Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1724 від 26.12.2001

Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2001 р. N 1724
                Київ
 
    Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
    митними органами майна, щодо якого винесено рішення
    суду про конфіскацію, передачі цього майна органам
     державної виконавчої служби і розпорядження ним
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002 
      N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004
      N 424 ( 424-2006-п ) від 05.04.2006
      N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007
      N 1009 ( 1009-2008-п ) від 19.11.2008 )
 
 
 
   З метою врегулювання питань передачі  органам  державної
виконавчої служби вилученого митними органами майна, щодо якого
винесено рішення суду про конфіскацію, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним (додається).
 
   2. Установити, що:
 
   кошти, одержані від реалізації вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та
податки і збори зараховуються у визначених законом випадках до
державного  бюджету після відшкодування витрат, пов'язаних з
оцінкою такого майна та з вирахуванням сум комісійної винагороди,
що виплачується спеціалізованій торговельній організації, яка не
може перевищувати 10 відсотків ціни реалізації майна. При цьому
податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні майна
(товарів і транспортних засобів) через митний кордон України,
перераховуються митному органу, який здійснив вилучення майна, для
подальшого зарахування до державного бюджету в установленому
порядку; ( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1009
( 1009-2008-п ) від 19.11.2008 )
 
   (  Абзац третій пункту 2 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 221 ( 221-2004-п ) від 03.03.2004 )
 
   3. Внести  до  постанови Кабінету Міністрів України від
25 серпня 1998 р. N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок обліку,
зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у
власність держави, і розпорядження ним" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 34, ст. 1280; 1999 р., N 21, ст. 951; 2000 р., N 4,
ст. 117) такі зміни:
 
   1) у постанові:
 
   пункт 2 після слів "у власність держави, крім" доповнити
словами "вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію, та коштів";
 
   пункт 4 після слів "у власність держави" доповнити словами
"крім вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення суду про конфіскацію";
 
   2) підпункт 1 пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною
постановою, доповнити словами "крім вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію".
 
   4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести у двомісячний термін свої нормативно-правові акти у
відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 29
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2001 р. N 1724
 
               ПОРЯДОК
     обліку, зберігання, оцінки вилученого митними
      органами майна, щодо якого винесено рішення
      суду про конфіскацію, передачі його органам
          державної виконавчої служби
            і розпорядження ним
 
 
   1. Дія цього Порядку поширюється на вилучене митними органами
майно, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію.
 
     Облік, попередня оцінка і зберігання майна до
      прийняття судом рішення про його конфіскацію
 
   2. Облік, попередня оцінка, а також відповідальність за
зберігання вилученого митними органами майна до прийняття судом
рішення про його конфіскацію покладаються на ці органи.
 
   3. Облік майна до винесення  судом  рішення  про  його
конфіскацію ведеться у спеціальних книгах за його видами із
зазначенням відмітних ознак, попередньої оцінки, місця  його
знаходження. Взяте на облік майно відображається митними органами
на забалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті
на відповідальне зберігання".
 
   4.  Попередня оцінка майна проводиться митними органами
самостійно,  а  у випадках, визначених законодавством, - із
залученням  суб'єктів  оціночної  діяльності  -  суб'єктів
господарювання (далі - суб'єкти оціночної діяльності) на момент
взяття його на облік з урахуванням таких вимог: ( Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 424
( 424-2006-п ) від 05.04.2006, N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 )
 
   а) товарно-матеріальних цінностей з групи товарів широкого
вжитку і продукції виробничо-технічного призначення - за ринковими
цінами, а також цінами, що регулюються (встановлюються) державою з
урахуванням їх фактичного стану (товарного вигляду) та зносу;
 
   б) продуктивної робочої і племінної худоби, птиці, кролів,
бджіл, а також шкіряної сировини і хутра, зерна, овочів та іншої
сільськогосподарської продукції, у якій не виявлено карантинних
об'єктів, - з урахуванням ринкових цін, що склалися в тій чи іншій
місцевості;
 
   в) товарів низької якості, нестандартних та тих, що були у
вжитку, - за цінами можливої реалізації;
 
   г) транспортних засобів - з урахуванням ринкових цін та
фактичного їх стану на день оцінки, а автомобілів, крім того, з
урахуванням  податків  та  зборів,  що  справляються у разі
імпортування автомобілів відповідно до законодавства, якщо такі
податки і збори не були попередньо сплачені; ( Підпункт "г" пункту
4 в редакції Постанови КМ N 594 ( 594-2002-п ) від 27.04.2002 )
 
   ґ) валютних цінностей (крім цінних паперів), дорогоцінних
металів,  дорогоцінних  каменів,  напівдорогоцінних  каменів,
дорогоцінних  каменів  органогенного  утворення - у порядку,
встановленому Мінфіном за погодженням з Національним банком;
 
   д) цінних паперів - у порядку, встановленому Мінфіном разом з
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Фондом
державного майна;
 
   е) алкогольних напоїв та тютюнових виробів - за ринковими
цінами;
 
   є) культурних цінностей, а також  предметів  релігійного
культу -  за  цінами,  визначеними  із  залученням  фахівців
Мінкультури.
 
   5. Вилучене митними органами майно зберігається у власних
(орендованих) спеціально обладнаних приміщеннях (на майданчиках)
або  передається  ними для зберігання іншим організаціям за
договорами.
 
   6. Дорогоцінні  метали,  а  також  дорогоцінне   та
напівдорогоцінне  каміння,  дорогоцінне  каміння органогенного
утворення, платіжні документи у валюті України та іноземній
валюті, готівкова іноземна валюта та валюта України зберігаються
митними органами в спеціально призначених приміщеннях, металевих
шафах або передаються ними для зберігання банківським установам.
 
   7. Цінні папери, виражені у валюті України та іноземній
валюті, зберігаються у безпосередніх  учасників  Національної
депозитарної системи.
 
     Передача майна, конфіскованого за рішенням суду
 
   8. Державний виконавець одночасно з винесенням постанови про
відкриття  виконавчого  провадження  про  конфіскацію  майна,
зазначеного у пункті 1 цього Порядку, призначає суб'єкта оціночної
діяльності (крім випадків виконання рішення суду про конфіскацію
майна,  яке  в подальшому згідно із законодавством підлягає
знищенню, утилізації або промисловій переробці), про що повідомляє
митний орган для підготовки за встановленою формою довідки про
визначення вартості майна після нарахування усіх податків і
зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна
через митний кордон України (далі - довідка).
( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 )
 
   9. Державний виконавець  за  участю  суб'єкта  оціночної
діяльності у п'ятиденний строк з моменту відкриття виконавчого
провадження оглядає майно, що підлягає конфіскації, ознайомлюється
із супровідними документами на нього і складає акт опису та арешту
майна, в якому зазначаються відомості про одиниці виміру, зокрема
кількість/вагу, відмітні ознаки майна та його вартість після
нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні зазначеного майна через митний кордон України.
 
   Акт опису та арешту майна складається у присутності понятих
за участю представника  митного  органу,  який  визначається
зберігачем майна із зазначенням в акті опису та арешту (у разі
зберігання конфіскованого майна у  власному  приміщенні  (на
майданчику)  митного  органу) до моменту передачі майна для
реалізації спеціалізованою торговельною організацією  чи  для
знищення, утилізації, переробки або безоплатної передачі.
 
   Довідка передається в процесі опису та арешту майна через
державного виконавця суб'єкту оціночної діяльності для врахування
ним  розміру  податків  і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні майна через митний кордон України, під час визначення
ринкової вартості майна.
 
   За наявності значної кількості конфіскованого майна різних
найменувань або у разі виникнення потреби у проведенні дослідження
для визначення розміру обов'язкових платежів довідка готується у
максимально стислий строк, але не більш як 10 робочих днів.
 
   Строк проведення оцінки майна не може перевищувати десяти
календарних  днів  з  моменту  отримання суб'єктом оціночної
діяльності довідки. У разі коли процедура проведення оцінки майна
є особливо складною, при виникненні потреби у визначенні ринкової
вартості більш як 10 великогабаритних об'єктів  оцінки  або
залученні фахівців з інших підприємств, установ та організацій
суб'єкт оціночної діяльності за письмовою домовленістю з органом
державної виконавчої служби та митним органом може установити
триваліший строк для проведення оцінки майна, але не більш як 20
календарних днів.
 
   Звіт про оцінку майна, складений для його реалізації, дійсний
протягом шестимісячного строку від дати його підписання.
 
   У разі коли на момент визначення спеціалізованої торговельної
організації  вартість  майна,  визначена  суб'єктом оціночної
діяльності, змінилася внаслідок псування майна, втрати  його
якостей тощо, державний виконавець приймає рішення про проведення
повторної оцінки.
 
   Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після
надходження від суб'єкта оціночної діяльності звіту про оцінку
майна надсилає копію звіту  митному  органу  для  перевірки
правильності врахування розміру податків і зборів при визначенні
ринкової вартості майна. У разі неврахування чи врахування не в
повному обсязі розміру податків і зборів при визначенні ринкової
вартості майна приймається рішення про проведення  повторної
оцінки.
 
   Інформацію про погодження звіту про оцінку майна митний орган
надсилає державному виконавцю у триденний строк після  його
надходження.
 
   Вартість робіт з оцінки майна визначається на договірних
засадах, але не може перевищувати розміру однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на день проведення оцінки.
Відшкодування витрат, пов'язаних з оцінкою майна, здійснюється за
рахунок коштів, одержаних від його реалізації.
( Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 )
 
   10. Після погодження звіту про оцінку майна орган державної
виконавчої служби зобов'язаний визначити  у  місячний  строк
спеціалізовану  торговельну  організацію,  яка  здійснюватиме
реалізацію конфіскованого майна.
 
   Державний виконавець протягом не більш як трьох робочих днів
після  визначення  спеціалізованої  торговельної  організації
повідомляє митний орган та зазначену організацію про дату передачі
майна. Строк передачі майна, визначений державним виконавцем, не
повинен становити менше ніж три робочих дні з моменту надсилання
відповідного повідомлення.
 
   Після надходження  повідомлення  від державного виконавця
митний орган зобов'язаний в установлений державним виконавцем
строк організувати передачу і приймання майна, а спеціалізована
торговельна організація прийняти його у присутності державного
виконавця.
 
   Виконання навантажувальних   робіт   і  транспортування
конфіскованого  майна  забезпечує  спеціалізована  торговельна
організація.
 
   В акті приймання-передачі майна зазначаються одиниці виміру,
зокрема кількість/вага, вартість, визначена суб'єктом оціночної
діяльності  і  узгоджена з митним органом. Акт підписується
представниками митного  органу,  спеціалізованої  торговельної
організації та державним виконавцем.
 
   Митний орган  оформлює видаткову накладну на майно, яке
спеціалізована торговельна організація  отримує  на  підставі
матеріальної довіреності за встановленою формою.
( Пункт 10 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 )
 
   11. Майном, що швидко псується або має обмежений строк
зберігання (овочі, фрукти та інша сільськогосподарська продукція;
продукти харчування, строк вживання яких закінчується; живі квіти;
продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли та інші
живі тварини тощо), мають право розпоряджатися в установленому
законодавством порядку митні органи з урахуванням строку його
придатності та фахових висновків спеціально уповноважених органів
виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за
якістю та безпечністю такої продукції.
 
   Розпорядження вилученими митними органами і конфіскованими за
рішеннями судів лікарськими та медичними препаратами, наркотичними
засобами, психотропними речовинами, прекурсорами шляхом передачі
їх для знищення чи утилізації, а також зброєю та боєприпасами
шляхом передачі органам МВС здійснюється митними органами за
дорученням  державних  виконавців  у  порядку,  встановленому
законодавством.
 
   Знищення, утилізація  або  промислова  переробка  майна
здійснюється за попередньою оцінкою, проведеною митним органом,
згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної  виконавчої  служби,  що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ).
( Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1009 ( 1009-2008-п ) від
19.11.2008 )
 
   12. Транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми,
а також спеціальна техніка, обладнання, пристрої, будівельні
матеріали можуть бути передані за  погодженням  з  Мінфіном
відповідно  до  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади.
 
   12-1. Товари і вироби для дітей, м'який інвентар, а саме:
одяг (у тому числі спортивний),  білизна,  постільні  речі,
шкарпетки, панчохи, взуття (у тому числі спортивне), шкільне
приладдя, книги для дітей дошкільного та шкільного віку, штори і
занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, іграшки для дітей
віком до 7 років, за наявності супровідної документації, в якій є
відомості про походження товару та підтверджено його безпеку для
здоров'я (далі - супровідна документація), транспортні та інші
засоби, затримані митними органами і конфісковані в установленому
порядку, можуть передаватися  безоплатно  закладам,  у  яких
виховуються  діти-сироти  та  діти,  позбавлені батьківського
піклування, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям,
будинкам дитини при установах виконання покарань у кількості, що
не перевищує необхідної річної потреби відповідного закладу або
сім'ї,  за  зверненням служби у справах неповнолітніх після
проведення належної експертизи. ( Порядок доповнено пунктом 12-1
згідно з Постановою КМ N 161 ( 161-2007-п ) від 07.02.2007 )
 
   13. Зарахування цінностей до Історичного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння здійснюється відповідно до рішення
Кабінету Міністрів України за поданням Мінфіну на  підставі
експертних висновків.
 
   14. Розпорядження культурними цінностями, конфіскованими за
рішенням суду, здійснюється відповідно до Закону України "Про
вивезення, ввезення  та  повернення  культурних  цінностей"
( 1068-14 ).
 
            Прикінцеві положення
 
   15.  Транспортні  засоби,  передані  органам  державної
виконавчої служби, які заборонені для експлуатації за висновком
технічної експертизи, підлягають розукомплектуванню з подальшою
реалізацією приладів, вузлів, агрегатів. ( Порядок доповнено
пунктом 15 згідно з Постановою КМ N 594 ( 594-2002-п ) від
27.04.2002 )
 
   16. Про перерахування до державного бюджету коштів, одержаних
від реалізації майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, державний виконавець повідомляє митний орган протягом
трьох днів з дня їх перерахування. При цьому інформація надається
окремо за кожним актом опису і арешту майна, а один раз на квартал
проводиться звірення сум вартості майна, переданого за цими
актами, та фактичних перерахувань до державного бюджету.
 
   17. У разі скасування рішення суду про конфіскацію майна
орган, у якого воно знаходиться на зберіганні чи у розпорядження
якого надійшло (у тому числі органи Державного казначейства),
повертає майно або відшкодовує його вартість власникові в порядку,
встановленому законодавством.
 
   18. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку забезпечують
Мін'юст, Держмитслужба та Мінфін.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner