Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 10 від 09.01.2002

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   Компетентний орган для державного банку - це Верховна Рада
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, наглядова
рада і правління (рада директорів) банку тощо, який згідно із
Законом  та  статутом  банку  має повноваження на прийняття
відповідних рішень.
 
   Кандидати на посади голови правління (ради директорів) та
головного бухгалтера (або виконуючих їх  обов'язки)  банків,
кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку, проходять співбесіду та погодження Комісією
Національного банку в порядку, установленому пунктом 4.8 цього
Положення. Рішення щодо погодження кандидатів приймається Комісією
Національного банку протягом двох тижнів з дня отримання повного
пакета документів.
   Кандидати на посади голови правління (ради директорів) та
головного бухгалтера (чи виконуючих їх обов'язки) банків, рішення
щодо  погодження  яких  має  повноваження  приймати  Комісія
Національного банку та кореспондентський рахунок яких відкрито в
територіальних  управліннях  Національного  банку,  проходять
співбесіду та погодження в порядку, установленому пунктом 4.8
цього Положення. Комісія Національного банку при територіальному
управлінні у двотижневий строк з дати отримання від банку повного
пакета документів готує висновок про їх професійну придатність і
відповідність вимогам, викладеним у підпункті "з" пункту 3.1 цього
Положення, та надсилає його разом з пакетом документів, отриманих
від банку, Генеральному департаменту банківського нагляду для
погодження.  Рішення  щодо  погодження кандидатів приймається
Комісією Національного банку протягом двох тижнів з дня отримання
повного пакета документів.
   Кандидати на посади голови правління (ради директорів) та
головного бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки) банків, рішення
щодо  погодження  яких  має  повноваження  приймати  Комісія
Національного банку при територіальному управлінні, проходять
співбесіду та погодження в порядку, установленому пунктом 4.8
цього  Положення.  Розгляд документів, поданих на погодження
кандидатів на посади голови правління (ради директорів), головного
бухгалтера (або виконуючих їх обов'язки), а також їх погодження
територіальними управліннями Національного банку проводиться у
двотижневий строк із часу отримання повного пакета документів. Про
своє рішення територіальне управління повідомляє  Генеральний
департамент банківського нагляду в тижневий строк після погодження
з наданням витягу з протоколу засідання Комісії Національного
банку при територіальному управлінні та копії пакета документів,
засвідчених  підписом  начальника  територіального  управління
Національного банку.
   Голова правління (ради директорів) та головний бухгалтер (або
виконуючі їх обов'язки) заступають на посаду після отримання на це
письмової згоди Комісії Національного банку (Комісії Національного
банку при територіальному управлінні).
   У разі зміни заступників голови та членів правління (ради
директорів), заступників головного бухгалтера банк у строк до
п'яти робочих днів після прийняття рішення подає до Генерального
департаменту банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку) або територіального управління Національного банку за
місцезнаходженням банку протокол (протоколи) компетентного органу
банку  про  звільнення попередніх заступників голови, членів
правління (ради директорів) або заступників головного бухгалтера
та про призначення нових кандидатур на ці посади (у тому числі
виконуючих їх обов'язки), а також відомості про них згідно з
вимогами, викладеними в підпункті "з" пункту 3.1 цього Положення.
   Новопризначені особи на посади заступників голови та членів
правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера
банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному
управлінні Національного банку, проходять співбесіду та погодження
Комісією Національного банку в порядку, установленому пунктом 4.8
цього Положення. Рішення щодо погодження цих новопризначених
керівників приймається Комісією Національного банку протягом двох
тижнів з дня отримання повного пакета документів.
   Новопризначені особи на посади заступників голови та членів
правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера
банків, рішення щодо яких має повноваження приймати Комісія
Національного банку та кореспондентський рахунок яких відкрито в
територіальних  управліннях  Національного  банку,  проходять
співбесіду та погодження в порядку, установленому пунктом 4.8
цього Положення. Комісія Національного банку при територіальному
управлінні у двотижневий строк з дати отримання від банку повного
пакета документів готує висновок про їх професійну придатність і
відповідність вимогам, викладеним у підпункті "з" пункту 3.1 цього
Положення, та надсилає його разом з пакетом документів, отриманих
від банку, Генеральному департаменту банківського нагляду для
погодження. Рішення щодо погодження цих новопризначених керівників
приймається Комісією Національного банку протягом двох тижнів з
дня отримання повного пакета документів.
   Новопризначені особи на посади заступників голови та членів
правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера
банків, рішення щодо яких має повноваження приймати Комісія
Національного банку при територіальному управлінні, проходять
співбесіду та погодження в порядку, установленому пунктом 4.8
цього Положення. Розгляд документів, поданих  на  погодження
новопризначених осіб на посади заступників голови та членів
правління (ради директорів), заступників головного бухгалтера, а
також їх погодження територіальними управліннями Національного
банку проводиться у двотижневий строк із часу отримання повного
пакета документів. Про своє рішення територіальне управління
повідомляє Національний банк у тижневий строк після погодження з
наданням витягу з протоколу засідання Комісії Національного банку
при територіальному управлінні та копії  пакета  документів,
засвідчених територіальним управлінням Національного банку.
   8.10. У разі призначення нового голови, його заступників або
члена  спостережної  (наглядової) ради банку до Генерального
департаменту банківського нагляду (щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку, та державних банків) або  територіального  управління
Національного  банку  в  тижневий  строк  подаються протокол
компетентного органу про звільнення попереднього та призначення
нового кандидата і документи, визначені в підпункті "е" пункту 3.1
цього Положення з наданням (крім державних банків) інформації про
те, представником якого учасника банку він є.
   Інформація про професійну придатність та ділову репутацію
новопризначених осіб на посади голови, його заступників або членів
наглядової  ради  державних  банків  та  ділову  репутацію
новопризначених осіб на посади голови, його заступників або членів
спостережної ради банків, кореспондентський рахунок яких відкрито
в Операційному управлінні Національного банку, у двотижневий строк
з часу отримання повного пакета документів заслуховується Комісією
Національного банку. Якщо ці новопризначені керівники банків не
мають бездоганної ділової репутації та/або професійна придатність
цих новопризначених керівників державних банків не відповідає
вимогам Національного банку, то Комісія Національного  банку
приймає рішення про висунення вимог до компетентного органу банку
щодо виведення їх зі складу спостережної (наглядової) ради та/або
вжиття до банку адекватних заходів впливу.
   Висновок про ділову репутацію новопризначених осіб на посади
голови, його заступників або членів спостережної ради банків,
рішення щодо яких має повноваження приймати Комісія Національного
банку та кореспондентський рахунок яких відкрито в територіальних
управліннях Національного банку, готується Комісією Національного
банку при територіальному управлінні у двотижневий строк з дати
отримання від банку повного пакета документів та надсилається
разом  з  цим  пакетом  документів Генеральному департаменту
банківського нагляду. інформація про  ділову  репутацію  цих
новопризначених керівників у двотижневий строк з часу отримання
повного пакета документів розглядається Комісією Національного
банку. Якщо ці новопризначені керівники не мають бездоганної
ділової репутації, то Комісія Національного банку приймає рішення
про висунення вимог до компетентного органу банку щодо виведення
їх зі складу спостережної ради та/або вжиття до банку адекватних
заходів впливу.
   Інформація про ділову репутацію новопризначених осіб  на
посади голови, його заступників або членів спостережної ради
банків, рішення щодо яких має повноваження приймати Комісія
Національного банку при територіальному управлінні, у двотижневий
строк з дати отримання від банку повного пакета документів
розглядається Комісією Національного банку при територіальному
управлінні. Про своє рішення територіальне управління повідомляє
Національний банк протягом одного тижня з наданням витягу з
протоколу  засідання  Комісії  Національного  банку  при
територіальному управлінні та копії пакета документів, засвідчених
територіальним  управлінням  Національного  банку.  Якщо  ці
новопризначені керівники не мають бездоганної ділової репутації,
то Комісія Національного банку при територіальному управлінні
приймає рішення про висунення вимог до компетентного органу банку
щодо виведення їх зі складу спостережної ради та/або вжиття до
банку адекватних заходів впливу".
 
   16. Глави 9 і 10 викласти в такій редакції:
 
      "9. Відкриття філій і представництв банків
 
   9.1. Банки  можуть  створювати  відокремлені  структурні
підрозділи (філії, представництва) згідно з вимогами Закону, цього
Положення та внутрішньобанківських положень. Реєстрація філій і
представництв банків здійснюється шляхом унесення відповідної
інформації до Державного реєстру банків.
 
   9.2. Для створення відокремлених структурних підрозділів банк
зобов'язаний розробити внутрішньобанківську систему реєстраційної
кодифікації цих підрозділів та надати кожній філії, представництву
внутрішньобанківські реєстраційні коди. Про зміни в  системі
внутрішньобанківської реєстраційної кодифікації цих підрозділів
або зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду підрозділу
банк має інформувати Національний банк і територіальні управління
Національного банку за місцезнаходженням банку та відповідних його
підрозділів за один місяць до часу введення змін.
 
   9.3. Операції філії банку мають відображатися на окремому
балансі. Філія  може  самостійно  брати  участь  у  системі
міжбанківських  електронних  розрахунків  та  мати  окремий
кореспондентський рахунок  або  працювати  за  консолідованим
кореспондентським рахунком банку.
   У разі відкриття філії банк зобов'язаний забезпечити:
   щоденне формування  операційної  (формування  документів
операційного дня) та звітної інформації в розрізі філій (у тому
числі за територіальною ознакою) і доступ до цієї інформації
Національного банку, що підтверджується інформацією банку про
відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;
   своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій на
балансі філії згідно з нормативно-правовими актами Національного
банку;
   своєчасне складання  первинних  документів  та  регістрів
бухгалтерського обліку;
   дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі
процедури вивірення та контролю за звітністю, операціями філії;
   порядок формування  та  зберігання  первинних документів,
облікових регістрів і звітів відповідно  до  вимог  чинного
законодавства України (у тому числі щодо правил та інструкцій з
архівної справи) тощо.
 
   9.4. Філії банку діють від імені банку на підставі положення
про філію.
   Філії банку мають право здійснювати банківські та  інші
операції, передбачені положенням про філію та на підставі дозволу,
наданого банком, у межах отриманих банком банківської ліцензії та
письмового дозволу, за винятком операцій, для проведення та обліку
яких у філії немає належних умов (у тому числі відповідне
програмне  забезпечення  і  приміщення, спеціальне банківське
обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби, спеціалісти
відповідної кваліфікації тощо) або яких філії не мають права
здійснювати згідно з вимогами чинного законодавства України.
   Філії банків не мають права відкривати рахунки банкам та в
банках, у тому числі укладати кореспондентські відносини.
   Керівник філії банку діє на підставі довіреності, виданої
банком.
 
   9.5. Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку
становить не менше ніж 3 млн. євро (за офіційним курсом гривні до
іноземних валют, установленим Національним  банком  на  дату
прийняття  рішення  про відкриття філії), то цей банк може
відкривати філії на території області місцезнаходження юридичної
особи;  якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку
становить не менше ніж 5 млн. євро (за офіційним курсом гривні до
іноземних  валют,  установленим  Національним банком на дату
прийняття рішення про відкриття філії), то цей  банк  може
відкривати  філії на території всієї України, але за умови
дотримання вищезазначеними банками таких вимог:
   а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:
   стан формування резервів банку відповідає вимогам чинних
законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного  банку,  статуту  банку   та   відповідних
внутрішньобанківських положень;
   банк дотримується  економічних  нормативів  і  нормативу
обов'язкового резервування протягом шести місяців, що передують
його зверненню до Національного банку про відкриття філії;
   наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові
результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж
протягом  шести  місяців,  що  передують  його зверненню до
Національного банку;
   відсутність протягом шести місяців, що передують зверненню до
Національного банку, фактів подання недостовірної  звітності,
неподання  або  несвоєчасного  подання  звітності  та фактів
застосування до банку заходів впливу відповідно до статті 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) за
порушення ним вимог чинного законодавства (а саме щодо обмеження,
зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій);
   б) наявність технічних та  інших  умов,  потрібних  для
забезпечення функціонування філії, здійснення нею відповідних
операцій та забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог
чинних законодавчих актів України і нормативно-правових актів
Національного банку (у тому числі відповідне  приміщення  і
програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують
щоденне формування операційної та звітної інформації в розрізі
філій та доступ до цієї інформації Національного банку, спеціальне
банківське обладнання, комп'ютерна техніка, комунікаційні засоби
тощо);
   в) виконання вимог пункту 9.3 цієї глави.
 
   9.6. Реєстрація філій банків  здійснюється  за  рішенням
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням філії  на  підставі  згоди  територіального
управління  Національного банку за місцезнаходженням банку -
юридичної особи або згоди Генерального департаменту банківського
нагляду  Національного  банку (щодо банків, кореспондентський
рахунок яких відкрито в Операційному управлінні Національного
банку).
   Нагляд за діяльністю філії здійснює територіальне управління
Національного банку за місцезнаходженням цієї філії.
 
   9.7. Банк для отримання згоди на відкриття філії подає
територіальному   управлінню   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку або Генеральному департаменту банківського
нагляду (щодо банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в
Операційному управлінні Національного банку) такі документи:
   а) клопотання банку про надання згоди на відкриття філії із
зазначенням її місцезнаходження і письмовим підтвердженням банку
щодо дотримання умов пунктів 9.3 і 9.5 цієї глави. У клопотанні
має зазначатись інформація про внутрішньобанківський реєстраційний
код та перелік операцій, які може здійснювати філія;
   б) рішення компетентного органу банку про відкриття філії
(протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком печатки
банку). Не приймається до розгляду рішення компетентного органу,
що прийняте більш ніж за один рік до подання клопотання про
відкриття філії;
   в) затверджене компетентним органом та підписане головою
правління  (ради директорів) положення про філію в чотирьох
примірниках;
   г) відомості про кандидатів на посади керівника та головного
бухгалтера (або виконуючих  їх  обов'язки)  філії  разом  з
документами,  зазначеними  в підпункті "з" пункту 3.1 цього
Положення.
   Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження
банку, то документи, зазначені в підпункті "г" цього пункту,
подаються  територіальному  управлінню Національного банку за
місцезнаходженням  філії  після  отримання  від  Генерального
департаменту банківського нагляду або територіального управління
Національного банку за місцезнаходженням банку повідомлення про
надання згоди на відкриття філії.
   Одночасно з пакетом документів, визначених у  підпунктах
"а"-"г" цього пункту, для перевірки відповідності приміщення та
обладнання філії вимогам Національного банку банк зобов'язаний
подати  до територіального управління Національного банку за
місцезнаходженням філії нотаріально засвідчену копію договору
оренди  приміщення  (або  користування приміщенням), у якому
розташовуватиметься філія, на строк не менше ніж п'ять років або
документальне підтвердження права власності банку на це приміщення
(нотаріально  засвідчені  копії  свідоцтва  про  власність,
цивільно-правові угоди, що підтверджують право власності).
 
   9.8. Після отримання всіх потрібних документів територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням банку (або
Генеральний  департамент  банківського  нагляду)  перевіряє
відповідність банку умовам, визначеним у пункті 9.5 цієї глави, а
також  відповідність  положення про філію законодавчим актам
України, нормативно-правовим  актам  Національного  банку  та
внутрішнім документам банку, що регламентують його діяльність і
діяльність філії.
   Якщо філія відкривається за межами області місцезнаходження
банку, то територіальне управління  Національного  банку  за
місцезнаходженням  банку (Генеральний департамент банківського
нагляду) не пізніше ніж через сім робочих днів після отримання
повного пакета документів, визначених у підпунктах "а"-"в" пункту
9.7  цього  Положення,  надсилає  територіальному  управлінню
Національного банку за місцезнаходженням філії:
   висновок про відповідність банку умовам, зазначеним у пункті
9.5  цієї  глави  (крім  відповідності приміщення філії, її
спеціального банківського  обладнання,  комп'ютерної  техніки,
комунікаційних  засобів тощо, що перевіряються територіальним
управлінням за місцезнаходженням філії), та про згоду на відкриття
банком філії;
   копії документів, зазначених у підпунктах "а", "б" пункту 9.7
цієї глави, та чотири примірники положення про філію, титульна
сторінка якого з грифом "Узгоджено"  засвідчується  підписом
директора Генерального департаменту банківського нагляду (щодо
банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному
управлінні  Національного  банку)  або підписом начальника і
відбитком печатки  відповідно  Адміністративного  департаменту
Національного банку або територіального управління Національного
банку.
   Про надання згоди на відкриття філії Генеральний департамент
банківського нагляду або територіальне управління Національного
банку за місцезнаходженням банку повідомляє банк листом. Банк
після  отримання  цього  повідомлення  подає  територіальному
управлінню  Національного  банку  за  місцезнаходженням філії
документи, передбачені підпунктом "г" та абзацом сьомим пункту 9.7
цієї глави.
 
   9.9. Генеральний  департамент  банківського  нагляду  або
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку можуть відмовити банку в наданні згоди на відкриття філії в
разі недотримання умов, викладених у пунктах 9.5 і 9.7 цієї глави.

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner