Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 21 від 10.01.2002

Про заходи щодо забезпечення виконання Державного бюджету України у I кварталі 2002 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 10 січня 2002 р. N 21
                Київ
 
    Про заходи щодо забезпечення виконання Державного
       бюджету України у I кварталі 2002 року
 
   ( Про визнання недійсним пункту 9 додатково див. Рішення
                 Господарського суду м. Києва 
    N 25/144 ( v_144805-02 ) від 22.03.2002 )
 
 
 
   З метою забезпечення виконання Державного бюджету України
( 2905-14 ) у I кварталі 2002 р. Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству  палива  та  енергетики,  Національній
акціонерній компанії "Нафтогаз України", Міністерству промислової
політики, Міністерству транспорту, Міністерству аграрної політики,
Департаменту  рибного  господарства, Міністерству екології та
природних ресурсів, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству
оборони, Державному комітетові по водному господарству, Державному
комітетові будівництва,  архітектури  та  житлової  політики,
Державному  комітетові  зв'язку та інформатизації, Державному
комітетові  лісового  господарства,  Національному  космічному
агентству, Фонду державного майна, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям в 5-денний термін на основі фінансових
планів державних підприємств, що належать до сфери їх управління,
та відкритих акціонерних товариств, державний пакет акцій яких
становить 50 відсотків плюс одна  акція  статутного  фонду,
підготувати і погодити з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції, Державною податковою  адміністрацією,
Міністерством фінансів, Державною митною службою плани надходження
податків, зборів (обов'язкових платежів) до державного бюджету в
I кварталі  2002 р., визначити відповідальних та забезпечити
безумовне виконання цих планів.
 
   Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції,
Державній  податковій  адміністрації,  Міністерству  фінансів,
Міністерству юстиції подати до 18 січня 2002 р. відповідний проект
постанови Кабінету Міністрів України.
 
   2. Затвердити завдання щодо мобілізації до Державного бюджету
України міністерствами, іншими центральними органами виконавчої
влади в січні 2002 р. податків, зборів (обов'язкових платежів) та
погашення податкового боргу перед державним бюджетом, передбачивши
зокрема  продаж вугілля та природного газу, що перебуває у
податковій заставі, згідно з додатком.
 
   3. Міністерству фінансів довести показники доходів державного
бюджету, визначені розписом Державного  бюджету  України  на
2002 рік, до відповідних центральних органів виконавчої влади,
урядових  органів державного управління та окремих суб'єктів
господарювання та проводити щоденний моніторинг їх виконання на
підставі даних Державного казначейства та органів стягнення.
 
   Міністерству фінансів, Державній податковій адміністрації,
Державній митній службі, Фонду державного майна, Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції та Державному
казначейству розробити механізм оперативного обміну інформацією
про надходження та сплату податків, зборів (обов'язкових платежів)
до бюджету з метою підготовки відповідних пропозицій для прийняття
спільних рішень.
 
   4. Міністерству фінансів, Державному казначейству забезпечити
фінансування в повному обсязі субвенцій місцевим бюджетам згідно з
розписом  Державного  бюджету  України на 2002 рік з метою
забезпечення соціальних виплат в I кварталі поточного року.
 
   5. Національній акціонерній компанії "Нафтогаз  України",
Державній податковій адміністрації опрацювати до 15 лютого 2002 р.
питання щодо закупівлі та придбати у визначені терміни продукцію
(товари), які перебувають у податковій заставі,  на  суму
75 млн. гривень для здійснення розрахунків за імпортований в
Україну природний газ.
 
   6. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції,  Міністерству  фінансів,  Державній  податковій
адміністрації  разом  з  іншими заінтересованими центральними
органами виконавчої влади до 18 січня 2002 р. розробити та подати
Кабінетові Міністрів України на затвердження порядок узгодження
замовниками будівництва житла для військовослужбовців та членів їх
сімей обсягів інвестицій, які спрямовуються на зазначену мету, за
рахунок пільги з податку на прибуток підприємств  в  межах
бюджетного року.
 
   7. Продовжити на I квартал 2002 р. дію постанови Кабінету
Міністрів України від 16 листопада 2001 р. N 1505 ( 1505-2001-п )
"Про реалізацію електричної енергії, що перебуває в податковій
заставі" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2077).
 
   8. Продовжити на 2002 рік  дію  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2001 р. N 480 ( 480-2001-р ) "Про
утворення робочої групи з координації дій центральних органів
виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень,
передбачених Державним бюджетом України на 2001 рік".
 
   За результатами засідань робочої групи, утвореної відповідно
до зазначеного розпорядження, подавати в установленому порядку
пропозиції щодо:
 
   застосування адміністративних  та  дисциплінарних  заходів
впливу до керівників підприємств-боржників;
 
   внесення змін до відповідних нормативно-правових актів з
питань оподаткування;
 
   запровадження заходів щодо легалізації "тіньових" грошових
потоків.
 
   9. У Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які
видаються на суму податку на додану вартість при  ввезенні
(пересиланні) товарів на митну територію України, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 1997 р. N 1104
( 1104-97-п ) (Офіційний вісник  України,  1997 р.,  число 41,
с. 26), доповнити пункт 4 новими абзацами п'ятим і шостим такого
змісту:
 
   "має право на відшкодування податку на додану вартість з
бюджету за результатами попереднього звітного періоду, якщо така
заборгованість з відшкодування податку на додану вартість на день
видачі податкового векселя не погашена;
 
   здійснює ввезення товарів за прямими договорами для власних
виробничих потреб".
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим.
 
   10. Міністерству   фінансів,  Державному  казначейству,
Міністерству палива та енергетики,  Національній  акціонерній
компанії "Нафтогаз України" з метою забезпечення фінансування
пільг і субсидій населенню подати Кабінетові Міністрів України у
10-денний термін пропозиції щодо продовження у 2002 році дії
постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. N 52
( 52-2001-п ) "Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на
фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного   та   скрапленого   газу,  твердого  палива,
житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 4, ст. 132).
 
   11. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
 
   забезпечити фінансування в повному обсязі видатків на виплату
заробітної плати працівникам бюджетних установ, інших соціальних
виплат та недопущення заборгованості із зазначених виплат;
 
   разом із територіальними  органами  Державної  податкової
адміністрації забезпечити розгляд протягом I кварталу 2002 р. на
засіданнях робочих груп з координації дій центральних органів
виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень,
передбачених Державним бюджетом України, питання про стан поточних
розрахунків платників податків з державним і місцевими бюджетами
та вжити заходів для зменшення податкової заборгованості.
 
   12. Контроль за виконанням цієї постанови  покласти  на
Прем'єр-міністра України.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 34
 
 
                      Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 10 січня 2002 р. N 21
 
               ЗАВДАННЯ
     щодо мобілізації до Державного бюджету України
      податків, зборів (обов'язкових платежів) та
     погашення податкового боргу в січні 2002 року
 
                          (млн. гривень)
------------------------------------------------------------------
                 | Обсяг перерахування коштів
                 |-------------------------------
                 | разом |   в тому числі
                 |    |-----------------------
                 |    |поточні  |погашення
                 |    |надходження|податкового
                 |    |      |боргу
------------------------------------------------------------------
Мінпаливенерго (без НАК "Нафтогаз  375    225    150
України")
 
НАК "Нафтогаз України"        500    300    200
 
Мінпромполітики           300    268     32
 
Мінтранс               100    90     10
 
Мінагрополітики           281,3   240,1    41,2
 
 у тому числі
 
 Департамент рибного господарства   1,3    1,1    0,2
 
МВС                  20,4   20     0,4
 
Міноборони              15,7   14     1,7
 
Держводгосп              2     1,5    0,5
 
Держбуд                85    68     17
 
Держкомзв'язку            130    128     2
 
Держкомлісгосп            18    17     1
------------------------------------------------------------------
Усього               1827,4  1371,6   455,8
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner