Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1909 від 10.12.2003

Про митний контроль і митне оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 грудня 2003 р. N 1909
                Київ
 
       Про митний контроль і митне оформлення
       електроенергії, що переміщується через
           митний кордон України
 
 
   Відповідно до статті 148 Митного кодексу України ( 92-15 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
 
   Порядок митного контролю і митного оформлення електроенергії,
що переміщується через митний кордон України;
 
   перелік пунктів, у яких здійснюється митний контроль за
переміщенням електроенергії через митний кордон України.
 
   2. Державній митній службі, Міністерству палива та енергетики
привести в місячний строк після набрання чинності цією постановою
власні нормативні акти у відповідність із цією постановою.
 
   3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1459 ( 1459-99-п ) "Про
затвердження переліку пунктів контролю, в яких здійснюється митне
оформлення електроенергії, що переміщується через митний кордон
України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1675).
 
   4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2003 р. N 1909
 
               ПОРЯДОК
   митного контролю і митного оформлення електроенергії,
      що переміщується через митний кордон України
 
 
   1. Електроенергія,  що переміщується через митний кордон
України (крім технологічного переміщення),  підлягає  митному
контролю та митному оформленню відповідно до цього Порядку.
 
   2. Для цілей цього Порядку терміни, що вживаються в ньому,
мають таке значення:
 
   вантажна митна декларація (далі - ВМД) - письмова заява
встановленої  форми,  що  подається  митному  органу особою,
уповноваженою на декларування електроенергії, що переміщується
через митний кордон України, і містить відомості про обсяги такої
електроенергії, про митний режим, у який вона заявляється, а також
іншу  інформацію, необхідну для здійснення митного контролю,
митного оформлення, митної статистики, нарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів);
 
   звітний період - відрізок часу з 0 години першого числа до 24
години останнього числа календарного місяця;
 
   позитивне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в
результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної до
енергосистеми України (далі -  ЕС  України),  над  обсягами
електроенергії, переміщеної з ЕС України через митний кордон
України;
 
   негативне сальдо перетоків - сальдо перетоків, що склалося в
результаті переважання обсягів електроенергії, переміщеної з ЕС
України, над обсягами електроенергії, переміщеної до ЕС України
через митний кордон України;
 
   партія товару - обсяги електроенергії, що переміщується через
митний кордон України за одним зовнішньоекономічним договором
(контрактом)  і  за  однією  довідкою-підтвердженням  (актом
приймання-передачі) про ці обсяги за звітний період;
 
 
   перевізник (технічний виконавець) - суб'єкт підприємницької
діяльності, який здійснює передачу електроенергії міждержавними та
магістральними мережами електропередачі на підставі ліцензії НКРЕ;
 
   періодична митна декларація (далі - ПМД) - письмова заява, що
містить відомості про електроенергію і мету її переміщення через
митний кордон України, необхідні для здійснення митного контролю,
митного  оформлення,  митної  статистики, і застосовується у
випадках, передбачених цим Порядком;
 
   сальдо перетоків - алгебраїчна сума обсягів електроенергії,
переміщеної через митний кордон України за звітний період всіма
зазначеними у договорах  (контрактах)  міждержавними  лініями
електропередачі усіх класів напруги, що з'єднують енергосистеми
суміжних держав (або їх частини);
 
   сальдо перетоків у тарифній (часовій) зоні - алгебраїчна сума
обсягів електроенергії, переміщеної через митний кордон України за
звітний період всіма зазначеними  у  договорах  (контрактах)
міждержавними  лініями електропередачі у відповідній тарифній
(часовій) зоні;
 
   суб'єкт зовнішньоекономічної   діяльності   -   суб'єкт
підприємницької діяльності, який провадить зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до законодавства;
 
   тарифна (часова) зона - період доби, протягом якого діє тариф
на електроенергію, визначений умовами договору (контракту), яким
передбачено облік електроенергії у відповідній тарифній (часовій)
зоні;
 
   технологічне переміщення  електроенергії  -  переміщення
електроенергії між енергосистемами країн (або їх частинами) під
час їх паралельної роботи з метою підтримування параметрів роботи
цих енергосистем (або їх частин), яка підлягає  компенсації
(поверненню) у подальшому з визначеною періодичністю;
 
   тимчасова декларація  (далі  -  ТД)  -  письмова  заява
встановленої форми, яка  подається  митному  органу  особою,
уповноваженою на декларування електроенергії, і містить відомості
про її обсяги, мету переміщення через митний кордон України та
інші відомості, необхідні для здійснення митного контролю, митного
оформлення, митної статистики, і за якою обсяги електроенергії
пропускаються через митний кордон України у спрощеному порядку для
вільного обігу;
 
   фактичний контроль - сукупність спрямованих на визначення
фактичних обсягів електроенергії заходів, які здійснюються у
період її поставки, перевірки показань приладів обліку, даних
обліку  цієї  електроенергії,  а  також  накладення  митного
забезпечення.
 
   Терміни "магістральна  електрична  мережа",  "міждержавна
електрична мережа", "об'єкт електроенергетики", "оптовий ринок
електричної енергії України", "передача  енергії",  "учасники
оптового ринку електричної енергії України" вживаються в цьому
Порядку згідно із  Законом  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ).
 
   3. Умовою  для   переміщення   електроенергії   (крім
технологічного) через митний кордон України є оформлена митним
органом ТД або ПМД.
 
   4. Облік обсягів технологічного переміщення електроенергії та
контроль за її компенсацією в розрахунковий період здійснює НЕК
"Укренерго".
 
   5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюють
експортно-імпортні операції з електроенергією чи переміщують її
транзитом через територію України, провадять декларування  в
Центральній енергетичній митниці або в інших митних органах за
погодженням з цією митницею.
 
   6. Митний контроль і митне оформлення електроенергії, що
передається за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) як
готова продукція з давальницької сировини або в рахунок бартерних
операцій, здійснюються в Центральній енергетичній митниці або в
інших митних органах за погодженням із цією митницею.
 
   7. Граничні строки прохідного митного транзиту електроенергії
обмежуються звітним періодом.
 
   8. Електроенергія перебуває під митним контролем:
 
   у разі надходження в Україну - з моменту її фактичного
переміщення на митну територію України до моменту здійснення в
повному обсязі митного оформлення;
 
   у разі переміщення за межі України - з моменту пред'явлення
для оформлення документів до здійснення в повному обсязі митного
оформлення відповідно до обраного митного режиму та переміщення
через митний кордон України.
 
   9. Зони  митного  контролю  на  територіях  об'єктів
електроенергетики, у межах яких митні органи здійснюють митні
процедури,  визначаються  Держмитслужбою  за  погодженням  з
Мінпаливенерго.
 
   10. Фактичний  контроль  за  обсягами електроенергії, що
переміщується через митний кордон України, здійснюється посадовими
особами митних органів шляхом перевірки документів, фіксування
показань приладів розрахункового (комерційного) обліку (далі -
прилади обліку) та ведення обліку цих показань.
 
   11. Контроль за заявленими митному органу відомостями про
обсяги електроенергії, що переміщується через митний  кордон
України, здійснюється шляхом звірення цих відомостей з даними
документів, за якими здійснено фактичний контроль, а також в іншій
формі, передбаченій Митним кодексом України ( 92-15 ) та законами
з питань митної справи.
 
   12. Митні органи, які фіксують показання приладів обліку
електроенергії, що переміщується через митний кордон України,
надсилають інформацію засобами електронного зв'язку до Центральної
енергетичної митниці у строк, що не перевищує двох діб після дати
складення актів про реєстрацію показань приладів обліку.
 
   Перші примірники цих актів надсилаються поштою.
 
   13. Для здійснення митного контролю та митного оформлення
обсягів електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, НЕК "Укренерго" засобами факсимільного зв'язку надсилає
до Центральної енергетичної митниці не пізніше 10 числа місяця, що
настає за звітним, довідку-підтвердження, яка містить відомості
про обсяги електроенергії, фактично переміщеної через митний
кордон України у звітному періоді  (у  тому  числі  обсяги
технологічного переміщення електроенергії та обсяги електроенергії
за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), напрямок її
переміщення  (експорт,  імпорт,  транзит), назви міждержавних
електричних мереж у разі їх відсутності  в  цих  договорах
(контрактах) і номери зовнішньоекономічних договорів (контрактів).
 
   Перший примірник  цієї  довідки-підтвердження надсилається
поштою.
 
   14. Декларант подає митним органам ТД або ПМД не пізніше
першого робочого дня звітного періоду поставки електроенергії.
 
   15. У  разі  укладення  суб'єктом  зовнішньоекономічної
діяльності договору (контракту) протягом звітного періоду чи
внесення змін і доповнень до укладеного договору (контракту) ТД
або ПМД може подаватися до оформлення в інший строк протягом
періоду  поставки, ніж це визначено в пункті 14, за умови
документального  підтвердження  перевізником  дати  початку
переміщення електроенергії.
 
   16. Переміщення електроенергії через митний кордон України
може проводитися перевізником тільки протягом визначеного в ТД або
ПМД звітного періоду.
 
   17. Митне оформлення електроенергії, переміщеної через митний
кордон України, здійснюється на підставі документів, перелік яких
визначено в пунктах 19-21, з урахуванням умов зовнішньоекономічних
договорів  (контрактів),  які  можуть  передбачати  облік
електроенергії, що переміщується через митний кордон України, за
узгодженими графіками, за сальдо перетоків з урахуванням або без
урахування тарифних (часових) зон.
 
   18. Декларування електроенергії здійснюється шляхом подання
декларантом:
 
   1) ТД з наступним поданням ВМД або ПМД з наступним поданням
ВМД - у режимі імпорту.
 
   ПМД оформляється у разі імпорту електроенергії з країн, з
якими укладено міжнародні  договори  (угоди),  умовами  яких
встановлено  звільнення  від  обкладення податками і зборами
(обов'язковими платежами) при  надходженні  електроенергії  в
Україну, або за умов паралельної роботи суміжних енергосистем (їх
частин), або у разі експорту чи транзиту електроенергії;
 
   2) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі експорту;
 
   3) ПМД з наступним поданням ВМД - у режимі транзиту.
 
   19. Для митного оформлення електроенергії за ТД необхідні
такі документи:
 
   зовнішньоекономічний договір (контракт);
 
   лист-зобов'язання суб'єкта  зовнішньоекономічної діяльності
про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та
митного  оформлення  електроенергії, у строк, визначений цим
Порядком;
 
   платіжне доручення на загальну  суму  всіх  установлених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
   довідка про декларування валютних цінностей;
 
   документ, що посвідчує особу декларанта.
 
   20. Для митного оформлення електроенергії за ПМД необхідні
такі документи:
 
   зовнішньоекономічний договір (контракт);
 
   лист-зобов'язання суб'єкта зовнішньоекономічної  діяльності
про подання ВМД і документів, необхідних для митного контролю та
митного оформлення електроенергії, у строк,  визначений  цим
Порядком;
 
   довідка про декларування валютних цінностей;
 
   документ, що посвідчує особу декларанта.
 
   У разі імпорту електроенергії за міжнародними договорами,
якими встановлено звільнення від обкладення податками і зборами
(обов'язковими платежами) при надходженні в Україну, або угодами
про переміщення електроенергії між енергосистемами країн (їх
частинами), що працюють паралельно, НЕК "Укренерго" одноразово
подаються  до  Центральної  енергетичної  митниці  відповідні
підтвердження.
 
   21. Для митного оформлення партії товарів за ВМД необхідні
такі документи:
 
   1) у режимі імпорту:
 
   зовнішньоекономічний договір (контракт);
 
   довідка-підтвердження НЕК   "Укренерго"   про   обсяги
електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному
періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними
електричними  мережами  залізниць),  що  подається згідно з
пунктом 13;
 
   акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  і  завірений
перевізником;
 
   рахунок-фактура (інвойс)  на  обсяг  електроенергії,  що
декларується;
 
   сертифікат походження товару (у разі потреби);
 
   платіжне доручення  на  загальну  суму всіх установлених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
   довідка про декларування валютних цінностей;
 
   документ, що посвідчує особу декларанта;
 
   2) у режимі експорту:
 
   зовнішньоекономічний договір (контракт);
 
   акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  і  завірений
перевізником;
 
   довідка-підтвердження НЕК   "Укренерго"   про   обсяги
електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному
періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними
електричними  мережами  залізниць),  що надається  згідно з
пунктом 13;
 
   акт приймання-передачі обсягів електроенергії, придбаної на
оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді;
 
   рахунок-фактура (інвойс)  на  обсяг  електроенергії,  що
декларується;
 
   платіжне доручення на загальну  суму  всіх  установлених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
   довідка про декларування валютних цінностей;
 
   документ, що посвідчує особу декларанта;
 
   3) у режимі транзиту:
 
   зовнішньоекономічний договір  (контракт)  щодо  транзиту
електроенергії;
 
   довідка-підтвердження НЕК   "Укренерго"   про   обсяги
електроенергії, переміщеної через митний кордон України у звітному
періоді (крім випадків переміщення електроенергії міждержавними
електричними мережами  залізниць),  що  надається  згідно  з
пунктом 13;
 
   акт приймання-передачі електроенергії, підписаний сторонами
зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
   платіжне доручення  на  загальну  суму всіх установлених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів);
 
   довідка про декларування валютних цінностей;
 
   документ, що посвідчує особу декларанта.
 
   22. Протягом 20 днів з останнього дня звітного періоду,
заявленого в ТД або ПМД, декларант подає митному органу ВМД,
оформлену відповідно до заявленого в ТД або ПМД митного режиму.
 
   23. Фактичні обсяги електроенергії, що переміщується на митну
територію України (або за її межі), не повинні перевищувати
обсяги, заявлені в ТД або ПМД.
 
   24. У разі коли фактичне переміщення електроенергії  за
оформленою ТД або ПМД не здійснене, декларація анулюється в
порядку, що визначається Держмитслужбою.
 
   25. У разі переміщення електроенергії  в  меншому,  ніж
заявлений у ТД чи ПМД, обсязі оформлення ВМД здійснюється на
фактично переміщений обсяг.
 
   26. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) під час
митного оформлення електроенергії, що переміщується через митний
кордон України, здійснюється на загальних підставах згідно із
законодавством.
 
   27. Для  здійснення  митного контролю електроенергії, що
переміщується  через  митний  кордон  України,  суб'єкти
підприємницької  діяльності  зобов'язані  подавати Центральній
енергетичній митниці документи, передбачені  Митним  кодексом
України ( 92-15 ) та цим Порядком, а НЕК "Укренерго" та суб'єкти
господарювання, визначені у затвердженому Кабінетом Міністрів
України переліку пунктів, у яких здійснюється митний контроль за
переміщенням електроенергії через митний кордон України, також
зобов'язані забезпечувати доступ посадових осіб митних органів до
приладів обліку електроенергії.
 
   28. У разі довгострокової (понад один звітний період) дії
зовнішньоекономічного  договору  (контракту)  митному  органу
подається для контролю його нотаріально завірена копія. При
декларуванні чергової партії товару за тим же зовнішньоекономічним
договором (контрактом) його копія митному органу не подається.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2003 р. N 1909
 
               ПЕРЕЛІК
      пунктів, у яких здійснюється митний контроль
        за переміщенням електроенергії через
           митний кордон України
 
------------------------------------------------------------------
   Назва пункту контролю   |    Місцезнаходження
 (електростанція, підстанція) |
------------------------------------------------------------------
Підстанція Північноукраїнська,  Сумська область,
Північна енергетична система   Ромненський район, с. Заруддя
Національної енергетичної
компанії "Укренерго"
(далі - ЕС НЕК "Укренерго")
 
Підстанція "Перемога",      Луганська область, Свердловський
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"   район, смт Комсомольський
 
Підстанція Донбаська,      Донецька область, м. Артемівськ
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Михайлівка,      Луганська область, м. Первомайськ
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Південна,       Донецька область, м. Харцизьк
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
 
Зміївська теплова електрична   Харківська область,
станція, акціонерна компанія   Зміївський район,
(далі - АК) "Центренерго"    с. Комсомольське
 
Підстанція Лосеве,        м. Харків
Північна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Суми Північна,    Сумська область, Сумський район,
Північна ЕС НЕК "Укренерго"   с. Нижнє Піщане
 
Підстанція Шостка,        Сумська область, м. Шостка
Північна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Великоцька,      Луганська область, Міловський
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"   район, смт Мілове
 
Підстанція Амвросіївка,     Донецька область, м. Харцизьк
Донбаська ЕС НЕК "Укренерго"
 
Луганська теплова електрична   Луганська область, м. Щастя
станція, ТОВ "Східенерго"
 
Підстанція Тягова,        Луганська область, м. Краснодон
ТОВ "Луганське енергетичне
об'єднання" (далі - ТОВ "ЛЕО")
 
Підстанція Центральна,      Луганська область, м. Краснодон
ТОВ "ЛЕО"
 
Підстанція Квашине-Тягова    Донецька область, смт Квашине
Донецької залізниці
 
Підстанція Суми,         м. Суми
Північна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Білопілля,      Сумська область, смт Білопілля
ВАТ "Сумиобленерго"
 
Підстанція Хутір Михайлівський  Сумська область,
Південно-Західної залізниці   Ямпільський район, м. Дружба
 
Підстанція Середина-Буда,    Сумська область,
ДАЕК "Сумиобленерго"       м. Середина-Буда
 
Підстанція Козача Лопань     Харківська область, Дергачівський
Південної залізниці       район, смт Козача Лопань
 
Підстанція Курилівка       Харківська область, Куп'янський
Південної залізниці       район, ст. Курилівка
 
Підстанція Тавільжанка      Харківська область, Дворічанський
Південної залізниці       район, с. Тавільжанка
 
Підстанція Тополі        Харківська область, Куп'янський
Південної залізниці       район, ст. Тополі
 
Підстанція Соняшна,       Харківська область, м. Вовчанськ
АК "Харківобленерго"
 
Підстанція Зоринівка       Луганська область, Міловський
Південно-Східної залізниці    район, с. Зоринівка
 
Підстанція Бабичеве, ТОВ "ЛЕО"  Луганська область,
                 Троїцький район, с. Бабичеве
 
Підстанція Давидо-Микільська,  Луганська область, м. Краснодон
ТОВ "ЛЕО"
 
Підстанція радгосп Семеновод,  Луганська область, м. Щастя
ТОВ "ЛЕО"
 
Підстанція Івашки,        Харківська область, Золочівський
АК "Харківобленерго"       район, с. Івашки
 
Підстанція Комісарівка,     Харківська область, Велико-
АК "Харківобленерго"       Бурлуцький район, с. Комісарівка
 
Підстанція Водопровід-1,     Луганська область, м. Краснодон
ТОВ "ЛЕО"
 
Підстанція шахти Суходольська,  Луганська область, м. Суходольськ
ТОВ "ЛЕО"
 
Тягова підстанція Тополі     Харківська область, Дворічанський
Південної залізниці       район, с. Тополі
 
Підстанція шахти Північна,    Луганська область, смт Північне
ВО "Краснодонвугілля"
 
Підстанція Краснодарська -    Луганська область, м. Краснодон
Південна 1,
ВО "Краснодонвугілля"
 
Підстанція Краснодарська 1    Луганська область, Краснодонський
ВО "Краснодонвугілля"      район, смт Краснодарськ
 
Комірка обліку лінії живлення  Донецька область, Амвросіївський
пристроїв автоблокування     район, ст. Успенська
Донецької залізниці
 
Чорнобильська АЕС НЕК      Київська область, м. Славутич,
"Енергоатом"           Чорнобильська АЕС
 
Підстанція Чернігів,       Чернігівська область,
Центральна ЕС НЕК "Укренерго"  Чернігівський район,
                 с. Хмільниця
 
Підстанція Славутич,       Київська область, м. Славутич
Центральна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Добрянка,       Чернігівська область, Ріпкинський
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"    район, смт Добрянка
 
Підстанція Кортеліси,      Волинська область, Ратнівський
ВАТ ЕК "Волиньобленерго"     район, с. Кортеліси
 
Підстанція Висоцьк,       Рівненська область, Дубровицький
ВАТ "Ей-І-Ес Рівнеобленерго"   район, смт Висоцьк
 
Підстанція Звіроферма,      Чернігівська область,
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"    Ріпкинський район,
                 с. Нові Яриловичі
 
ТП 267 с. Кошари,        Волинська область, Любомльський
ВАТ "Волиньобленерго"      район, с. Кошари
 
Дністровська ГЕС,        Чернівецька область,
ДАЕК "Дністрогідроенерго"    смт Новодністровськ
 
Підстанція Котовська,      Одеська область, м. Котовськ
Південна ЕС НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Усатове, Південна ЕС Одеська область, Біляївський
НЕК "Укренерго"         район, с. Усатове
 
Підстанція Новоодеська,     Одеська область, Біляївський
Південна ЕС НЕК "Укренерго"   район, смт Новоодеська
 
Підстанція Арциз, Південна ЕС  Одеська область, м. Арциз
НЕК "Укренерго"
 
Підстанція Старокозаче, ВАТ ЕК  Одеська область, Білгород-
"Одесаобленерго"         Дністровський район,
                 с. Старокозаче
 
Підстанція Болград, ВАТ ЕК    Одеська область, м. Болград
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Рені, ВАТ ЕК     Одеська область, м. Рені
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Буджак, ВАТ ЕК    Одеська область, Ренійський
"Одесаобленерго"         район, смт Буджак
 
Підстанція Красні Окни, ВАТ ЕК  Одеська область, смт Красні Окни
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Немія, ВАТ АК     Вінницька область, Могилів-
"Вінницяобленерго"        Подільський район, с. Немія
 
Підстанція Нелипівці, ВАТ ЕК   Чернівецька область,
"Чернівціобленерго"       Кельменецький район, с. Нелипівці
 
Підстанція Пороги, ВАТ АК    Вінницька область, Ямпільський
"Вінницяобленерго"        район, с. Пороги
 
Підстанція "Шахти", ВАТ ЕК    Чернівецька область, м. Сокиряни
"Чернівціобленерго"
 
Підстанція Роздільна, ВАТ ЕК   Одеська область, смт Роздільна
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Біляївка, ВАТ ЕК   Одеська область, смт Біляївка
"Одесаобленерго"
 
Підстанція "Еталон", ВАТ ЕК   Одеська область, м. Ізмаїл
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Нагірне, ВАТ ЕК    Одеська область, Ренійський
"Одесаобленерго"         район, с. Нагірне
 
Трансформаторна підстанція    Одеська область, м. Болград
Табаки, ВАТ ЕК
"Одесаобленерго"
 
Підстанція Мамалига, ВАТ ЕК   Чернівецька область,
"Чернівціобленерго"       Новоселицький район, с. Мамалига
 
Трансформаторна підстанція    Одеська область, Ренійський
живлення автоблокування N 102,  район, м. Рені
ст. Рені Одеської залізниці
 
Трансформаторна підстанція    Одеська область, Болградський
живлення автоблокування N 160,  район, м. Болград
ст. Болград Одеської залізниці
 
Трансформаторна підстанція    Чернівецька область,
ТП-10 кВ, ст. Ларга Львівської  Кельменецький район, ст. Ларга
залізниці
 
Підстанція Західноукраїнська,  Львівська область, Жидачівський
Західна ЕС НЕК "Укренерго"    район, м. Ходорів
 
Підстанція Мукачеве, Західна ЕС Закарпатська область,
НЕК "Укренерго"         Мукачівський район, с. Ключарки
 
Південно-Українська АЕС,     Миколаївська область,
НЕК "Енергоатом"         Арбузинський район,
                 смт Южноукраїнськ
 
Підстанція Ужгород-2,      Закарпатська область, м. Ужгород
ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"
 
Пост секціювання контактної   Закарпатська область,
мережі Павлове перегону     Ужгородський район, с. Павлове,
Матевці - Павлове - Ужгород-2  Прикордонний залізничний перехід
Львівської залізниці       Матевці - Павлове - Ужгород-2
 
Пост секціювання контактної   Закарпатська область,
мережі роз'їзд 271 кілометр   Ужгородський район, с. Павлове,
перегону Чорна над Тисою - Чоп  Прикордонний залізничний перехід
Львівської залізниці       Чорна над Тисою - Чоп
 
Хмельницька АЕС,         Хмельницька область, Славутський
НЕК "Енергоатом"         район, м. Нетішин
 
Добротвірська ТЕС,        Львівська область, Кам'янка-
ДАЕК "Західенерго"        Бузький район, смт Добротвір
 
Пост секціювання контактної   Львівська область, Мостиський
мережі 85 кілометр перегону   район, с. Шегині, Прикордонний
Медика - Мостиська II      залізничний перехід
Львівської залізниці       Медика - Мостиська II<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner