Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1648 від 13.12.2001

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

[7B103]
 
9.B.2.a.    Установки для балансування, які мають   9031 20 00 00
        усі такі характеристики:
 
        1) не здатні балансувати ротори/вузли,
        що мають масу більше ніж 3 кг;
 
        2) здатні  балансувати ротори/вузли з
        швидкостями більше ніж 12500 обертів за
        хвилину;
 
        3) здатні   коригувати   відхилення
        балансування у двох або більше площинах;
 
        4) здатні  балансувати  до   рівня
        залишкового питомого розбалансування 0,2
        г·мм на 1 кг маси ротора;
 
9.B.2.b.    Індикаторні головки (які відомі ще під   9031 20 00 00
        назвою   балансуючих   пристроїв),
        призначені  або  модифіковані  для
        використання з установками, зазначеними
        у позиції 9.B.2.a;
 
9.B.2.c.    Імітатори руху/задавальні    матриці   9033 00 00 00
        (обладнання, здатне моделювати процес
        руху), які мають такі характеристики:
 
        1) мають дві осі або більше;
 
        2) мають  кільця  ковзання,  здатні
        передавати  силову електричну напругу
        та/або інформаційні сигнали;
 
        3) мають  будь-яку   з   наведених
        характеристик:
 
        а) для будь-якої одиночної осі, яка має
        такі характеристики:
 
        1) здатна забезпечити  швидкість  400
        градусів за секунду чи більше; або 30
        градусів за секунду та менше;
 
        2) має роздільну здатність за швидкістю,
        що дорівнює чи нижче ніж 6 градусів за
        секунду, та точність, що дорівнює або
        менше ніж 0,6 градуса за секунду
 
        b) мають найгірший рівень стабільності,
        що еквівалентний чи кращий (менший) ніж
        +(-) 0,05% у середньому на 10 градусів
        або більше;
 
        c) точність приведення, еквівалентну чи
        кращу ніж 5 кутових градусів за секунду
 
9.B.2.d.    Позиційні столи (обладнання,  що  має
        здатність  точно  визначати положення
        ротора по будь-якій вісі), що мають такі
        характеристики:
 
        1) мають дві вісі або більше;
 
        2) точність приведення, еквівалентну чи
        кращу ніж 5 кутових градусів за секунду;
 
9.B.2.e.    Центрифуги, які   мають   можливість
        надавати прискорення більше ніж 100 g,
        та які мають кільця ковзання, здатні
        передавати силову електричну напругу та
        інформаційні сигнали
 
Примітки.   1. До позиції 9.B.2 належать тільки ті установки для
        балансування,  індикаторні  голівки, імітатори руху,
        задавальні матриці, позиційні столи та центрифуги, які
        зазначені у позиції 9
 
        2. Згідно з позицією 9.B.2.a не контролюються установки
        для балансування, призначені або  модифіковані  для
        зуболікарського або іншого медичного обладнання
 
        3. Згідно  з  позиціями  9.B.2.c  та  9.B.2.d  не
        контролюються установки, що обертаються, призначені або
        модифіковані  для  інструментів,  верстатів або для
        медичного обладнання
 
        4. Задавальні матриці, що не контролюються згідно з
        позицією 9.B.2.c і мають характеристики позиційного
        столу, оцінюються згідно з позицією 9.B.2.d
 
        5. Обладнання, що має характеристики,  зазначені  у
        позиції 9.B.2.d, які також відповідають характеристикам
        позиції 9.B.2.c, контролюється як обладнання, зазначене
        у позиції 9.B.2.c
 
9.C.      МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
9.D.      ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
9.D.1.     "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[7D001]    призначене  або  модифіковане  для
        "використання" обладнання, зазначеного у
        позиціях 9.A або 9.B
 
9.D.2.     Інтегральне "програмне забезпечення" для   з 8524
[7D002,    обладнання, зазначеного у позиції 9.A.1
7D101,
7D102]
 
9.D.3.     Інтегральне "програмне  забезпечення",   з 8524
[7D101,    спеціально  призначене для обладнання,
7D102]     зазначеного у позиції 9.A.6
 
9.E.      ТЕХНОЛОГІЯ
 
9.E.1.     "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[7E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
7E002,     "виробництва"   або   "використання"   4906 00 00 00
7E003,     обладнання    чи    "програмного
7E004.a.4,   забезпечення", зазначених у  позиціях
7E101 або   9.A, 9.B або 9.D
ML16,
ML18.a,
ML21]
 
Примітка.   Обладнання або "програмне забезпечення",  зазначені у
        позиціях    9.A або 9.D, можуть бути експортовані як
        частина пілотованого  літального апарата, супутника,
        наземного рухомого засобу  чи морського судна або в
        кількостях, необхідних для  заміни частин зазначених
        засобів.
 
10.      КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТОМ
 
10.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
10.A.1.    Гідравлічні, механічні,  електрооптичні   9032 81 90 00
[7A116,    чи електромеханічні системи керування
7B001 або   польотом (включаючи системи керування
ML4.b]     польотом  з  використанням  проводу),
        призначені або модифіковані для систем,
        зазначених у позиції 1.A
 
10.A.2.    Обладнання для   контролю   висоти,   з 9032 89
[7A116 або   призначене або модифіковане для систем,
ML4.b)     зазначених у позиції 1.A
 
Примітка.   Системи або обладнання, зазначені  у  позиції 10.A,
        можуть   бути експортовані як частина пілотованого
        літального   апарата або супутника або в кількостях,
        необхідних для   заміни частин пілотованого літального
        апарата
 
10.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
10.B.1.    Обладнання для       випробування,   з 9032 89
[7B001]    калібрування та регулювання, спеціально
        призначене для обладнання, зазначеного у
        позиції 10.A
 
10.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
10.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
10.D.1.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[7D001]    призначене  або  модифіковане  для
        "використання" обладнання, зазначеного у
        позиціях 10.A або 10.B
 
Примітка.   "Програмне забезпечення",  зазначене  у    позиції
        10.D.1,  може  бути  експортоване  як    частина
        пілотованого літального апарата чи   супутника або в
        кількостях,  необхідних  для  заміни    частин
        пілотованого літального апарата.
 
10.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 
10.E.1.    "Технологія" з'єднання      корпусу   з 8524
[7E004.b.5.,6, літального апарата, силової установки та   з 9032 89
9E001.]    несучих і керуючих      поверхонь,   4901 99 00 00
        призначених  або  модифікованих  для   4906 00 00 00
        систем, зазначених у позиції 1.A, для
        забезпечення оптимізації аеродинамічних
        характеристик  безпілотних  літальних
        апаратів на всіх режимах польоту
 
10.E.2.    "Технологія" інтегрування     даних   з 8524
[7E104]    керування польотом, наведення та руху в   4901 99 00 00                            00
        єдину  систему  керування  польотом,   4906 00 00 00                             0
        призначену або модифіковану для систем,
        зазначених  у  позиції  1.A,  для
        забезпечення оптимізації руху ракети по
        траєкторії
 
10.E.3.    "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[7E001,    приміток щодо    технології   для   4901 99 00 00
7E002,     "розробки", "виробництва"      або   4906 00 00 00
7E101]     "використання"    обладнання    чи
        "програмного       забезпечення",
        зазначених у позиціях 10.A, 10.B або
        10.D
 
11.      РАДІОЕЛЕКТРОННЕ ОБЛАДНАННЯ
 
11.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
11.A.1.    Радарні та  лазерно-радарні  системи,   з 8526
[6A008,    включаючи  альтиметри, призначені або   9013 20 00 00
6A108.a,    модифіковані для використання     в
7A006,     системах, зазначених у позиції 1.A
7A106 або
ML4.b,
ML5.b,
ML15]
 
Технічна    Лазерні радарні системи включають  спеціалізоване
примітка.   передавальне,   сканувальне,   приймальне   і
        сигналообробне обладнання для використання лазерів
        для  ехолокації, радіопеленгації і розпізнавання
        цілей  шляхом  локації,  визначення  радіальної
        швидкості та характеристик відбиття тіла
 
11.A.2.    Пасивні датчики для визначення пеленга   8526 10 90 00
[7A115 або   на специфічні електромагнітні джерела   9014 20 90 00
ML5.b,     (радіопеленгаційне  обладнання)   чи
ML15]     характеристик місцевості, призначені або
        модифіковані  для  використання  в
        системах, зазначених у позиції 1.A
 
11.A.3.    Приймачі сигналів       глобальної   з 8526 91
[7A005,    навігаційної  системи  (ГЛОНАСС)  чи   з 9014 20
7A105]     подібні супутникові приймачі, призначені
        або  модифіковані для використання в
        системах, зазначених у позиції 1.A, які
        мають   будь-яку   з   наведених
        характеристик:
 
11.A.3.a.   Здатні забезпечити     навігаційною
        інформацією  за таких експлуатаційних
        умов:
 
        1) при швидкості, більшій ніж 515 м/сек
        (1000 морських миль за годину);
 
        2) на висотах більше ніж 18 км;
 
11.A.3.b.   Призначені або   модифіковані   для
        використання на безпілотних літальних
        апаратах, зазначених у позиції 1.A.2
 
11.A.4.    Електронні пристрої  і   компоненти,   8526 10 90 00
[ML11]     призначені  або  модифіковані  для   з 8541
        використання в системах, зазначених у
        позиції 1.A, і спеціально призначені для
        використання у  військових  цілях  і
        експлуатації при температурах вище ніж
        125 град. C
 
Примітки.   1. Обладнання, зазначене у позиції 11.A, включає таке:
 
        а) обладнання для картографування контуру місцевості;
 
        b) обладнання для картографування та кореляції ландшафту
        (як цифрове, так і аналогове);
 
        c) доплерівське навігаційне радарне обладнання;
 
        d) пасивне інтерферометричне обладнання;
 
        е) сенсорне обладнання для формування зображення  (як
        активне, так і пасивне).
 
        2. Обладнання,  зазначене  у  позиції  11.A,  може
        експортуватися  як  частина  пілотованого літального
        апарата чи супутника або в кількостях, необхідних для
        заміни приладів пілотованого літального апарата.
 
11.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
        Відсутнє
 
11.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
11.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
11.D.1.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[6D001,    призначене  або  модифіковане  для
6D002,     "використання" обладнання, зазначеного у
6D102,     позиціях 11.A.1, 11.A.2 або 11.A.4
7D001,
7D101 або
ML21]
 
11.D.2.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[7D101]    призначене    для   "використання"
        обладнання, зазначеного у позиції 11.A.3
 
11.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 
11.E.1.    "Технологія" для         захисту   з 8524
[7E102]    радіоелектронного обладнання     та   4901 99 00 00
        електричних    підсистем     від   4906 00 00 00
        електромагнітного  імпульсу  (ЕМІ) та
        електромагнітних перешкод  (ЕМП)  від
        зовнішніх джерел, а саме:
 
11.E.1.a.   Для проектування систем захисту;
 
11.E.1.b.   Для компонування захищених електричних
        ланцюгів і підсистем;
 
11.E.1.c.   Для визначення критеріїв захищеності для
        зазначеного обладнання
 
11.E.2.    "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[6E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
6E002,     "виробництва" або     "використання"   4906 00 00 00
6E101,     обладнання чи        "програмного
7E001,     забезпечення", зазначених у   позиціях
7E002,     11.A або 11.D
7E101 або
ML18.d,
ML21,
ML22]
 
12.      ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПУСКУ
 
12.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
12.A.1.    Апаратура та обладнання, призначені або   9031 80 90 00
[9A115.a    модифіковані   для   обслуговування,
або ML6]    керування, передстартової підготовки та
        запуску систем, зазначених у позиції 1.A
 
12.A.2.    Засоби, призначені або модифіковані для   8705 90 90
[9A115.b    транспортування,     обслуговування,
або ML6]    керування, передстартової підготовки та
        запуску систем, зазначених у позиції 1.A
 
12.A.3.    Гравітометри (гравіметричні вимірники),   з 9032 89

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner