Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 10 від 09.01.2002

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

 
   9.10. Територіальне  управління  Національного  банку  за
місцезнаходженням філії перевіряє на місці:
   відповідність технічного стану приміщень філії (у тому числі
касового вузла - у разі потреби його наявності) і організації їх
охорони вимогам законодавчих актів України і нормативно-правових
актів Національного банку;
   наявність у філії технічних та інших належних умов, потрібних
для забезпечення функціонування філії, проведення нею відповідних
операцій і забезпечення їх обліку відповідно до вимог чинних
законодавчих  актів  України  та  нормативно-правових  актів
Національного банку (у тому числі відповідне  приміщення  і
програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують
щоденне формування операційної та звітної інформації банку в
розрізі філій і доступ до цієї інформації Національного банку,
спеціальне  банківське  обладнання,  комп'ютерна  техніка,
комунікаційні засоби тощо).
   Комісія Національного банку при територіальному управлінні за
місцезнаходженням  філії  приймає  рішення  щодо  професійної
придатності та ділової репутації кандидатів на посади керівника
(виконуючого його обов'язки) та головного бухгалтера (виконуючого
його обов'язки) філії з урахуванням загальної оцінки всіх поданих
документів,  передбачених  підпунктом  "з"  пункту 3.1 цього
Положення, результатів їх діяльності в інших установах банків та
ділової  репутації  рекомендованих  кандидатів, а також щодо
відповідності приміщення і обладнання філії вимогам Національного
банку.
 
   9.11. У разі дотримання банком умов, зазначених у пунктах 9.3
і 9.5 цієї глави, та  відповідності  положення  про  філію
законодавчим   актам  України,  нормативно-правовим  актам
Національного  банку  та  внутрішнім  документам  банку,  що
регламентують його діяльність і діяльність філії, відповідності
приміщення та обладнання філії встановленим вимогам, а також
професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посади
керівника (виконуючого його обов'язки) і головного бухгалтера
(виконуючого  його обов'язки) філії, територіальне управління
Національного банку за місцезнаходженням філії протягом місяця з
дня отримання повного пакета документів приймає рішення про
реєстрацію філії і повідомляє про  прийняте  рішення  банк,
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку  та  Генеральний  департамент  банківського  нагляду
спецзв'язком.
   У повідомленні про прийняте рішення про реєстрацію філії
зазначаються:  повна  та  скорочена  назва  філії,  її
внутрішньобанківський  реєстраційний  код,  відомості  про
кореспондентський рахунок (у разі самостійної участі філії в
системі міжбанківських електронних розрахунків), місцезнаходження
філії, телефони, прізвища керівника та головного бухгалтера, а
також інформація про їх освіту і стаж роботи в банківській
системі.
   Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням філії надсилає
на адресу Генерального департаменту банківського нагляду положення
про філію в чотирьох примірниках. Титульна сторінка положення про
філію оформляється згідно з додатком 7 до цього Положення та
засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням філії. Також положення про філію прошивається і
його остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки
загального відділу територіального управління Національного банку
за місцезнаходженням філії.
 
   9.12. Філія є зареєстрованою після внесення відповідного
запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо
реєстрації філії Генеральний департамент банківського нагляду
повідомляє спецзв'язком або нарочним територіальне управління
Національного банку за місцезнаходженням філії, територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням банку і банк
листом з доданням положення про філію з реєстраційним номером, яке
засвідчене  підписом  директора  Департаменту  реєстрації  та
ліцензування банків.
 
   9.13. Генеральний департамент банківського нагляду  (щодо
банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному
управлінні Національного банку) або територіальне  управління
Національного банку за місцезнаходженням банку, або територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням філії може
відмовити в наданні згоди на відкриття філії або в прийнятті
рішення про реєстрацію, якщо:
   подані документи не відповідають вимогам чинних законодавчих
актів України і нормативно-правових актів Національного банку;
   технічний стан приміщення філії, її обладнання та організація
охорони не  відповідають  вимогам  нормативно-правових  актів
Національного банку, у тому числі зазначеним у підпункті "б"
пункту 9.5 цієї глави;
   запропоновані кандидатури керівника або головного бухгалтера
філії не відповідають вимогам цього Положення щодо професійної
відповідності та ділової репутації;
   у банку-заявнику виявлено фінансові або правові проблеми, що
вказують на можливість негативних наслідків для клієнтів або
потенційних клієнтів банку в результаті відкриття філії.
 
   9.14. У разі внесення змін до положення про філію банки
зобов'язані  протягом  п'яти  робочих  днів  подати  їх  до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку (у чотирьох примірниках). Рішення про
реєстрацію змін до положення про філію приймається територіальним
управлінням  Національного  банку  за місцезнаходженням банку
протягом місяця з дня їх отримання. Повідомлення про реєстрацію
змін до положення про філію, а також по одному примірнику змін
надсилаються Генеральному департаменту  банківського  нагляду,
територіальному   управлінню   Національного   банку   за
місцезнаходженням філії та банку. Титульна сторінка змін до
положення  про  філію з грифом "Зареєстровано" засвідчується
підписом  начальника  та  відбитком  печатки  територіального
управління Національного банку за місцезнаходженням банку, зміни
до положення прошиваються, і його остання сторінка (на звороті)
засвідчується  відбитком  печатки  загального  відділу  цього
територіального управління. Зміни вважаються зареєстрованими після
внесення  відповідного  запису до Державного реєстру банків.
Повідомлення про здійснення запису щодо реєстрації змін  до
положення  про  філію  за  підписом  директора  Генерального
департаменту банківського нагляду надсилається до територіального
управління  Національного  банку  за місцезнаходженням банку,
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням філії і до банку.
   У разі звільнення з посад керівника або головного бухгалтера
філії банк у строк до десяти робочих днів після прийняття такого
рішення подає до територіального управління Національного банку за
місцезнаходженням  філії  відомості  про нового керівника та
головного бухгалтера філії або про виконуючих їх обов'язки разом
із документами, зазначеними в підпункті "з" пункту 3.1 цього
Положення. Особи, які мають призначатися на ці посади як виконуючі
обов'язки керівника та/або головного бухгалтера філії, проходять
процедуру погодження Національним банком, як  і  особи,  що
призначаються  на  ці посади на невизначений строк. Комісія
Національного  банку  при  територіальному  управлінні  за
місцезнаходженням філії приймає рішення протягом десяти робочих
днів з часу отримання всіх відповідних документів про професійну
придатність керівника, головного бухгалтера філії або виконуючих
їх обов'язки з урахуванням загальної  оцінки  всіх  поданих
документів,  передбачених  підпунктом  "з"  пункту 3.1 цього
Положення, та ділової репутації рекомендованого кандидата. Про
погодження кандидатур територіальне управління Національного банку
за місцезнаходженням  філії  повідомляє  банк,  територіальне
управління  Національного банку за місцезнаходженням банку і
Національний банк (у повідомленні надається інформація про освіту,
стаж роботи, у тому числі на керівних посадах).
   У разі невідповідності кандидатів на керівні посади у філії
вимогам підпункту "з" пункту 3.1 цього Положення територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням філії інформує
банк про непогодження кандидатів не пізніше ніж за два тижні після
дати отримання повного пакета документів.
   Банки зобов'язані протягом трьох робочих днів повідомляти
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку,  територіальне  управління  Національного  банку  за
місцезнаходженням філій, Генеральний департамент  банківського
нагляду  про зміни керівника або довіреності на його ім'я,
головного бухгалтера філії, про внесення змін до положення про
філію, про зміну місцезнаходження, телефонів, телетайпа, факсу
філій.
 
   9.15. Представництва, що відкриваються банком, діють  на
підставі окремого положення та від імені банку і ним фінансуються,
не мають права здійснювати банківську діяльність.
   Банк відкриває представництвам поточні рахунки відповідно до
законодавчих  актів  України  та  нормативно-правових  актів
Національного банку.
 
   9.16. Для внесення до Державного реєстру банків інформації
про відкриття представництва банк подає  до  територіального
управління Національного банку за місцезнаходженням банку такі
документи:
   клопотання банку про реєстрацію представництва із зазначенням
його внутрішньобанківського реєстраційного коду;
   копію протоколу (або витяг з протоколу) компетентного органу
банку, засвідчений відбитком печатки  банку,  про  відкриття
представництва, що прийняте не раніше ніж за три місяці до часу
подання клопотання;
   положення про  представництво,  затверджене  компетентним
органом банку та підписане головою правління (ради директорів) у
чотирьох примірниках;
   копію довіреності  керівнику  представництва,  засвідчену
відбитком печатки банку, на здійснення представницьких функцій від
імені банку.
   Територіальне управління  Національного банку відмовляє в
реєстрації представництва, якщо банк значно недокапіталізований(3)
або критично недокапіталізований.
--------------------------------
   (3) Рівень капіталу банків визначається згідно з Інструкцією
про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою
постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001
N 368 ( z0841-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції
України 26.09.2001 за N 841/6032.
 
   9.17. Реєстрація представництва здійснюється протягом десяти
робочих днів із  дня  отримання  територіальним  управлінням
Національного банку за місцезнаходженням банку всіх потрібних
документів.
   Повідомлення про  реєстрацію  представництва  надсилається
територіальним   управлінням   Національного   банку   за
місцезнаходженням  банку  на адресу Генерального департаменту
банківського нагляду разом із положенням про представництво в
чотирьох  примірниках,  титульна  сторінка  положення  про
представництво засвідчується підписом начальника управління і
відбитком   гербової  печатки  територіального  управління
Національного банку за місцезнаходженням банку. Положення про
представництво прошивається, і його остання сторінка (на звороті)
засвідчується відбитком печатки загального відділу територіального
управління Національного банку за місцезнаходженням банку. У
повідомленні про реєстрацію представництва зазначаються повна і
скорочена  назва представництва, відомості про його поточний
рахунок, місцезнаходження, телефони, прізвище, ім'я та по батькові
керівника представництва.
   Представництво вважається  зареєстрованим  після  внесення
відповідного запису до Державного реєстру банків. Про здійснення
запису щодо реєстрації представництва Генеральний департамент
банківського нагляду повідомляє листом територіальне управління
Національного  банку  за  місцезнаходженням  представництва,
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку і банк з доданням  положення  про  представництво  з
реєстраційним  номером,  яке  засвідчене  підписом  директора
Департаменту реєстрації та ліцензування банків.
 
   9.18. Про зміни повної і скороченої назви представництва,
керівника, місцезнаходження, телефонів банк зобов'язаний протягом
трьох  робочих  днів  повідомляти  територіальні  управління
Національного  банку  за  своїм  місцезнаходженням  і  за
місцезнаходженням представництва  та  Генеральний  департамент
банківського нагляду.
   У разі внесення змін до положення про представництво банки
зобов'язані  протягом  п'яти  робочих  днів  подати  їх  до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку (у чотирьох примірниках). Рішення про
реєстрацію змін до положення про представництво  приймається
територіальним   управлінням   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку протягом десяти робочих днів з часу їх
отримання.  Титульна сторінка змін із грифом "Зареєстровано"
засвідчується підписом начальника і відбитком гербової печатки
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку, зміни до положення прошиваються і його
остання сторінка (на звороті) засвідчується відбитком печатки
загального відділу територіального управління Національного банку.
Повідомлення про реєстрацію змін до положення про представництво,
а також по одному примірнику змін надсилаються Генеральному
департаменту  банківського нагляду, територіальному управлінню
Національного банку за місцезнаходженням представництва та банку.
Зміни  вважаються зареєстрованими після внесення відповідного
запису до Державного реєстру банків. Про здійснення запису щодо
реєстрації змін до положення про представництво Національний банк
повідомляє територіальне управління  Національного  банку  за
місцезнаходженням  представництва,  територіальне  управління
Національного банку за місцезнаходженням банку, і банк листом за
підписом директора Генерального департаменту банківського нагляду.
 
   9.19. Банки зобов'язані оплатити Національному банку державну
реєстрацію філій і представництв та  реєстрацію  змін  щодо
діяльності філій і представництв згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку. Разом із  відповідними  пакетами
документів, що подаються банками на розгляд Національного банку
або територіальних управлінь Національного банку, подаються копії
платіжних документів про внесення відповідної плати.
 
      10. Особливості відкриття відділення банку
 
   10.1. З метою поліпшення обслуговування клієнтів та виконання
функцій, визначених банком, банк може відкривати  структурні
одиниці (відділення, власні обмінні пункти).
   У разі відкриття структурних одиниць  банк  зобов'язаний
присвоїти  кожному  відділенню  та власному обмінному пункту
внутрішньобанківські   реєстраційні   коди   згідно   з
внутрішньобанківською  системою реєстраційної кодифікації. Про
зміну внутрішньобанківського реєстраційного коду відділення або
власного обмінного пункту банк повинен інформувати територіальне
управління  Національного  банку  за  місцезнаходженням  цих
структурних одиниць за один місяць до часу введення змін.
   Відділення має право виконувати операції після погодження
його відкриття територіальним управлінням Національного банку за
місцезнаходженням відділення.
   Відкриття та функціонування власних обмінних пунктів банку
здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного
банку.
 
   10.2. Якщо мінімальний розмір регулятивного капіталу банку
становить не менше ніж 3 млн. євро (за офіційним курсом гривні до
іноземних  валют,  установленим  Національним банком на дату
прийняття рішення про відкриття відділення), то цей банк може
відкривати  відділення  лише  на  території  області  за
місцезнаходженням юридичної особи.  Якщо  мінімальний  розмір
регулятивного капіталу банку становить не менше ніж 5 млн.євро (за
офіційним курсом гривні  до  іноземних  валют,  установленим
Національним банком на дату прийняття рішення про відкриття
відділення), то цей банк може відкривати відділення на території
всієї України.
 
   10.3. Операції відділення залежно від його підпорядкованості
відображаються на балансі банку або філії.
   Відділення, що  відкриваються  на  балансі  філії, мають
розташовуватися у межах території області, що є підвідомчою
територіальному  управлінню Національного банку, яке здійснює
нагляд за діяльністю цієї філії.
   Якщо компетентний орган банку вирішив відкрити відділення на
території області, у якій відкрита його філія, то операції такого
відділення мають відображатися на балансі цієї філії.
 
   10.4. Банк може відкривати відділення (як на балансі банку,
так і на балансі філії) у разі виконання таких умов:
   а) банк не має фінансових або правових проблем, у тому числі:
   стан формування банком резервів відповідає вимогам чинних
законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів
Національного  банку,  статуту  банку   та   відповідних
внутрішньобанківських положень;
   банк дотримується  економічних  нормативів  і  нормативу
обов'язкового резервування протягом шести місяців, що передують
його зверненню до Національного банку про відкриття відділення;
   наявність прибутку за даними річного звіту про фінансові
результати, а також беззбиткова діяльність банку не менше ніж
протягом  шести  місяців,  що  передують  його зверненню до
Національного банку;
   відсутність протягом шести місяців, що передують зверненню до
Національного банку, фактів подання недостовірної  звітності,
неподання  або  несвоєчасного  подання  звітності  та фактів
застосування до банку заходів впливу відповідно до статті 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) за
порушення ним вимог чинного законодавства (а саме щодо обмеження,
зупинення або припинення здійснення окремих видів операцій);
   б) наявність у банку та/або  філії  і  новостворюваного
відділення технічних та інших умов, потрібних для забезпечення
функціонування відділення, здійснення ним відповідних операцій і
забезпечення їх належного обліку відповідно до вимог чинних
законодавчих  актів  України  та  нормативно-правових  актів
Національного  банку  (у тому числі відповідне приміщення і
програмне забезпечення, технічні можливості і характеристики якого
забезпечують щоденне формування операційної та звітної інформації
в розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного
банку,  спеціальне  банківське обладнання, у тому числі для
виконання операцій з дорогоцінними металами, комп'ютерна техніка,
комунікаційні засоби тощо).
 
   10.5. У разі відкриття відділення банк (філія) зобов'язаний
забезпечити:
   а) щоденне  формування операційної (формування документів
операційного дня) та звітної інформації в розрізі відділень (у
тому числі за територіальною ознакою) та доступ до цієї інформації
Національного банку, що підтверджується інформацією банку (філії)
про відповідні технічні можливості його програмного забезпечення;
   б) своєчасне, повне та достовірне відображення всіх операцій
відділення на балансі банку (філії) згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку;
   в) своєчасне складання первинних документів та регістрів
бухгалтерського обліку;
   г) дотримання вимог облікової політики банку, у тому числі
процедури вивірення та  контролю  за  звітністю,  операціями
відділення;
   ґ) порядок формування та зберігання первинних документів,
облікових  регістрів  і  звітів відповідно до вимог чинного
законодавства України (у тому числі правил та інструкцій з
архівної справи) тощо.
   Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner