Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 9 від 10.01.2002

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
           від 10 січня 2002 р. N 9
                Київ
 
       Про внесення змін до постанов Кабінету
      Міністрів України з питань функціонування
       спеціальних економічних зон і територій
           пріоритетного розвитку
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанов Кабінету Міністрів України з  питань
функціонування  спеціальних  економічних  зон  і  територій
пріоритетного розвитку зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                  від 10 січня 2002 р. N 9
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
      України з питань функціонування спеціальних
    економічних зон і територій пріоритетного розвитку
 
 
   1. У Порядку затвердження  та  реєстрації  інвестиційних
проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної
зони "Яворів", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 1999 р. N 982 ( 982-99-п ) (Офіційний вісник України,
1999 р., N 23, ст. 1052; 2001 р., N 31, ст. 1410):
 
   а) абзац другий пункту 6 викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту райдержадміністрація надсилає у триденний
термін  Мінекономіки  для  проведення  за  участю  Мінфіну,
Мінпромполітики,   Мінагрополітики,   Державної   податкової
адміністрації у Львівській області експертизи  інвестиційного
проекту з метою запобігання негативним наслідкам його реалізації,
зокрема  щодо  виконання  державних  програм  економічного,
науково-технічного та соціального розвитку, обсягів надходжень до
бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття можливих
втрат.  Відповідний  висновок надсилається у місячний термін
райдержадміністрації";
 
   б) у пункті 7:
 
   в абзаці першому слова "у місячний термін" замінити словами
"у термін, який не повинен перевищувати 45 днів з дати подання
документів заявником";
 
   абзац другий виключити.
 
   2. Абзаци перший і другий пункту 4 Порядку розгляду і
схвалення інвестиційних проектів, що реалізуються у спеціальних
економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку в
Донецькій області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 червня 1999 р. N 1065 ( 1065-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 25, ст. 1165; 2001 р., N 31, ст. 1410),
викласти в такій редакції:
 
   "4. Зареєстровані документи заявника надсилаються у триденний
термін Донецькій облдержадміністрації для підготовки висновку про
доцільність реалізації інвестиційного проекту, зокрема з наданням
передбачених законодавством України пільг, виходячи з програм
соціально-економічного розвитку міст та районів області, а також
про  обгрунтованість переліків та обсягів увезення сировини,
матеріалів, предметів, устаткування та обладнання, а копія заяви
про розгляд інвестиційного проекту та копія інвестиційного проекту
надсилаються уповноваженому  представнику  Кабінету  Міністрів
України.
 
   Уповноважений представник  Кабінету Міністрів України має
право  організовувати  за  участю  Мінфіну,  Мінпромполітики,
Мінагрополітики проведення експертизи інвестиційного проекту з
метою запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема
щодо виконання державних програм економічного, науково-технічного
та соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат".
 
   3. Пункт 5 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних
проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної
зони  "Славутич", затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 7 жовтня 1999 р. N 1860 ( 1860-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 41, ст. 2042; 2001 р., N 31, ст. 1410),
викласти в такій редакції:
 
   "5. Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного  проекту виконком надсилає у триденний термін
Мінекономіки для проведення за участю Мінфіну, Мінпромполітики,
Мінагрополітики та Державної податкової адміністрації у Київській
області експертизи інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних програм економічного, науково-технічного та соціального
розвитку,  обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою
визначення джерел покриття можливих втрат. Відповідний висновок
надсилається у місячний термін виконкому".
 
   4. Абзац перший пункту 5 Порядку розгляду і затвердження
інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних галузях
(підгалузях) виробництва на територіях пріоритетного розвитку в
Луганській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 жовтня 1999 р. N 1968 ( 1968-99-п ) (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2145; 2001 р., N 31, ст. 1410),
викласти в такій редакції:
 
   "5. Зареєстровані документи заявника надсилаються у триденний
термін Луганській облдержадміністрації для підготовки висновку про
доцільність реалізації інвестиційного проекту, зокрема з наданням
передбачених законодавством України пільг, виходячи з програм
соціально-економічного  розвитку  області,  а  також  про
обгрунтованість  переліків  та  обсягів  увезення  сировини,
матеріалів, устаткування та обладнання. Копію заяви про розгляд
інвестиційного проекту та копію інвестиційного проекту Комітет
надсилає  Мінекономіки  для  проведення  за  участю Мінфіну,
Мінпромполітики,   Мінагрополітики,   Державної   податкової
адміністрації  у Луганській області експертизи інвестиційного
проекту з метою запобігання негативним наслідкам його реалізації,
зокрема  щодо  виконання  державних  програм  економічного,
науково-технічного та соціального розвитку, обсягів надходжень до
бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття можливих
втрат. Відповідні висновки надсилаються  у  місячний  термін
Комітетові".
 
   5. Абзац другий пункту 4 Порядку розгляду та затвердження
інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах
економічної діяльності на території пріоритетного розвитку у
Волинській області, і визначення переліку та обсягів матеріалів і
сировини,  які  ввозяться  для  потреб власного виробництва,
пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 1999 р. N 2210
( 2210-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2407;
2001 р., N 31, ст. 1411), викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту Рада надсилає у триденний термін з дня їх
реєстрації  Мінекономіки  для  проведення за участю Мінфіну,
Мінпромполітики,   Мінагрополітики,   Державної   податкової
адміністрації  у Волинській області експертизи інвестиційного
проекту з метою запобігання негативним наслідкам його реалізації,
зокрема  щодо  виконання  державних  програм  економічного,
науково-технічного та соціального розвитку, обсягів надходжень до
бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття можливих
втрат".
 
   6. Абзац другий пункту 5 Порядку розгляду і затвердження
інвестиційних проектів, що реалізуються у пріоритетних видах
економічної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в
Житомирській області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 серпня 2000 р. N 1205 ( 1205-2000-п ) (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 32, ст. 1351; 2001 р., N 31, ст. 1410),
викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного  проекту  Рада  надсилає  у  триденний термін
Мінекономіки для проведення за участю Мінфіну, Мінпромполітики,
Мінагрополітики, Державної податкової адміністрації у Житомирській
області експертизи інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних програм економічного, науково-технічного та соціального
розвитку,  обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою
визначення джерел покриття можливих втрат".
 
   7. Абзац другий пункту 5 Порядку схвалення інвестиційних
проектів,  що  реалізуються у пріоритетних видах економічної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській
області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
3 серпня 2000 р. N 1206 ( 1206-2000-п ), із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 896
( 896-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р.,  N  31,
ст. 1410), викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту  Рада  надсилає  у  триденний  термін
Мінекономіки для проведення за участю Мінфіну, Мінпромполітики,
Мінагрополітики,  Державної  податкової  адміністрації   в
Чернігівській області експертизи інвестиційного проекту з метою
запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо
виконання державних програм економічного, науково-технічного та
соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат".
 
   8. Абзац другий пункту 5 Порядку розгляду та затвердження
інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності
на території міста Харкова, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2000 р. N 1294 ( 1294-2000-п )
(Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1447; 2001 р. N 31,
ст. 1410), викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного  проекту  Рада  надсилає  у  триденний термін
Мінекономіки для проведення за участю Мінфіну, Мінпромполітики,
Мінагрополітики, Державної податкової адміністрації у Харківській
області експертизи інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних програм економічного, науково-технічного та соціального
розвитку,  обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою
визначення джерел покриття можливих втрат".
 
   9. У пункті 12 Положення про спеціальну економічну зону
"Рені", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27
серпня 2000 р. N 1344 ( 1344-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 35, ст. 1496):
 
   а) абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "Виконавчий комітет  надсилає  у триденний термін з дня
реєстрації документів копію заяви про розгляд інвестиційного
проекту та копію інвестиційного проекту облдержадміністрації та
Мінекономіки для проведення за  участю  Мінтрансу,  Мінфіну,
Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації в Одеській
області експертизи інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних та регіональних програм економічного, науково-технічного
та соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат";
 
   б) в абзаці четвертому слова  "Мінтрансу  та  Державної
податкової адміністрації в Одеській області" виключити.
 
   10. Абзаци  третій і четвертий пункту 11 Положення про
спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території
Одеського морського торговельного порту, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000  р.  N  1345
( 1345-2000-п  ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 35,
ст. 1497), замінити одним абзацом такого змісту:
 
   "Облдержадміністрація надсилає в триденний термін з  дня
реєстрації документів копію заяви про розгляд інвестиційного
проекту та копію  інвестиційного  проекту  Мінекономіки  для
проведення  за  участю  Мінтрансу,  Мінфіну, Мінпромполітики,
Державної податкової адміністрації в Одеській області експертизи
інвестиційного проекту з метою запобігання негативним наслідкам
його реалізації, зокрема щодо  виконання  державних  програм
економічного, науково-технічного та соціального розвитку, обсягів
надходжень до бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття
можливих втрат. Відповідний висновок надається в місячний термін
облдержадміністрації".
 
   11. У Порядку розгляду і затвердження інвестиційних проектів,
що  реалізуються  на  території спеціальної економічної зони
туристсько-рекреаційного  типу  "Курортополіс   Трускавець",
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
2000 р. N 1507 ( 1507-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 40, ст. 1702; 2001 р., N 31, ст. 1410):
 
   а) абзаци другий і третій пункту 6 замінити одним абзацом
такого змісту:
 
   "Виконавчий комітет надсилає у триденний термін  з  дня
реєстрації документів копію заяви про розгляд інвестиційного
проекту та копію  інвестиційного  проекту  Мінекономіки  для
проведення  за  участю  Мінфіну,  Мінпромполітики,  Державної
податкової  адміністрації  в  Львівській  області  експертизи
інвестиційного проекту з метою запобігання негативним наслідкам
його реалізації, зокрема щодо  виконання  державних  програм
економічного, науково-технічного та соціального розвитку, обсягів
надходжень до бюджетів, а також з метою визначення джерел покриття
можливих втрат";
 
   б) у пункті 8 слова "Державної податкової адміністрації у
Львівській області" виключити.
 
   12. У пункті 5 Порядку розгляду та схвалення інвестиційних
проектів,  що  реалізуються у пріоритетних видах економічної
діяльності  на  території  міста  Шостки  Сумської  області,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня
2000 р. N 1552 ( 1552-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 42, ст. 1789; 2001 р., N 31, ст. 1410):
 
   а) абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту виконавчий комітет надсилає в триденний
термін з дня реєстрації документів Мінекономіки для проведення за
участю  Мінфіну,  Мінпромполітики,  Державної   податкової
адміністрації у Сумській області експертизи інвестиційного проекту
з метою запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема
щодо виконання державних програм економічного, науково-технічного
та соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат";
 
   б) в  абзаці  третьому  слова  "та Державної податкової
адміністрації у Сумській області" виключити.
 
   13. Пункт 4 Порядку розгляду і затвердження інвестиційних
проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної
зони "Миколаїв", визначення переліку та обсягів матеріалів і
сировини, які ввозяться на її територію для потреб власного
виробництва, пов'язаного і реалізацією інвестиційних проектів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
2000 р. N 1901 ( 1901-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 52, ст. 2269; 2001 р., N 31, ст. 1410), викласти в такій
редакції:
 
   "4. Копію заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію
інвестиційного проекту облдержадміністрація в триденний термін з
дня їх реєстрації надсилає Мінекономіки для проведення за участю
Мінфіну, Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації в
Миколаївській області експертизи інвестиційного проекту з метою
запобігання негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо
виконання державних програм економічного, науково-технічного та
соціального розвитку, обсягів надходжень до бюджетів, а також з
метою визначення джерел покриття можливих втрат. Відповідний
висновок надсилається в місячний термін облдержадміністрації".
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner