Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 576 від 23.12.2003

Про затвердження Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
            23.12.2003 N 576
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 січня 2004 р.
                   за N 39/8638
 
 
     Про затвердження Положення про міжбанківський
     переказ коштів в Україні в національній валюті
            в особливий період
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку
       N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ), Концепції функціонування банківської системи України в
особливий період, схваленої постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 261, а також з метою забезпечення
стабільності банківської системи України в умовах особливого
періоду Правління    Національного    банку    України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про міжбанківський переказ коштів в
Україні в національній валюті в особливий період, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
   2. Після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України
цієї постанови:
   Департаменту інформатизації (А.С.Савченко) протягом  трьох
місяців  забезпечити  розроблення спеціалізованого програмного
забезпечення системи електронних переказів Національного банку
України  для  ручного введення початкових платежів та друку
відповідних платежів учасників цієї системи в особливий період;
   Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) довести її зміст
до відома Центральної розрахункової палати, Операційного  та
територіальних  управлінь Національного банку України, банків
України, що залучаються до роботи в особливий період,  для
керівництва і використання в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого
заступника Голови Національного банку України А.П.Яценюка.
 
   4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        С.Л.Тігіпко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   23.12.2003 N 576
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 січня 2004 р.
                   за N 39/8638
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про міжбанківський переказ коштів в Україні
       в національній валюті в особливий період
 
   ( У заголовку, тексті Положення та додатку слово "гроші"
    у всіх відмінках замінено словом "кошти" у відповідних
    відмінках згідно з Постановою Національного банку N 38
    ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
 
   Це Положення розроблене відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про оборону України" ( 1932-12 ),
"Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про
правовий режим воєнного стану" ( 1647-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), "Про банки  і  банківську  діяльність"
( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"
( 2346-14 ), Концепції функціонування банківської системи України
в особливий період, схваленої постановою Правління Національного
банку України від 18.06.2003 N 261, нормативно-правових актів
Національного банку України (далі - Національний банк) і визначає
основні  вимоги  щодо організації та здійснення електронного
міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті
(далі - міжбанківський переказ) в особливий період.
(  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
   АРМ-НБУ - автоматизоване робоче місце  учасника  системи
електронних платежів Національного банку (далі - СЕП); ( Абзац
другий  пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   залучені банки першого рівня (далі - залучені банки) - банки
та інші установи - учасники СЕП, які залучаються Національним
банком в особливий період до роботи через СЕП;
   залучений банк другого рівня - один із залучених банків,
визначений  Національним  банком  забезпечити  обслуговування
видаткових та прибуткових операцій підприємств у ручному режимі
згідно з мобілізаційними завданнями;
   САБ - система автоматизації банку, що використовується банком
(філією) для забезпечення внутрішньобанківської діяльності;
   спеціалізоване програмне   забезпечення   -   програмне
забезпечення СЕП, призначене для ручного введення початкових
платежів та друку відповідних платежів залученого банку в разі
тимчасового нефункціонування його САБ в особливий період;
   уповноважена установа - установа Національного банку, що
визначена Національним банком для обслуговування кореспондентських
рахунків залучених банків.
   Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні,
застосовуються в значенні, визначеному Законами України "Про
оборону України" ( 1932-12 ), "Про мобілізаційну підготовку та
мобілізацію" ( 3543-12 ), "Про платіжні системи та переказ коштів
в Україні" ( 2346-14 ), Концепцією функціонування банківської
системи України в особливий період, нормативно-правовим актом
Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в Україні
в національній валюті. ( Абзац восьмий пункту 1.1 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 38
( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
   1.2. Національний банк координує організацію та забезпечує
здійснення міжбанківського переказу засобами СЕП в особливий
період. Міжбанківські перекази здійснюються через залучені банки
засобами СЕП у файловому режимі. В умовах особливого періоду
міжбанківські перекази засобами СЕП у режимі реального часу не
здійснюються.
( Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
   1.3. З метою задоволення потреб у безготівкових розрахунках
залучені банки вживають заходів щодо забезпечення здійснення
міжбанківського  переказу  через  СЕП  в  особливий  період.
Відповідальність за організацію та забезпечення участі в СЕП в
особливий період несе керівник виконавчого органу залученого
банку.
 
   1.4. Організація виконання міжбанківського переказу через СЕП
відповідно до вимог особливого періоду забезпечується шляхом
здійснення  Національним банком, залученими банками згідно з
документами їх власних мобілізаційних планів належних заходів
щодо:
   а) забезпечення мобілізаційної підготовки з метою своєчасного
переведення  СЕП  на  функціонування  в особливий період та
задоволення потреб у міжбанківських переказах відповідно до вимог
особливого періоду;
   б) забезпечення в період мобілізації або з часу введення
воєнного стану заходів щодо організації міжбанківських переказів
засобами СЕП у обмеженій кількості банків;
   в) забезпечення здійснення міжбанківських переказів засобами
СЕП в умовах воєнного стану в обмеженій кількості банків;
   г) відновлення функціонування СЕП у повному обсязі після
закінчення воєнних дій.
 
      2. Забезпечення мобілізаційної підготовки
    щодо організації виконання міжбанківського переказу
     через СЕП відповідно до вимог особливого періоду
 
   2.1. З метою  забезпечення  своєчасного  переведення  та
безперебійного функціонування СЕП в особливий період Національний
банк вживає таких заходів:
   визначає та щорічно уточнює перелік залучених банків;
   підтримує в контрольному  стані  нормативно-правові  акти
Національного банку щодо організації виконання міжбанківського
переказу, забезпечення резервування і відновлення функціонування
СЕП відповідно до вимог особливого періоду;
   виконує резервування автоматизованих систем, що забезпечують
роботу  СЕП  на  рівні територіальних управлінь, Центральної
розрахункової палати Національного банку (далі - ЦРП) з метою
відновлення  функціонування СЕП в особливий період; ( Абзац
четвертий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   створює та підтримує в актуальному  стані  територіально
відокремлений захищений резервний центр оброблення даних (далі -
відокремлений центр оброблення даних), облаштований спеціальним
серверним приміщенням, яке відповідає сучасним вимогам безпеки
інформаційних систем, потрібною  обчислювальною  технікою  та
телекомунікаційним  обладнанням,  засобами зв'язку, автономним
джерелом постачання електроенергії тощо;
   забезпечує ЦРП  та  відокремлений центр оброблення даних
спеціалізованим програмним забезпеченням;
   визначає уповноважену   установу,   що  обслуговуватиме
кореспондентські рахунки залучених банків;
   визначає установу  Національного  банку,  повноваження та
функціональні обов'язки окремих фахівців (за потреби - із різних
установ   Національного   банку)   для   обслуговування
програмно-технічного  комплексу  ЦОСЕП  та  спеціалізованого
програмного забезпечення у відокремленому центрі оброблення даних;
( Абзац восьмий пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   здійснює контроль (не менше одного разу на рік) за виконанням
залученими  банками  внутрішніх  нормативних  документів щодо
забезпечення  резервування  та  відновлення  функціонування
автоматизованих  систем,  автоматизованих  робочих  місць, що
використовуються банками під  час  виконання  міжбанківського
переказу через СЕП (САБ, АРМ-НБУ тощо, далі - автоматизовані
системи);
   сприяє залученим банкам у разі переходу на роботу в СЕП за
однією   із   моделей   обслуговування   консолідованого
кореспондентського рахунку; ( Абзац десятий пункту 2.1 глави 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 38
( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   інші заходи щодо організації  проведення  міжбанківського
переказу  через СЕП в особливий період, передбачені власним
мобілізаційним планом.
 
   2.2. З метою забезпечення здійснення міжбанківського переказу
через СЕП в особливий період залучені банки вживають таких
заходів:
   забезпечують перехід на роботу в СЕП за однією із моделей
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку; ( Абзац
другий  пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   згідно з  власними  мобілізаційними  планами  розробляють
внутрішні нормативні  документи,  що  визначають  організацію
виконання міжбанківського переказу через СЕП в особливий період;
порядок резервування та відновлення діяльності автоматизованих
систем, що використовуються банком (філіями банку - безпосередніми
учасниками СЕП) для забезпечення міжбанківського переказу через
СЕП; обладнання, програмно-технічні та інші ресурси, які потрібні
для  забезпечення  резервування  та  відновлення  діяльності
автоматизованих систем, у тому числі за умови втрати банком
(філією) можливості функціонування  за  місцем  розташування;
повноваження та функціональні обов'язки працівників банку (філії)
в особливий період.
   Якщо банк працює в СЕП за консолідованим кореспондентським
рахунком з використанням внутрішньобанківської платіжної системи
(далі - ВПС), то внутрішнім нормативним документом банку має бути
врегульовано порядок резервування та відновлення діяльності ВПС;
   забезпечують резервування  автоматизованих  систем,  які
використовуються залученими банками та їх філіями для виконання
міжбанківських переказів через ВПС, СЕП відповідно до внутрішніх
нормативних документів та нормативно-правових актів Національного
банку;
   створюють (у обсязі місячної потреби) та підтримують  в
належному стані резерв обладнання, матеріально-технічних засобів,
засобів безперебійного електроживлення;
   інші заходи  щодо  організації  виконання міжбанківського
переказу через СЕП відповідно до власних мобілізаційних планів та
нормативно-правових актів Національного банку.
 
   2.3. Взаємодія Національного банку та залучених банків щодо
забезпечення виконання міжбанківського переказу через СЕП  в
особливий період визначається в додатковій угоді до договору про
кореспондентський рахунок у Національному банку України (далі -
додаткова  угода), зразок якої наведено в додатку до цього
Положення. Додаткова угода оформляється письмово, підписується
сторонами і стає обов'язковою для виконання невід'ємною частиною
договору.
 
        3. Забезпечення в період мобілізації
     або з часу введення воєнного стану заходів щодо
     організації міжбанківських переказів через СЕП
          в обмеженій кількості банків
 
   3.1. Територіальні управління Національного банку (далі -
територіальні управління), ЦРП, банки (філії), інші установи, що є
учасниками  СЕП,  забезпечують  резервування,  консервацію
автоматизованих  систем,  інформаційних  баз  даних,  архівів
банківських електронних документів, обладнання тощо, використання
яких не передбачено в умовах особливого періоду.
 
   3.2. Усі установи, що на час введення воєнного стану були
учасниками СЕП, вживають заходів з метою забезпечення успішного
завершення банківського дня в СЕП згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку, власними нормативними документами, а
також оперативними вказівками ЦРП та територіальних управлінь за
місцем свого обслуговування.
   Залишки коштів,  що  обліковуються  на  кореспондентських
рахунках банків (філій) після виконання ними вимог абзацу першого
цього пункту (банків (філій), діяльність яких зупиняється в
особливий  період,  після  виконання  ними  також  вимог
нормативно-правових актів Національного банку,  що  регулюють
порядок  зупинення  діяльності  банків  в особливий період),
блокуються територіальними управліннями на  цих  рахунках  з
повідомленням про це уповноваженої установи.
 
   3.3. Територіальні  управління,  уповноважена  установа
забезпечують відкриття залученим банкам, що не обслуговуються в
уповноваженій установі, додаткових кореспондентських рахунків для
обслуговування в СЕП та зарахування на ці рахунки залишків коштів
залучених банків, списаних з їх кореспондентських рахунків у
відповідних територіальних управліннях. Списання та зарахування
залишків  коштів  залучених  банків  оформляється  установами
Національного банку внутрішніми  проводками  з  використанням
транзитних рахунків.
 
 
   (  Пункт  3.4 глави 3 виключено на підставі Постанови
Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
 
   3.4. Банки (філії), що в умовах особливого періоду не будуть
учасниками СЕП, виключаються з безпосередніх учасників СЕП шляхом
внесення відповідних змін до Довідника банківських установ -
учасників СЕП.
 
      4. Забезпечення здійснення міжбанківських
       переказів засобами СЕП в умовах воєнного
        стану в обмеженій кількості банків
 
   4.1. В умовах воєнного стану обслуговування учасників СЕП
здійснюється засобами ЦОСЕП (із забезпеченням резервування його
роботи у віддаленому пункті) в одному із таких режимів: ( Абзац
перший  пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   а) загальний режим функціонування;
   б) загальний  режим  функціонування  з  використанням
програмно-технічних засобів та обладнання дублювальних пунктів;
   в) функціонування СЕП підтримується системою резервування з
використанням міських або позаміських запасних пунктів управління,
їх обладнання і програмно-технічних засобів (застосовується в разі
неможливості штатного функціонування ЦОСЕП). ( Абзац четвертий
пункту 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   Національний банк має право вносити зміни до технологічного
регламенту роботи СЕП, скорочуючи строки її функціонування або
навпаки  продовжуючи роботу відповідно до потреб банківської
системи та економіки України.
   Повідомлення про  зміну  режиму  функціонування  та/або
технологічного  регламенту  роботи  СЕП  негайно  доводяться
Національним банком до відома учасників СЕП і є обов'язковими для
виконання.
 
   4.2. Організація роботи залучених банків у СЕП здійснюється
відповідно до загальних умов виконання переказу коштів через СЕП,
що визначені нормативно-правовим актом Національного банку щодо
міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті, з
урахуванням таких особливостей: ( Абзац перший пункту 4.2 глави 4
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 38
( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   а) вводиться мораторій на перехід банків з однієї моделі
обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку на іншу
або на обслуговування за незалежним кореспондентським рахунком.
Залучені банки працюють в СЕП за тією моделлю обслуговування
консолідованого  кореспондентського   рахунку,   за   якою
обслуговувалися в мирний час;
   б) у разі  тимчасової  втрати  залученим  банком  змоги
формувати/приймати інформацію щодо міжбанківського переказу на
електронному носії в форматі файлів СЕП він негайно повідомляє
уповноважену установу (засобами, обумовленими в додатковій угоді)
про потребу подавати/отримувати до/від уповноваженої установи
розрахункові документи на паперових носіях.
   Отримавши повідомлення  залученого  банку,  уповноважена
установа забезпечує ручне введення початкових платежів та друк
відповідних платежів цього  банку  засобами  спеціалізованого
програмного забезпечення.
   Розрахункові документи на паперових носіях  оформляються,
передаються і приймаються згідно з вимогами нормативно-правового
акта Національного банку щодо порядку здійснення безготівкових
розрахунків у національній грошовій одиниці України в особливий
період;
   в) у разі тимчасової втрати залученим банком змоги передавати
початкові платежі та приймати відповідні платежі до/від СЕП через
АРМ-НБУ чи засобами електронної пошти Національного банку він
негайно повідомляє уповноважену установу (засобами, обумовленими в
додатковій угоді) про потребу передавати початкові платежі та
отримувати відповідні платежі до/від уповноваженої установи на
змінних електронних носіях або альтернативними засобами зв'язку.
Інформація про міжбанківський переказ на змінних електронних
носіях або альтернативними засобами зв'язку передається у форматі
файлів СЕП у захищеному стандартними засобами СЕП вигляді.
 
   4.3. У разі виникнення ситуації, що унеможливлює роботу СЕП
протягом тривалого часу (значне руйнування будівель як основного,
так і відокремленого центру оброблення даних, а також серверів,
телекомунікаційного  обладнання, джерел електроживлення тощо),
Національний банк повідомляє (засобами, обумовленими в додатковій
угоді):
   залучені банки  про  зупинення  функціонування  СЕП  із
зазначенням інформації, яка визначає успішно проведені (до виходу
з ладу СЕП) міжбанківські електронні розрахункові документи, інших
вказівок  для  кожного  з банків з метою забезпечення ними
достовірного  відображення  виконаних  операцій  у  регістрах
бухгалтерського обліку;
   залучений банк другого рівня  про  потребу  забезпечення
обслуговування  видаткових  та прибуткових операцій згідно з
мобілізаційними завданнями підприємств у ручному режимі.
   Отримавши вищезазначені повідомлення Національного банку:
   залучені банки вживають заходів щодо коректного зупинення
участі в СЕП;
   залучений банк другого  рівня  забезпечує  ручний  режим
виконання видаткових та прибуткових операцій згідно з внутрішнім
нормативним документом. Оформлення розрахункових документів і
здійснення розрахунків з використанням паперових розрахункових
документів  здійснюється  банком  (філіями)  відповідно  до
нормативно-правових  актів  Національного  банку щодо порядку
здійснення безготівкових розрахунків в Україні.
   За потреби відображення операцій, виконаних у ручному режимі,
за кореспондентським рахунком залученого банку другого рівня в
уповноваженій  установі можливі форми (на паперових, змінних
електронних носіях), терміни та засоби зв'язку подання інформації
обумовлюються  в  додатковій угоді, а в окремих випадках -
узгоджуються в оперативному порядку.
 
    5. Відновлення функціонування СЕП в повному обсязі
          після закінчення воєнних дій
 
   5.1. Перед  відновленням роботи СЕП у звичайному режимі
вживаються такі заходи:
   а) відновлюється участь у СЕП територіальних управлінь та
установ Національного банку, які в особливий період були виключені
з учасників СЕП;
   б) уповноважена установа здійснює переказ коштів з додаткових
кореспондентських рахунків залучених банків на кореспондентські
рахунки, відкриті цим банкам у територіальних управліннях за
місцем  їх  обслуговування,  після  чого  закриває додаткові
кореспондентські рахунки;
   в) територіальні  управління  за місцезнаходженням банків
(філій), участь яких у СЕП відновлюється, забезпечують у разі
потреби  переоформлення кореспондентських рахунків цих банків
(філій) за їх клопотанням, а також включення їх до Довідника
банківських установ - учасників СЕП згідно з нормативно-правовим
актом Національного банку щодо міжбанківського переказу коштів в
Україні в національній валюті; ( Підпункт "в" пункту 5.1 глави 5
із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 38
( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
   г) банки  (філії),  участь  яких  у  СЕП відновлюється,
забезпечують розконсервацію обладнання, автоматизованих систем,
інформаційних  баз  даних та архівів електронних банківських
документів згідно з внутрішніми нормативними документами  та
нормативно-правовими актами Національного банку.
 
   5.2. Функціонування законсервованого основного обладнання,
програмно-технічних засобів, інформаційних баз даних СЕП  та
архівів  електронних  банківських  документів  відновлюється.
Накопичена під час особливого періоду інформація про міжбанківські
перекази коштів через СЕП вноситься до відповідних архівів та баз
даних автоматизованих систем, робота яких відновлюється.
 
   5.3. Після завершення відновлювальних робіт усі учасники СЕП
під  час  виконання  міжбанківського  переказу  керуються
нормативно-правовим актом Національного банку щодо міжбанківського
переказу коштів в Україні в національній валюті.
( Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець
 
 
                   Додаток
                   до Положення про
                   міжбанківський переказ
                   коштів в Україні
                   в національній валюті
                   в особливий період
 
Зразок
 
           Додаткова угода N ____
     до договору N__ про кореспондентський рахунок
         у Національному банку України
             
 
   м.________                   ______________
                            (дата)
 
   Національний банк України (далі - Виконавець)  в  особі
_______________ ____________________ ____________________________,
  (посада)   (назва установи)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
який діє на підставі ___________________ від ___________ N _____,
           (назва документа)
та _________________ (далі - Замовник) в особі ___________________
  (назва установи)                (посада)
_____________________________, який діє на підставі ______________
(прізвище, ім'я, по батькові)          (назва документа)
 
від ______ N ____ (далі - Сторони), уклали цю додаткову угоду про
таке.
 
          1. Предмет додаткової угоди
 
   Додаткова угода визначає права та зобов'язання, що можуть та
мають  бути вжиті Сторонами з метою забезпечення здійснення
міжбанківського переказу коштів за кореспондентським рахунком
Замовника через систему електронних платежів Національного банку
України (далі - СЕП) в особливий період.
 
         2. Права та зобов'язання Сторін
 
   2.1. Виконавець в особливий період має право:
   уносити оперативні зміни в режим та технологічний регламент
роботи СЕП відповідно до вимог особливого періоду;
   змінювати режим  обслуговування кореспондентського рахунку
Замовника  з  урахуванням  вимог  нормативно-правових  актів
Національного банку, що регулюють діяльність банківської системи в
особливий період, зокрема, шляхом переведення кореспондентського
рахунку на обслуговування до уповноваженої установи Національного
банку, установлення відповідних  лімітів  технічного  рахунку
Замовника.
 
   2.2. Замовник в особливий період має право:
   передавати розрахункові документи Виконавцю на  паперових
носіях для подальшого виконання та отримувати від Виконавця на
паперових носіях відповідні платежі, що надходять на адресу
Замовника,  у  разі  тимчасової втрати Замовником можливості
формувати/отримувати початкові/відповідні платежі засобами системи
автоматизації банку (далі - САБ);
   передавати/отримувати до/від Виконавця початкові/відповідні
платежі на змінних електронних носіях _________________________
                     (перелік можливих носіїв)
або альтернативними засобами зв'язку _____________________ у разі
                   (перелік засобів зв'язку)
тимчасової втрати  Замовником  можливості передавати/отримувати
початкові/відповідні платежі до/від СЕП через АРМ-НБУ чи засобами
електронної пошти Національного банку.
 
   2.3. Виконавець в особливий період бере на себе зобов'язання:
   забезпечувати здійснення міжбанківського переказу, учасником
якого є Замовник, за умови дотримання Замовником регламенту
функціонування  СЕП,  умов  цієї  угоди  та  договору  про
кореспондентський рахунок у Національному банку України;
   негайно повідомляти Замовника про  зміни  в  режимі  та
технологічному регламенті функціонування СЕП;
   виконувати через СЕП міжбанківський  переказ  коштів  за
розрахунковими документами Замовника, переданими ним на паперовому
носії, та передавати Замовнику на паперовому носії відповідні
платежі, що надходять на його адресу, у разі отримання від
Замовника  повідомлення  про  тимчасову  втрату  можливості
формувати/отримувати початкові/відповідні платежі засобами САБ;
   виконувати через СЕП міжбанківський  переказ  коштів  за
розрахунковими документами Замовника, переданими ним на змінних
електронних носіях __________________ або альтернативними засобами
        (перелік можливих носіїв)
зв'язку ______________________, та передавати Замовнику відповідні
    (перелік засобів зв'язку)
платежі на змінних електронних носіях _______________________ або
                   (перелік можливих носіїв)
альтернативними засобами зв'язку _________________________ у разі
                 (перелік засобів зв'язку)
отримання від Замовника  повідомлення  про  тимчасову  втрату
можливості  передавати/отримувати  початкові/відповідні платежі
до/від СЕП через  АРМ-НБУ  чи  засобами  електронної  пошти
Національного банку.
 
   2.4. Замовник бере на себе зобов'язання:
   а) у мирний час здійснювати заходи щодо  мобілізаційної
підготовки, зокрема:
   забезпечувати резервування  системи  автоматизації  банку,
АРМ-НБУ, інших автоматизованих систем, які використовуються для
здійснення міжбанківського переказу через ВПС, СЕП, та відновлення
їх  функціонування в особливий період відповідно до власних
внутрішніх нормативних документів, мобілізаційних  планів  та
нормативно-правових актів Національного банку, що регулюють роботу
банківської системи в особливий період;
   створити (у обсязі місячної потреби), постійно зберігати та
поновлювати резерв матеріально-технічних та технологічних засобів,
засобів безперебійного електроживлення, потрібних для забезпечення
виконання міжбанківського переказу коштів через СЕП в особливий
період;
   забезпечити перехід на роботу в СЕП за ______________________
                         (N моделі)
моделлю обслуговування кореспондентського рахунку;
   б) у період мобілізації або з часу введення воєнного стану
забезпечити консервацію  та  належне  зберігання  обладнання,
автоматизованих  систем,  інформаційних баз даних та архівів
банківських електронних документів щодо розрахунків, виконаних
через СЕП, використання яких не передбачено в особливий період, а
після закінчення воєнних дій забезпечити своєчасне відновлення
законсервованого обладнання, автоматизованих систем, інформаційних
баз даних та архівів банківських електронних документів, керуючись
внутрішніми нормативними документами, а також нормативно-правовими
актами та оперативними вказівками Національного  банку  щодо
функціонування банківської системи в особливий період.
 
         3. Інші умови додаткової угоди
 
   3.1. Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання і є
невід'ємною частиною договору. Ця додаткова угода втрачає чинність
одночасно з припиненням дії договору, а також у разі виключення
Замовника з переліку банків, залучених до роботи в особливий
період.
 
   3.2. Для  обміну інформацією в особливий період Сторони
використовують   такі   додаткові    засоби   зв'язку:
_____________________.
   (назва)
 
   3.3. Для вирішення всіх питань, пов'язаних з виконанням цієї
угоди, відповідальними представниками є:
 
   від Виконавця ____________________________
   від Замовника ____________________________
 
   Виконавець _____________       Замовник _______________
         (підпис)              (підпис)
 
   М.П.                 М.П.
 
   Примітка. Сторони  можуть  змінювати  передбачені  цією
додатковою угодою умови, а також установлювати інші умови, які
мають відповідати законодавству України та нормативно-правовим
актам Національного банку України.
 
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку N 38 ( z0141-07 ) від 09.02.2007 )
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner