Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 158 від 15.02.2002

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 лютого 2002 р. N 158
                Київ
 
       Про внесення змін та визнання такими,
        що втратили чинність, деяких актів
          Кабінету Міністрів України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 483 ( 483-2002-п ) від 11.04.2002 
      N 622 ( 622-2002-п ) від 16.05.2002
      N 816 ( 816-2002-п ) від 13.06.2002
      N 336 ( 336-2004-п ) від 17.03.2004
      N 788 ( 788-2005-п ) від 20.08.2005
      N 1177 ( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
 
   У зв'язку  з  прийняттям Указу  Президента   України
від 21 серпня 2001 р. N 724 ( 724/2001 ) "Про перейменування
Міністерства  економіки  України"  Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що
додаються.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів  України від 6 березня 1993 р.
N 166 ( 166-93-п ) "Питання Міністерства економіки" (ЗП України,
1993 р., N 8, ст. 163);
 
   постанову  Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р.
N 322 ( 322-94-п ) "Про внесення змін  до  Положення  про
Міністерство економіки України";
 
   розпорядження   Кабінету   Міністрів   України  від
20  березня  2001  р.  N 100 ( 100-2001-р ) "Про колегію
Мінекономіки".
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 лютого 2002 р. N 158
 
               ЗМІНИ,
           що вносяться до постанов
          Кабінету Міністрів України
 
 
   1. У  постанові  Кабінету   Міністрів   України  від
25 березня  1993  р. N 229 ( 229-93-п ) "Про використання
науково-технічного і виробничого потенціалу військово-промислового
комплексу для розвитку економіки":
 
   1) в абзаці другому пункту 1 слова "індикативного плану
(прогнозу)" замінити  словами  "проектів  Державної  програми
економічного і соціального розвитку України";
 
   2) у пункті 2:
 
   а) слова "матеріальних ресурсів" замінити словами "державного
матеріального резерву";
 
   б) слова "по охороні" замінити словами "у справах охорони";
 
   в) слова "і Національної гвардії" виключити;
 
   3) у пункті 3 слова "і відомств" замінити словами "та інших
центральних органів виконавчої влади";
 
   4) у тексті постанови слова "Міністерство машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії" та "Міністерство
економіки" в  усіх  відмінках  замінити  відповідно  словами
"Міністерство промислової політики" та "Міністерство економіки та
з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку.
 
   2. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України  від
18 вересня 1993 р. N 750 ( 750-93-п ) "Про стабілізацію діяльності
підприємств та організацій побутового обслуговування населення":
 
   1) ( Підпункт 1 пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 336 ( 336-2004-п ) від 17.03.2004 )
 
 
   2) у  пункті  6  слова  "Міністерства  енергетики  і
електрифікації" замінити словами "що належать до сфери управління
Міністерства палива та енергетики";
 
   3) у пункті 7 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції";
 
   4) пункт 9 після слів "Міністерству праці" доповнити словами
"та соціальної політики";
 
   5) у пункті 10:
 
   а) в абзаці другому слова "і відомствами" замінити словами
"та іншими центральними органами виконавчої влади";
 
   б) в абзаці третьому слова "Державного комітету у справах
захисту прав споживачів" замінити словами "Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації";
 
   6) в абзаці першому пункту 11 слова "Міністерству статистики"
замінити словами "Державному комітетові статистики";
 
   7) у  тексті постанови слова "Республіки Крим" замінити
словами "Автономної Республіки Крим",  а  слово  "державної"
виключити;
 
   8) у додатку до постанови слова "Міносвіти", "Державний
комітет у справах захисту прав споживачів", "Держкомресурсів"
замінити відповідно словами "МОН", "Держстандарт", "Укрресурси".
 
   3. У  постанові  Кабінету   Міністрів  України   від
16 травня 1994 р. N 313 ( 313-94-п ) "Про затвердження правил
побутового обслуговування населення":
 
   1) у пункті 2:
 
   а) абзац перший викласти в такій редакції:
 
   "2. Установити, що Український союз об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення (Укрсоюзсервіс)
розробляє за погодженням з Державним комітетом стандартизації,
метрології та сертифікації нормативні документи на  побутові
послуги і подає їх на затвердження Міністерству економіки та з
питань європейської інтеграції";
 
   б) абзац третій виключити.
 
   У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно
абзацами третім і четвертим;
 
   в) в абзаці третьому слова "і відомствами" замінити словами
"та іншими центральними органами виконавчої влади";
 
   2) у пункті 3 слова "Урядові Криму" замінити словами "Раді
міністрів Автономної Республіки Крим";
 
   3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:
 
   "4. Державному  комітетові  стандартизації, метрології та
сертифікації";
 
   4) у  Правилах  побутового  обслуговування  населення,
затверджених зазначеною постановою (у редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 4 червня 1999 р. N 974 ( 974-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 23, ст. 1048; 2001 р., N 20,
ст. 856):
 
   а) в абзаці першому пункту 9 слова "за типовою формою,
затвердженою Укрсоюзсервісом" виключити;
 
   б) у тексті Правил слово "Держспоживзахист" в усіх відмінках
замінити словом "Держстандарт" у відповідному відмінку.
 
   4. У  постанові  Кабінету  Міністрів   України  від
1 червня 1995 р. N 384 ( 384-95-п ) "Про Концепцію регулювання
інвестиційної  діяльності  в  умовах  ринкової  трансформації
економіки":
 
   1) у пункті 2 слова "Урядові Автономної Республіки Крим,
облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам",
"нормативних"  замінити  відповідно  словами  "Раді міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській      міським      держадміністраціям",
"нормативно-правових";
 
   2) у пункті 4 слова "Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків" виключити;
 
   3) у  тексті  постанови  слова "Міністерство економіки",
"Державний комітет у справах містобудування і архітектури", "і
відомства"  в  усіх  відмінках  замінити  відповідно словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції",
"Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики",
"та інші центральні органи виконавчої влади" у відповідному
відмінку.
 
   5. У Положенні про порядок формування навчальних груп для
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів за
рахунок міжнародної технічної допомоги, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів  України від 10 листопада 1995 р. N 901
( 901-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 96) :
 
   1) у  пункті 2 слова "Агентство координації міжнародної
технічної  допомоги  (далі  -  Агентство)"  замінити  словом
"Мінекономіки", а слова "представницьких органів та" виключити;
 
   2) в абзаці першому пункту 6 слова "представницьким органам"
виключити;
 
   3) у тексті Положення слова "органи державної виконавчої
влади", "Агентство" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"органи виконавчої влади", "Мінекономіки" у відповідному відмінку,
а слова "при Кабінеті Міністрів України" виключити.
 
   6.  У  постанові  Кабінету  Міністрів   України  від
20 липня 1996 р. N 781 ( 781-96-п ) "Про затвердження Положення
про  створення  (реєстрацію),  реорганізацію  та  ліквідацію
промислово-фінансових груп" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 398;
Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1277):
 
   1) у пункті 2 слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції ";
 
   2) у Положенні про створення (реєстрацію), реорганізацію та
ліквідацію промислово-фінансових груп, затвердженому зазначеною
постановою:
 
   а) в абзаці першому пункту 2 слово "Уряду України" замінити
словами "Кабінету Міністрів України";
 
   б) в абзаці шостому пункту 24 слово "державної" виключити;
 
   в) у тексті Положення слово "відомство" в усіх відмінках
замінити словами "інший центральний орган виконавчої влади" у
відповідному  відмінку, а слово "галузеве" в усіх відмінках
виключити;
 
   3) у додатку до Положення  слова  "(заступник  Міністра
економіки)" замінити словами "(заступник Державного секретаря
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції )".
 
   7. У Положенні про порядок державної реєстрації іноземних
інвестицій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1996 р. N 928 ( 928-96-п ) (ЗП України  1996 р.,
N 16, ст. 439):
 
   1) в абзаці другому пункту 4 слово "МЗЕЗторгом" замінити
словом "Мінекономіки";
 
   2) у  пункті  15  слово  "Мінстату"  замінити  словом
"Держкомстату".
 
   8. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України   від
25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про  встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний  вісник  України, 1997 р., число 6, с. 50,
число 29, с. 32; 2001 р., N 47, ст. 2073):
 
   1) у пункті  2  слова  "Державний  комітет  у  справах
містобудування і архітектури" замінити словами "Державний комітет
будівництва, архітектури та житлової політики";
 
   2) у пункті 4 слова "Міністерством економіки"  замінити
словами  "Міністерством  економіки  та з питань європейської
інтеграції";
 
   3) у додатку до постанови:
 
   а) в абзаці першому пункту 3 і пункті 3-1 слово "Мінзв'язку"
замінити словом "Держкомзв'язку";
 
   б) у  пункті  5  слово  "Мінпром"  замінити  словом
"Мінпромполітики";
 
   в) у пункті 6 слово "Міносвіти" замінити словом "МОН";
 
   г) у пункті  9  слово  "Мінсоцзахист"  замінити  словом
"Мінпраці";
 
   д) у пунктах 10 і 11 слово "Мінлісгосп" замінити словом
"Держкомлісгосп".
 
   9.  У  постанові  Кабінету  Міністрів   України   від
21 лютого 1997 р. N 182 ( 182-97-п ) "Про порядок експорту живої
худоби  сільськогосподарськими  товаровиробниками - юридичними
особами без сплати вивізного (експортного) мита" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 8, с. 192):
 
   1) в абзаці п'ятому пункту 1 слова "Міністерством зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі" замінити словами "Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції";
 
   2) у пункті 3 слова "Міністерству сільського господарства і
продовольства" замінити словами "Міністерству аграрної політики";
 
   3) у додатку до постанови слова "код ТН ЗЕД" замінити словами
"код УКТ ЗЕД".
 
   ( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 788
( 788-2005-п ) від 20.08.2005 )
 
   ( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 483
( 483-2002-п ) від 11.04.2002 )
 
   12. У Порядку проведення розслідувань з метою встановлення
фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав,
митних союзів чи економічних угруповань щодо законних прав та
інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної  діяльності  України,
затвердженому   постановою   Кабінету Міністрів України від
22 листопада 1999 р. N 2120 ( 2120-99-п ) (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 47, ст. 2302):
 
   1) в абзаці першому пункту 6 слова "одним із заступників
Міністра зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі" замінити
словами "Державним секретарем Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції";
 
   2) у тексті Порядку слово "МЗЕЗторг" у всіх  відмінках
замінити словом "Мінекономіки".
 
   13. У  пункті 2  постанови  Кабінету Міністрів України
від 25 листопада 1999 р. N 2145 ( 2145-99-п ) "Про Порядок
проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних
проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 48, ст. 2349) слова
"Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економіки
та з питань європейської інтеграції".
 
   14.  У постанові  Кабінету  Міністрів   України  від
9 грудня 1999 р. N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного
оборонного замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50,
ст. 2445; 2000 р., N 11, ст. 421; 2001 р., N 17, ст. 755):
 
   1) у пункті 2 слова "Державний комітет промислової політики"
замінити словами "Міністерство промислової політики";
 
   2) у пунктах 3 і 5 слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції" у відповідному відмінку.
 
   ( Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 622
( 622-2002-п ) від 16.05.2002 )
 
   16. У тексті  постанови  Кабінету Міністрів України від
10 березня 2000 р. N 473 ( 473-2000-п ) "Про утворення Державної
служби експортного контролю"  (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 11, ст. 420) слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках
замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської
інтеграції" у відповідному відмінку.
 
   ( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 816
( 816-2002-п ) від 13.06.2002 )
 
   18. У  постанові  Кабінету  Міністрів  України   від
30 серпня 2000 р. N 1358 ( 1358-2000-п ) "Про реалізацію Указу
Президента України від 3 липня 2000 р. N 849 ( 849-2000-п ) "Про
сприяння підготовці управлінських кадрів для сфери підприємництва"
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 35, ст. 1510):
 
   1) у тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань
європейської інтеграції" у відповідному відмінку;
 
   2) на часткову зміну постанови:
 
   а) увести  до  складу Міжвідомчого центру з організації
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва,
затвердженого  зазначеною  постановою,  Шлапака  Олександра
Віталійовича - Міністра економіки та з питань  європейської
інтеграції (голова Центру), Першина Володимира Леонідовича -
Державного секретаря Мінекономіки (заступник голови  Центру),
Макацарію Сергія Мегоновича - заступника Державного секретаря
Мінфіну, вивівши з його складу Рогового Василя Васильовича,
Кальника Віктора Мартиновича, Матвійчука Володимира Макаровича;
 
   б) увести до складу наглядової ради Міжвідомчого центру з
організації перепідготовки  управлінських  кадрів  для  сфери
підприємництва, затвердженого зазначеною постановою, Дубину Олега
Вікторовича - Першого віце-прем'єр-міністра України (голова Ради),
Юшка Ігоря Олеговича - Міністра фінансів, Солдатенка Миколу
Олексійовича - заступника Державного секретаря Мінпраці, вивівши з
її складу Єханурова Юрія Івановича, Мітюкова Ігоря Олександровича,
Кравчука Ігоря Івановича.
 
   19. У  тексті  постанови Кабінету Міністрів України від
29 листопада 2000 р. N 1754 ( 1754-2000-п ) "Про використання
коштів державного бюджету, передбачених для фінансування заходів з
конверсії підприємств оборонного комплексу і створення нових видів
цивільної  продукції"  (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48,
ст. 2092) слова "Міністерство економіки" та "Державний комітет
промислової політики" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" та
"Міністерство промислової політики" у відповідному відмінку.
 
   20. В абзаці першому пункту 4 і пункті 5 постанови Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
"Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню
і ліцензуванню у 2001 році" (Офіційний вісник  України, 2001 р.,
N 1-2, ст. 23) слова "Міністерству економіки" замінити словами
"Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції".
 
   21. У  постанові  Кабінету  Міністрів   України   від
28 грудня 2000 р. N 1919 ( 1919-2000-п ) "Про порядок відчуження
та реалізації військового майна Збройних Сил" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 1-2, ст. 26):
 
   1) у пункті 2 слова "Міністерством економіки"  замінити
словами  "Міністерством  економіки  та з питань європейської
інтеграції";
 
   2) у додатку 2 до Положення,  затвердженого  зазначеною
постановою, слова "Міністр економіки" замінити словами "Міністр
економіки та з питань  європейської  інтеграції",  а  слова
"національної безпеки і" виключити.
 
   22. У  тексті  постанови  Кабінету Міністрів України від
26 квітня  2001 р.  N 408 ( 408-2001-п ) "Про встановлення на
2001 рік квот на експорт труб з чорних металів до Російської
Федерації" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 786)
слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами
"Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у
відповідному відмінку.
 
   23. В абзаці сьомому пункту 9 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 2001 р. N 940 ( 940-2001-п ) "Про заходи щодо
посилення державного контролю за виробництвом та обігом спирту,
алкогольних напоїв і тютюнових виробів та справлянням акцизного
збору" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1469) слова
"Міністерству економіки" замінити словами "Міністерству економіки
та з питань європейської інтеграції".
 
 
   ( Пункт 24 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2005-п ) від 07.12.2005 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner