004 року
 
                             (гривень)
------------------------------------------------------------------
Наймену-| Юридична|Ідентифіка-|Індивідуальний|  Сума  |Примітка
 вання | адреса |ційний код | податковий | бюджетної |
платника| платника|      |   номер  |заборгова- |
податку | податку |      |       | ності з  |
    |     |      |       |податку на |
    |     |      |       | додану  |
    |     |      |       | вартість, |
    |     |      |       |  яка  |
    |     |      |       | підлягає |
    |     |      |       | погашенню |
    |     |      |       |облігаціями|
    |     |      |       |внутрішньої|
    |     |      |       | державної |
    |     |      |       | позики  |
------------------------------------------------------------------
 
 
     Голова Державної
   податкової адміністрації  ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
        М.П.
 
   ПОГОДЖЕНО
 
   Голова Державного
    казначейства       ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
        М.П.
 
 
Зразок                         Додаток 2
                            до Порядку
 
               ЗАЯВА
    про погашення простроченої бюджетної заборгованості
    з податку на додану вартість облігаціями внутрішньої
             державної позики
 
__________________________________________________________________
         (найменування платника податку)
__________________________________________________________________
   (юридична адреса платника податку, ідентифікаційний код)
__________________________________________________________________
    (індивідуальний податковий номер платника податку)
__________________________________________________________________
   (найменування податкового органу, в якому зареєстрований
__________________________________________________________________
             платник податку)
__________________________________________________________________
    (найменування банку-зберігача, МФО, номер рахунка в
__________________________________________________________________
             цінних паперах)
 
   Загальна сума простроченої бюджетної заборгованості з податку
на додану вартість
__________________________________________________________________
           (цифрами та літерами)
 
   Сума, що погашається облігаціями внутрішньої державної позики
відповідно до статті 12 Закону України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік"
__________________________________________________________________
           (цифрами та літерами)
 
   Сума простроченої  бюджетної заборгованості з податку на
додану вартість підтверджується випискою з реєстру Державної
податкової адміністрації від "___" _____________ 200__ р. N
 
 
     Керівник
   платника податку      ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
      М.П.
 
 
Зразок                         Додаток 3
                            до Порядку
 
                       ____________________
                       (найменування банку)
 
               ПЕРЕЛІК
     набувачів облігацій внутрішньої державної позики
 
           від      200 р. N
 
                             (гривень)
----------------------------------------------------------------------------------------
Наймену-|Юридична|Ідентифіка-|Індивідуальний|  Код  |  Код  |  Сума  |Кількість
 вання | адреса |ційний код | податковий | випуску |належності| бюджетної |облігацій
платника|платника|      |   номер  |облігацій|облігацій |заборгова- |
податку |податку |      |       |     |(1 - якщо | ності з  |
    |    |      |       |     |набувач є |податку на |
    |    |      |       |     |фізичною | додану  |
    |    |      |       |     |особою;  | вартість, |
    |    |      |       |     |4 - якщо |  яка  |
    |    |      |       |     |набувач є | підлягає |
    |    |      |       |     |юридичною | погашенню |
    |    |      |       |     |особою)  |облігаціями|
    |    |      |       |     |     |внутрішньої|
    |    |      |       |     |     | державної |
    |    |      |       |     |     | позики  |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
   Уповноважена особа
      банку         ________  ______________________
                 (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
      М.П.
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1036
( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
                          Додаток 4
                          до Порядку
 
                       --------------------
                       (найменування банку)
 
             ПІДТВЕРДЖЕННЯ
       про набуття платниками податку облігацій
          внутрішньої державної позики
         від ___ ____________ 200_ р. N
 
 
                           (гривень)
-----------------------------------------------------------------
Наймену-|Юри- |Іденти- |Індиві- | Код | Код  |Кіль- |Дата
 вання |дична |фікацій-|дуальний |випуску|належ- |кість |зараху-
платника|адреса|ний код |податко- |обліга-|ності |облі- |вання
податку |   |    |вий номер|цій  |обліга-|гацій |
    |   |    |     |    |цій (1 |   |
    |   |    |     |    |- якщо |   |
    |   |    |     |    |набувач|   |
    |   |    |     |    |є фі- |   |
    |   |    |     |    |зичною |   |
    |   |    |     |    |особою;|   |
    |   |    |     |    |4 - як-|   |
    |   |    |     |    |що на- |   |
    |   |    |     |    |бувач є|   |
    |   |    |     |    |юридич-|   |
    |   |    |     |    |ною  |   |
    |   |    |     |    |особою)|   |
-----------------------------------------------------------------
 
 
   Уповноважена особа
      банку         _________ ______________________
                 (підпис) (ініціали та прізвище)
 
      М.П.
( Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 1036
( 1036-2004-п ) від 10.08.2004 )
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner