Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1703 від 18.12.2001

Про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 2001 р. N 1703
                Київ
 
      Про переліки товарів, експорт та імпорт яких
     підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2002 році
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1754 ( 1754-2001-п ) від 27.12.2001
      N 641 ( 641-2002-п ) від 17.05.2002 
      N 1004 ( 1004-2002-п ) від 11.07.2002 )
 
 
   З метою формування раціональної структури експорту та імпорту
окремих видів товарів, виконання відповідних міжнародних угод
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити на 2002 рік:
 
   загальні обсяги  квот  товарів,  експорт  яких  підлягає
ліцензуванню, згідно з додатком 1;
 
   перелік товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 2;
 
   перелік товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 3;
 
   перелік товарів,  експорт  яких до США, країн - членів
Європейського Союзу, Індонезії та Угорщини підлягає ліцензуванню
(з квотуванням до США, Індонезії та Угорщини), згідно з додатком
4;
 
   перелік озоноруйнівних речовин, експорт та  імпорт  яких
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 5;
 
   перелік продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини і
експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 6
(крім продукції, яка перевозиться у контейнерах з особистим майном
та предметами побуту);
 
   обсяги квот на деякі види труб безшовних з чорних металів
(крім  чавунного  лиття)  для  експорту  до країн - членів
Європейського співтовариства згідно з додатком 8;
 
   перелік категорій текстильної продукції, експорт, якої до
країн - членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню, згідно з
додатком 9;
 
   перелік категорій товарів та  обсяги  квот  на  експорт
текстильної продукції до США згідно з додатком 10;
 
   перелік товарів,  імпорт  яких з Македонської Республіки
підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 11;
 
   ( Абзац дванадцятий пункту 1 виключено на підставі Постанови
КМ N 641 ( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
   обсяги квот на окремі категорії металопродукції, експорт
якої до країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та
сталі підлягає ліцензуванню і квотуванню, згідно з додатком 14;
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1754
( 1754-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   перелік сталеливарних виробів, які експортуються з України до
країн - членів Європейського співтовариства з вугілля та сталі і
до яких застосовується подвійна перевірка без кількісних обмежень,
згідно з додатком 15; ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 1754 ( 1754-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   обсяги квот на окремі види відходів як вторинної сировини,
імпорт  яких  для утилізації підлягає квотуванню  згідно  з
додатком 16. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 1004 ( 1004-2002-п ) від 11.07.2002 )
 
   2. Установити, що:
 
   перенесення не використаних у 2001 році залишків квот на
2002 рік, зменшення або збільшення обсягів квот, визначених у
додатках  4, 10 і 14, може здійснюватися згідно з умовами
відповідних міжнародних договорів України; ( Абзац другий пункту 2
в редакції Постанови КМ N 1754 ( 1754-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
   не реалізовані в 2001  році  суб'єктами  підприємницької
діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених
відповідно до постанови Кабінету  Міністрів України від 28 грудня
2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п ) "Про переліки товарів, експорт  та
імпорт яких підлягає квотуванню і ліцензуванню у 2001 році"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 1-2, ст. 23, N 13, ст. 541,
N 14, ст. 604, N 27, ст. 1206), дійсні до 1 березня 2002 р., якщо
інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України.
 
   3. Узяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського
протоколу щодо озоноруйнівних речовин експорт та імпорт таких
речовин і продукції, яка може містити такі речовини, визначених у
додатках 5 і 6 до цієї постанови, дозволяється лише до країн, а
також з країн, зазначених у додатку 13.
 
   4. Міністерству  економіки  та  з  питань  європейської
інтеграції: .
 
   забезпечити ліцензування  експорту  та  імпорту  товарів,
визначених відповідно до цієї постанови;
 
   щомісяця інформувати  Державну  митну  службу про видачу
суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на товари, експорт
та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню;
 
   з метою  запобігання  застосуванню антидемпінгових та/або
компенсаційних процедур здійснювати разом з Державною митною
службою контроль за цінами перелічених у додатку 4 товарів, які
експортуються до країн - членів Європейського  Союзу,  США,
Індонезії та Угорщини.
 
   5. Державній митній службі щомісяця подавати Міністерству
економіки та з питань європейської інтеграції інформацію про
обсяги  здійсненого суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності
України експорту продукції, яка підлягає квотуванню і ліцензуванню
у 2002 році.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 27
 
 
                     Додаток 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
             ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ
        квот товарів, експорт яких підлягає
          ліцензуванню у 2002 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування товару    |Код згідно| Одиниця |Експортна
                 |з УКТ ЗЕД | виміру  | квота на
                 |     |     |  рік
------------------------------------------------------------------
1. Бурштин**            2530909500 кілограмів   10000
 
2. Руди та концентрати          2616   -"-   35000000
дорогоцінних металів
 
3. Метали дорогоцінні в колоїдному    2843   -"-     120
стані; органічні або неорганічні
сполуки дорогоцінних металів, з
точно визначеним хімічним складом
чи ні; амальгами дорогоцінних
металів**
 
4. Діаманти оброблені або        7102 каратів     8000
необроблені, але неоправлені і
незакріплені (крім діамантів
огранених із закінченою фінішною
обробкою ***)**
 
5. Дорогоцінне (крім діамантів)     7103 кілограмів    900
або напівдорогоцінне каміння,
оброблене або необроблене,
підібране або непідібране, але
ненанизане, неоправлене і
незакріплене; дорогоцінне (крім
діамантів) або напівдорогоцінне
каміння, яке непідібране і
тимчасово нанизане для зручності
транспортування**
 
6. Срібло (включаючи срібло з      7106 грамів    1000000
гальванічним покриттям золотом
або платиною) необроблене,
напівоброблене або у вигляді
порошку (крім банківських
металів)**
 
7. Золото (включаючи золото з      7108   -"-    80000
гальванічним покриттям платиною)
необроблене, напівоброблене або у
вигляді порошку (крім банківських
металів)**
 
8. Платина необроблена,         7110 грамів    200000
напівоброблена або у вигляді
порошку (крім банківських
металів)**
 
9. Відходи або брухт дорогоцінних    7112 кілограмів    500
металів або металів, плакованих
дорогоцінними металами**
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
   ** Експорт  зазначеного  товару  безпосередньо  Державним
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну
здійснюється без квотування та ліцензування.
 
   *** Такими вважаються діаманти, що мають симетричну або
художньо визначену форму багатогранника з якісно полірованими
гранями.
 
_______________
Примітки: 1. Квоти, зазначені у пунктах 3, 6, 7, 8 і 9 установлено
       у перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
 
     2. Експорт  та  імпорт  дорогоцінних  металів,  що
       відносяться до банківських металів, здійснюється на
       підставі індивідуальних ліцензій Національного банку.
 
     3. Національний  банк  здійснює  експорт  товарів,
       визначених у пункті 7 статті 42 Закону України "Про
       Національний банк України" ( 679-14 ) без квотування
       і ліцензування.
 
 
                     Додаток 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
Найменування товару     |  Код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
               |  2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
------------------------------------------------------------------
Диски для лазерних систем      8523 90 00 00, 8524 31 00 00*,
зчитування              8524 32 00 00*, 8524 39 00 00*
 
Матриці, що призначені для      8524 91 10 00,
виробництва дисків для лазерних   8524 91 90 00,
систем зчитування *         8524 99 00 00
 
Полікарбонат для виготовлення    3907 40 00 00
оптичних носіїв інформації*
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з МОН.
 
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування товару     | Код згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
                | 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
 
------------------------------------------------------------------
Інсектициди, родентициди,    3808 10, 3808 20, 3808 30, 3808 90
фунгіциди, гербіциди, інші   (крім  окремих  партій,  які
засоби, що запобігають     ввозяться безоплатно з дозволу
проростанню паростків, та    Мінекоресурсів  виключно  для
регулятори росту рослин*    державних випробувань, наукових
                досліджень та демонстраційних
                дослідів)
 
Диски для лазерних систем    8523 90 00 00, 8524 31 00 00**,
зчитування           8524 32 00 00**, 8524 39 00 00**
 
Матриці, що призначені для   8524 91 10 00,
виробництва дисків для лазерних 8524 91 90 00,
систем зчитування **      8524 99 00 00
 
Полікарбонат для виготовлення  3907 40 00 00
оптичних носіїв інформації**
 
Поштові марки, акцизні марки та 4907 00 10 00, 4907 00 99 00
аналогічні вироби, непогашені,
що знаходяться в обігу або
мають бути в обігу у країні
призначення; гербовий папір;
чеки; акції; облігації та
аналогічні цінні папери***
_______________
Примітка. Ліцензії видаються:
 
   * за погодженням з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
 
   ** за погодженням з МОН;
 
   *** за погодженням з Національним банком.
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, експорт яких до США, країн - членів
    Європейського Союзу, Індонезії та Угорщини підлягає
     ліцензуванню (з квотуванням до США, Індонезії
           та Угорщини) у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
                     |    Код    |Обсяг
                     | згідно з УКТ  |квоти,
     Найменування товару       |    ЗЕД    |метри-
                     |         |чних
                     |         |тонн
------------------------------------------------------------------
Феросилікомарганець - до країн -      7202 30 00 00    -
членів Європейського Союзу****
 
 
Окремі види прокату плоского з вуглецевої 7208 40 10 00**, 139106
сталі, гарячого прокатування,       7208 51,
неплакованого, без електролітичного або  7208 52,
іншого металевого покриття, не в рулонах, 7208 53 10 00,
завширшки понад 150 мм - до США*      7208 53 90 00**,
                      7208 90**,
                      7210 70 39 00,
                      7210 70 90 00,
                      7210 90 38 00,
                      7210 90 90 00,
                      7211 13 00,
                      7211 14,
                      7211 90**,
                      7212 40 91 00**,
                      7212 40 93 00**,
                      7212 40 98 00**,
                      7212 50 51 00**,
                      7212 50 58 00**,
                      7212 50 99 00**
 
Прокат плоский з вуглецевої сталі,     7208       15432
гарячого прокатування - до Республіки
Індонезія, у тому числі:***
 
ВАТ "Запоріжсталь"                      6330
 
ВАТ  "Маріупольський  металургійний            9102
комбінат імені Ілліча"
 
Сталеві троси - до країн - членів     7312 10 82 00,
Європейського Союзу            7312 10 84 00,
                      7312 10 86 00,
                      7312 10 88 00,
                      7312 10 99 00
 
Плити деревноволокнисті - до Угорщини,   4411 11 00 00  300000
кв. метрів
_______________
   * Згідно  з  Угодою  про  припинення  антидемпінгового
розслідування щодо імпорту з України деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского, укладеною між Міністерством торгівлі
США та Урядом України 24 жовтня 1997 року. Види прокату, які
відповідають зазначеним кодам, але не відповідають опису товару в
графі "Найменування товару", не підлягають ліцензуванню  або
квотуванню у разі поставок до США.
 
   ** Для прокату завтовшки 4,75 мм або більше.
 
   *** Згідно  з  Угодою між Міністерством промисловості і
торгівлі  Республіки  Індонезія  та  Міністерством  зовнішніх
економічних  зв'язків  і торгівлі України стосовно обмеження
експорту  прокату  плоского  з  вуглецевої  сталі,  гарячого
прокатування походженням з України, укладеною 29 травня 1998 року.
 
   **** Тільки для  ВАТ  "Нікопольський  завод  феросплавів"
(Дніпропетровська область) та ВАТ "Запорізький завод феросплавів".
Експорт феросилікомарганцю до країн - членів Європейського Союзу
іншими підприємствами ліцензуванню не підлягає.
 
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 5
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
     озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких
        підлягає ліцензуванню у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування речовини           |Код згідно з
                          |  УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ)   2903 14 00 00
 
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)     2903 19 10 00
 
Бромистий метил                   2903 30 33 00
 
Трихлорфторметан (ХФВ-11)              2903 41 00 00
 
Дихлордифторметан (ХФВ-12)              2903 42 00 00
 
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)         2903 43 00 00
 
Хлорпентафторетан (ХФВ-115)             2903 44 90 00
 
Хлортрифторметан (ХФВ-13)              2903 45 10 00
Пентахлорфторетан (ХФВ-111)             2903 45 15 00
Гептахлорфторпропан (ХФВ-211)            2903 45 25 00
Гексахлордифторпропани (ХФВ-212)           2903 45 30 00
Пентахлортрифторпропани (ХФВ-213)          2903 45 35 00
Тетрахлортетрафторпропани (ХФВ-214)         2903 45 40 00
Трихлорпентафторпропани (ХФВ-215)          2903 45 45 00
Дихлоргексафторпропани(ХФВ-216)           2903 45 50 00
Хлоргептафторпропани (ХФВ-217)            2903 45 55 00
 
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),      2903 45 90 00
тетрахлордифторетан (ХФВ-112)
 
Бромхлордифторметан (Галон 1211)           2903 46 10 00
 
Бромтрифторметан (Галон 1301)            2903 46 20 00
 
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)     2903 46 90 00
 
Дихлорфторметан (ГХФВ-21), хлордифторметан      2603 49 10 00
(ГХФВ-22), хлорфторметан (ГХФВ-31),
тетрахлорфторетан (ГХФВ-121), трихлордифторетан
(ГХВФ-122), дихлортрифторетан (ГХФВ-123),
хлортетрафторетан (ГХФВ-124), трихлорфторетан
(ГХФВ-131), дихлортрифторетан (ГХФВ-132),
хлортрифторетан (ГХФВ-133), дихлорфторетан
(ГХФВ-141),
2-дихлорфторетан (ГХФВ-141-b), хлордифторетан
(ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b),
хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан
(ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор-2-
дифтор-3-дихлорпропан (ГХФВ-225 ca), 1-хлордифтор-
2-дифтор-3-хлорфторпропан (ГХФВ-225-cb),
хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан
(ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271)
 
Дибромфторметан, бромдифторметан, бромфторметан,   2903 49 30 00
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан,
бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,
бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан,
бромдифторпропан, бромфторпропан
_______________
Примітки: 1. Ліцензії  видаються за погодженням з Міністерством
       екології та природних ресурсів.
 
     2. Імпорт  товарів  за  кодом  згідно  з  УКТ ЗЕД
       2903 19 10 00 безпосередньо Банкнотно-монетним двором
       та фабрикою банкнотного паперу Національного банку
       для власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
 
                     Додаток 6
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 3703
 
               ПЕРЕЛІК
    продукції, яка може містити озоноруйнівні речовини
     і експорт та імпорт якої підлягає ліцензуванню
              у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
     Найменування продукції         |   Код
                         |  згідно з
                         |  УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці*  2106
                          3208
                          3209
                          3210 00
                          3212
                          3214
                          3304
                          3305
                          3306
                          3307
                          3402
                          3403
                          3405
                          3506 91 00 00
                          3808
                          3809
                          3811
                          3812
                          3813 00 00 00
                          3814 00
                          3820 00 00 00
                          3824 90 70 00 -
                          3824 90 95 00
                          3910 00 00
 
Установки для кондиціонування повітря, до складу  8415
яких входять вентилятори з двигуном та прилади для
змінювання температури і вологості повітря,
уключаючи кондиціонери, в яких вологість не
регулюється окремо
 
Холодильники, морозильники та інше холодильне і  8418
морозильне обладнання, електричне або інших типів;
теплові насоси, крім установок для кондиціонування
повітря, товарної позиції 8415
Вогнегасники заряджені               8424 10
 
Автомати для торгівлі з обігрівальними або     8476 21 00 00
охолоджувальними пристроями            8476 81 00 00
 
Зброя та засоби індивідуального захисту в     9304 00 00 00
аерозольній упаковці
_______________
   * Продукція, яка відповідає кодам, зазначеним у графі "Код
згідно з УКТ ЗЕД", але надходить не в аерозольній упаковці,
ліцензуванню не підлягає.
 
____________
Примітки: 1. Ліцензії видаються за погодженням з Міністерством
       екології та природних ресурсів. У разі відсутності
       озоноруйнівних речовин у переліку продукції, яка
       підпадає під зазначені коди УКТ ЗЕД, митне оформлення
       вантажів здійснюється на підставі листів-роз'яснень
       Міністерства екології та природних ресурсів (його
       територіальних органів) про те, що така продукція не
       містить озоноруйнівних речовин і ліцензування не
       потребує.
 
     2. Імпорт товарів за товарною позицією 3405 згідно з УКТ
       ЗЕД безпосередньо  Банкнотно-монетним  двором  та
       фабрикою банкнотного паперу Національного банку для
       власних потреб здійснюється без ліцензій.
 
     3. Не підлягає ліцензуванню продукція, вироблена після 1
       січня 1996 року в країнах - членах Організації
       економічного співробітництва і розвитку, перелік яких
       зазначено у додатку 7 (крім продукції, зазначеної в
       додатку 3).
 
     4. У разі наявності в складі продукції за кодами згідно
       з УКТ ЗЕД 8415 та 8418 речовин за кодом згідно з УКТ
       ЗЕД 2903 49 10 00  митне  оформлення  зазначеної
       продукції   здійснюється  на   підставі  листа
       Мінекоресурсів (його територіальних органів) про те,
       що така продукція ліцензуванню не підлягає.
 
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 7
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
       країн - членів Організації економічного
          співробітництва і розвитку
 
1. Австралія
2. Австрійська Республіка
3. Грецька Республіка
4. Ірландія
5. Республіка Ісландія
6. Королівство Іспанія
7. Італійська Республіка
8. Канада
9. Королівство Бельгія
10. Королівство Данія
11. Королівство Нідерланди
12. Королівство Норвегія
13. Королівство Швеція
14. Велике Герцогство Люксембург
15. Мексиканські Сполучені Штати
16. Нова Зеландія
17. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
18. Португальська Республіка
19. Республіка Корея
20. Республіка Польща
21. Сполучені Штати Америки
22. Турецька Республіка
23. Угорська Республіка
24. Федеративна Республіка Німеччина
25. Фінляндська Республіка
26. Французька Республіка
27. Чеська Республіка
28. Швейцарська Конфедерація
29. Японія.
 
 
                     Додаток 8
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ОБСЯГИ
      квот на деякі види труб безшовних* з чорних
     металів (крім чавунного лиття)** для експорту до
      країн - членів Європейського співтовариства
        без сплати антидемпінгового мита****
 
 
------------------------------------------------------------------
   Назва виробника - експортера        | Обсяги квот***,
                        |    тонн
------------------------------------------------------------------
Нижньодніпровський трубопрокатний завод        19500
 
Дніпропетровський трубний завод            7500
 
Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Т'юб"     3000
 
Усього                        30000
_______________
   * Класифікація за CN кодами 73041010 і 73041030, 73043199,
73043991, 73043993 відповідно до рішення Комісії Європейських
співтовариств від 17 лютого 2000 р. N 2000/137/ЕС.
 
   ** Експорт здійснюється на підставі сертифікатів виробника,
засвідчених управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Дніпропетровської облдержадміністрації, із щомісячним
інформуванням Міністерства економіки та з питань європейської
інтеграції.
 
   *** За домовленістю виробників-експортерів можливі  зміни
пайових квот, якщо це здійснюється в межах загальної квоти та з
попереднім  повідомленням  управління  зовнішніх  зносин  та
зовнішньоекономічної     діяльності     Дніпропетровської
облдержадміністрації,  Міністерства  економіки  та  з  питань
європейської інтеграції і Комісії Європейських співтовариств.
 
   **** Експорт  понад  встановлених  квот  здійснюється на
загальних підставах без обмежень.
 
 
                     Додаток 9
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
     категорій текстильної продукції, експорт якої
     до країн - членів Європейського Союзу підлягає
          ліцензуванню у 2002 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
      Найменування товару         |Кате-| Одиниця
                        |горія| виміру
-----------------------------------------------------------------
Матеріали ткані з бавовни, крім марлі, махрових  2  кілограмів
тканин, вузьких тканих матерій, ворсових тканин,
синельних тканин, тюлю та інших сітчастих тканин
 
у тому числі інші, крім невідбілених чи      2(а)   -"-
відбілених
 
Сорочки, футболки, легкі джемпери і тонкі     4    штук
пуловери з м'яким або високим комірцем (інші,
ніж з вовни або з тонкого волосу тварин),
натільні сорочки і подібні вироби, трикотажні
машинного або ручного в'язання
 
Светри, пуловери, кофти, жилети, кардигани,    5    -"-
нічні кофти, джемпери, крім курток і блейзерів,
теплі куртки, вітрівки, короткі куртки та
подібні вироби, трикотажні машинного або
ручного в'язання
 
Бриджі з тканини, шорти, крім плавок, і штани,   6    -"-
у тому числі:
слакси для чоловіків та хлопчиків;
штани і слакси з вовни, бавовни або хімічних
волокон для жінок та дівчаток;
нижні частини спортивних костюмів з підкладкою,
крім зазначених у категоріях 16 та 29, з бавовни
або хімічних волокон
 
Блузки, сорочки і батники для жінок та дівчаток  7    -"-
як трикотажні машинного або ручного в'язання,
так і нетрикотажні, з вовни, бавовни або
хімічних волокон
 
Сорочки для чоловіків або хлопчиків, крім     8    -"-
трикотажних машинного або ручного в'язання з
вовни, бавовни або хімічних волокон
 
Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки,       12    пар
підслідники тощо трикотажні машинного або
ручного в'язання, крім таких виробів для
немовлят, уключаючи панчохи для хворих на
варикозне розширення вен, крім продукції
категорії 70
 
Кальсони і труси для чоловіків та хлопчиків,   13   штук
панталони і труси для жінок та дівчаток
трикотажні машинного або ручного в'язання з
вовни, бавовни і хімічних ниток
 
Вироблені з тканини пальта, дощовики, плащі,   15    -"-
накидки для жінок та дівчаток; куртки і блейзери
з вовни, бавовни і хімічних текстильних волокон
(крім парок категорії 21)
 
Костюми і комплекти для чоловіків та хлопчиків,  16    -"-
крім трикотажних машинного або ручного в'язання,
з вовни, бавовни або хімічних волокон, за
винятком лижних костюмів; спортивні костюми з
підкладкою для чоловіків та хлопчиків, із
зовнішньою нашивкою з тієї ж тканини, з бавовни
або хімічного волокна
 
Сукні для жінок та дівчаток з вовни, бавовни або 26/27   -"-
хімічних волокон. Спідниці для жінок та
дівчаток, у тому числі спідниці-штани
 
Костюми і комплекти для жінок та дівчаток, крім  29    -"-
трикотажних машинного або ручного в'язання з
вовни, бавовни або хімічних волокон, крім лижних
костюмів; спортивні костюми для жінок та
дівчаток з підкладкою, із зовнішньою нашивкою з
тієї ж тканини, з бавовни або хімічних волокон
 
Пальта, куртки, блейзери та інший одяг,      83    -"-
уключаючи лижні костюми, трикотажні машинного
або ручного в'язання, за винятком одягу
категорій 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69,
72, 73, 74, 75
 
Матеріали ткані з льону або з волокна рами    117  кілограмів
_______________
   * Зазначені категорії можуть змінюватися згідно з умовами
міжнародних угод України.
 
( Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 10
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
      категорій товарів та обсяги квот на експорт
       текстильної продукції до США у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування товару     |Катего- |Одиниця | Обсяг квот
                 | рія  |виміру |
------------------------------------------------------------------
Верхній одяг для жінок та дівчаток  435  дюжин/  95615/1147380
                      штук
 
Спідниці для жінок та дівчаток    442   -"-  15918/191016
 
Костюми для жінок та дівчаток    444   штук    68979
 
Штани, бриджі та шорти для жінок та 448   дюжин/ 68979/827748
дівчаток                   штук
 
 
                     Додаток 11
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких з Республіки Македонії
        підлягає ліцензуванню у 2002 році*
 
 
------------------------------------------------------------------
    Найменування продукції         |Код  |Обсяг
                        |згідно |квоти,
                        |з УКТ |метричних
                        |ЗЕД  |тонн
------------------------------------------------------------------
Баранина або козлятина, свіжа, охолоджена або  0204  500
морожена
 
Стручковий перець, роду Capsicum або роду    0709 60 5000
Pimenta
 
Овочі сушені, цілі, нарізані на шматки або   0712  500
скибки, або добре подрібнені чи розмелені,
але не піддані подальшому обробленню
 
Плоди сушені, крім тих, що включені до     0813  200
товарних позицій 0801-0806; суміші з сушених
плодів або горіхів цієї групи
 
Перець роду Piper; стручковий перець роду    0904  500
Capsicum або роду Pimenta, сушений,
подрібнений або розмелений
 
Рослини, частини рослин, насіння та плоди,   1211 90 500
використовувані головним чином у парфумерії,
медицині, для боротьби з комахами, паразитами
тощо, свіжі або сушені, порізані або
непорізані, подрібнені або
неподрібнені, розмелені або нерозмелені
Кондитерські вироби з цукру (уключаючи білий  1704  500
шоколад), без вмісту какао
 
Шоколад та інші готові харчові продукти з    1806  500
вмістом какао
 
Готові харчові вироби, одержані із зерна    1904  500
хлібних злаків, за допомогою оброблення
здуванням або смаженням (наприклад,
кукурудзяні пластівці); хлібні злаки (крім
кукурудзи) у вигляді пластівців, гранул чи
оброблених іншим способом (за винятком
борошна і круп), попередньо проварені або
приготовлені іншим способом, не включені
до інших угруповань
Печиво солодке сухе; вафлі та вафельні облатки 1905 30 100
 
Овочі, плоди та інші їстівні частини рослин,  2001  6000
приготовлені або консервовані з доданням
оцту чи оцтової кислоти
 
Томати, приготовлені або консервовані без    2002  4000
додання оцту чи оцтової кислоти
 
Інші овочі, приготовлені або консервовані без  2005  3000
додання оцту чи оцтової кислоти, неморожені,
крім продуктів товарної позиції 2006
 
Варення, желе, мармелади, фруктові пюре та   2007  100
пасти плодово-ягідні, які пройшли теплове
оброблення, з доданням або без додання цукру
чи інших підсолоджувальних речовин
 
Плоди та інші їстівні частини рослин,      2008  500
приготовлені або консервовані іншим способом,
з доданням або без додання цукру чи інших
підсолоджувальних речовин або спирту, не
включені до інших угруповань
 
Соки фруктові (уключаючи виноградне сусло)   2009  3000000**
або соки овочеві незброджені, без додання
спирту, з доданням або без додання цукру чи
інших підсолоджувальних речовин
 
Продукти для вироблення соусів та готові соуси; 2103  3000
смакові добавки та приправи з різних
складників; порошок гірчиці та готова гірчиця
 
Вина виноградні натуральні, включаючи вина з  2204  40000000**
доданням спирту, та міцні; сусло виноградне,
крім того, що включено до товарної позиції 2009
 
Спиртові настоянки, одержані перегонкою чи   2208 20 100000**
синтезом виноградного вина або вичавок
винограду
 
Спиртові напої                 2208 90 100000**
 
Оцет харчовий та його замінники, одержані з   2209 00 100000**
оцтової кислоти
 
Тютюн необрізаний (з невідділеною середньою   2401 10 10000
жилкою)
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінагрополітики згідно
з  Угодою  про вільну торгівлю між Україною та Республікою
Македонія ( 807_200 ), укладеною 18 січня 2001 року.
 
   ** Літрів.
 
   ( Додаток 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 641
( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 13
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
       країн - Сторін Монреальського протоколу,
       експорт/імпорт озоноруйнівних речовин
           до/з яких дозволяється
 
1.  Австралія
2.  Австрійська Республіка
3.  Азербайджанська Республіка
4.  Алжирська Народна Демократична Республіка
5.  Республіка Албанія
6.  Антигуа і Барбуда
7.  Республіка Ангола
8.  Арабська Республіка Єгипет
9.  Співдружність Багамських Островів
10. Народна Республіка Бангладеш
11. Барбадос
12. Держава Бахрейн
13. Беліз
14. Республіка Бенін
15. Республіка Болівія
16. Республіка Боснія і Герцеговина
17. Республіка Ботсвана
18. Держава Бруней-Даруссалам
19. Буркіна-Фасо
20. Республіка Бурунді
21. Республіка Вануату
22. Республіка Вірменія
23. Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія
24. Республіка Венесуела
25. Габонська Республіка
26. Кооперативна Республіка Гайана
27. Республіка Гаїті
28. Республіка Гамбія
29. Республіка Гана
30. Республіка Гватемала
31. Гвінейська Республіка
32. Республіка Гондурас
33. Гренада
34. Грецька Республіка
35. Держава Ізраїль
36. Республіка Джибуті
37. Співдружність Домініки
38. Домініканська Республіка
39. Республіка Еквадор
40. Естонська Республіка
41. Ефіопія
42. Республіка Заїр
43. Республіка Замбія
44. Республіка Зімбабве
45. Ісламська Республіка Іран
46. Ірландія
47. Республіка Ісландія
48. Королівство Іспанія
49. Італійська Республіка
50. Йорданське Хашимітське Королівство
51. Єменська Республіка
52. Республіка Кабо-Верде
53. Республіка Камерун
54. Киргизька Республіка
55. Королівство Камбоджа
56. Канада
57. Держава Катар
58. Республіка Кенія
59. Республіка Кіпр
60. Республіка Кірибаті
61. Китайська Народна Республіка
62. Республіка Колумбія
63. Федеральна Ісламська Республіка Коморські Острови
64. Республіка Конго
65. Корейська Народно-Демократична Республіка
66. Королівство Бельгія
67. Королівство Данія
68. Королівство Нідерланди
69. Королівство Норвегія
70. Королівство Швеція
71. Республіка Коста-Ріка
72. Республіка Кот-д'Івуар
73. Лаоська Народно-Демократична Республіка
74. Латвійська Республіка
75. Королівство Лесото
76. Республіка Ліберія
77. Ліванська Республіка
78. Литовська Республіка
79. Князівство Ліхтенштейн
80. Велике Герцогство Люксембург
81. Республіка Маврикій
82. Ісламська Республіка Мавританія
83. Республіка Мадагаскар
84. Республіка Малаві
85. Малайзія
86. Республіка Малі
87. Мальдівська Республіка
88. Республіка Мальта
89. Королівство Марокко
90. Республіка Маршальські (Маршаллові) Острови
91. Мексиканські Сполучені Штати
92. Республіка Мозамбік
93. Князівство Монако
94. Монголія
95. Союз М'янма
96. Республіка Намібія
97. Королівство Непал
98. Республіка Нігер
99. Федеративна Республіка Нігерія
100. Республіка Нікарагуа
101. Нова Зеландія
102. Танзанія
103. Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
104. Об'єднані Арабські Емірати
105. Султанат Оман
106. Ісламська Республіка Пакистан
107. Республіка Палау
108. Республіка Панама
109. Незалежна Держава Папуа - Нова Гвінея
110. Республіка Парагвай
111. Республіка Перу
112. Південно-Африканська Республіка
113. Португальська Республіка
114. Аргентинська Республіка
115. Республіка Білорусь
116. Республіка Болгарія
117. Республіка Казахстан
118. Республіка Грузія
119. Республіка Індія
120. Республіка Індонезія
121. Республіка Корея
122. Республіка Куба
123. Держава Кувейт
124. Республіка Молдова
125. Республіка Польща
126. Республіка Узбекистан
127. Республіка Хорватія
128. Російська Федерація
129. Румунія
130. Республіка Ель-Сальвадор
131. Самоа
132. Сомалійська Демократична Республіка
133. Республіка Суринам
134. Незалежна Держава Західна Самоа
135. Королівство Саудівська Аравія
136. Сент-Вінсент і Гренадіни
137. Королівство Свазіленд
138. Республіка Сейшельські Острови
139. Республіка Сенегал
140. Федерація Сент-Кітс і Невіс
141. Сент-Люсія
142. Республіка Сінгапур
143. Сирійська Арабська Республіка
144. Словацька Республіка
145. Республіка Словенія
146. Соломонові Острови
147. Соціалістична Республіка В'єтнам
148. Союзна Республіка Югославія
149. Сполучені Штати Америки
150. Республіка Судан
151. Республіка Сьєрра-Леоне
152. Республіка Таджикистан
153. Королівство Таїланд
154. Тоголезька Республіка
155. Республіка Трінідад і Тобаго
156. Тувалу
157. Туніська Республіка
158. Турецька Республіка
159. Туркменістан
160. Республіка Уганда
161. Угорська Республіка
162. Україна
153. Східна Республіка Уругвай
164. Федеративні Штати Мікронезії
165. Федеративна Республіка Бразилія
166. Федеративна Республіка Німеччина
167. Суверенна Демократична Республіка Фіджі
168. Республіка Філіппіни
169. Фінляндська Республіка
170. Французька Республіка
171. Центральноафриканська Республіка
172. Республіка Чад
173. Чеська Республіка
174. Республіка Чилі
175. Швейцарська Конфедерація
176. Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка
177. Республіка Македонія
178. Ямайка
179. Японія
 
 
                     Додаток 14
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ОБСЯГИ
      квот на окремі категорії металопродукції,
  експорт якої до країн - членів Європейського співтовариства
   з вугілля та сталі підлягає ліцензуванню і квотуванню
              у 2002 році
 
 
----------------------------------------------------------------------
Найменування товару|Категорія| Код згідно |Код за Комбінованою|Обсяг
          |     | з УКТ ЗЕД  |номенклатурою   |квоти,
          |     |       |Європейського   |тонн
          |     |       |співтовариства   |
          |     |       |2002 року     |
----------------------------------------------------------------------
Прокат плоский:    SA
 
прокат плоский у    SA1  7208 10 00 00   7208 10 00   36920
рулонах            7208 25 00 00   7208 25 00
               7208 26 00 00   7208 26 00
               7208 27 00 00   7208 27 00
               7208 36 00 00   7208 36 00
               7208 37 10 00   7208 37 10
               7208 37 90 00   7208 37 90
               7208 38 10 00   7208 38 10
               7208 38 90 00   7208 38 90
               7208 39 10 00   7208 39 10
               7208 39 90 00   7208 39 90
               7211 14 10 00   7211 14 10
               7211 19 20 00   7211 19 20
               7219 11 00 00   7219 11 00
               7219 12 10 00   7219 12 10
               7219 12 90 00   7219 12 90
               7219 13 10 00   7219 13 10
               7219 13 90 00   7219 13 90
               7219 14 10 00   7219 14 10
               7219 14 90 00   7219 14 90
               7225 19 10 00   7225 19 10
               7225 20 20 00   7225 20 20
               7225 30 00 00   7225 30 00
 
прокат плоский     SA2  7208 40 10 00   7208 40 10   141300
               7208 51 10 00   7208 51 10
               7208 51 30 00   7208 51 30
               7208 51 50 00   7208 51 50
               7208 51 91 00   7208 51 91
               7208 51 99 00   7208 51 99
               7208 52 10 00   7208 52 10
               7208 52 91 00   7208 52 91
               7208 52 99 00   7208 52 99
               7208 53 10 00   7208 53 10
               7211 13 00 00   7211 13 00
               7225 40 20 00   7225 40 20
               7225 40 50 00   7225 40 50
               7225 99 10 00   7225 99 10
 
прокат плоский     SA3  7208 40 90 00   7208 40 90   11400
               7208 53 90 00   7208 53 90
               7208 54 10 00   7208 54 10
               7208 54 90 00   7208 54 90
               7208 90 10 00   7208 90 10
               7209 15 00 00   7209 15 00
               7209 16 10 00   7209 16 10
               7209 16 90 00   7209 16 90
               7209 17 10 00   7209 17 10
               7209 17 90 00   7209 17 90
               7209 18 10 00   7209 18 10
               7209 18 91 00   7209 18 91
               7209 18 99 00   7209 18 99
               7209 25 00 00   7209 25 00
               7209 26 10 00   7209 26 10
               7209 26 90 00   7209 26 90
               7209 27 10 00   7209 27 10
               7209 27 90 00   7209 27 90
               7209 28 10 00   7209 28 10
               7209 28 90 00   7209 28 90
               7209 90 10 00   7209 90 10
               7210 11 10 00   7210 11 10
               7210 12 11 00   7210 12 11
               7210 12 19 00   7210 12 19
               7210 20 10 00   7210 20 10
               7210 30 10 00   7210 30 10
               7210 41 10 00   7210 41 10
               7210 49 10 00   7210 49 10
               7210 50 10 00   7210 50 10
               7210 61 10 00   7210 61 10
               7210 69 10 00   7210 69 10
               7210 70 31 00   7210 70 31
               7210 70 39 00   7210 70 39
               7210 90 31 00   7210 90 31
               7210 90 33 00   7210 90 33
               7210 90 38 00   7210 90 38
               7211 14 90 00   7211 14 90
               7211 19 90 00   7211 19 90
               7211 23 10 00   7211 23 10
               7211 23 51 00   7211 23 51
               7211 29 20 00   7211 29 20
               7211 90 11 00   7211 90 11
               7212 10 10 00   7212 10 10
               7212 10 91 00   7212 10 91
               7212 20 11 00   7212 20 11
               7212 30 11 00   7212 30 11
               7212 40 10 00   7212 40 10
               7212 40 91 00   7212 40 91
               7212 50 31 00   7212 50 31
               7212 50 51 00   7212 50 51
               7212 60 11 00   7212 60 11
               7212 60 91 00   7212 60 91
               7219 21 10 00   7219 21 10
               7219 21 90 00   7219 21 90
               7219 22 10 00   7219 22 10
               7219 22 90 00   7219 22 90
               7219 23 00 00   7219 23 00
               7219 24 00 00   7219 24 00
               7219 31 00 00   7219 31 00
               7219 32 10 00   7219 32 10
               7219 32 90 00   7219 32 90
               7219 33 10 00   7219 33 10
               7219 33 90 00   7219 33 90
               7219 34 10 00   7219 34 10
               7219 34 90 00   7219 34 90
               7219 35 10 00   7219 35 10
               7219 35 90 00   7219 35 90
               7225 40 80 00   7225 40 80
 
Прокат інший:     SB
 
напівфабрикати та   SB1  7207 19 31 00   7207 19 31   4970
профілі            7207 20 71 00   7207 20 71
               7216 31 11 00   7216 31 11
               7216 31 19 00   7216 31 19
               7216 31 91 00   7216 31 91
               7216 31 99 00   7216 31 99
               7216 32 11 00   7216 32 11
               7216 32 19 00   7216 32 19
               7216 32 91 00   7216 32 91
               7216 32 99 00   7216 32 99
               7216 33 10 00   7216 33 10
               7216 33 90 00   7216 33 90
 
прутки та бруски    SB2  7213 10 00 00   7213 10 00   71000
гарячекатані, вільно     7213 20 00 00   7213 20 00
укладені в бунти       7213 91 10 00   7213 91 10
               7213 91 20 00   7213 91 20
               7213 91 41 00   7213 91 41
               7213 91 49 00   7213 91 49
               7213 91 70 00   7213 91 70
               7213 91 90 00   7213 91 90
               7213 99 10 00   7213 99 10
               7213 99 90 00   7213 99 90
               7221 00 10 00   7221 00 10
               7221 00 90 00   7221 00 90
               7227 10 00 00   7227 10 00
               7227 20 00 00   7227 20 00
               7227 90 10 00   7227 90 10
               7227 90 50 00   7227 90 50
               7227 90 95 00   7227 90 95
 
напівфабрикати,    SB3  7207 19 11 00   7207 19 11   89460
прутки та бруски,       7207 19 14 00   7207 19 14
профілі, прутки та      7207 19 16 00   7207 19 16
бруски порожнисті       7207 20 51 00   7207 20 51
               7207 20 55 00   7207 20 55
               7207 20 57 00   7207 20 57
               7214 20 00 00   7214 20 00
               7214 30 00 00   7214 30 00
               7214 91 10 00   7214 91 10
               7214 91 90 00   7214 91 90
               7214 99 10 00   7214 99 10
               7214 99 31 00   7214 99 31
               7214 99 39 00   7214 99 39
               7214 99 50 00   7214 99 50
               7214 99 61 00   7214 99 61
               7214 99 69 00   7214 99 69
               7214 99 80 00   7214 99 80
               7214 99 90 00   7214 99 90
               7215 90 10 00   7215 90 10
               7216 10 00 00   7216 10 00
               7216 21 00 00   7216 21 00
               7216 22 00 00   7216 22 00
               7216 40 10 00   7216 40 10
               7216 40 90 00   7216 40 90
               7216 50 10 00   7216 50 10
               7216 50 91 00   7216 50 91
               7216 50 99 00   7216 50 99
               7216 99 10 00   7216 99 10
               7218 99 20 00   7218 99 20
               7222 11 11 00   7222 11 11
               7222 11 19 00   7222 11 19
               7222 11 21 00   7222 11 21
               7222 11 29 00   7222 11 29
               7222 11 91 00   7222 11 91
               7222 11 99 00   7222 11 99
               7222 19 10 00   7222 19 10
               7222 19 90 00   7222 19 90
               7222 30 10 00   7222 30 10
               7222 40 10 00   7222 40 10
               7222 40 30 00   7222 40 30
               7224 90 31 00   7224 90 31
               7224 90 39 00   7224 90 39
               7228 10 10 00   7228 10 10
               7228 10 30 00   7228 10 30
               7228 20 11 00   7228 20 11
               7228 20 19 00   7228 20 19
               7228 20 30 00   7228 20 30
               7228 30 20 00   7228 30 20
               7228 30 41 00   7228 30 41
               7228 30 49 00   7228 30 49
               7228 30 61 00   7228 30 61
               7228 30 69 00   7228 30 69
               7228 30 70 00   7228 30 70
               7228 30 89 00   7228 30 89
               7228 60 10 00   7228 60 10
               7228 70 10 00   7228 70 10
               7228 70 31 00   7228 70 31
               7228 80 10 00   7228 80 10
               7228 80 90 00   7228 80 90
               7301 10 00 00   7301 10 00
----------------------------------------------------------------------
                                355050
 
( Постанову доповнено додатком 14 згідно з Постановою КМ N 1754
( 1754-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
 
                     Додаток 15
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 2001 р. N 1703
 
               ПЕРЕЛІК
       сталеливарних виробів, які експортуються
   з України до країн - членів Європейського співтовариства
   з вугілля та сталі у 2002 році і до яких застосовується
      подвійна перевірка без кількісних обмежень
 
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування товару    |  Код згідно  |   Код за
                |  з УКТ ЗЕД  | Комбінованою
                |        | номенклатурою
                |        | Європейського
                |        | співтовариства
                |        |  2002 року
------------------------------------------------------------------
Прокат плоский холоднокатаний   7211 23 99 00   7211 23 99
завширшки не більш як 500 мм   7211 29 50 00   7211 29 50
                 7211 29 90 00   7211 29 90
                 7211 90 90 00   7211 90 90
 
Прокат плоский нетекстурований  7211 23 91 00   7211 23 91
електротехнічний         7225 19 10 00   7225 19 10
                 7225 19 90 00   7225 19 90
                 7226 19 10 00   7226 19 10
                 7226 19 30 00   7226 19 30
                 7226 19 90 00   7226 19 90
 
Зливки та напівфабрикати     7218 10 00 00   7218 10 00
                 7224 10 00 00   7224 10 00
 
Прокат плоский текстурований   7226 11 90 00   7226 11 90
електротехнічний
 
 
 Примітка. Експорт зазначених виробів здійснюється на підставі
      експортних документів.
 
( Постанову доповнено додатком 15 згідно з Постановою КМ N 1754
( 1754-2001-п ) від 27.12.2001; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 641 ( 641-2002-п ) від 17.05.2002 )
 
 
                     Додаток 16
              до постанови Кабінету Міністрів України
                   від 2002 р. N 1703
 
               ОБСЯГИ
    квот на окремі види відходів як вторинної сировини,
          імпорт яких для утилізації
         підлягає квотуванню у 2002 році
 
 
------------------------------------------------------------------
 Найменування відходу |   Код згідно з    |  Обсяг квоти,
            |    УКТ ЗЕД     |   тис. тонн
------------------------------------------------------------------
Макулатура          4707 90 90 00        40
 
( Постанову доповнено додатком 16 згідно з Постановою КМ N 1004
( 1004-2002-п ) від 11.07.2002 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner