Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1751 від 27.12.2001

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   10. Допомога при народженні дитини надається одному з батьків
дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою
створення  належних  умов  для її повноцінного утримання та
виховання.
( Пункт 10 в редакції Постанов КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005, N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008; із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від
04.02.2009 )
 
   11. Для призначення допомоги при народженні дитини органу
праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі
документи:
 
   1) заява одного з батьків (опікуна), що складається за
формою, затвердженою Мінпраці; ( Підпункт 1 пункту 11 із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від
04.02.2009 )
 
   2) копія свідоцтва про народження дитини;
 
   3) оригінал довідки, виданої державним органом реєстрації
актів цивільного стану для призначення допомоги при народженні
дитини.  Жінки,  які  постійно проживають (зареєстровані) на
території України і народили  дитину  під  час  тимчасового
перебування  за межами України, подають видані компетентними
органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку
документи,  що  засвідчують народження дитини, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами України.
 
   Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні
другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад
сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка
враховується при визначенні розміру допомоги.
 
   Опікуни подають, крім зазначених документів, копію рішення
про встановлення опіки. ( Абзац шостий пункту 11 із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від
04.02.2009 )
 
   Допомога при народженні дитини в разі її смерті виплачується
на підставі копії свідоцтва про народження дитини або оригіналу
довідки про народження  дитини,  виданої  державним  органом
реєстрації актів цивільного стану.
 
   В окремих  випадках органи праці та соціального захисту
населення за погодженням з Мінпраці можуть призначати допомогу на
підставі  дубліката  довідки  про народження дитини, виданої
державним органом реєстрації актів цивільного стану.
( Пункт 11 із змінами внесеними згідно з Постановами КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002, N 493 ( 493-2004-п ) від
14.04.2004,  N  315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 1060
( 1060-2006-п ) від 01.08.2006, N 900 ( 900-2007-п ) від
11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 )
 
   12. Допомога при народженні дитини призначається за умови, що
звернення за  її призначенням надійшло не пізніше ніж через
12 календарних місяців після народження дитини. ( Абзац перший
пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 59
( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   У разі народження мертвої дитини допомога при народженні
дитини не призначається.
( Пункт 12 із змінами внесеними згідно з Постановою КМ N 493
( 493-2004-п ) від 14.04.2004; в редакції Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   13. Допомога при народженні дитини надається у розмірі,
встановленому на дату народження дитини.
 
   Допомога при  народженні  дитини,  яка  народилася після
31 грудня 2007 р., надається у розмірі 12240 гривень - на першу
дитину, 25000 гривень - на другу дитину, 50000 гривень - на третю
і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при
народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини -
4840 гривень, третьої та наступної дитини - 5000 гривень, решта
суми на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців
(620 гривень щомісяця), на другу дитину - 24 місяців (840 гривень
щомісяця), на третю і наступну дитину - 36 місяців (1250 гривень
щомісяця) рівними частинами.
 
   Розмір та строк виплати допомоги, яка призначається одному з
батьків  дитини,  визначається  з  урахуванням  кількості
живонароджених та усиновлених дітей (враховуючи померлих), які до
народження  дитини  перебували  на  утриманні  особи,  якій
призначається допомога, її чоловіка (дружини), крім дітей, від
виховання яких зазначена особа (її чоловік, дружина) відмовилась,
а також дітей, які передані на виховання іншій особі,  та
повнолітньої дочки (повнолітнього сина) чоловіка, які не були
усиновлені дружиною. У разі народження двійні  або  більшої
кількості дітей кожна дитина з їх числа вважається наступною.
 
   Допомога при народженні дитини призначається опікуну на кожну
взяту під опіку дитину у розмірі, установленому при народженні
першої дитини. ( Абзац четвертий пункту 13 в редакції Постанови КМ
N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   Якщо допомога при народженні дитини вже була призначена до
моменту встановлення опіки, виплата допомоги опікуну продовжується
у такому самому розмірі. ( Абзац п'ятий пункту 13 із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від
04.02.2009 )
 
   У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
державне утримання допомога призначається і  виплачується  в
розмірі, встановленому для першої дитини, шляхом перерахування
коштів на відкритий в установі уповноваженого банку рахунок дитини
в  порядку,  затвердженому  Мінпраці,  Мінфіном, МОЗ, МОН і
Мінсім'ямолодьспортом.
 
   Виплата допомоги припиняється у разі:
 
   позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 
   відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 
   нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини;
 
   відібрання дитини в отримувача допомоги без  позбавлення
батьківських прав;
 
   тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 
   припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 
   перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;
 
   усиновлення  дитини-сироти  або  дитини,  позбавленої
батьківського  піклування; ( Абзац п'ятнадцятий пункту 13 в
редакції Постанови КМ N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   смерті дитини або отримувача допомоги;
 
   виникнення інших обставин.
 
   Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який
призначив допомогу.
 
   У випадках, передбачених абзацами дев'ятим - тринадцятим
цього пункту, виплата допомоги припиняється на підставі пропозицій
органу опіки та піклування чи державного соціального інспектора
органу праці та соціального захисту населення.
 
   Виплата допомоги поновлюється  у  випадках,  передбачених
абзацами восьмим - чотирнадцятим цього пункту, у разі, коли особа,
що фактично здійснює догляд за дитиною (один з батьків дитини,
опікун),  звернулася протягом шести місяців після припинення
виплати допомоги до органу, що призначив допомогу, з письмовою
заявою. ( Абзац двадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   У разі влаштування дитини до дитячого закладу на повне
державне  утримання  виплата  раніше  призначеної  допомоги
поновлюється органами праці та соціального захисту населення
шляхом перерахування коштів на відкритий в установі уповноваженого
банку рахунок дитини.
 
   Контроль за цільовим використанням допомоги і створенням
належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей
здійснюється  головними державними соціальними інспекторами і
державними соціальними інспекторами органів праці та соціального
захисту населення разом з управліннями (відділами) у справах сім'ї
та молоді, службами у справах дітей і органами опіки та піклування
шляхом проведення моніторингу виплат і використання допомоги,
вибіркового обстеження окремих сімей.
 
   У разі встановлення факту нецільового використання коштів
зазначені органи подають керівнику органу, що призначив допомогу,
пропозиції щодо припинення її виплати.
 
   Державні органи реєстрації актів цивільного стану протягом
10 днів після реєстрації смерті дитини подають органам праці та
соціального захисту населення відповідні відомості за формою,
встановленою законодавством.
 
   У разі невідвідування матір'ю (батьком, опікуном) дільничного
лікаря-педіатра (сімейного лікаря), під наглядом якого перебуває
дитина   віком   до   одного   року,   адміністрація
лікувально-профілактичного закладу повідомляє про це орган праці
та соціального захисту населення за місцем проживання дитини.
( Абзац двадцять п'ятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002, N 1950 ( 1950-2003-п ) від
17.12.2003,  N  315  ( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 311
( 311-2006-п ) від 15.03.2006, N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007,
N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007; в редакції Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   14. Допомога при народженні дитини, не одержана через смерть
одного з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується
матері (батьку, опікуну) за умови звернення за нею не пізніше ніж
через 12 місяців після смерті отримувача допомоги.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 315
( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008,
N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   15. Одному з батьків дитини (опікуну) допомога при народженні
дитини призначається і виплачується органами праці та соціального
захисту населення за місцем їх реєстрації. Допомога може бути
призначена за місцем фактичного проживання за умови подання
довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах праці та
соціального захисту населення за місцем реєстрації. ( Абзац перший
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
 
   ( Абзац другий пункту 15 виключено на підставі Постанови КМ
N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007 )
 
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008, N 59 ( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
   16. Покриття витрат на виплату допомоги при народженні дитини
(в тому числі військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
        Допомога по догляду за дитиною до
         досягнення нею трирічного віку
 
   17. Відповідно до статті 13 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) право на виплату допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має один з
батьків дитини, усиновлювач, опікун, дідусь, бабуся або інший
родич, який фактично здійснює догляд за дитиною.
( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 )
 
   18. Допомога по догляду за дитиною до  досягнення  нею
трирічного віку призначається з дня звернення за її призначенням,
але не раніше ніж з дня, що настає після закінчення відпустки у
зв'язку з вагітністю та пологами для непрацюючих осіб та осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності, а для працюючих осіб - з дня
настання відпустки по догляду за дитиною по день її закінчення.
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   Усиновлювачам та опікунам допомога призначається не раніше
ніж з дня прийняття рішення про усиновлення або встановлення
опіки.
 
   Днем звернення за призначенням допомоги по догляду за дитиною
до досягнення нею трирічного віку вважається день прийняття
органом праці та соціального захисту населення відповідної заяви з
усіма необхідними документами.
 
   19. Допомога  по  догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку виплачується щомісяця з дня призначення зазначеної
допомоги по день досягнення дитиною вказаного віку включно.
 
   Виплата  допомоги  в розмірі, що перевищує мінімальний,
здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій
призначена  допомога, після закінчення зазначеного строку не
підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує
мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі. ( Пункт
19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 )
 
   20. Для  одержання  допомоги  по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального
захисту населення подаються такі документи:
 
   1)  заява  матері  (батька,  усиновлювача, опікуна), що
складається за формою, затвердженою Мінпраці;
 
   2) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про
надання відпустки; ( Підункт 2 пункту 20 в редакції Постанови КМ
N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   3) копія свідоцтва про народження дитини;
 
 
   ( Підпункт 4 абзацу першого пункту 20 виключено на підставі
Постанови КМ N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007 )
 
 
   5)  копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача,
опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною;
 
   6) довідка з місця навчання - для осіб, які навчаються;
 
   7) довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або
матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться,  -  для
непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості.
(  Підпункт  7  пункту  20 в редакції Постанови КМ N 343
( 343-2002-п ) від 16.03.2002; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1951 ( 1951-2002-п ) від 25.12.2002; в редакції
Постанови КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
 
   ( Підпункт 8 абзацу першого пункту 20 виключено на підставі
Постанови КМ N 900 ( 900-2007-п ) від 11.07.2007 )
 
 
   Усиновлювачі та опікуни подають також копію рішення про
усиновлення або встановлення опіки.
 
 
   ( Абзац пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
 
   Особи - суб'єкти підприємницької діяльності подають довідку,
видану  органами державної податкової служби про те, що не
провадять підприємницької діяльності. ( Пункт 20 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   Особи, що працюють у режимі неповного робочого часу або
вдома, подають довідку з місця роботи про початок виконання
трудових обов'язків на зазначених умовах. ( Пункт 20 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   Особам, що працюють на умовах трудового договору (контракту)
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності та господарювання, допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку призначається на підставі витягу з
наказу (розпорядження) роботодавця про надання особі, яка фактично
здійснює догляд за дитиною, відпустки для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку. Для найманих працівників фізичних
осіб - підприємців допомога по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку призначається на підставі довідки роботодавця,
до якої за відсутності печатки прикладається копія свідоцтва про
державну реєстрацію. ( Пункт 20 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   Якщо особа працює в режимі повного робочого часу або оформила
відпустку у зв'язку з навчанням до закінчення відпустки по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку, роботодавець повинен
протягом п'яти днів після видання наказу про припинення зазначеної
відпустки повідомити про це орган праці та соціального захисту
населення за місцем проживання такої особи. ( Пункт 20 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   21. Переоформлення документів щодо виплати допомоги на іншу
працездатну особу, яка не отримує пенсії, здійснюється згідно з
письмовою заявою такої особи на підставі довідки з місця роботи,
навчання, служби, центру зайнятості про початок виконання особою,
що отримувала допомогу, трудових обов'язків, навчання, несення
служби, перебування на обліку у центрі зайнятості. ( Абзац перший
пункту 21 в редакції Постанов КМ N 1950 ( 1950-2003-п ) від
17.12.2003, N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   Особам, які доглядають дітей віком до трьох років і одночасно

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner