Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 219 від 28.02.2002

Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 28 лютого 2002 р. N 219
                Київ
 
      Про затвердження Порядку надання Кабінетом
      Міністрів України дозволу на узгоджені дії,
       концентрацію суб'єктів господарювання
 
 
   Відповідно до  статті  33  Закону  України  "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок надання Кабінетом Міністрів України
дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання
(додається).
 
   2. Збільшити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
на 10 штатних одиниць.
 
   3. Міністерству фінансів і Міністерству економіки та з питань
європейської інтеграції у процесі складання проекту державного
бюджету передбачати додатково починаючи з 2003 року кошти на
утримання зазначеної у пункті 2 цієї постанови  чисельності
працівників центрального апарату Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції і реалізацію механізму, визначеного
Порядком надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені
дії, концентрацію суб'єктів господарювання.
 
   4. Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності
Законом України "Про захист економічної конкуренції" ( 2210-14 ).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 25
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 лютого 2002 р. N 219
 
               ПОРЯДОК
      надання Кабінетом Міністрів України дозволу
   на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру надання Кабінетом Міністрів
України  дозволу  на  узгоджені  дії, концентрацію суб'єктів
господарювання, що були заборонені Антимонопольним  комітетом
(далі - дозвіл).
 
   2. Для отримання дозволу учасники узгоджених дій, учасники
концентрації, органи влади, органи місцевого  самоврядування,
органи адміністративно-господарського управління  та  контролю
(далі - заявники) у тридцятиденний термін від дня прийняття
Антимонопольним комітетом рішення про заборону узгоджених дій чи
концентрації можуть звернутися із спільною заявою про надання
дозволу (далі - заява).
 
   3. Заява подається у письмовій формі Мінекономіки. Копії
заяви  та  доданих  до  неї  документів  надсилаються  до
Антимонопольного комітету.
 
   4. Заява повинна містити:
 
   найменування органу, до якого вона подається (Мінекономіки);
 
   найменування, адресу, інші реквізити заявників;
 
   виклад змісту узгоджених дій чи концентрації, за наданням
дозволу на які звертаються заявники;
 
   виклад обставин, якими заявники обгрунтовують необхідність
надання дозволу;
 
   перелік документів і відомостей, що додаються до заяви.
 
   Заява скріплюється підписами і печатками заявників.
 
   5. До заяви додаються:
 
   копія рішення  Антимонопольного  комітету  про  заборону
відповідних узгоджених дій, концентрації;
 
   матеріали, якими заявники обгрунтовують необхідність надання
дозволу  на  узгоджені  дії, концентрацію, підтверджують, що
позитивний ефект для суспільних інтересів від узгоджених дій,
концентрації  буде  переважати  негативні  наслідки обмеження
конкуренції, а також те, що обмеження конкуренції, зумовлені
концентрацією,  або обмеження, які застосовуватимуть учасники
узгоджених дій, концентрації, є необхідними для досягнення мети
концентрації чи реалізації узгоджених дій і не становлять загрози
системі ринкової економіки, зокрема економічне  обгрунтування
очікуваного  позитивного  ефекту  з відповідними розрахунками
показників соціально-економічних та інших наслідків узгоджених
дій, концентрації;
 
   матеріали, що дають змогу оцінити ризики та перешкоди для
досягнення очікуваного позитивного ефекту;
 
   інформація про узгоджені дії, концентрацію (відомості про
учасників узгоджених дій, концентрації, відносини контролю тощо).
 
   У заяві та доданих до неї документах повинна міститися
об'єктивна, повна і достовірна інформація.
 
   6. Вимоги щодо порядку подання та оформлення заяви, а також
документів, що до неї додаються, встановлюються Мінекономіки разом
з Антимонопольним комітетом.
 
   7. Антимонопольний комітет визначає  у  п'ятнадцятиденний
термін  з  дня  отримання документів відповідність заявлених
узгоджених  дій,  концентрації  тим,  що  були  заборонені
Антимонопольним комітетом, і надає свій висновок Мінекономіки.
 
   8. У разі виявлення Мінекономіки невідповідності заяви та
документів, що до неї додаються, пунктам 3, 4 і 5 цього Порядку, а
також  за наявності висновків Антимонопольного комітету щодо
невідповідності заявлених узгоджених  дій,  концентрації  тим
узгодженим діям, концентрації, що були заборонені Антимонопольним
комітетом, заява до розгляду не приймається.
 
   9. Заява вважається  прийнятою  до  розгляду   після
25 календарних днів з дати її надходження, якщо протягом цього
часу Мінекономіки не повернуло її заявникам з повідомленням, що
заява та інші документи не відповідають встановленим вимогам і це
перешкоджає її розгляду. Повернення заяви не позбавляє заявників
права звернутися із заявою повторно.
 
   10. Заява залишається без розгляду у разі надходження від
заявників клопотання про відкликання заяви, що не позбавляє їх
права звернутися із заявою повторно.
 
   11. Мінекономіки у десятиденний термін з дня прийняття заяви
до розгляду утворює комісію з питань оцінки  позитивних  і
негативних наслідків узгоджених дій, концентрації (далі - комісія)
та затверджує її склад.
 
   12. Порядок утворення та роботи  комісії  встановлюється
Мінекономіки разом з Антимонопольним комітетом.
 
   13. Комісія утворюється з числа незалежних експертів у складі
від 3 до 11 чоловік, які діють на підставі відповідних угод,
укладених ними з Мінекономіки.
 
   14. Членами комісії можуть бути будь-які особи, які мають
необхідні знання та кваліфікацію для надання висновку з питань, що
досліджуються, та досвід роботи у відповідній галузі не менш як
три роки.
 
   15. Членами комісії не можуть бути:
 
   особи, пов'язані з учасниками узгоджених дій чи концентрації;
 
   особи, які особисто, прямо чи побічно, заінтересовані в
результаті розгляду питання про надання дозволу на узгоджені дії,
концентрацію.
 
   16. Координацію діяльності членів комісії здійснює один із
заступників Державного секретаря Мінекономіки, який визначається
Міністром економіки та з питань європейської інтеграції.
 
   17. Формою роботи комісії є засідання, які  скликаються
заступником Державного секретаря Мінекономіки.
 
   Засідання вважається правоможним за наявності двох третин
затвердженого складу комісії.
 
   18. Результати засідання комісії та результати голосування
оформляються протоколом, який підписується всіма членами комісії,
присутніми на засіданні.
 
   19. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість затвердженого складу комісії.
 
   20. Члени комісії, не згодні з рішенням, у письмовій формі
викладають свою окрему думку, яка додається до рішення комісії.
 
   21. Інформація стосовно заявлених узгоджених дій, а саме
щодо: організаційно-правової форми учасників узгоджених дій, їх
місцезнаходження, представництв, філій, а також виду та змісту
узгоджених дій може бути опублікована в друкованих чи електронних
засобах масової інформації або оприлюднена Мінекономіки в інший
спосіб.
 
   Крім того, може бути оприлюднена й інша інформація стосовно
заявлених узгоджених дій, а також інформація щодо концентрації,
якщо така інформація раніше була публічно оголошена або заявник не
заперечує проти такої публікації.
 
   22. У разі надходження до Мінекономіки від третіх осіб заяв
(звернень)  щодо  заявлених узгоджених дій, концентрації або
пропозицій чи зауважень щодо можливого вирішення питання про
узгоджені дії, концентрацію по суті Мінекономіки аналізує та
опрацьовує зазначені матеріали і надсилає їх комісії.
 
   23. Протягом трьох робочих днів після затвердження складу
комісії  Мінекономіки передає комісії необхідні матеріали та
перелік питань, на які вона повинна дати відповідь.
 
   24. Фінансування діяльності комісії здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету, передбачених на поточний рік для
Мінекономіки.
 
   25. Комісія  має  право  отримувати  від  заявників,
Антимонопольного комітету, інших центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування всі необхідні
для виконання покладених на неї завдань матеріали.
 
   У разі  потреби  Мінекономіки  може  додатково замовляти
проведення незалежних досліджень стану конкуренції на певних
ринках.
 
   26. Комісія за результатами роботи готує висновки та приймає
щодо них умотивоване рішення. У рішенні обов'язково даються:
детальне обгрунтування та прогноз наслідків надання дозволу, його
позитивних і негативних результатів; аналіз кількісних і якісних
показників такої оцінки; передбачаються можливі шляхи та засоби
запобігання негативним наслідкам, а у разі потреби - вимоги та
зобов'язання до учасників узгоджених дій, концентрації, у тому
числі стосовно вчинення ними певних дій; оцінка ризиків та
перешкод для досягнення очікуваного позитивного ефекту; висновок
про наявність або відсутність необхідності обмежень конкуренції,
зумовлених концентрацією, або обмежень, які застосовують учасники
узгоджених дій, для досягнення мети концентрації чи реалізації
узгоджених дій, а також висновок про те, чи становлять такі
обмеження загрозу системі ринкової економіки.
 
   27. Рішення комісії передається до Мінекономіки.
 
   28. Мінекономіки протягом 20 днів з моменту отримання рішення
комісії розглядає його та готує проект мотивованого рішення
Кабінету Міністрів України щодо надання дозволу на узгоджені дії,
концентрацію чи відмови в його наданні.
 
   29. Підготовка, подання та розгляд проекту рішення Кабінету
Міністрів України здійснюється в установленому порядку.
 
   У пояснювальній записці до проекту рішення Кабінету Міністрів
України  даються  обгрунтування та прогноз наслідків надання
дозволу, його позитивних і негативних результатів, передбачаються
можливі  шляхи  та  засоби  запобігання негативним наслідкам
узгоджених дій, концентрації та у разі потреби - обгрунтування
зобов'язань і вимог до їх учасників, у тому числі стосовно
вчинення ними певних дій, оцінка ризиків та  перешкод  для
досягнення  очікуваного  позитивного  ефекту,  наявність  або
відсутність  необхідності  обмежень  конкуренції,  зумовлених
концентрацією, або обмежень, які застосовують учасники узгоджених
дій, для досягнення мети концентрації чи реалізації узгоджених
дій, а також висновок про те, чи становлять такі обмеження загрозу
системі ринкової економіки.
 
   Проект рішення,  внесений  Кабінету  Міністрів  України,
передається до відповідного структурного підрозділу Секретаріату
Кабінету Міністрів, який забезпечує діяльність Кабінету Міністрів
України з питань, що належать до його компетенції у відповідній
галузі економіки.
 
   30. Контроль за виконанням рішення Кабінету Міністрів України
про надання дозволу здійснюється шляхом:
 
   встановлення відповідності реально вчинених узгоджених дій,
концентрації узгодженим діям, концентрації, на які було надано
дозвіл Кабінету Міністрів України;
 
   проведення моніторингу виконання рішення Кабінету Міністрів
України;
 
   оцінки фактичних  позитивних  і  негативних  результатів
узгоджених дій, концентрації;
 
   зіставлення позитивного ефекту для суспільних інтересів та
негативних наслідків обмеження конкуренції.
 
   31. Забезпечення контролю за виконанням рішення Кабінету
Міністрів  України  про  надання  дозволу на узгоджені дії,
концентрацію покладається на Антимонопольний комітет із залученням
Мінекономіки. До здійснення контролю можуть залучатися також інші
центральні і місцеві органи виконавчої влади.
 
   32. Порядок здійснення контролю  за  виконанням  рішення
Кабінету  Міністрів України про надання дозволу визначається
Антимонопольним комітетом разом з Мінекономіки за погодженням з
Держкомстатом та Держпідприємництвом.
 
   33. У  разі  невиконання  учасниками  узгоджених  дій,
концентрації вимог чи зобов'язань, якими було обумовлено надання
дозволу  Кабінетом  Міністрів  України  на  узгоджені  дії,
концентрацію,  або  неодноразового  вчинення  інших  порушень
законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний
комітет та Мінекономіки можуть порушити перед Кабінетом Міністрів
України питання про втрату чинності або визнання недійсним його
рішення про надання дозволу.
 
   34. Підготовка, подання та розгляд рішення Кабінету Міністрів
України щодо втрати чинності або визнання недійсним дозволу на
узгоджені дії, концентрацію здійснюються відповідно до пункту 29
цього Порядку.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner