Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1666 від 13.12.2001

Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2001 р. N 1666
                Київ
 
        Про затвердження Типового положення
      про Головне управління економіки обласної,
      Київської міської державної адміністрації та
       управління економіки Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1446 ( 1446-2002-п ) від 26.09.2002
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
      N 1607 ( 1607-2004-п ) від 30.11.2004
      N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Типове  положення  про Головне управління
економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та
управління  економіки  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, що додається.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р.
N 57  ( 57-96-п ) "Про затвердження Типового положення про
управління економіки обласної, Київської та  Севастопольської
міської державної адміністрації" (ЗП України,  1996 р., N 5,
ст. 169);
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 р.
N 515 ( 515-96-п ) "Про внесення змін до Типового положення про
управління економіки обласної, Київської та  Севастопольської
міської державної адміністрації" (ЗП України, 1996 р., N 12,
ст. 330);
 
   абзаци другий і третій пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
України від 13 червня 1996 р. N 647 ( 647-96-п ) "Про затвердження
типових положень про управління (відділи) з питань торгівлі та
побутового  обслуговування  населення  місцевих  державних
адміністрацій" (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 368).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
   Інд. 18
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2001 р. N 1666
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про Головне управління економіки обласної,
      Київської міської державної адміністрації та
       управління економіки Севастопольської
         міської державної адміністрації
 
 
   ( У тексті Положення слова "Міністерство економіки та з
    питань європейської інтеграції" в усіх відмінках 
    замінено словами "Міністерство економіки" згідно з
    Постановою КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
 
   1. Головне управління економіки обласної, Київської міської
державної адміністрації та управління економіки Севастопольської
міської державної адміністрації (далі - управління) є структурним
підрозділом  обласної,  Київської та Севастопольської міської
державної адміністрації,  що  утворюється  головою  обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
підзвітне  та  підконтрольне  голові  відповідної  місцевої
держадміністрації і Міністерству економіки з питань реалізації
єдиної державної політики економічного і соціального розвитку
України.
 
   2. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами  Президента
України  і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства
економіки,  розпорядженнями  голови  відповідної  місцевої
держадміністрації, а також цим Положенням.
 
   3. Основним завданням управління є участь у:
 
   реалізації державної політики економічного і  соціального
розвитку України;
 
   реалізації державної  регуляторної  політики  і державної
політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження
монополізму;
 
   формуванні і проведенні державної регіональної політики;
 
   проведенні разом з іншими структурними підрозділами державної
зовнішньоекономічної політики;
 
   забезпеченні в межах своїх повноважень захисту економічних
прав і законних інтересів України, вітчизняних та іноземних
суб'єктів господарювання;
 
   забезпеченні реалізації державної політики у сфері розвитку
внутрішньої торгівлі та послуг;
 
   забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель
товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів;
 
   проведенні структурних змін, а також державної інвестиційної
та інноваційної політики;
 
   забезпеченні реалізації державної цінової політики;
 
   забезпеченні виконання  завдань з приватизації державного
майна;
 
   забезпеченні реалізації  державної  політики  у  сфері
економічної безпеки та детінізації економіки.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) аналізує стан і тенденції економічного і соціального
розвитку області (міста), бере  участь  у  визначенні  його
пріоритетів, у проведенні структурних змін, а також формуванні
напрямів інвестиційної політики та готує голові  відповідної
місцевої держадміністрації і Міністерству економіки пропозиції,
спрямовані на забезпечення економічної безпеки держави, сталого
розвитку і детінізації економіки;
 
   2) виконує роботи з прогнозування та підготовки програм
економічного і соціального розвитку:
 
   розробляє прогнози економічного і соціального розвитку на
середньостроковий період та програми економічного і соціального
розвитку на короткостроковий період області (міста);
 
   бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і
соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий
період;
 
   розробляє і подає Міністерству економіки, іншим центральним
органам виконавчої влади пропозиції до проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на короткостроковий
період, забезпечує виконання завдань, визначених цією Програмою,
на відповідній території;
 
   забезпечує стратегічне  планування,  програмування   та
прогнозування економічного і соціального розвитку області (міста);
 
   3) розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її
реалізації та здійснює контроль за їх виконанням;
 
   4) готує спрямовані на виконання актів Президента України та
Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування
економіки та вживає заходів для їх реалізації;
 
 
   5) бере участь у розробленні проектів державних цільових,
галузевих, регіональних і міжрегіональних програм; ( Підпункт 5
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1607
( 1607-2004-п ) від 30.11.2004 )
 
   6) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму,
проводить  моніторинг  її реалізації та соціально-економічних
результатів, сприяє розвитку на відповідній території конкуренції,
підвищенню  ефективності  функціонування  об'єктів  ринкової
інфраструктури;
 
   7) бере участь у підготовці голові відповідної місцевої
держадміністрації  пропозицій  з  питань  бюджетної політики,
ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів
області (міста);
 
   8) бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових,
грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку
трудових  ресурсів,  попиту  і пропонування на основні види
паливно-енергетичних  ресурсів,  промислової  продукції  та
продовольства);
 
   9) бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
порядку регулювання цін в окремих галузях, здійснює регулювання
цін на продукцію монопольних утворень на регіональному ринку,
забезпечує реалізацію державної цінової політики;
 
   10) розробляє і подає Міністерству економіки графіки передачі
об'єктів соціальної інфраструктури державних підприємств, установ,
організацій області (міста) у комунальну власність;
 
   11) погоджує  переліки об'єктів групи Ж, які підлягають
приватизації,  та  переліки  об'єктів  соціально-культурного
призначення, які можуть бути перепрофільовані;
 
   12) сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального
розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання
та розвитку підприємництва на території області (міста), надає
консультаційну,  інформаційну  та  іншу  допомогу  суб'єктам
підприємницької  діяльності,  розробляє  разом з громадськими
організаціями  підприємців  регіональні  програми  підтримки
підприємництва, сприяє їх виконанню;
 
   13) бере участь разом з іншими структурними підрозділами
відповідної місцевої держадміністрації у реалізації державної
зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у
світову економіку та розширення економічного  і  соціального
співробітництва з ЄС, подає Міністерству економіки відповідні
пропозиції;
 
   14) бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку і
поліпшення структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг);
 
   15) здійснює в межах делегованих йому повноважень регулятивні
і реєстраційно-дозвільні функції за  дорученням  Міністерства
економіки;
 
   16) забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних
прав і законних інтересів суб'єктів господарювання України;
 
   17) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в
організації участі підприємств та організацій області (міста) у
виставково-ярмаркових заходах;
 
   18) здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів
щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області
(міста);
 
   18-1) аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньоекономічних
зв'язків,  бере  участь  у  прогнозуванні тенденцій розвитку
вітчизняних товарних ринків та впливу на їх діяльність світових
ринків; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-1 згідно з Постановою КМ
N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   18-2) аналізує цінову, податкову, тарифну, валютну і кредитну
політику щодо експорту та імпорту товарів і подає відповідні
висновки та пропозиції Міністерству економіки; інформує голову
відповідної  держадміністрації  та  суб'єктів  підприємницької
діяльності про рівень індикативних цін, що затверджуються наказами
Міністерства економіки; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-2 згідно
з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   18-3) надає  суб'єктам  підприємницької  діяльності,  що
розташовані на території  області  (міста),  інформацію  про
пропозиції іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє
популяризації пропозицій підприємств області (міста) за межами
України; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-3 згідно з Постановою
КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   18-4) інформує  суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності,
розташованих на території області (міста) (далі -  суб'єкти
зовнішньоекономічної діяльності), про стан справ в економічній,
соціальній, екологічній та інших сферах, формує з цією метою
відповідні бази даних, а також доводить до їх відома накази
Міністерства економіки щодо застосування (скасування, зміни виду,
припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та
інформує про це Міністерство економіки; ( Пункт 4 доповнено
підпунктом 18-4 згідно з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від
07.12.2005 )
 
   18-5) проводить   моніторинг  стану  виконання  вимог
законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності; ( Пункт 4 доповнено підпунктом
18-5  згідно  з Постановою КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від
07.12.2005 )
 
   18-6) бере участь у підготовці та вивченні інформації на
запит Міністерства економіки щодо проведення антидемпінгових,
антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів
в Україну; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-6 згідно з Постановою
КМ N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   18-7) бере участь у підготовці проектів угод, договорів,
меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп та
комюніке з питань зовнішньоекономічної діяльності; ( Пункт 4
доповнено  підпунктом  18-7  згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   18-8) бере участь у формуванні складу офіційних делегацій
місцевої  держадміністрації, що беруть участь у переговорах,
конференціях, консультаціях, сесіях, візитах,  інших  заходах
двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 18-8 згідно з Постановою КМ N 1178
( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   19) проводить у встановленому  порядку  в  межах  своєї
компетенції  переговори з офіційними представниками іноземних
держав, акредитованих в Україні;
 
   20)  подає  щороку  до 1 лютого Міністерству економіки
пропозиції до програм міжнародної технічної допомоги згідно з
напрямами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів
України ( 550-2000-п ), відповідними регіональними та галузевими
пріоритетами;
 
   21) визначає інвестиційний попит області (міста) та на основі
визначених державою пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів
державних централізованих капітальних вкладень, здійснює контроль
за їх ефективним використанням;
 
   22) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих
на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого
інвестиційного клімату в області (місті), у тому числі готує і
подає  Міністерству  економіки  пропозиції щодо інвестиційних
проектів   найважливіших  будов  виробничого  призначення,
природоохоронних об'єктів та об'єктів соціальної сфери;
 
   23) бере  участь у роботі щодо залучення інвестицій та
кредитних ресурсів на розвиток економічного потенціалу області
(міста);
 
   24) бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і
функціонування  спеціальних  економічних  зон,  запровадження
спеціального  режиму  інвестиційної  діяльності на територіях
пріоритетного розвитку, аналізує економічні та соціальні наслідки
функціонування  спеціальних  економічних  зон  та  територій
пріоритетного розвитку і подає Міністерству економіки відповідну
інформацію в установленому порядку;
 
   25) уживає заходів до розширення міжрегіональних економічних
зв'язків, готує проекти відповідних угод;
 
   26) аналізує тенденції розвитку фондового та страхових ринків
області (міста), бере участь у підготовці  пропозицій  щодо
вдосконалення законодавства про страхову діяльність;
 
   27) аналізує стан і бере участь у розробленні пропозицій щодо
розвитку споживчого ринку, ринку послуг  та  формування  їх
інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування
населення підприємствами торгівлі, громадського харчування  і
побуту; сприяє розвитку фірмової торговельної мережі та мережі
підприємств побуту;
 
   28) бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної
політики, у розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої
безпеки України;
 
   29) проводить  аналіз  фінансово-господарської  діяльності
підприємств,  що  перебувають у комунальній власності, і за
дорученням Міністерства економіки - підприємств, що перебувають у
державній власності;
 
   30) бере  участь  у розробленні довгострокових прогнозів
чисельності населення, його статево-вікової структури, програм
зайнятості;
 
   31) готує  голові  відповідної місцевої держадміністрації
пропозиції з питань розміщення на території області (міста) нових,
реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших
об'єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до
сфери її управління;
 
   32) бере участь у розробленні та впровадженні економічного
механізму  природокористування,  раціонального  використання
природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища,
використання вторинних ресурсів;
 
   33) готує голові відповідної  місцевої  держадміністрації
пропозиції  щодо  залучення  на  договірних  засадах  коштів
підприємств,  установ   та   організацій   на   розвиток
житлово-комунального   господарства,   транспорту,  зв'язку,
побутового, торговельного та інших видів обслуговування населення;
 
   34) розробляє  пропозиції  щодо  фінансово-економічного
обгрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для
державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням
органів  місцевого  самоврядування  розробляє пропозиції щодо
закупівлі товарів, робіт і послуг для місцевих потреб за рахунок
коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування, а також
формування регіональних замовлень;
 
   35) бере участь у здійсненні заходів  щодо  координації
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів,
зокрема коштів місцевих бюджетів, у тому числі:
 
   погоджує застосування замовником таких процедур: торгів з
обмеженою участю, двоступеневих торгів та закупівель в одного
виконавця;
 
   розглядає та надає висновки щодо скарг, які виникли до
моменту укладення угод про закупівлю;
 
   здійснює контроль  за  дотриманням  законодавства  щодо
закупівель;
 
   проводить моніторинг здійснення запланованих закупівель;
 
   надає розпорядникам бюджетних  коштів  консультаційну  та
методичну допомогу з питань здійснення закупівель;
 
   36) сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових
технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості
продукції,  створенню  територіальних  інноваційних  центрів,
технопарків;
 
   37) бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення
адміністративної      реформи      та      реформи
адміністративно-територіального устрою;
 
   38) розробляє  пропозиції  щодо  вдосконалення  системи
підготовки  (перепідготовки)  кадрів  (спеціалістів)  у сфері
економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з
перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
 
   39) бере участь у впровадженні програмного та методичного
забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, що
використовуються для дослідження стану економічного і соціального
розвитку області (міста);
 
   40) здійснює організаційно-методичне керівництво, координує
та  забезпечує діяльність структурних підрозділів відповідної
місцевої  держадміністрації,  райдержадміністрацій  з  питань
розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку районів
і міст на середньостроковий період та програм економічного і
соціального розвитку районів і міст на короткостроковий період,
забезпечує  взаємодію  з ними під час розроблення місцевих,
державних цільових, регіональних і галузевих програм, а також під
час розв'язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних
сил відповідної території; ( Підпункт 40 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1607 ( 1607-2004-п ) від
30.11.2004 )
 
   41)  бере  участь у виконанні заходів з мобілізаційної
підготовки  та  мобілізації, планує, організовує і контролює
мобілізаційну підготовку економіки області (міста);
 
   42) уносить  в  установленому  порядку  пропозиції  щодо
вдосконалення системи обліку, звітності і державної статистики;
 
   43) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в
управлінні;
 
   44) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до компетенції управління, розробляє і подає на
розгляд голові відповідної місцевої держадміністрації пропозиції
щодо вдосконалення законодавства;
 
   45) виконує інші функції згідно з покладеними на нього
завданнями.
 
   5. Управління має право:
 
   1) залучати  спеціалістів  інших  структурних підрозділів
відповідної місцевої держадміністрації, підприємств, установ і
організацій,  об'єднань  громадян  (за  погодженням з їхніми
керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 
   2) одержувати в установленому порядку від інших структурних
підрозділів  відповідної  місцевої  держадміністрації, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ і  організацій
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання
покладених на нього завдань;
 
   3) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції.
 
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої
держадміністрації,   органами   місцевого   самоврядування,
територіальними органами міністерств та інших центральних органів
виконавчої  влади,  а  також  з  підприємствами, установами,
організаціями та об'єднаннями громадян.
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і  звільняється  з  посади  головою  обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з
Міністром економіки. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003,
N 1178 ( 1178-2005-п ) від 07.12.2005 )
 
   Начальник управління має заступників, які призначаються на
посаду та звільняються з посади головою відповідної місцевої
держадміністрації за поданням начальника управління та погодженням
з Міністерством економіки. ( Абзац другий пункту 7 в редакції
Постанови КМ N 1446 ( 1446-2002-п ) від 26.09.2002 )
 
   8. Начальник управління:
 
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає  функції  та  ступінь  відповідальності  заступників
начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
 
   видає в  межах  своєї компетенції накази, організовує і
контролює їх виконання;
 
   затверджує структуру управління в межах граничної чисельності
та фонду оплати праці працівників;
 
   затверджує положення   про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
 
   призначає на посаду і  звільняє  з  посади  працівників
управління;
 
   розпоряджається коштами  в  межах затвердженого кошторису
доходів і видатків на утримання управління.
 
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у
складі начальника управління (голова колегії) та заступників
начальника управління, а також інших працівників управління. До
складу колегії можуть входити  керівники  інших  структурних
підрозділів відповідної місцевої держадміністрації.
 
   Склад колегії затверджується головою відповідної місцевої
держадміністрації за поданням начальника управління.
 
   Рішення колегії проводяться в життя наказами  начальника
управління.
 
   10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
реалізації основних напрямів діяльності управління та вирішення
інших питань в управлінні можуть утворюватися наукові ради і
комісії.
 
   Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує
начальник управління.
 
   11. Управління  утримується за рахунок коштів Державного
бюджету України.
 
   Граничну чисельність, фонд оплати праці  працівників  та
видатки на утримання управління в межах виділених асигнувань
визначає голова відповідної місцевої держадміністрації.
 
   Кошторис доходів і видатків, штатний  розпис  управління
затверджує голова відповідної місцевої держадміністрації.
 
   12. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку
із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner