Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 81 від 28.02.2002

Про окремі питання регулювання діяльності банків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 81 від 28.02.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   19 березня 2002 р.
                   за N 272/6560
 
 
     Про окремі питання регулювання діяльності банків
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою
                  Національного банку 
       N 561 ( z0005-04 ) від 17.12.2003 )
 
 
 
   Відповідно до статті 73 та розділу VII Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою регулювання
діяльності  банків  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. З часу введення в дію Інструкції про порядок регулювання
діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління
Національного банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ) та
зареєстрованої в Міністерстві  юстиції України 26.09.2001 за
N 841/6032, не застосовувати до банків заходів впливу за порушення
нормативів кредитного ризику, інвестування і нормативу ризику
відкритої (довгої/короткої) валютної позиції, що виникли  за
угодами, укладеними до 01.01.2002, за умови прийняття комісіями
при територіальних управліннях Національного банку України з
питань  нагляду  та  регулювання діяльності банків (Комісією
Національного банку України з питань нагляду та регулювання
діяльності банків - щодо банків, кореспондентський рахунок яких
відкрито в Операційному управлінні Національного банку України)
відповідних рішень на підставі обгрунтованих клопотань банків.
 
   2. Банкам протягом п'яти робочих днів з дня набрання чинності
цією постановою подати територіальним управлінням Національного
банку України або Департаменту інспектування та моніторингу банків
(щодо банків,  кореспондентський  рахунок  яких  відкрито  в
Операційному управлінні Національного банку України) клопотання та
відповідні документи (копії угод) з обгрунтуванням причин порушень
вищезазначених нормативів, а також графіки щодо приведення у
відповідність  значень  економічних  нормативів  до  вимог
нормативно-правових актів Національного банку України за угодами,
що були укладені до 01.01.2002, у такі терміни:
   не пізніше ніж 31.12.2002 - за нормативами максимального
розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих
кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій
та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального
сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих
інсайдерам (Н10), а також за нормативами інвестування (Н11, Н12);
   не пізніше ніж 01.07.2002 - за нормативом ризику загальної
відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13).
 
   3. Підрозділам банківського нагляду територіальних управлінь
Національного  банку України і Департаменту інспектування та
моніторингу банків (щодо банків, кореспондентський рахунок яких
відкрито в Операційному управлінні Національного банку України)
протягом 10 робочих днів після отримання відповідних документів
подати до комісій при територіальних управліннях Національного
банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків
(Комісії  Національного  банку  України з питань нагляду та
регулювання діяльності банків - щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку України) обгрунтований висновок разом із  відповідними
документами, а також пропозиціями про незастосування до банків
заходів впливу і встановлення  строків  щодо  приведення  у
відповідність   значень   економічних   нормативів   до
нормативно-правових актів Національного банку України.
 
   4. Комісіям при територіальних управліннях  Національного
банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків
(Комісії Національного банку України з  питань  нагляду  та
регулювання діяльності банків - щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку України) розглянути клопотання банків з обгрунтуванням
причин порушень економічних нормативів і незастосування заходів
впливу та прийняти відповідні рішення з цих питань.
 
   5. Територіальним управлінням Національного банку України і
Департаменту інспектування та моніторингу банків (щодо банків,
кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку України) забезпечити контроль за виконанням
банками економічних нормативів у строки згідно з вимогами пункту 2
цієї постанови.
 
   6. Унести до Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036, такі зміни:
   6.1. У розділі II:
   у главі 2:
   абзац третій пункту 2.3 виключити;
   абзац другий пункту 2.4 викласти в такій редакції:
   "Якщо банк не ініціював укладення письмової угоди з метою
усунення виявлених у його діяльності порушень, то відповідний
структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату
(територіальне управління Національного банку) надсилає цьому
банку  лист  з  пропозиціями  за підписом заступника Голови
Національного банку (куратора служби банківського нагляду) або
директора Генерального департаменту банківського нагляду, або
керівника  (його  заступника)  територіального  управління
Національного банку, у якому зазначаються строк подання проекту
письмової угоди до Національного банку, а також перелік вимог та
умов, які банк зобов'язаний включити до письмової угоди";
   абзац другий пункту 3.7 глави 3 викласти в такій редакції:
   "Після схвалення програми фінансового оздоровлення Комісією
Національного банку з банком укладається письмова угода на строк
до дванадцяти місяців (до вісімнадцяти місяців, якщо нагляд за
діяльністю банку безпосередньо здійснює структурний підрозділ
банківського нагляду центрального апарату) у порядку, визначеному
главою 2 розділу II цього Положення" ( z0845-01 ).
   6.2. Пункт 1.2 глави 1 розділу III викласти в такій редакції:
   "1.2. Національний банк видає розпорядження у формі постанови
Правління Національного банку, рішення Комісії Національного банку
або Комісії Національного банку при територіальному управлінні
відповідно до вимог цього Положення ( z0845-01 ), а також у формі
постанови за справою про адміністративне правопорушення відповідно
до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
29.12.2001 N 563 ( z0062-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.01.2002 за N 62/6350.
   Комісія Національного   банку  може  делегувати  свої
повноваження, визначені розділом III цього Положення ( z0845-01 ),
комісіям Національного банку при територіальних управліннях".
   6.3. У розділі VI:
   пункт 14.2 глави 14 викласти в такій редакції:
   "14.2. Порядок продажу майна банку, склад, умови та строки
придбання майна погоджуються з Комісією Національного банку або за
її рішенням з комісіями Національного банку при територіальних
управліннях";
   абзац другий пункту 16.4 глави 16 викласти в такій редакції:
   "Накладання штрафів на ліквідатора (керівника ліквідації),
інших відповідальних осіб, залучених до ліквідації, здійснюється в
порядку,  визначеному  Положенням  про  порядок  накладення
адміністративних  штрафів,  затвердженим  постановою Правління
Національного банку України від 29.12.2001 N 563 ( z0062-02 ) та
зареєстрованим у  Міністерстві юстиції України 25.01.2002 за
N 62/6350".
   6.4. Абзац другий пункту 2.3 додатка 1 викласти в такій
редакції:
   "розроблення програми капіталізації відповідно до додатка 2
до цього Положення".
 
   (  Пункт  7  втратив  чинність  на  підставі Постанови
Національного банку N 561 ( z0005-04 ) від 17.12.2003 )
 
   8. Унести до Інструкції про порядок регулювання діяльності
банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 N 368 ( z0841-01 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України від 26.09.2001 за N 841/6032, такі
зміни:
   8.1. Абзац перший пункту 4.4 глави 4 розділу III викласти в
такій редакції:
   "У разі невідповідності умов угоди вимогам, що визначені в
пунктах 1.3-1.5, 3.1-3.9 розділу III цієї Інструкції ( z0841-01 ),
та в разі прийняття рішення Комісією Національного банку щодо
дострокового  погашення  субординованого  боргу (з одночасним
скасуванням Дозволу), кошти, залучені на умовах субординованого
боргу, не враховуються до розрахунку капіталу банку з дати
прийняття відповідного рішення та обліковуються".
   8.2. Абзац третій пункту 2.3 глави 2 розділу VII викласти в
такій редакції:
 "вкладення в асоційовані та дочірні установи".
 
   9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління
Національного банку України від 08.08.2001 N 335 ( z0779-01 ) "Про
накладання штрафів на банки", зареєстровану в Міністерстві юстиції
України 04.09.2001 за N 779/5970.
 
   10. Генеральному  департаменту   банківського   нагляду
(О.І.Кірєєв)  довести  зміст  цієї постанови після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України до відома самостійних
структурних   підрозділів   Національного  банку  України,
територіальних управлінь Національного банку України, а також
банків для керівництва та використання в роботі.
 
   11. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   12. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
заступника Голови В.Л.Кротюка.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner