Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1648 від 13.12.2001

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

4.C.6.     Інші добавки до палива і речовини, а
        саме:
 
4.C.6.a.    Зв'язуючі речовини, а саме:
 
[ML8.e.36,   1) трис   (1-(2-метил)   азиридиніл)   2931 00 95
        фосфіноксид (MAPO);
 
ML8.e.28,   2) тримезол 1 (2-етил) азиридин (HX-868,   3908 90 00 00
        ВІТА);
 
ML8.e.34,   3) тепанол (HX-878), продукт  реакції   2910 00 00 00
        тетраетиленпентаміну, акрилонітрилу та
        гліцидолу;
 
ML8.e.33,   4) тепан  (HX-879),  продукт  реакції   2921 29 00 00
        тетраетиленпентаміну та акрилонітрилу;
 
 
ML8.e.28]   5) багатофункціональні азиридинові аміди   3908 90 00 00
        з    ізофталевою,    тримезиновою,
        ізоціануриновою  або  триметилжировою
        основою, які також мають 2-метилову або
        2-етилову  азиридинову групу (HX-752,
        HX-874 і HX-877);
 
4.C.6.b.    Інгібіруючі речовини та каталізатори, а   2931 00 95
(ML8.e.35]   саме:
        трифеніл вісмуту (TPB);
 
4.C.6.c.    Модифікатори швидкості горіння, а саме:
 
[ML8.e.11,   1) катоцен;                 2931 00 95
 
ML8.e.11,   2) N-бутил-фероцен;             2931 00 95
 
1C111.c.1, або 3) бутацен;                 2931 00 95
 
ML8.e.11,   4) інші похідні фероцену;          2931 00 95
 
1C111.c.6 або 5) карборани, декарборани,  пентаборани   2849 90 10 00
        та їх похідні;
 
ML8.e.11,                          2850 00 90 00
ML8.a.2.b.6]
 
4.C.6.d.    Нітратні складні       ефіри  та   2850 00 90 00
        нітратопластифікатори, а саме:
 
[1C111.c.2,  1) динітраттриетиленгліколь (TEGDN);
 
1C111.c.4,   2) триметилолетантринітрат (TMETN);
 
ML8.e.10,   3) 1,2,4-бутанотриолтринітрат (BTTN);
 
1C111.c.5]   4) динітратдіетиленгліколь (DEGDM);
 
4.C.6.e.    Стабілізатори, а саме:
 
[1C111.c.3   1) 2-нітродифеніламін;            2921 44 00 00
 
ML8.e.25]   2) N-метил-пара-нітроанілін         2921 42 10
 
4.D.      ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
        Відсутнє
 
4.E.      ТЕХНОЛОГІЯ
 
4.E.1.     "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[1E101 або   приміток  щодо     технології  для   4901 99 00 00
ML18.c,    "розробки"   або    "використання"   4906 00 00 00
ML18.d,    матеріалів, зазначених у позиції 4.C
ML22]     (див. також позицію  5.E)
 
5.       ВИРОБНИЦТВО РАКЕТНОГО ПАЛИВА
 
5.A.      ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
        Відсутні
 
5.B.      ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
5.B.1.     "Виробниче обладнання"  і  спеціально   8479 82 00 00
[1B115]    призначені для нього компоненти  для
        "виробництва",   обслуговування   чи
        приймальних випробувань рідких  видів
        ракетного  палива  або  компонентів
        ракетного палива, зазначених у позиції 4
 
5.В.2.     "Виробниче обладнання",   інше   ніж   8479 82 00 00
[1B115,    зазначене у позиції 5.B.3, і спеціально
1B915]     призначені компоненти для нього  для
        "виробництва",      обслуговування,
        змішування,   обробки,   відливки,
        пресування,   механічної   обробки,
        видавлювання або приймальних випробувань
        твердих  видів  ракетного палива або
        компонентів ракетного палива, зазначених
        у позиції 4
 
5.B.3.     Зазначене обладнання   і  спеціально
[1B115,    призначені компоненти для нього:
1B915]
 
5.B.3.a.    Дозувальні змішувачі, що мають здатність   8479 82 00 00
        змішувати у вакуумі в діапазоні тисків
        від нуля до 13,326 кПа з можливістю
        контролю температури  в  змішувальній
        камері та мають такі параметри:
 
        1) загальний об'єм 110 л або більше; та
 
        2) принаймні   один   нецентрально
        розташований змішуючий/перемішуючий вал;
 
5.B.3.b.    Змішувачі безперервної  дії, що мають   8479 82 00 00
        здатність  змішувати  у  вакуумі  в
        діапазоні тисків від нуля до 13,326 кПа
        і можливість контролю температури  в
        змішувальній камері та такі параметри:
 
        1) два або більше змішуючих/перемішуючих
        вала; та
 
        2) можливість доступу  до змішувальної
        камери;
 
5.B.3.c.    Обладнання для подрібнення,  в  якому   8479 82 00 00
        використовується енергія рідини та яке
        придатне  до  використання  речовин,
        зазначених у позиції 4;
 
5.B.3.d.   "Виробниче обладнання" для виробництва   з 8424, 8456,
[1B002,    металевих   порошків,  придатне  до   8479, 8515
1B115,     використання   у  "виробництві"  в
1B915]     контрольованому середовищі подрібнених
        або сферичних матеріалів, зазначених у
        позиціях 4.C.2.c, 4.C.2.d або 4.C.2.e;
 
Примітка.   Позиція 5.B.3.d включає:
 
        а) високочастотні електродугові плазмові  генератори,
        придатні до використання для виготовлення сферичних
        металевих порошків або порошків, що розпилюються, з
        організацією процесу в аргоно-водному середовищі;
 
        b) електровибухові установки, придатні до використання
        для виготовлення сферичних металевих  порошків  або
        порошків, що розпилюються, з організацією процесу в
        аргоно-водному середовищі;
 
        c) обладнання, придатне для використання у "виробництві"
        сферичних  алюмінієвих порошків розпилом розплаву в
        інертному середовищі (наприклад, азотному).
 
Примітки.   1. До позиції 5.B.3 належать тільки дозувальні змішувачі
        та  змішувачі  безперервної  дії,  які придатні до
        використання для твердих видів палива та компонентів
        палива, зазначених у позиції 4, а також обладнання для
        подрібнення, в якому використовується енергія рідини,
        яке контролюється за позицією 5.
 
        2. "Виробниче обладнання" для виготовлення металевих
        порошків, не зазначене в позиції 5.B.3.d, повинно бути
        віднесене до позиції 5.B.2
 
5.C.      МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
5.D.      ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
5.D.1.     "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
        призначене  або  модифіковане  для
        "використання" обладнання, зазначеного у
        позиції 5.B,  для  "виробництва"  та
        обслуговування матеріалів, зазначених у
        позиції 4
 
5.E.      ТЕХНОЛОГІЯ
 
5.E.1.     "Технологія", відповідно  до загальних   з 8524
[1E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
1E101,     "виробництва"   або   "використання"   4906 00 00 00
1E915]     обладнання, зазначеного у позиції 5.B
 
6.       ВИРОБНИЦТВО КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР
 
6.A.      ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
        Відсутні
 
6.B.      ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
6.B.1.     Обладнання для "виробництва" структурних
        композитів,  волокон,  препрегів  або
        заготовок, придатних до використання в
        системах, зазначених у позиції 1.A, яке
        наведено нижче, та спеціально призначені
        компоненти і пристосування для нього:
 
6.B.1.a.    Нитконамотувальні машини, в яких рух для   8446 30 00 00
[1B001.a,   встановлення  в  задане  положення,   8537 10 10 00
1B101.a]    обертання і намотування волокон може   8537 10 99 00
        бути скоординований і запрограмований по
        трьох або більше вісях і які призначені
        для виробництва композитних структур або
        шаруватих матеріалів з  волокон  або
        волокнистих матеріалів, а також засоби
        забезпечення координації та виконання
        програм;
 
6.B.1.b.    Стрічконамотувальні машини, в яких рух   8446 30 00 00
[1B001.b,   для встановлення в задане положення,   8537 10 10 00
1B101.b]    намотування стрічки і шарів може бути   8537 10 99 00
        скоординований і запрограмований по двох
        або більше осях і які призначені для
        виробництва   композитних   корпусів
        літальних апаратів та конструкцій ракет;
 
6.B.1.c.    Багатоспрямовані, багатомірні трикотажні   8446 21 00 00
[1B001.c,   верстати або ткацькі верстати, у тому   8447 90 00 00
1B101.c]    числі адаптери та модифікаційні пристрої
        для ткання, перемежовування або плетіння
        волокон  для  виробництва композитних
        структур
 
Примітка.   Текстильне устаткування,  не  модифіковане    для
        зазначеного  кінцевого  використання,  до   позиції
        6.B.1.c не належить
 
6.B.1.d.    Обладнання, призначене або модифіковане
        для виробництва волокон або волокнистих
        матеріалів, а саме:
 
[1B001.d.1,  1) обладнання   для   перетворення   з 8456 10
1B101.c.1]   полімерних   волокон   (таких   як   8456 30
        поліакринітрил,  штучний  шовк  або   8515 80 91 00
        полікарбозилан),  включаючи вузли для   8515 80 99 00
        розтягування  волокна  в   процесі
        нагрівання;
 
[1B001.d.2,  2) обладнання  для осадження хімічних   8417 80 20 00
1B101.c.2]   елементів або їх з'єднань з парової фази   8417 80 80 00
        на підігріті волокнисті основи;
 
[1B001.d.4,  3) обладнання  для мокрого формування   8445 90 00 00
1B101.c.3]   вогнестійких  керамічних  матеріалів   8451 80 30 00
        (таких як окис алюмінію)           8451 80 80 00
 
6.B.1.e.    Обладнання, спеціально  призначене або   8451 80 30 00
[1B001.e,   модифіковане для спеціальної  обробки   8451 80 80 00
1B101.d]    поверхні волокон або для виробництва   8477 59 10 00
        препрегів і заготовок, включаючи валки,   8477 59 80 00
        натяжні  пристрої,  устаткування  для
        нанесення    покриття,    різальне
        устаткування і вирубні штампи
 
Примітка.   Прикладами компонентів  і  пристроїв  для   машин,
        зазначених  у  позиції  6.B.1, є ливарні   форми,
        прес-форми,  оправки,  штампи  та  пристрої   для
        пресування   заготовок,  отверджування,    лиття,
        опалювання або з'єднання композитних     структур та
        шаруватих матеріалів для них
 
6.C.      МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
6.D.      ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
6.D.1.     "Програмне забезпечення",  спеціально   з 8524
[1D001,    призначене або    модифіковане  для
1D101]     "використання" обладнання, зазначеного у
        позиції 6.B
 
6.E.      ТЕХНОЛОГІЯ
 
6.E.1.     "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[1E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
1E101,     "виробництва"   або   "використання"   4906 00 00 00
1E102]     обладнання    чи    "програмного
        забезпечення", зазначеного у позиціях
        6.B або 6.D
 
6.E.2.     "Технічні дані"   (включаючи   умови   4901 99 00 00
[1E103]    виробництва)  та  опис  технологічних   4906 00 00 00
        процесів  для  підтримки температури,
        тиску та складу атмосфери в автоклавах
        або гідроклавах під час їх використання
        для виробництва композитних матеріалів
        або для їх часткової обробки, придатні
        до використання для  обладнання  або
        матеріалів, зазначених у позиції 8
 
7.       ПІРОЛІТИЧНЕ ОСАДЖЕННЯ ТА УЩІЛЬНЕННЯ
 
7.A.      ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
        Відсутні
 
7.B.      ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
7.B.1.     Форсунки, спеціально  призначені  для   8424 20 00 00
[1B116]    процесів, зазначених у позиції 7.E.1
 
7.B.2.     Ізостатичні преси,  що  мають  такі   з 8462
[2B004,    характеристики:
2B104]
 
7.B.2.a.    Максимальний   робочий  тиск 69 МПа
        (~700 кгс/кв.см) або вище;
 
7.B.2.b.    Призначені для досягнення і підтримання
        контрольованого      температурного
        середовища 600 град. C або вище;
 
7.B.2.c.    Мають робочу  порожнину  камери  з
        внутрішнім діаметром 254 мм (10 дюймів)
        або більше
 
7.B.3.     Печі для осадження парів    хімічних   з 8417
[2B104]    елементів, призначені або модифіковані
        для   ущільнення  вуглець-вуглецевих
        композитних матеріалів
 
7.B.4.     Обладнання та керуючі пристрої, інші,   8537 10 10 00
[2B104]    ніж зазначені у позиціях 7.B.2 чи 7.B.3,   8537 10 99 00
        призначені  або  модифіковані  для
        ущільнення  і  піролізу композиційних
        структур ракетних сопел і наконечників
        боєголовок ракет
 
7.C.      МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
7.D.      ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
7.D.1.     "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[2D001]    призначене    або  модифіковане для
[2D101]    обладнання,  зазначеного в  позиціях
        7.B.2, 7.B.3 або 7.B.4
 
7.E.      ТЕХНОЛОГІЯ
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner