Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1751 від 27.12.2001

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

за  попередні  шість місяців, але не менш як 30 відсотків
прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. ( Абзац перший
пункту 34 в редакції Постанов КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005, N 1060 ( 1060-2006-п ) від 01.08.2006 )
 
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з
Методикою  обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів
соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації
про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням
усіх  видів соціальної допомоги. До складу сім'ї особи, що
звертається  за призначенням зазначеної допомоги, включаються
чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до
18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною
формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та
професійнотехнічних навчальних закладах і не мають власних сімей
незалежно  від  місця  проживання або реєстрації; неодружені
повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи
або  інвалідами  I  групи  і  проживають разом з батьками;
непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з
ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних
доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не
перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. ( Абзац другий
пункту 34 в редакції Постанови КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 311
( 311-2006-п ) від 15.03.2006 )
 
   Зазначена допомога призначається на кожну дитину. ( Пункт 34
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005 )
 
   Розмір допомоги перераховується з дня досягнення дитиною
відповідного віку без звернення одержувача допомоги до органу
праці та соціального захисту населення.
 
   35. Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям до
органу праці та соціального захисту населення подаються такі
документи: ( Абзац перший пункту 35 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
 
   1) заява про призначення допомоги, що складається за формою,
затвердженою Мінпраці;
 
   2) довідка державного органу реєстрації актів цивільного
стану  про  підстави внесення до книги реєстрації народжень
відомостей про батька дитини;
 
   3) копія свідоцтва про народження дитини;
 
   4) довідка про проживання дитини з матір'ю, видана за місцем
проживання сім'ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган
праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім'ї
за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання
дитини з матір'ю. У разі коли дитина навчається за межами
населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на
повному державному утриманні, замість довідки про проживання
дитини з матір'ю подається довідка з місця проживання матері та
довідка з місця проживання (навчання) дитини. ( Підпункт 4 пункту
35  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1950
( 1950-2003-п ) від 17.12.2003 )
 
   Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.
 
   Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з
подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в
разі втрати годувальника або соціальну пенсію. ( Абзац пункту 35
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 ( 315-2005-п )
від 21.04.2005 )
 
   Мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між
якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію
в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також
копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть
одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей
зазначені пенсії. ( Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005 )
 
   Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не
може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є
одинокою матір'ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину
приймається органом праці та соціального захисту населення на
підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї і документа
про народження дитини легалізованого в установленому порядку, якщо
інше не передбачено міжнародними договорами України. ( Пункт 35
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1950 ( 1950-2003-п )
від 17.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 315 ( 315-2005-п ) від 21.04.2005, N 1060 ( 1060-2006-п ) від
01.08.2006 )
 
   Якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних
закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних
закладах, виплата допомоги на дітей одиноким матерям продовжується
на підставі довідки навчального закладу - до закінчення такими
дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років. ( Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1060
( 1060-2006-п ) від 01.08.2006 )
 
   36. Допомога на дітей одиноким матерям призначається  з
місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами,
та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного
віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних
закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних
закладах, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але
не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.
 
   Виплата  допомоги  в розмірі, що перевищує мінімальний,
здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій
призначена  допомога, після закінчення зазначеного строку не
підтвердила право на призначення допомоги у розмірі, що перевищує
мінімальний, допомога виплачується у мінімальному розмірі. ( Пункт
36 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 57 ( 57-2008-п ) від
22.02.2008 )
( Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 87
( 87-2006-п ) від 01.02.2006, N 1060 ( 1060-2006-п ) від
01.08.2006 )
 
   37. Допомога на дітей одиноким матерям призначається органами
праці та соціального захисту населення за місцем їх проживання.
Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за
умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі
праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
 
   38. Покриття витрат на виплату допомоги на дітей одиноким
матерям здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у
вигляді субвенцій до місцевих бюджетів.
( Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 343
( 343-2002-п ) від 16.03.2002, N 1391 ( 1391-2002-п ) від
16.09.2002, в редакції Постанови КМ N 1951 ( 1951-2002-п ) від
25.12.2002 )
 
 
   ( Розділ "Порядок розрахунку середньомісячного сукупного
доходу" виключено на підставі Постанови КМ N 1951 ( 1951-2002-п )
від 25.12.2002 )
 
 
         Допомога при усиновленні дитини
 
   39. Допомога  при  усиновленні  дитини  призначається
усиновлювачу, який є громадянином України, постійно проживає на її
території та усиновив дитину з числа дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування (якщо  усиновлювачами  є
подружжя - одному з них на їх розсуд).
 
   40. Для призначення допомоги при усиновленні дитини органові
праці та соціального захисту населення за умови пред'явлення
паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подаються такі
документи:
 
   1) заява усиновлювача (якщо усиновлювачами є подружжя -
одного з них), що складається за формою, затвердженою Мінпраці;
 
   2) копія свідоцтва про народження дитини, виданого державним
органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до
актового запису про народження дитини на підставі рішення суду про
усиновлення дитини;
 
   3) копія рішення суду про усиновлення дитини.
 
   У разі смерті дитини до прийняття рішення про призначення
допомоги при усиновленні дитини така допомога не виплачується.
 
   41. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови,
що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних
місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення
дитини.
 
   42. Допомога при усиновленні дитини призначається особам, які
усиновили дитину після 1 січня 2009 року, незалежно від одержання
на дитину інших видів допомоги.
 
   Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну дитину
у розмірі та в порядку, що встановлені для виплати допомоги при
народженні першої дитини, на дату набрання законної сили рішенням
про усиновлення.
 
   Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється у разі:
 
   позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
 
   нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем
допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання
дитини;
 
   відібрання дитини  в отримувача допомоги без позбавлення
батьківських прав;
 
   смерті дитини або отримувача допомоги;
 
   перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за
рішенням суду;
 
   скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його
недійсним;
 
   тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання.
 
   Виплата допомоги при усиновленні дитини припиняється  за
рішенням органу, який призначив допомогу, прийнятим на підставі
пропозицій служби у справах дітей, а у разі смерті дитини -
повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану з
місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.
 
   Служби у справах дітей подають протягом 10 днів  після
настання обставин, передбачених абзацами четвертим - десятим цього
пункту, органам праці та соціального захисту населення пропозиції
щодо припинення виплати допомоги при усиновленні дитини.
 
   Державні органи реєстрації актів цивільного стану подають
протягом 10 днів після реєстрації смерті дитини органам праці та
соціального захисту населення відповідні відомості.
 
   Виплата допомоги при усиновленні дитини поновлюється у разі,
коли  передбачені абзацами четвертим - десятим цього пункту
підстави змінилися та особа, що фактично здійснює догляд за
дитиною  (якщо  усиновлювачами  є  подружжя), звернулася про
поновлення виплати допомоги при усиновленні дитини протягом шести
місяців після припинення її виплати.
 
   Контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні
дитини здійснюється головними державними соціальними інспекторами
і державними соціальними інспекторами органів праці та соціального
захисту населення разом із службами у справах дітей.
 
   42-1. Допомога  при  усиновленні  дитини призначається і
виплачується усиновлювачу органами праці та соціального захисту
населення за місцем його реєстрації. Допомога може бути призначена
за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про
неодержання зазначеної допомоги в органах праці та соціального
захисту населення за місцем реєстрації.
 
   42-2. Покриття витрат на виплату допомоги при усиновленні
дитини здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у вигляді
субвенцій до місцевих бюджетів.
(  Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 59
( 59-2009-п ) від 04.02.2009 )
 
      Термін розгляду документів для призначення
        державної допомоги сім'ям з дітьми
 
   43. Документи, необхідні для призначення державної допомоги
сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення
допомоги, особисто.
 
   За наявності письмової заяви особи,  яка  претендує  на
призначення зазначеної допомоги, але за станом здоров'я або з
інших  поважних  причин  (догляд  за  інвалідом  I  групи,
дитиною-інвалідом віком до 16 років тощо) не може особисто зібрати
необхідні документи, збір зазначених документів покладається на
органи, що призначають допомогу.
 
   У  сільській  місцевості  прийняття  заяв з необхідними
документами для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми і
передачу їх відповідним органам праці та соціального захисту
населення здійснюють особи, уповноважені виконавчими  комітетами
сільських і селищних рад. ( Пункт 43 доповнено абзацом третім
згідно з Постановою КМ N 253 ( 253-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   Документи, необхідні  для  призначення державної допомоги
сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає і виплачує
державну допомогу, протягом десяти днів з дня подання заяви.
 
   Про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми чи про
відмову в її призначенні із зазначенням причини відмови та порядку
оскарження цього рішення орган, що призначає і виплачує зазначену
допомогу, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення
протягом п'яти днів після прийняття відповідного рішення.
 
   44. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи,
орган праці та соціального захисту населення повідомляє заявника,
які документи мають бути подані додатково. Якщо вони будуть подані
не пізніше ніж протягом одного місяця з дня одержання зазначеного
повідомлення, днем (місяцем) звернення за призначенням допомоги
вважається день (місяць) прийняття або відправлення заяви.
( Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 253
( 253-2003-п ) від 24.02.2003 )
 
   45. Орган, що призначає і виплачує державну допомогу сім'ям з
дітьми, повинен давати роз'яснення з питань її призначення і
виплати та надавати заявнику допомогу в одержанні необхідних
документів.
 
   46. Особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з
дітьми, у разі виникнення обставин, які призводять до припинення
виплати допомоги, зобов'язані у десятиденний термін повідомити про
це органи праці та соціального захисту населення.
 
   Виплата допомоги припиняється  за  рішенням  органу,  що
призначає та виплачує цю допомогу з місяця, що настає після
місяця, у якому виникли такі обставини.
( Пункт 46 в редакції Постанови КМ N 1950 ( 1950-2003-п ) від
17.12.2003 )
 
   47. На кожного одержувача державної допомоги сім'ям з дітьми
органом праці та соціального захисту населення ведеться особова
справа, в якій зберігаються документи, на підставі яких призначена
допомога, а також розрахунки її розміру.
 
    Відповідальність за подання неправдивих відомостей
    для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми
 
   48. Органи, що призначають і виплачують державну допомогу
сім'ям  з  дітьми,  мають  право у разі потреби перевіряти
обгрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для
призначення допомоги.
 
   Підприємства, установи та організації несуть відповідальність
за шкоду, заподіяну сім'ям з дітьми або державі  внаслідок
несвоєчасної видачі документів або видачі неправдивих даних, і
відшкодовують її в установленому законом порядку.
 
   49. Особи, яким виплачується державна допомога сім'ям з
дітьми,  зобов'язані  повідомляти  органи,  що призначають і
виплачують зазначену допомогу, про зміну всіх обставин, які
впливають на виплату державної допомоги (зміни у складі сім'ї,
перевищення середньомісячного сукупного доходу сім'ї тощо).
 
   Суми державної допомоги сім'ям з дітьми, виплачені надміру
внаслідок  зловживань з боку громадян (у результаті подання
документів із  свідомо  неправдивими  відомостями,  неподання
відомостей про зміни у складі сім'ї, приховування обставин, які
впливають на призначення і виплату державної допомоги тощо),
стягуються згідно із законом.
 
   Відрахування на  підставі  рішень  відповідних  органів
провадиться у розмірі не більш як 20 відсотків суми виплачуваної
допомоги.
 
   Органи, що призначають і виплачують державну допомогу сім'ям
з дітьми, мають право перевіряти матеріальне становище сімей з
дітьми.
 
   50. Рішення органу, що призначає і виплачує державну допомогу
сім'ям з дітьми, може бути оскаржено у порядку їх підлеглості у
вищестоящі органи або у судовому порядку.
 
   51. Посадові особи органів, що призначають і виплачують
державну допомогу сім'ям з дітьми, винні у порушенні законодавства
про державну допомогу сім'ям з дітьми, несуть відповідальність
згідно із законом.
 
      Виплата державної допомоги сім'ям з дітьми
 
   52. Державна допомога сім'ям з дітьми виплачується щомісяця
за  вибором  матері  (батька,  опікуна,  піклувальника  чи
усиновлювача), якій призначена допомога, Українським державним
підприємством поштового зв'язку "Укрпошта" за місцем її проживання
або  через  уповноважені  банки,  визначені  в установленому
законодавством порядку.
( Пункт 52 в редакції Постанов КМ N 315 ( 315-2005-п ) від
21.04.2005, N 98 ( 98-2009-п ) від 18.02.2009 )

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner