Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 155 від 15.02.2002

Про затвердження Порядку реєстрації зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 15 лютого 2002 р. N 155
                Київ
 
        Про затвердження Порядку реєстрації
      зовнішньоекономічних контрактів (договорів)
        на здійснення експортних операцій
             з металобрухтом
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1653 ( 1653-2002-п ) від 04.11.2002
      N 500 ( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
 
 
   Згідно з  частиною  першою  статті  9  Закону  України
"Про  металобрухт"  ( 619-14 )  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Порядок  реєстрації  зовнішньоекономічних
контрактів (договорів) на здійснення експортних  операцій  з
металобрухтом (додається).
 
   2. Міністерству промислової політики  за  погодженням  з
Міністерством  економіки та з питань європейської інтеграції
розробити Порядок погодження  зовнішньоекономічних  контрактів
(договорів) на здійснення експортних операцій з металобрухтом
( v0019665-06 ) та зареєструвати його в установленому порядку в
Міністерстві юстиції.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 21
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 15 лютого 2002 р. N 155
 
               ПОРЯДОК
      реєстрації зовнішньоекономічних контрактів
     (договорів) на здійснення експортних операцій
             з металобрухтом
 
 
   1. Цей   Порядок   визначає   процедуру   реєстрації
зовнішньоекономічних  контрактів  (договорів)  на  здійснення
експортних операцій з брухтом чорних металів, брухтом легованих
чорних металів та брухтом кольорових металів.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 500
( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
   2. Для реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору)
на експорт брухту чорних металів, брухту легованих чорних металів
та  брухту  кольорових  металів  суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності України подає Мінекономіки такі документи: { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 500
( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
   супровідний лист;
 
   інформаційну картку   зовнішньоекономічного   контракту
(договору) за формою, встановленою Мінекономіки;
 
   оригінал зовнішньоекономічного контракту (договору) з усіма
діючими на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими
угодами та іншими документами, які є невід'ємними частинами
контракту (договору), та його завірену копію;
 
   копію свідоцтва   про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності;
 
   копію витягу з торговельного, банківського або  судового
реєстру  про  реєстрацію  іноземного  суб'єкта  господарської
діяльності або копію його реєстраційного посвідчення, виданого
компетентним органом іноземної держави;
 
   лист-погодження Мінпромполітики;
 
   документ, що  підтверджує  оплату  послуг  з  реєстрації
зовнішньоекономічного контракту (договору);
 
   експортний сертифікат якості експортованого брухту легованих
чорних металів або брухту кольорових металів; { Пункт 2 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 500 ( 500-2008-п ) від
28.05.2008 }
 
   сертифікат відповідності системи управління якістю суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності вимогам стандартів ISO 9000-2001,
що здійснюють експорт брухту легованих чорних металів або брухту
кольорових  металів.  { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 500 ( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
   Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у
поданих для   реєстрації   документах,   несе  суб'єкт
зовнішньоекономічної діяльності України.
 
   3. Мінпромполітики протягом десяти робочих днів з  дати
звернення  суб'єкта  зовнішньоекономічної  діяльності здійснює
погодження контракту (договору) в межах повноважень, визначених
Законом України "Про металобрухт" ( 619-14 ).
 
   4. Мінекономіки протягом десяти робочих днів з дати подання
документів, передбачених пунктом 2 цього Порядку, проводить їх
реєстрацію,  оформлення  та  видачу  карток реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного контракту (договору).
 
   Документом, що підтверджує реєстрацію зовнішньоекономічного
контракту   (договору),   є   картка   реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного  контракту  (договору).  Форма  картки
встановлюється Мінекономіки.
 
   Датою подання документів на реєстрацію зовнішньоекономічного
контракту (договору) є день реєстрації заяви (супровідного листа)
в Мінекономіки у журналі встановленої форми.
 
   5. Інформація,  що  міститься у документах, поданих для
реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору), не підлягає
розголошенню.  Розголошення  такої інформації тягне за собою
відповідальність згідно із законодавством.
 
   5-1.   Під   час   визначення   відповідності   цін
зовнішньоекономічних контрактів (договорів) на експорт брухту
легованих чорних металів та брухту кольорових металів кон'юнктурі
таких товарів на світовому ринку враховується хімічний склад і
відсотковий вміст легуючих металів у брухті легованих чорних
металів  та  кольорових металів у брухті кольорових металів
відповідно до експортного сертифіката якості.
{ Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 500
( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
   6. У реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору)
може бути відмовлено у разі:
 
   подання не всіх документів, передбачених пунктом 2 цього
Порядку;
 
   невідповідності умов   зовнішньоекономічного   контракту
(договору) законодавству у сфері зовнішньоекономічної діяльності
та кон'юнктурі світового ринку;
 
   застосування до суб'єкта  зовнішньоекономічної  діяльності
України або до його іноземного контрагента спеціальних санкцій
згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ), що діють на момент звернення щодо
реєстрації зовнішньоекономічного контракту (договору);
 
   заборони з боку іноземних держав на ввезення на їх митну
територію відходів та брухту чорних металів, брухту легованих
чорних металів та брухту кольорових металів походженням з України;
{ Абзац п'ятий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 500 ( 500-2008-п ) від 28.05.2008 }
 
   існування доказів порушення суб'єктом зовнішньоекономічної
діяльності України або його іноземним контрагентом законодавства в
сфері зовнішньоекономічної діяльності;
 
   невідповідності даних      інформаційної     картки
зовнішньоекономічного контракту (договору) даним такого контракту
(договору).
 
   7. У разі надходження до Мінекономіки від центрального органу
виконавчої влади з питань промислової політики інформації про
порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства
в сфері здійснення операцій з металобрухтом або про зупинення чи
анулювання дії ліцензії на здійснення таких операцій Мінекономіки
анулює   раніше   видану   картку    реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного контракту (договору), про що повідомляє
Держмитслужбу та Мінпромполітики.
 
   8. У разі  відмови  в  реєстрації  зовнішньоекономічного
контракту (договору) заявнику направляється мотивований лист.
 
   Заявник має право доопрацювати документи згідно з вимогами
цього Порядку. У цьому разі розгляд документів продовжується на
термін до внесення заявником доопрацьованих документів.
 
   Заявник має  право  оскаржити  відмову  в  реєстрації
зовнішньоекономічного  контракту  (договору)  в   порядку,
встановленому законодавством.
 
   9. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту
(договору) та оригінал зовнішньоекономічного контракту (договору)
видаються заявникові або інший уповноваженій особі.
 
   10. Картка реєстрації-обліку зовнішньоекономічного контракту
(договору) діє протягом 12 місяців з дати її оформлення.
 
   Мінекономіки за  бажанням  суб'єкта  зовнішньоекономічної
діяльності або відповідно до коливань кон'юнктури світового ринку
може  скоротити  термін  дії  картки   реєстрації-обліку
зовнішньоекономічного  контракту  (договору),  про  що в ній
здійснюється відповідний запис.
 
   Картка реєстрації-обліку  зовнішньоекономічного  контракту
(договору) у разі втрати не поновлюється.
 
   11. У разі зміни кон'юнктури на світовому ринку та умов
зовнішньоекономічних  контрактів  (договорів)  такі  контракти
(договори) підлягають перереєстрації, що проводиться відповідно до
цього Порядку. При цьому суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності
подає  оригінал картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного
контракту  (договору)  з  позначками  митниць  про  фактичне
відвантаження товарів відповідно до умов зазначеного у такій
картці контракту (договору).
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1653
( 1653-2002-п ) від 04.11.2002 )
 
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner