Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1709 від 19.12.2001

Про затвердження переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання, та внесення змін до Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 174


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 19 грудня 2001 р. N 1709
                Київ
 
      Про затвердження переліку наукових об'єктів,
     що становлять національне надбання, та внесення
      змін до Положення, затвердженого постановою
          Кабінету Міністрів України
          від 18 лютого 1997 р. N 174
 
     { Щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що
      становлять національне надбання додатково див. 
                     Розпорядження КМ
      N 472-р ( 472-2002-р ) від 19.08.2002
      N 73-р ( 73-2004-р ) від 11.02.2004
                       Постанову КМ
      N 1241 ( 1241-2004-п ) від 22.09.2004 }
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 495 ( 495-2005-п ) від 22.06.2005 }
 
     { Щодо віднесення наукових об'єктів до таких, що
      становлять національне надбання додатково див. 
                     Розпорядження КМ
      N 299-р ( 299-2006-р ) від 31.05.2006
      N 665-р ( 665-2006-р ) від 27.12.2006
      N 1103-р ( 1103-2007-р ) від 05.12.2007
      N 1345-р ( 1345-2008-р ) від 22.10.2008 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  перелік  наукових об'єктів, що становлять
національне надбання (додається).
 
   2. Внести до Положення про порядок визначення  наукових
об'єктів,  що  становлять національне надбання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. N 174
( 174-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, ст. 140;
1998 р., N 39, ст. 1439; 1999 р., N 14, ст. 562), такі зміни:
 
   у пунктах 4, 6 і 9, абзаці другому пункту 10 слово "Міннауки"
замінити словом "МОН";
 
   у пункті 7 слова "Міннауки в місячний термін розглядає на
підставі експертизи матеріали, подані ініціатором, готує і подає"
замінити словами "На підставі поданих матеріалів МОН щороку готує
і не пізніше ніж 1 червня подає";
 
   у пункті 8 друге речення виключити.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 р. N 527 ( 527-99-п )
"Про віднесення наукових об'єктів до таких,  що  становлять
національне надбання" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 14,
ст. 562).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 28
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 19 грудня 2001 р. N 1709
 
               ПЕРЕЛІК
         наукових об'єктів, що становлять
            національне надбання
 
------------------------------------------------------------------
        Науковий об'єкт        | Підпорядкованість
------------------------------------------------------------------
Полігон випробувань опор високовольтних ліній МОН
електропередачі та баштових споруд Донбаської
державної академії будівництва і архітектури
(м. Макіївка)
 
Аеродинамічний комплекс на базі  надзвукової     -"-
аеродинамічної  труби  Т-6  Національного
аерокосмічного  університету      імені
М.Є. Жуковського   "Харківській  авіаційний
інститут"
 
Комплекс унікальних телескопів: радіотелескоп     -"-
РТ-22; 2,6-метровий телескоп імені академіка
Г.А. Шайна; баштовий сонячний телескоп БСТ-1;
гамма-телескоп ГТ-48; автоматичний дзеркальний
телескоп  АЗТ-11,  лазерний  супутниковий
віддалемір    "Сімеїз-1873"    Кримської
астрофізичної  обсерваторії  (смт Кацівелі,
смт Научне, Автономна Республіка Крим)
 
Когерентно-оптичний процесор     зображень     -"-
Астрономічної   обсерваторії   Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
 
Комплекс для   дистанційного   зондування     -"-
навколоземного    космічного    простору
Радіофізичної   обсерваторії   Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна
(с. Гайдари Зміївського району  Харківської
області)
 
Аксіальний  меридіанний  круг  Миколаївської     -"-
астрономічної обсерваторії
 
Лабораторія гамма-резонансної спектроскопії з     -"-
аналізом  електронів  конверсії,  гамма-  і
рентгенівського випромінювання Прикарпатського
університету     імені    В. Стефаника
(м. Івано-Франківськ)
 
Експериментальна база дослідно-випробувального МОН
полігону     Науково-дослідного     та
проектно-конструкторського інституту "Молнія"
Національного  політехнічного  університету
"Харківський  політехнічний     інститут"
(смт  Андріївка   Балаклійського   району
Харківської області)
 
Ядерно-фізичні   установки   Національного Національна
наукового центру "Харківський фізико-технічний академія наук
інститут"
 
Автоматизований    інформаційний    фонд     -"-
науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт і захищених  дисертацій  Українського
інституту  науково-технічної  і  економічної
інформації (м. Київ)
 
Іоносферний зонд Інституту іоносфери (м. Зміїв МОН
Харківської області)               Національна
                         академія наук
 
Лазерні    супутникові     віддалеміри: Національна
"Київ-Голосіїв"   Головної   астрономічної академія наук
обсерваторії (м. Київ)  та  "Кацівелі-1893"
Кримської лазерної обсерваторії при Головній
астрономічній  обсерваторії  (смт  Кацівелі,
Автономна Республіка Крим)
 
Колекція "Скарби  давньої  історії  України"     -"-
Інституту археології (м. Київ)
 
Національний гербарій України (колекція рослин)     -"-
та колекція культур шапинкових грибів Інституту
ботаніки імені М.І. Холодного (м. Київ)
 
Наукові зоологічні фондові колекції Інституту     -"-
зоології імені І.І. Шмальгаузена (м. Київ)
 
Банк клітинних ліній Інституту фізіології імені     -"-
О.О. Богомольця (м. Київ)
 
Клітинний банк ліній з тканин людини та тварин     -"-
Інституту   експериментальної   патології,
онкології   та   радіобіології    імені
Р.Є. Кавецького (м. Київ)
 
Колекція    мікроорганізмів    Інституту     -"-
мікробіології     вірусології     імені
Д.К. Заболотного (м. Київ)
 
Комплекс для фізичних досліджень при наднизьких     -"-
температурах   Фізико-технічного  інституту
низьких  температур  імені  Б.І. Вєркіна
(м. Харків)
 
Ядерно-фізичні установки: дослідницький ядерний Національна
реактор  з  "гарячими камерами", ізохронний академія наук
циклотрон "У-240" Наукового центру "Інститут
ядерних досліджень" (м. Київ)
 
Дифрактометричний комплекс  нового  покоління     -"-
Інституту  металофізики імені Г.В. Курдюмова
(м. Київ)
 
Радіотелескоп УТР-2 із системою інтерферометрів     -"-
УРАН Радіоастрономічного інституту (м. Харків)
 
Колекція тропічних  і  субтропічних  рослин     -"-
Національного  ботанічного   саду   імені
М.М. Гришка (м. Київ)
 
Експозиція  "Степи   України"  Донецького     -"-
ботанічного саду
 
Рослинно-тваринний комплекс    Карадазького     -"-
природного  заповідника та фонд стародруків
(17 - 19  століття)  бібліотеки  заповідника
(Феодосійський  район,  Автономна Республіка
Крим)
 
Фонд рукописів, стародруків, рідкісних видань,     -"-
історичних колекцій, архівний фонд України та
депозитарій Національної бібліотеки  України
імені В.І. Вернадського (м. Київ)
 
Зібрання україніки та колекції стародрукованих     -"-
і  рукописних  видань  Львівської  наукової
бібліотеки імені В. Стефаника
 
Наукові   фонди  та  музейна   експозиція     -"-
Національного  науково-природничого   музею
(м. Київ)
 
Наукові фонди та музейна експозиція Державного     -"-
природознавчого музею (м. Львів)
 
Колекція стародруків  Педагогічного   музею Академія
України (м. Київ)                педагогічних наук
 
Документи   педагогіко-психологічного   та     -"-
історико-культурного напряму 19 - 20 століття
(1850-1917 рр.) Державної науково-педагогічної
бібліотеки України (м. Київ)
 
Колекція штамів  рикетсій  та  арбовірусів МОЗ
Львівського   науково-дослідного  інституту
епідеміології та гігієни
 
Музей патогенних для людини  мікроорганізмів Академія медичних
Інституту епідеміології та інфекційних хвороб наук
імені Л.В. Громашевського (м. Київ)
 
Ампелографічна колекція та колекція промислово Українська
цінних  мікроорганізмів  для  виробництва академія аграрних
Інституту винограду і вина "МАГАРАЧ" (с. Віліне наук
Бахчисарайського району та м. Ялта, Автономна
Республіка Крим)
 
Банк генетичних  ресурсів  рослин  Інституту     -"-
рослинництва імені В.Я. Юр'єва (Устимівська
дослідна  станція   Глобинського   району
Полтавської області)
 
Банк штамів мікроорганізмів для ветеринарної     -"-
медицини Інституту   ветеринарної  медицини
(м. Київ)
 
Арборетум Нікітського  ботанічного  саду  -     -"-
національного  наукового  центру Української
академії аграрних наук (смт Нікіта, Автономна
Республіка Крим)
 
Національна еталонна база (державні еталони та Держстандарт
лінійно-геодезичний  полігон)  Держстандарту
(м. Київ)
 
Науково-дослідний комплекс    інтегральної, Мінпромполітики
голограмної   та   волоконної   оптики
Науково-дослідного інженерно-впроваджувального
центру пріоритетних технологій оптичної техніки
"Спецприлад" (на базі ВО "Завод  "Арсенал",
м. Київ)
 
Колекція коштовного і декоративного  каміння Мінфін
Музею коштовного  і  декоративного  каміння
(смт  Володарськ-Волинський   Житомирської
області)
 
Науковий комплекс з дослідним ядерним реактором Мінпаливенерго
ДР-200 та лабораторною установкою "Підкритична
збірка  активної  зони  атомного  реактора"
Севастопольського інституту ядерної енергії та
промисловості (Автономна Республіка Крим)
 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 495
( 495-2005-п ) від 22.06.2005 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner