Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1648 від 13.12.2001

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 11

  золото з гальванічним
  покриттям платиною)
  необроблене,
  напівоброблене або
  у вигляді порошку**
 
 8. Платина необроблена,   7110       -"-     200
  напівоброблена або
  у вигляді порошку**
 
 9. Відходи та брухт     7112       -"-     500
  дорогоцінних металів і
  металів, оплакованих
  дорогоцінними металами**
 
10. Монети (тільки з     7118       -"-     200
  дорогоцінних металів)**
 
_______________
   * Ліцензії видаються за погодженням з Мінфіном.
 
   ** Експорт  зазначеного  товару  безпосередньо  Державним
сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Державною
скарбницею  та  Банкнотно-монетним двором Національного банку
здійснюється без квот та ліцензій.
 
   Примітка. Квоти, зазначені в пунктах 3, 6, 7, 8, 9 і 10,
установлено в перерахунку на чисту вагу дорогоцінного металу.
 
 
                    "Додаток 2
            до постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 13 грудня 2001 р. N 1648)
 
               ПЕРЕЛІК
      товарів, імпорт яких підлягає ліцензуванню
              у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
   Найменування товару   |    Код згідно з УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Хімічні  засоби  захисту  3808 (крім окремих  партій,  які
рослин та регулятори росту  ввозяться  безоплатно  з дозволу
рослин*;  інсектициди  для  Мінекоресурсів   виключно   для
боротьби   з  побутовими  державних  випробувань,  наукових
комахами, родентициди**    досліджень  та  демонстраційних
                дослідів)
 
Препарати косметичні   та  3302 - 3402 (крім сумішей запашних
засоби особистої гігієни***  речовин для харчової промисловості
                або виробництва напоїв за кодами
                3302 10 10 00,    3302 10 21 00,
                3302 10 29 00,    3302 10 40 00,
                3302 10 90 00,   соусів    та
                ароматизаторів  для  виробництва
                сигарет та тютюну для паління за
                кодом 3302 90 90 00, емульгатора
                за  кодом   3402 11 00 00  та
                піностабілізаторів,       які
                використовуються  для виробництва
                пінополіуретану   за   кодами
                3402 13 00 00, 3402 90 10 00)
 
Ветеринарні препарати****   3002 30 00 00 - 3002 90 90 00
 
Тільки матриці і форми для  8524
виготовлення фонограм*****
 
Негашені поштові   марки,  4907 00 10 00, 4907 00 99 00
марки держмита чи аналогічні
марки поточного чи нового
випуску в країні, для якої
вони  призначені,  папір
гербовий,       чекові
книжки******
 
Оптичний полікарбонат*****   3907 40 00 00
 
_______________
Примітки:
 
   1. Ліцензії видаються:
 
   * за погодженням з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
 
   ** за погодженням з Мінекоресурсів;
 
   *** за погодженням з МОЗ, а на косметичні засоби та засоби
особистої гігієни в аерозольній упаковці - також з Мінекоресурсів
(крім продукції, виробленої після 1 січня 1996 року у країнах -
членах  Організації  економічного співробітництва і розвитку,
перелік яких наведено у додатку 8);  на  поверхнево-активні
речовини, які застосовуються у сільському господарстві разом з
пестицидами, - також з Головною державною інспекцією захисту
рослин Мінагрополітики;
 
   **** за погодженням з Державним департаментом ветеринарної
медицини;
 
   ***** за погодженням з МОН;
 
   ****** за погодженням з Національним банком.
 
   2. Імпорт товарів за кодами 3402 11 00 00 та 3402 13 00 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій";
 
 
                    "Додаток 4
            до постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 13 грудня 2001 р. N 1648)
 
               ПЕРЕЛІК
     товарів, експорт яких до США і до країн - членів
    Європейського Союзу, Індонезії підлягає ліцензуванню
     (з квотуванням до США та Індонезії) у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
                   |   Код   |  Обсяг
     Найменування товару     |  згідно з  |  квоти,
                   |  УКТ ЗЕД  | метричних
                   |        |  тонн
------------------------------------------------------------------
Феросилікомарганець           7202 30 00 00    -
 
Магній необроблений - до  країн  - 8104 11 00 00    -
членів Європейського Союзу
 
Окремі вироби  з  прокату  плоского 7208, 7210,  147985
гарячекатаного не в рулонах, із заліза 7211, 7212
та нелегованої сталі (товсний лист) -
до США*
 
Прокат плоский гарячекатаний в рулонах 7208      15432
та  не  в  рулонах  із заліза та
нелегованої сталі - до Індонезії**
 
ВАТ "Запоріжсталь"                    6330
 
ВАТ "Маріупольський   металургійний          9102
комбінат імені Ілліча"
 
Сталеві троси - до країн - членів 7312 10 82 00    -
Європейського Союзу           7312 10 84 00
                    7312 10 86 00
                    7312 10 88 00
                    7312 10 99 00
 
_______________
   * Згідно  з  Угодою  про  припинення  антидемпінгового
розслідування щодо імпорту з України деяких виробів з обрізного
вуглецевого прокату плоского, укладеною між Міністерством торгівлі
США та Урядом України, від 24 жовтня 1997 року.
 
   ** Згідно з Угодою між Міністерством промисловості і торгівлі
Республіки  Індонезія  та Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України стосовно обмеження експорту прокату
гарячекатаного в рулонах та не в рулонах походженням з України,
укладеною 29 травня 1998 року";
 
 
                    "Додаток 6
            до постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 13 грудня 2001 р. N 1648)
 
               ПЕРЕЛІК
      озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт
       яких підлягає ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
       Найменування речовини       | Код згідно з
                        |   УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Чотирихлористий вуглець або тетрахлорметан (ЧХВ) 2903 14 00 00
 
Метилхлороформ або 1, 1, 1-трихлоретан (МХФ)   2903 19 10 00
 
Бромистий метил                  2903 30 37 00
 
Трихлорфторметан (ХФВ-11)             2903 41 00 00
 
Дихлордифторметан (ХФВ-12)            2903 42 00 00
 
1, 1, 2-трихлортрифторетан (ХФВ-113)       2903 43 00 00
 
Хлорпентафторметан (ХФВ-115)           2903 44 90 00
 
Хлортрифторметан (ХФВ-13), дихлорфторметан    2903 45 10 00
(ГХФВ-21), хлордифторметан (ГХФВ-22),       2903 45 15 00
хлорфторметан (ГХФВ-31), тетрахлорфторметан    2903 45 20 00
(ГХФВ-121), трихлордифторетан (ГХВФ-122),     2903 45 25 00
дихлортрифторетан (ГХФВ-123), хлортетрафторметан 2903 45 30 00
(ГХФВ-124), трихлорфторетан (ГХФВ-131),      2903 45 35 00
дихлортрифторетан (ГХФВ-132), хлортрифторетан   2903 45 40 00
(ГХФВ-133), дихлорфторетан (ГХФВ-141),      2903 45 45 00
2-дихлорфторетан (ГХФВ-141 b), хлордифторетан   2903 45 50 00
(ГХФВ-142), хлордифторетан (ГХФВ-142-b),     2903 45 55 00
хлорфторетан (ГХФВ-151), гексахлорфторпропан   2903 45 90 00
(ГХФВ-221), пентахлордифторпропан (ГХФВ-222),
тетрахлортрифторпропан (ГХФВ-223),
трихлортетрафторпропан (ГХФВ-224),
дихлорпентафторпропан (ГХФВ-225), 1-трифтор,
2-дифтор, 3-дихлорпропап (ГХФВ-225 ca),
1-хлордифтор, 2-дифтор, 3-хлорфторпропан
(ГХФВ-225-cb), хлоргексафторпропан (ГХФВ-226),
пентахлорфторпропан (ГХФВ-231),
тетрахлордифторпропан (ГХФВ-232),
трихлортрифторпропан (ГХФВ-233),
дихлортетрафторпропан (ГХФВ-234),
хлорпентафторпропан (ГХФВ-235),
тетрахлорфторпропан (ГХФВ-241),
трихлордифторпропан (ГХФВ-242),
дихлортрифторпропан (ГХФВ-243),
хлортетрафторпропан (ГХФВ-244),
трихлорфторпропан (ГХФВ-251), дихлордифторпропан
(ГХФВ-252), хлортрифторпропан (ГХФВ-253),
дихлорфторпропан (ГХФВ-261), хлордифторпропан
(ГХФВ-262), хлорфторпропан (ГХФВ-271),
1, 1, 2, 2-дихлортетрафторетан (ХФВ-114),
пентахлорфторетан (ХФВ-111), тетрахлордифторетан
(ХФВ-112), гептахлорфторпропан (ХФВ-211),
гексахлордифторпропан (ХФВ-212),
пентахлортрифторпропан (ХФВ-213),
тетрахлортетрафторпропан (ХФВ-214),
трихлорпентафторпропан (ХФВ-215),
дихлоргексафторпропан (ХФВ-216),
хлоргептафторпропан (ХФВ-217)
 
1, 1, 2, 2-дибромтетрафторетан (Галон 2402)    2903 46 90 00
 
Бромхлордифторметан (Галон 1211)         2903 46 10 00
 
Бромтрифторметан (Галон 1301), дибромфторметан,  2903 49 80 00
бромдифторметан, бромфторметан,
тетрабромфторетан, трибромдифторетан,
дибромтрифторетан, бромтетрафторетан,
трибромфторетан, дибромдифторетан,
бромтрифторетан, дибромфторетан, бромдифторетан,
бромфторетан, гексабромфторпропан,
пентабромдифторпропан, тетрабромтрифторпропан,
трибромтетрафторпропан, дибромпентафторпропан,
бромгексафторпропан, пентабромфторпропан,
тетрабромдифторпропан, трибромтрифторпропан,
дибромтетрафторпропан, бромпентафторпропан,
тетрабромфторпропан, трибромдифторпропан,
дибромтрифторпропан, бромтетрафторпропан,
трибромфторпропан, дибромдифторпропан,
бромтрифторпропан, дибромфторпропан,
бромдифторпропан, бромфторпропан
 
   Примітки:
 
   1. Ліцензії видаються за погодженням з Мінекоресурсів.
 
   2. Імпорт товарів за кодом згідно з УКТ ЗЕД 2903 19 10 00
безпосередньо Банкнотно-монетним двором та фабрикою банкнотного
паперу Національного банку для власних потреб здійснюється без
ліцензій.
 
 
                    "Додаток 7
            до постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 грудня 2000 р. N 1911 ( 1911-2000-п )
            (у редакції постанови Кабінету Міністрів
             України від 13 грудня 2001 р. N 1648)
 
               ПЕРЕЛІК
      продукції, яка може містити озоноруйнівні
      речовини і експорт та імпорт якої підлягає
           ліцензуванню у 2001 році
 
------------------------------------------------------------------
        Найменування продукції        | Код згідно з
                          |  УКТ ЗЕД
------------------------------------------------------------------
Продукція, яка надходить в аерозольній упаковці:
 
Фарби та  лаки,  виготовлені  із  синтетичних  3208
полімерів  або  оброблених  хімічним  способом
природних полімерів, дисперговані або розчинні у
неводному середовищі
 
Фарби та  лаки,  виготовлені  із  синтетичних  3209
полімерів  або  оброблених  хімічним  способом
природних полімерів, дисперговані або розчинні у
неводному середовищі
 
Інші фарби та лаки; пігменти водні готові, що  3210 00
використовуються для оздоблення шкіри
 
Барвники та  інші  фарбувальні  речовини,  що  3212 90 90 00
поставляються  у  формах  або  упаковках  для
роздрібної торгівлі
 
Замазки скляна та садова, цементи смоляні; суміші  3214
для  ущільнення  та  інші мастики; грунтовки,
шпаклівки малярні,  невогнетривкі  суміші  для
покриття  фасадів  будинків,  внутрішніх стін,
підлоги, стелі тощо
 
Косметичні засоби та засоби для макіяжу або засоби  3304
для догляду за шкірою (крім лікарських), включаючи
сонцезахисні та для загару; препарати для манікюру
та педикюру
 
Засоби для волоссям                 3305
 
Засоби для гігієни порожнини рота та зубів      3306
 
Засоби, що використовуються до, під час та після  3307
гоління; дезодоранти індивідуального призначення,
засоби для ванн; засоби для видалення волосся та
інші парфумерні та туалетні засоби, не включені до
інших угруповань; дезодоранти  для  приміщень,
ароматизовані  або  неароматизовані,  що мають
дезінфікуючі властивості
 
Речовини поверхнево-активні органічні (крім мила);  3402
засоби  поверхнево-активні,  мийні  препарати
(включаючи допоміжні мийні засоби) та засоби для
чищення, що містять або не містять мила (крім
таких, що класифікуються в товарній позиції 3401)
 
Мастильні матеріали                 3403
 
Вакси та креми для взуття, засоби полірувальні та  3405
для чищення меблів, підлоги, транспортних засобів,
скла та металом
 
Речовини клейкі, на основі каучуків та пластмас  3506 91 00 00
(включаючи штучні смоли)
 
Інсектициди, родентициди, фунгіциди,  гербіциди,  3808
засоби  проти проростання та регулятори росту
рослин, засоби дезінфікувальні та аналогічні їм,
упаковані для продажу вроздріб або у вигляді
готових препаратів та виробів
 
Засоби оздоблювальні,  засоби  для  прискорення  3809
фарбування або фіксації барвників
 
Антидетонатори, антиоксиданти,     інгібітори,  3811

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner