Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 571 від 23.12.2003

Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   23.12.2003 N 571
                   ( z0051-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 січня 2004 р.
                   за N 52/8651
 
 
               ЗМІНИ
    до Інструкції про порядок організації та здійснення
     валютно-обмінних операцій на території України
              ( z0021-03 )
 
 
   1. У преамбулі слова та цифри "Інструкцією Національного
банку України N 1 "З організації емісійно-касової роботи в
установах банків України", затвердженою постановою  Правління
Національного банку України від 07.07.94 N 129" виключити.
 
   2. Пункт 1.1 глави 1 доповнити терміном такого змісту:
   "операція сторно - операція з повернення клієнту відповідної
суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його
звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15
хвилин після проведення такої операції".
 
   3. У главі 2:
 
   3.1. У пункті 2.1 слова та цифри "Інструкцією Національного
банку України N 1 "З організації емісійно-касової роботи в
установах банків України" (затверджена  постановою  Правління
Національного банку України від 07.07.94 N 129)" виключити.
 
   3.2. У пункті 2.4 слова "до якого належать сертифіковані
комп'ютерно-касова  система  (далі  -  КС),  електронний
контрольно-касовий  апарат  (далі  -  ЕККА)  та  електронний
контрольно-касовий реєстратор (далі - ЕККР)" виключити.
 
   3.3. Абзац шостий пункту 2.7 виключити.
   У зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом шостим.
 
   3.4. Абзац третій підпункту "б" пункту 2.8 викласти в такій
редакції:
   "наявність одного  або  кількох  технічних  засобів  для
визначення справжності банкнот іноземних держав та дорожніх чеків,
рекомендований перелік яких наведений у додатку 1".
 
   3.5. У пункті 2.13:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "2.13. У разі систематичного (два і більше разів) порушення
пунктом обміну  валюти  порядку  організації  та  здійснення
валютно-обмінних  операцій  на  території  України  протягом
календарного року або виявлення факту проведення валютно-обмінних
операцій без відображення їх у РРО та звітних документах довідка
про реєстрацію пункту  обміну  валюти  підлягає  відкликанню
територіальним управлінням";
   пункт після абзацу першого доповнити новим абзацом такого
змісту:
   "Якщо за звітною інформацією банку (фінансової установи) про
обсяги операцій з купівлі-продажу іноземних валют у пунктах обміну
валюти агентів середньомісячний обсяг цих операцій протягом трьох
місяців  становить  менше  ніж  100 тис. грн, то керівник
відповідного територіального управління приймає  рішення  про
здійснення позапланових перевірок діяльності таких пунктів обміну
валюти. У разі виявлення за  результатами  перевірки  факту
проведення валютно-обмінних операцій без відображення їх у РРО та
звітних документах вживає заходів згідно з цією Інструкцією".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім.
 
   4. Пункт 3.4 глави 3 викласти в такій редакції:
   "3.4. Банк (фінансова установа) один раз протягом робочого
дня може змінювати курси купівлі та продажу іноземних валют, що
були встановлені на початок робочого дня як у власних пунктах
обміну валюти, так і в пунктах обміну валюти агентів, лише за
умови зміни касирів і тільки до 20-ї години. Курс купівлі та
продажу іноземних валют з 20-ї години до початку наступного
операційного дня не може відхилятися від офіційного курсу гривні
до іноземних валют, установленого Національним банком України,
більше ніж на 3 проценти".
 
   5. У главі 4:
 
   5.1. Пункт 4.7 після абзацу четвертого доповнити новими
абзацами такого змісту:
   "повідомлення про обов'язковість здійснення касиром будь-якої
операції, зазначеної в переліку операцій, які проводить цей пункт
обміну валюти, а також операцій з повернення клієнту відповідної
суми коштів у національній або іноземній валюті в разі його
звернення з відмовою від валютно-обмінної операції не пізніше 15
хвилин після проведення такої операції;
   зразок квитанції (довідки) про здійснену  валютно-обмінну
операцію  з повідомленням про потребу її отримання фізичною
особою".
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий-восьмий уважати відповідно
абзацами сьомим-десятим.
 
   5.2. Абзац п'ятий пункту 4.9 викласти в такій редакції:
   "журнал обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу
РРО (додаток 12)".
 
   5.3. У пункті 4.15:
   в абзаці першому слова та цифри "у порядку, визначеному
Інструкцією N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах
банків України, затвердженою постановою Правління Національного
банку України від 07.07.94 N 129" виключити;
   пункт після абзацу першого доповнити новими абзацами такого
змісту:
   "Порядок забезпечення цінностями пунктів обміну валюти, що
працюють на підставі укладених з банками (фінансовими установами)
агентських угод, порядок підкріплення та інкасації (перевезення)
коштів і умови видачі банком (фінансовою установою) коштів під
відповідальність касирів цих пунктів визначаються в агентських
угодах банків (фінансових установ) з юридичними особами.
   Порядок переміщення і передавання готівки та цінностей під
відповідальність  працівників  банку  (фінансової  установи)
визначається внутрішнім положенням (інструкцією) банку (фінансової
установи) щодо здійснення касових операцій".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом четвертим.
 
   5.4. Абзац другий пункту 4.16 виключити.
 
   5.5. Пункти 4.21 та 4.23 викласти в такій редакції:
   "4.21. Не допускається відмова касира пункту обміну валюти в
здійсненні будь-якої операції, зазначеної в переліку операцій, які
проводить цей пункт обміну валюти, за наявності відповідних коштів
для цього, а також операції сторно";
   "4.23. Керівник, що відповідає за роботу пунктів обміну
валюти як власних, так і пунктів обміну валюти агентів, забезпечує
вивчення касирами правил здійснення валютно-обмінних операцій з
використанням РРО, а також контроль за технічним обслуговуванням
РРО відповідними службами.
   На період  виходу  з  ладу РРО або в разі тимчасового
відключення  електроенергії  облік  валютно-обмінних  операцій
здійснюється вручну не більше 72 годин з веденням реєстрів
установленої форми і наданням клієнту бланків суворого обліку за
формами 377, 377-А та 06 із занесенням підсумкової інформації про
проведені операції без використання РРО до  журналу  обліку
валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО.
   Підсумкова інформація про проведені операції без використання
РРО заноситься до журналу обліку валютно-обмінних операцій у разі
виходу з ладу РРО:
   у кінці робочого дня - якщо РРО не функціонував протягом
усього робочого дня;
   у кінці терміну роботи без використання РРО - якщо РРО не
функціонував частину робочого дня.
   Служби, що відповідають за ремонт РРО, не пізніше 72 годин
після виходу його з ладу зобов'язані усунути дефект і забезпечити
його належне функціонування. Якщо в зазначений термін ремонт не
може бути виконаний, то в пункті обміну встановлюється резервний
РРО та складається акт за підписом керівника, що відповідає за
роботу  пунктів  обміну  валюти,  і  представника  сервісної
організації.  Будь-який  заново  встановлений  РРО  має бути
зареєстрований у державному податковому органі (так само, як і під
час первинної його реєстрації)".
 
   6. Главу 5 викласти в такій редакції:
   "Глава 5. Оформлення квитанцій та довідок про здійснення
валютно-обмінних операцій
 
   5.1. Під  час  здійснення  валютно-обмінних  операцій
використовуються такі бланки:
   довідка-certificate за формою N 377 (додаток 3);
   квитанція за формою N 377-А (додаток 4);
   довідка за формою N 06 (додаток 5);
   квитанція за формою N 377-і (додаток 6);
   квитанція за формою N 377-І (1) ;
   квитанція за формою N 377-К (додаток 13).
 
---------------
   (1) Зразок цієї квитанції наведений у додатку 2 до Положення
про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на
території   України,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 29.12.2000 N 520 ( z0152-01 ) та
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 21.02.2001 за
N 152/5343. Порядок оформлення квитанції за формою N  377-і
наведений у пункті 5.5 цього самого Положення.
 
   Бланки довідок та квитанцій,  що  зазначені  в  абзацах
другому-четвертому цього пункту, є бланками суворого обліку.
   Довідки за формою N 377 та квитанції за формами N 377-А,
377-і, 377-І, 377-К є касовими і розрахунковими документами.
   Довідки за формами N 377, N 06, квитанції за формою N 377-А
про здійснення валютно-обмінних операцій, N 377-К про здійснення
валютно-обмінної  операції  або  операції  з  купівлі-продажу
банківського металу та N 377-і про прийняття на інкасо банкнот
іноземних держав виписуються у двох примірниках: перший примірник
видається як підтвердження здійснення операції фізичній особі
(резиденту або нерезиденту), другий - залишається в документах
дня.
   Надалі в тексті цієї Інструкції перший примірник довідки або
квитанції іменується примірником клієнта, а другий - примірником
банку (фінансової установи).
 
   5.2. Довідка за формою N 377 видається пунктом обміну валюти
або касою банку (фінансової установи) фізичній особі-нерезиденту
як підтвердження проведення операції з купівлі в неї готівкової
іноземної валюти і дорожніх чеків за готівкові гривні. Ця довідка
дійсна протягом 6 місяців з дати її видачі і надає право
здійснення зворотного обміну невикористаних гривень на іноземну
валюту.
 
   5.3. Квитанція за формою N 377-А видається:
   пунктом обміну валюти банку (фінансової установи) фізичним
особам-резидентам як підтвердження здійснення  валютно-обмінних
операцій, визначених в абзацах другому, третьому, п'ятому, шостому
пункту 1.2 цієї Інструкції;
   пунктом обміну валюти агента фізичним особам-резидентам як
підтвердження здійснення валютно-обмінних операцій, визначених в
абзацах другому і третьому пункту 1.2 цієї Інструкції;
   пунктом обміну  валюти  фізичним  особам-нерезидентам  як
підтвердження  здійснення  зворотного  обміну  невикористаних
готівкових гривень на готівкову іноземну валюту.
 
   5.4. Довідка за формою N 06 видається лише пунктом обміну
валюти  банку  або  касою  банку  за усною заявою фізичної
особи-резидента під час продажу цій особі готівкової іноземної
валюти  2-ї  або 3-ї груп Класифікатора іноземних валют та
банківських  металів,  затвердженого  постановою  Правління
Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (у
редакції постанови Правління Національного банку України від
02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24.10.2002 за N 841/7129 (зі змінами) (далі -
Класифікатор іноземних валют), та дає право на її вивезення з
України. Довідка дійсна протягом одного року з дати її видачі.
 
   5.5. Квитанція за формою N 377-і видається касою банку
(фінансової установи) як підтвердження проведення операції з
прийняття на інкасо банкнот іноземних держав.
   Квитанція за формою N 377-І видається касою банку (фінансової
установи) як підтвердження проведення операції з прийняття на
інкасо іменних чеків.
 
   5.6. Квитанція за формою N 377-К видається касою банку
(фінансової установи) фізичним особам як підтвердження здійснення
валютно-обмінних операцій, визначених в абзацах другому-шостому
пункту 1.2 цієї Інструкції.
 
   5.7. Оформлення і видача довідок та квитанцій без здійснення
валютно-обмінних операцій або їх невидача під час здійснення
зазначених вище операцій забороняються.
 
   5.8. Виправлення в заповненому тексті зазначених вище довідок
та квитанцій не допускаються.
   Довідка або квитанція вважається недійсною, якщо реквізити
каси або пункту обміну валюти, дані про здійснені операції,
найменування банку (фінансової установи) або агента, що видав
довідку чи квитанцію, не читаються або можливе подвійне читання
відомостей на відбитку штампа пункту обміну валюти або каси банку
(фінансової установи).
 
   5.9. Плата за оформлення і видачу довідки або квитанції під
час здійснення валютно-обмінної операції не стягується.
 
   5.10. Заповнений примірник квитанції або  довідки  банку
(фінансової установи) зберігається в пункті обміну валюти в
документах дня і передається до каси банку (фінансової установи)
разом з іншими документами дня після закінчення робочого дня.
 
   5.11. Зіпсовані  примірники  квитанцій  та  довідок  про
здійснення валютно-обмінних операцій, що є бланками суворого
обліку  (примірник  клієнта  та  примірник банку (фінансової
установи), а також роздруковані за допомогою РРО погашаються
шляхом написання через усе поле примірника клієнта та примірника
банку латинської літери "Z", засвідчуються підписом касира пункту
обміну валюти (каси) і повертаються до банку (фінансової установи)
після закінчення робочого дня разом з іншими документами дня.
 
   5.12. Перший і другий примірники квитанції за формою N 377-А
під час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну
валюти із застосуванням РРО роздруковуються цими РРО.
   Реквізити, зазначені в довідках за формами N 377 та 06, під
час здійснення валютно-обмінних операцій у пункті обміну валюти із
застосуванням РРО заповнюються як вручну (під копіювальний папір),
так і шляхом їх роздрукування в першому та другому примірниках
довідки.
   У разі виходу РРО з ладу довідки та квитанції за формами
N 377, 377-А, 06 заповнюються лише вручну (під копіювальний
папір).
   Реквізити, зазначені в довідках та квитанціях за формами
N 377, 06,  377-і *, 377-І *, 377-К *, під  час  здійснення
валютно-обмінних операцій у касі банку заповнюються як вручну (під
копіювальний папір), так і шляхом їх роздрукування в першому та
другому примірниках довідки або квитанції з використанням системи
автоматизації банку, у тому числі такої, що працює автономно. Крім
того, перший та другий примірники квитанцій за формами N 377-і,
377-І, 377-К можуть роздруковуватися з використанням системи
автоматизації банку, у тому числі такої, що працює автономно.
 
---------------
   * Якщо ці форми виготовлені поліграфічними підприємствами.
 
   Довідки та квитанції за формами N 377, 377-і, 377-І, 377-К
під час здійснення валютно-обмінних операцій у касі фінансової
установи заповнюються вручну (під копіювальний папір).
   Якщо квитанції (форми N 377-А, 377-і, 377-К) та довідки
(форми N 377, 06) заповнюються вручну (під копіювальний папір), то
копіювальний  папір кладеться між зворотним боком примірника
клієнта і лицьовим боком примірника банку (фінансової установи).
   На довідці або квитанції (у примірнику клієнта і примірнику
банку (фінансової установи) усі реквізити мають бути заповнені.
 
   5.13. У довідках та квитанціях під час здійснення відповідних
операцій назва валюти проставляється літерним кодом (згідно з
кодами валют Класифікатора іноземних валют ( v0521500-98 ).
 
   5.14. У квитанціях за формою N 377-А під час здійснення
валютно-обмінних операцій у графі "Назва валюти" проставляється
літерний код валюти, у графі "Кількість" - сума валюти цифрами, а
в графі "Еквівалент до видачі" - літерний код та сума валюти, що
видається клієнту, цифрами.
   Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна
винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами
і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну
винагороду, а в графі "Комісія в %" проставляється цифрами тариф
комісійної винагороди в процентах.
   Під час здійснення валютно-обмінних операцій із застосуванням
РРО в квитанціях за формою N 377-А проставляється час здійснення
операції.
 
   5.15. У квитанціях за формою N 377-К під час здійснення
валютно-обмінних операцій у графі "Назва валюти/вид банківського
металу" проставляється літерний код валюти, у графі "Сума/маса" -
сума валюти цифрами, а в графі "До видачі" - літерний код та сума
валюти, що видається клієнту, цифрами.
   Під час здійснення операцій, за якими сплачується комісійна
винагорода, сума цієї винагороди зазначається під таблицею словами
і проставляється літерний код валюти, у якій сплачено комісійну
винагороду, а в графі "Комісія в %" проставляється цифрами тариф
комісійної винагороди в процентах.
 
   5.16. Банкам (установам) дозволяється доповнювати квитанції
за формами N 377-К, 377-і, 377-І  додатковими  реквізитами,
потрібними для здійснення валютно-обмінних операцій.
 
   5.17. З метою ідентифікації фізичної особи-резидента, яка
здійснює валютно-обмінну операцію, зазначену в абзацах другому,
третьому, п'ятому, шостому пункту 1.2 цієї Інструкції, на суму, що
перевищує еквівалент 50 000 гривень, у квитанції за формою N 377-К
мають зазначатися такі реквізити: прізвище, ім'я, по батькові
особи, яка здійснює таку операцію, дата народження, серія та номер
паспорта (іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та
орган, що його видав, місце проживання, ідентифікаційний номер
згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та
інших обов'язкових платежів ( 320/94-ВР ).
   З метою  ідентифікації  фізичної  особи-нерезидента,  яка
здійснює валютно-обмінну операцію, зазначену в абзацах другому,
четвертому, п'ятому, шостому пункту 1.2 цієї Інструкції, на суму,
що перевищує еквівалент 50 000 гривень, у квитанції за формою
N 377-К обов'язково зазначаються такі реквізити: прізвище, ім'я,
по батькові (у разі його наявності) особи, яка здійснює операцію з
готівкою,  дата народження, серія та номер паспорта (іншого
документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його
видав, громадянство, місце проживання або тимчасового перебування.
   Реквізити для ідентифікації осіб обов'язково мають  бути
зазначені в квитанціях за формою N 377-К на підставі пред'явлених
клієнтами оригіналів або належним  чином  засвідчених  копій
відповідних  документів.  Банк  перевіряє  належність клієнту
пред'явленого ним паспорта або іншого документа, що посвідчує
особу, та відповідність даних документа тим даним, що зазначені в
квитанції за формою N 377-К.
   У разі  ненадання  клієнтом  документів  або відомостей,
потрібних для з'ясування його особи, або  умисного  надання
неправдивих  відомостей  банк відмовляє клієнту в проведенні
валютно-обмінної операції з обов'язковим посиланням на статтю 64
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ).
 
   7. В абзаці другому пунктів 6.3, 6.4, 6.6 глави 6 слова
"прибутковий касовий ордер і видатковий касовий ордер" в усіх
відмінках  і  числах замінити відповідно словами та цифрами
"квитанція за формою N 377-К" у відповідних відмінках і числах.
 
   8. У главі 7:
 
   8.1. У пункті 7.3:
   в абзаці другому слова "прибуткового та видаткового касових
ордерів" замінити  словами  та  цифрами "квитанції за формою
N 377-К";
   пункт доповнити абзацом шостим такого змісту:
   "Операції з конвертації фізичним особам-резидентам готівкової
іноземної валюти в іншу іноземну валюту, якщо сума валюти, наданої
клієнтом, перевищує еквівалент 50 000 гривень за офіційним курсом
гривні  до цієї валюти на день здійснення операції, можуть
здійснюватися лише через касу банку (фінансової установи)".
 
   8.2. Абзац другий пункту 7.4 викласти в такій редакції:
   "Вищезазначена операція  оформляється  касирами  каси  із
застосуванням квитанцій за формою N 377-К, касирами пунктів обміну
валюти  -  квитанцій за формою N 377-А. Здійснені операції
відображаються в реєстрі купленої іноземної валюти (додаток 7)".
 
   9. В абзаці першому підпункту "а" пункту 8.1 глави 8 слова "а
саме" замінити словами "у тому числі".
 
   10. Виноску в додатках 7-9 викласти в такій редакції:
   "* У разі використання РРО в  реєстрі  фіксується  час
здійснення операції".
 
   11. Додаток 12 викласти в такій редакції:
 
                   "Додаток 12
                   до Інструкції про порядок
                   організації та здійснення
                   валютно-обмінних операцій
                   на території України
 
 
                         Титульна сторінка
 
------------------------------------------------------------------
|Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) |
|________________________________________________________________|
|                                |
|              ЖУРНАЛ                |
|  обліку валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО  |
|                                |
|Розпочато:_______________________                |
|Закінчено:_______________________                |
------------------------------------------------------------------
 
       Реквізити пункту обміну валюти та РРО
 
 Місцезнаходження уповноваженого банку (уповноваженої фінансової
установи)_________________________________________________________
_________________________________________________________________.
 Назва агента та його місцезнаходження ___________________________
_________________________________________________________________.
 Місцезнаходження пункту обміну валюти ___________________________
_________________________________________________________________.
 Номер пункту обміну валюти _____________________________________.
 Назва моделі РРО ________________________________________________
 ________________________________________________________________.
 Дата включення  РРО  до  Державного  реєстру  реєстраторів
розрахункових операцій __________________________________________.
 Заводський номер РРО ____________________________________________
   Облік валютно-обмінних операцій у разі виходу з ладу РРО
ведеться згідно з формами реєстрів, наведеними в Інструкції про
порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на
території України.
 
                         Остання сторінка
 
------------------------------------------------------------------
| Назва уповноваженого банку (уповноваженої фінансової установи) |
|________________________________________________________________|
|           Засвідчувальний напис           |
|   У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та скріплено|
|відбитком печатки уповноваженого банку (уповноваженої фінансової|
|установи) _______________________________________ аркушів.   |
|             (словами)               |
|                                |
| Керівник банку (фінансової установи) ________________     |
|                     (підпис)       |
|                                |
| Головний бухгалтер         __________________     |
|                     (підпис)       |
|                   __________________     |
|                      (дата)        |
------------------------------------------------------------------
                                ".
 
   12. Інструкцію доповнити додатком 13 такого змісту:
 
                   "Додаток 13
                   до Інструкції про порядок
                   організації та здійснення
                   валютно-обмінних операцій
                   на території України
 
 
                   Форма N 377-К
 
 
 ____________________________
    (найменування банку)
 
 
              КВИТАНЦІЯ N
      про здійснення валютно-обмінної операції або
     операції з купівлі-продажу банківського металу
 
 
 Дата ___________________ Час здійснення операції _______________
 
 
 Назва операції: купівля, продаж, конвертація іноземної валюти
         або купівля, продаж банківського металу, купівля,
         продаж дорожніх чеків
 
------------------------------------------------------------------
|Назва валюти/| Сума/ | Курс, |Комісія |    До видачі    |
|   вид   | маса |крос-курс|  в % |-----------------------|
|банківського |    |     |    |назва валюти/|сума/маса|
|  металу  |    |     |    |   вид   |     |
|       |    |     |    |банківського |     |
|       |    |     |    |  металу  |     |
|-------------+-------+---------+--------+-------------+---------|
|-------------+-------+---------+--------+-------------+---------|
|Усього    |    |     |    |       |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Сума комісії ______________________.
 Клієнт * _______________________________________________________
     (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 Пред'явлений * __________________________________________________
         (назва документа - паспорт або інший документ,
__________________________________________________________________
           який посвідчує особу)
 
серії * _______ N * ________, виданий * __________________________
                    (ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________,
__________________________________________________________________
      (дата народження, місце проживання особи)
__________________________________________________________________
  (ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних
_________________________________________________________________.
  осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів)
__________________________________________________________________
     (громадянство - для фізичних осіб-нерезидентів)
 
 Підпис клієнта * ___________ Підписи банку ______________________
 
---------------
   * Реквізити не заповнюються, якщо фізична особа-резидент
здійснює операцію на суму, що не перевищує 50 000 гривень, або в
разі здійснення операції з конвертації готівкової іноземної валюти
в іншу іноземну валюту на суму, що не перевищує еквівалент 50 000
гривень за офіційним курсом гривні до валюти, що надана клієнтом,
на день здійснення операції".
 
 Директор Департаменту
 валютного регулювання                С.О.Яременко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner