Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1751 від 27.12.2001

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

продовжують навчатися з відривом від виробництва, допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку виплачується
в повному розмірі.
 
   Одному з батьків дитини, усиновлювачу, опікуну, дідусю,
бабусі або іншому родичу допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку призначається і  виплачується
органами праці та соціального захисту населення за місцем їх
реєстрації. Допомога може бути призначена за місцем фактичного
проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної
допомоги в органах праці та соціального захисту населення за
місцем  реєстрації.  ( Пункт 21 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1950 ( 1950-2003-п ) від 17.12.2003; із змінами,
внесеними  згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 )
 
   22. Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" допомога по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку виплачується у розмірі, що дорівнює
різниці між: з 1 січня 2008 р. - 50 відсотками, з 1 січня 2009 р.
- 75 відсотками, з 1 січня 2010 р. - 100 відсотками прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб, та середньомісячним
сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні
шість місяців, але не менш як 130 гривень. ( Абзац перший пункту
22  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 311
( 311-2006-п ) від 15.03.2006, N 1060 ( 1060-2006-п ) від
01.08.2006, N 13 ( 13-2007-п ) від 11.01.2007, N 57 ( 57-2008-п )
від 22.02.2008 )
 
   Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених
(усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими
надається допомога. ( Абзац другий пункту 22 в редакції Постанови
КМ N 1060 ( 1060-2006-п ) від 01.08.2006 )
 
   Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний,
подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та
декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім'ї). ( Пункт 22 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   До складу сім'ї особи, що  звернулася  за  призначенням
допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та
підопічні діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти
віком до 23 років, які навчаються за денною формою у вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних
навчальних закладах і не мають власних сімей, незалежно від місця
проживання або реєстрації місця проживання; неодружені повнолітні
діти, які визнані інвалідами з дитинства I і II групи або
інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні
батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і
перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних
доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї
баби, діда або іншого родича, що фактично здійснює догляд за
дитиною, не є усиновлювачем або опікуном дитини і звертається за
призначенням допомоги, не включається дитина, на догляд за якою
призначається допомога. ( Пункт 22 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від 22.02.2008; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 724 ( 724-2008-п ) від
20.08.2008 )
 
   23. Виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку припиняється:
 
   1) у разі:
 
   позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 
   відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 
   тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 
   відібрання дитини  в отримувача допомоги без позбавлення
батьківських прав;
 
   припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень;
 
   перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;
 
   скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його
недійсним;
 
   смерті дитини або отримувача допомоги;
 
   виникнення інших обставин;
 
   2) у разі, коли особа, що отримує в органі праці  та
соціального захисту населення допомогу по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку:
 
   звернулася до  центру  зайнятості  за  сприянням  у
працевлаштуванні - з дня призначення їй допомоги по безробіттю чи
матеріальної допомоги по безробіттю. Центр зайнятості повідомляє
орган праці та соціального захисту населення про те, що такій
особі призначено допомогу по безробіттю чи матеріальну допомогу по
безробіттю або що строк виплати хоча б однієї із зазначених двох
видів допомоги закінчився;
 
   виявила бажання працювати - з дня працевлаштування (початку
виконання трудових обов'язків);
 
   розпочала або поновила підприємницьку діяльність - з першого
числа місяця, в якому розпочато таку діяльність.
 
   У випадках, передбачених абзацами третім - дев'ятим підпункту
1  цього  пункту, виплата допомоги припиняється на підставі
пропозицій органу опіки та піклування чи державного соціального
інспектора органу праці та соціального захисту населення.
 
   Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем,
в якому виникли зазначені обставини, за рішенням органу, який
призначив допомогу.
 
   Не припиняється виплата допомоги особам, що працюють у режимі
неповного робочого часу або вдома.
( Пункт 23 в редакції Постанови КМ N 343 ( 343-2002-п ) від
16.03.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1951
( 1951-2002-п ) від 25.12.2002; в редакції Постанови КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   24. Покриття витрат на виплату допомоги по догляду за дитиною
до  досягнення  нею  трирічного  віку  (в  тому  числі
військовослужбовцям) здійснюється за рахунок коштів державного
бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
 
          Допомога на дітей, над якими
         встановлено опіку чи піклування
( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
   25. Відповідно до статті 16 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним
в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які
внаслідок  смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав,
хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського
піклування  та  відповідно  до  законодавства набули статусу
дитини-сироти,  дитини,  позбавленої батьківського піклування.
( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
не призначається у разі перебування дитини на повному державному
утриманні.
 
   Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні,
під  час  літніх  канікул  перебуває  вдома  з опікуном чи
піклувальником, зазначена допомога призначається за повні місяці
перебування дитини вдома на підставі довідки навчального закладу,
про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному
утриманні. ( Абзац третій пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 493 ( 493-2004-п ) від 14.04.2004 )
 
   Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
і є вихованцями дитячих навчальних закладів, що фінансуються не за
рахунок бюджетних коштів, призначається на загальних підставах.
( Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1087
( 1087-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
   26. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, призначається в розмірі, що становить два прожиткових
мінімуми для дитини відповідного віку.
 
   У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому
порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір
допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування,
визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для
дитини відповідного віку  та  розміром  призначених  пенсії,
аліментів,  стипендії, державної допомоги. Розмір призначених
пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як
середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за
попередні шість календарних місяців.
 
   У разі коли для дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування,  аліменти  (за  відсутності осіб, що за законом
зобов'язані їх утримувати), пенсія, стипендія, державна допомога
за  попередні  шість  календарних місяців не нараховувалися,
зазначена допомога призначається у розмірі двох  прожиткових
мінімумів для дитини відповідного віку.
( Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1087
( 1087-2004-п ) від 25.08.2004, N 87 ( 87-2006-п ) від 01.02.2006;
в редакції Постанови КМ N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
   
   27. Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування, органу праці та соціального захисту населення
подаються такі документи:
 
   1) заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги,
що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
 
   2) копія рішення органу опіки та піклування або суду про
встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою або дитиною,
позбавленою батьківського піклування; ( Підпункт 2 пункту 27 в
редакції Постанови КМ N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   3) копія свідоцтва про народження дитини;
 
   4) довідка з місця проживання заявника про склад сім'ї (для
дітей, над якими встановлено опіку чи піклування і є вихованцями
дитячих  навчальних закладів, що фінансуються не за рахунок
бюджетних коштів, - видана органом реєстрації довідка, у якій
зазначаються статус дитячого навчального закладу і за які кошти
він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому
дітей); ( Підпункт 4 пункту 27 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1087 ( 1087-2004-п ) від 25.08.2004 )
 
   5) довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник (у
разі одержання пенсії на дитину органи праці та соціального
захисту населення використовують відомості про розмір пенсії, що
надійшли від органів Пенсійного фонду України на електронних
носіях інформації). ( Підпункт 5 пункту 27 в редакції Постанови КМ
N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   Якщо опікун чи піклувальник проживає за місцем проживання
дитини, яка перебуває під його опікою чи піклуванням, подається
довідка, видана органом праці та соціального захисту населення за
місцем реєстрації опікуна чи піклувальника про те, що він не
перебуває на обліку як одержувач допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування, і не одержує зазначеної допомоги.
( Абзац другий пункту 27 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1951 ( 1951-2002-п ) від 25.12.2002 )
 
   У разі коли батьки, місце перебування яких відоме, не
сплачують аліменти, орган праці та соціального захисту населення
призначає допомогу без урахування їх суми. При цьому зазначений
орган протягом десяти днів після подання опікуном, піклувальником
заяви про призначення допомоги  повідомляє  про  неотримання
аліментів службу у справах дітей. ( Пункт 27 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   28. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування,  призначається  на  шість  місяців.  Питання про
продовження виплати допомоги вирішується на підставі заяви та
довідок  про  місячні  розміри пенсії, аліментів, стипендії,
державної допомоги, що одержує опікун чи піклувальник на дитину.
( Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 724
( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   29. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, призначається з місяця, в якому була подана заява з
усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту
досягнення дитиною 18-річного віку включно.
 
   30. Підставою для припинення виплати допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування, є:
 
   звільнення від виконання обов'язків опікуна чи піклувальника;
 
   працевлаштування або взяття шлюбу дитиною до досягнення нею
18-річного віку;
 
   усиновлення дитини, передача дитини батькам; ( Пункт 30
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 724 ( 724-2008-п ) від
20.08.2008 )
 
   досягнення дитиною 18-річного віку.
 
   У разі виникнення обставин, внаслідок  яких  може  бути
припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувачі, служба у
справах  дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради
зобов'язані у десятиденний термін повідомити про це органи праці
та соціального захисту населення, які виплачують допомогу. ( Абзац
шостий пункту 30 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 724 ( 724-2008-п ) від 20.08.2008 )
 
   Виплата допомоги припиняється за рішенням органу праці та
соціального захисту населення з місяця, що настає за місяцем, в
якому виникли відповідні обставини.
 
   31. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування,  призначається та виплачується органами праці та
соціального захисту населення за місцем проживання опікуна чи
піклувальника або дитини.
 
   32. Покриття витрат на виплату допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування, здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету у вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 57
( 57-2008-п ) від 22.02.2008 )
 
        Допомога на дітей одиноким матерям
 
   33. Відповідно до статті 18-1 Закону України "Про державну
допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ), право на допомогу на дітей
мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі
усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про
усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис
про батька (матір) проведено в установленому порядку державним
органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері
(батька, усиновлювача) дитини. ( Абзац перший пункту 33 в редакції
Постанови КМ N 311 ( 311-2006-п ) від 15.03.2006 )
 
   Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдова та
вдівець з дітьми, мати (батько) дітей у разі смерті одного з
батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не
одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну
пенсію.  ( Абзац другий пункту 33 в редакції Постанови КМ N 315
( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
 
   Якщо одинока мати (вдова, вдівець), мати (батько) дітей у
разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня
смерті, уклала шлюб, за нею зберігається право на одержання
допомоги на дітей, які народилися до шлюбу, за умови, якщо ці діти
не були усиновлені чоловіком (дружиною). ( Абзац третій пункту 33
в редакції Постанови КМ N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
 
   Жінка, яка має дітей від особи, з якою вона не перебувала і
не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою вона веде спільне
господарство, разом проживає і виховує дітей, право на одержання
допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При
реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей,
допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається.
 
   Допомога на дітей одиноким матерям не призначається у разі
перебування дитини на повному державному утриманні.
 
   Якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному
закладі за рахунок держави під час літніх канікул перебуває вдома,
зазначена допомога призначається за повні місяці перебування
дитини вдома на підставі довідки навчального закладу, про те, що
дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. 
(  Абзац  шостий пункту 33 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 493 ( 493-2004-п ) від 14.04.2004; N 315
( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
 
   Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно
від одержання на дітей інших видів допомоги.
 
 
   ( Абзац восьмий пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2006-п ) від 01.02.2006 )
 
 
   ( Абзац дев'ятий пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ
N 87 ( 87-2006-п ) від 01.02.2006 )
 
 
   34.  Допомога  на  дітей  одиноким  матерям,  одиноким
усиновлювачам (вдовам, вдівцям), матерям (батькам) у разі смерті
одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які
мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною
формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та
професійно-технічних навчальних закладах, - до закінчення такими
дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками
прожиткового  мінімуму  для  дитини  відповідного  віку  та
середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner