Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 10 від 09.01.2002

Про затвердження Змін до Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

відображення всіх операцій відділення на балансі банку (філії),
збереження протягом установленого строку оброблених документів,
регістрів бухгалтерського обліку та звітності несуть керівники
банку та філії, які здійснюють керівництво банком  (філією)
відповідно  до  чинного  законодавства України та установчих
документів банку.
 
   10.6. Банк зобов'язаний установити вимоги щодо кваліфікації
керівника відділення (у разі його наявності), а також кваліфікації
інших працівників,  з  урахуванням  переліку  операцій,  які
проводитимуться відділенням, та вимог чинного законодавства і
нормативно-правових актів Національного банку (у тому числі щодо
кваліфікації касирів валютних кас, експертів з приймання та оцінки
банківських металів).
 
   10.7. Відділення банку має  право  виконувати  в  межах
відповідних ліцензій та дозволів (у тому числі щодо здійснення
операцій з валютними цінностями), отриманих банком, такі операції:
   а) ведення рахунків юридичних і фізичних осіб, у тому числі
ведення вкладних (депозитних) рахунків;
   б) здійснення операцій з використанням платіжних карток;
   в) приймання готівкових коштів від юридичних і фізичних осіб
для здійснення комунальних та інших платежів і переказів;
   г) видача готівки фізичним особам за здійсненими переказами
на їх ім'я;
   ґ) приймання готівкової виручки  в  юридичних  осіб  та
підприємців;
   д) скупка дорогоцінних металів у населення;
   е) роздрібна торгівля банківськими металами;
   є) неторговельні операції з валютними цінностями в частині
готівкового обміну валют, купівлі-продажу та обслуговування чеків;
   ж) з обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої
грошової лотереї.
 
   10.8. Погодження  відкриття  відділення  здійснюється  за
рішенням  Комісії  Національного  банку  при  територіальному
управлінні за місцезнаходженням відділення протягом одного місяця
з дня отримання повного пакета документів.
 
   10.9. Для погодження відкриття відділення банк подає до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням відділення такі документи:
   а) клопотання банку про погодження відкриття відділення із
зазначенням  його  місцезнаходження,  внутрішньобанківського
реєстраційного коду відділення, письмового підтвердження банку
щодо дотримання умов пунктів 10.2 - 10.6 цієї глави (у тому числі
щодо відповідності технічних можливостей програмного забезпечення)
і відповідності кваліфікації керівника відділення (у разі його
наявності), а також кваліфікації інших працівників відділення
внутрішньобанківським вимогам та вимогам нормативно-правових актів
Національного  банку,  з  урахуванням переліку операцій, які
проводитимуться відділенням;
   б) рішення  компетентного  органу  банку  про  відкриття
відділення (протокол або витяг з протоколу, засвідчений відбитком
печатки банку), що дійсне протягом шести місяців з часу його
прийняття;
   в) затверджене  компетентним органом банку положення про
відділення  з  зазначенням  підпорядкованості   відділення
(банку/філії) у трьох примірниках;
   г) дозвіл компетентного органу банку на право проведення
відділенням окремих операцій у межах пункту 10.7 цієї глави.
   Якщо відділення  відкривається  за   межами   області
місцезнаходження  банку,  то  ці  документи  подаються  до
територіального управління за місцезнаходженням відділення разом з
їх копією.
   Для перевірки  відповідності  приміщення  та  обладнання
відділення вимогам Національного банку банк зобов'язаний подати
територіальному   управлінню   Національного   банку   за
місцезнаходженням відділення документи, у тому числі нотаріально
засвідчену копію договору оренди приміщення (або користування
приміщенням), у якому розташовуватиметься відділення, на строк не
менше ніж три роки або документальне підтвердження права власності
банку на це приміщення (нотаріально засвідчені копії свідоцтва про
власність, цивільно-правових  угод,  що  підтверджують  право
власності).
 
   10.10. Територіальне  управління  за  місцезнаходженням
відділення протягом чотирьох робочих днів із дня отримання від
банку повного пакета документів, визначених у пункті 10.9 цієї
глави, надсилає до територіального управління за місцезнаходженням
банку (або Генерального департаменту банківського нагляду - щодо
банків, кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному
управлінні  Національного  банку)  запит  щодо  підтвердження
інформації, викладеної  в  клопотанні  банку  про  відкриття
відділення, та отримання висновку про відповідність банку умовам,
зазначеним у цій  главі  (крім  приміщення,  обладнання  та
кваліфікації  працівників  відділення).  Разом  із  запитом
надсилаються копії документів, зазначених у пункті 10.9 цієї
глави.
   Одночасно територіальне управління Національного банку за
місцезнаходженням відділення перевіряє на місці:
   відповідність технічного  стану  приміщень  відділення  і
організації їх охорони (залежно від функцій і операцій, що мають
виконувати відділення відповідно до положення про відділення і
доручення на право проведення операцій) вимогам законодавчих актів
України і нормативно-правових актів Національного банку;
   наявність у відділення технічних та інших умов, потрібних для
забезпечення функціонування відділення, проведення ним відповідних
операцій і забезпечення їх обліку відповідно до вимог чинних
законодавчих  актів  України  та  нормативно-правових  актів
Національного  банку  (у тому числі відповідне приміщення і
програмне забезпечення, технічні можливості якого забезпечують
щоденне формування операційної та звітної інформації банку (філії)
у розрізі відділень та доступ до цієї інформації Національного
банку,  спеціальне  банківське обладнання, у тому числі для
виконання операцій з дорогоцінними металами, комп'ютерна техніка,
комунікаційні засоби тощо).
   Якщо відділення відкривається на території області, у якій
розташована філія, то територіальне управління Національного банку
за їх місцезнаходженням повинно перевірити відповідність технічних
можливостей програмного забезпечення філії вимогам, зазначеним у
підпункті "б" пункту 10.4 та підпунктах "а", "б" пункту 10.5 цієї
глави.
 
   10.11. Територіальне управління за місцезнаходженням банку
(або Генеральний департамент банківського нагляду - щодо банків,
кореспондентський рахунок яких відкрито в Операційному управлінні
Національного банку) протягом 7 робочих днів з часу отримання
запиту перевіряє відповідність банку умовам, визначеним у цій
главі (крім приміщення, обладнання та кваліфікації працівників
відділення),  а також відповідність положення про відділення
законодавчим  актам  України,  нормативно-правовим   актам
Національного банку та установчим документам банку і надсилає
територіальному   управлінню   Національного   банку   за
місцезнаходженням відділення свій висновок.
 
   10.12. У  разі  дотримання  банком вимог щодо відкриття
відділення, визначених цією главою, та отримання позитивного
висновку  територіального  управління  Національного банку за
місцезнаходженням  банку  (або  Генерального  департаменту
банківського  нагляду)  Комісія  Національного  банку  при
територіальному управлінні за місцезнаходженням відділення приймає
рішення про погодження відкриття відділення та повідомляє про
прийняте рішення банк і територіальне управління Національного
банку за місцезнаходженням банку (або Генеральний департамент
банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких
відкрито  в  Операційному управлінні Національного банку). У
повідомленні про прийняте рішення щодо погодження  відкриття
відділення зазначаються повна та скорочена назва відділення, його
внутрішньобанківський  реєстраційний  код,  місцезнаходження
відділення, телефони, прізвище керівника (у разі його наявності).
   Разом із повідомленням про прийняте рішення територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням відділення
надсилає на адресу банку два положення про відділення. Титульна
сторінка положення про відділення оформляється згідно з додатком
15 до цього Положення та засвідчується підписом начальника і
відбитком   гербової  печатки  територіального  управління
Національного банку за  місцезнаходженням  відділення.  Також
положення про відділення прошивається і його остання сторінка (на
звороті) засвідчується відбитком печатки  загального  відділу
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням відділення.
 
   10.13. Генеральний департамент банківського  нагляду  або
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
банку та/або відділення можуть відмовити в наданні позитивного
висновку про відповідність банку вимогам цієї глави та/або в
прийнятті рішення про погодження відкриття відділення в разі
недотримання  вимог цієї глави або подання неповного пакета
документів, або невідповідності документів вимогам, визначеним у
пункті 10.9 цієї глави.
 
   10.14. У разі внесення змін до положення про відділення банк
зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з  часу  прийняття
компетентним органом банку відповідного рішення подати їх до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням відділення (у трьох примірниках) з доданням
підтвердних документів. Рішення про погодження змін до положення
про   відділення  приймається  територіальним  управлінням
Національного банку за місцезнаходженням відділення  протягом
п'ятнадцяти робочих днів з дня їх отримання. Повідомлення про
погодження змін до положення про відділення, а  також  два
примірники змін надсилаються банку. Титульна сторінка змін до
положення про відділення із грифом "Погоджено" засвідчується
підписом  начальника  та  відбитком  печатки  територіального
управління Національного банку за місцезнаходженням відділення,
зміни до положення прошиваються, і його остання сторінка (на
звороті) засвідчується відбитком печатки загального відділу цього
територіального управління.
   Якщо відділення змінює своє місцезнаходження або компетентний
орган банку прийняв рішення про розширення переліку операцій (у
межах пункту 10.7 цієї глави), що виконуються відділенням, то
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
цього відділення перевіряє (у разі потреби) нове приміщення
відділення на його відповідність вимогам нормативно-правових актів
Національного банку або наявність у відділення умов, потрібних для
виконання нових операцій.
 
   10.15. У разі потреби територіальне управління Національного
банку за місцезнаходженням  відділення  може  звернутися  до
територіального   управління   Національного   банку   за
місцезнаходженням банку  (або  до  Генерального  департаменту
банківського нагляду - щодо банків, кореспондентський рахунок яких
відкрито в Операційному управлінні Національного банку)  для
отримання інформації про відповідність банку вимогам цієї глави
щодо переліку операцій, які має право здійснювати  банк  і
відповідно відділення.
   Про зміни дозволу компетентного органу банку щодо права
проведення  відділенням  окремих  операцій,  місцезнаходження
відділення, його телефонів, керівника (у разі його наявності) банк
інформує  територіальне  управління  Національного  банку  за
місцезнаходженням цього відділення протягом п'яти робочих днів
після внесення відповідних змін, а за потреби - подає відповідний
пакет документів.
 
   10.16. Банки, що мають відділення та/або власні обмінні
пункти, повинні щокварталу надавати Національному банку інформацію
про наявність та кількість цих відділень або власних обмінних
пунктів із зазначенням їх внутрішньобанківського реєстраційного
коду, місцезнаходження та структурну підпорядкованість (банку або
філії) за формою, установленою Національним банком.
 
   10.17. Нагляд за діяльністю відділень здійснює територіальне
управління Національного  банку  за  місцезнаходженням  цього
відділення.
 
   10.18. Банки зобов'язані оплатити Національному банку (або
територіальним  управлінням  Національного  банку)  погодження
відкриття відділень та погодження змін щодо діяльності відділень
згідно з нормативно-правовими актами Національного банку і подати
копії  платіжних  документів  про внесення відповідної плати
одночасно з поданням до Національного банку (або територіальних
управлінь Національного банку) пакетів документів щодо відкриття
відділення та погодження змін щодо діяльності відділень.
   Якщо територіальні управління Національного банку не прийняли
рішення про погодження відкриття відділень  або  змін  щодо
діяльності відділень у зв'язку з недотриманням вимог цієї глави
або поданням неповного пакета документів, або невідповідністю цих
документів вимогам, визначеним у пункті 10.9 цієї глави, то плата
за ці послуги не повертається".
 
   17. Пункт 2 додатка 1 викласти в такій редакції:
   "2. Розмір власних коштів (власного капіталу) юридичних осіб
- резидентів України (небанківських установ) - учасників банку, що
забезпечує виконання ними зобов'язань щодо формування статутного
капіталу банку, має дорівнювати різниці між розміром власного
капіталу (підсумок розділу і пасиву балансу), зменшеного на суму
резервного капіталу, та розміром коштів, укладених у необоротні
активи (підсумок розділу і активу балансу), зменшених на суму
довгострокової  дебіторської  заборгованості,   відстрочених
податкових активів та інших необоротних активів:
 
      ВК = (ІрП - РК) - (ІрА - (ДДЗ + ВПА + ІНА),
 
   де ВК - власні кошти (власний капітал);
    ІрП - підсумок розділу і пасиву балансу;
    РК - резервний капітал;
    ІрА - підсумок розділу і активу балансу;
    ДДЗ - довгострокова дебіторська заборгованість;
    ВПА - відстрочені податкові активи;
    ІНА - інші необоротні активи".
 
   18. Назву  анкети  додатка 3 після слова "спостережної"
доповнити словом "(наглядової)".
 
   19. У додатку 13:
   19.1. Назву додатка викласти в такій редакції:
   "Анкета фізичної особи - власника істотної участі в установі,
що має намір придбати або збільшити участь у банку".
   19.2. Абзац перший (після питань, що зазначені в анкеті)
викласти в такій редакції:
   "У разі будь-яких змін в інформації, зазначеній в цій анкеті,
які сталися до реєстрації банку або до реєстрації змін до його
статуту, а також до отримання письмового дозволу Національного
банку на придбання або збільшення істотної участі в банку,
зобов'язуюся негайно повідомити про ці зміни Національний банк".
 
   20. Доповнити Положення додатком 15 такого змісту:
 
                    "Додаток 15
              до Положення про порядок створення і
              державної реєстрації банків, відкриття
              їх філій, представництв, відділень
 
                    ПОГОДЖЕНО
               Рішення Комісії Національного
               банку України з питань нагляду
               та регулювання діяльності
               банків при територіальному управлінні
               (за місцезнаходженням відділення)
 
               від ______ N ___________
 
              Начальник
              Управління Національного банку України
              в/у _______________ області
              (за місцезнаходженням відділення)
              від _________
 
           Положення про відділення
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                     Компетентний орган банку
                     від ___________ N ______
 
М.П."
 
 Начальник управління методології
 Генерального департаменту
 банківського нагляду                І.Ф.Романенко


| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner