Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1648 від 13.12.2001

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

[6A007.b,c,  градієнтометри та спеціально призначені
6A008.a,b   для них компоненти,  призначені  або
або ML4.a]   модифіковані  для  повітряного  та
        морського  використання,  які  мають
        статичну  чи  операційну  точність
        7 х 10(в ступ.-6) м/с(в ступ.2)  (0,7
        мілігала) чи кращу, з часом виходу  на
        усталений режим вимірювання 2 хвилини
        або менше, придатні до використання в
        системах, зазначених у позиції 1.A
 
12.A.4.    Телеметричне обладнання  та  апаратура   8543 89 10 00
[5A101]    телеметричного  контролю  з  такими   8525 10 90 00
        характеристиками:              з 9030 40
 
12.A.4,a.   Придатні, до використання в безпілотних
        літальних апаратах чи ракетних системах;
 
12.A.4.b.   Придатні до використання в  системах,
        зазначених у позиції 1.A
 
12.A.5.    Системи точного слідкування, придатні до
        використання в системах, зазначених у
        позиції 1.A, а саме:
 
12.A.5.a.   Системи слідкування,    в    яких   з 9032 90
[6A008,    використовуються  кодові  транслятори,   8527 19 00 00
6A108.b.1]   встановлені на ракетах або безпілотних
        літальних апаратах, разом з наземними
        або  повітряними  опорними  системами
        прив'язки    або    супутниковими
        навігаційними системами, за допомогою
        яких  можливо  вимірювати  поточні
        координати та швидкість у  реальному
        масштабі часу;
 
12.A.5.b.   Радіолокаційні станції    визначення   8526 10
[6A008,    дальності,    включаючи   суміщені
6A108.b.2]   оптичні/інфрачервоні       системи
        слідкування,  що  мають  зазначені
        властивості:
 
        1) кутова роздільна здатність, краща ніж
        3 мрад (0,5 міл);
 
        2) радіус дії  30  км  або більше з
        лінійним розділенням, краще  ніж 10 м
        (середньоквадратичне значення);
 
        3) роздільна здатність  за  швидкістю
        краща ніж 3 м/с.
 
12.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
        Відсутнє
 
12.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
12.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
12.D.1.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[6D002]    призначене  або  модифіковане  для
        "використання" обладнання, зазначеного у
        позиції 12.A.1
 
12.D.2.    "Програмне забезпечення",  що дозволяє   з 8524
[6D103]    обробляти після польоту записані дані,
        які  визначають  положення  апарата
        протягом  всієї  траєкторії  польоту,
        спеціально призначене або модифіковане
        для систем, зазначених у позиції 1.A
 
12.D.3.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[6D001,    призначене  або  модифіковане  для
6D002,     "використання" обладнання, зазначеного у
6D102]     позиціях 12.A.4 або 12.A.5, придатного
        до використання у системах, зазначених у
        позиції 1.A
 
12.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 
12.E.1.    "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[6E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
6E002,     "виробництва"   або   "використання"   4906 00 00 00
6E101,     обладнання    чи    "програмного
9E101,     забезпечення", зазначених у  позиціях
9E102]     12.A або 12.D
 
13.      КОМП'ЮТЕРИ
 
13.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
13.A.1.    Аналогові комп'ютери, цифрові комп'ютери   з 8471 10
        або цифрові диференційні аналізатори,   з 8471 30
        призначені  або  модифіковані  для
        використання в системах, зазначених у
        позиції 1.A, які мають одну з таких
        характеристик:
 
13.A.1.a.   Призначені для   експлуатації    в
[4A001.a.1,  безперервному режимі при температурах
4A101]     нижче ніж -45 град. C та вище    ніж
        +55 град. C;
 
13.A.1.b.   Мають високий рівень  надійності  або
[4A001.a.2,  "радіаційно стійкі"
4A101]
 
13.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
        Відсутнє
 
13.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
13.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
        Відсутнє
 
13.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 
13.E.1.    "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[4E001]    приміток щодо технології для "розробки"   4901 99 00 00
        або   "використання"   обладнання,   4906 00 00 00
        зазначеного у позиції 13.A
 
Примітка.   Обладнання, зазначене  в    позиції  13,  може
        експортуватися  як частина  пілотованого літального
        апарата чи супутника або в  кількостях, необхідних для
        заміни приладів пілотованого літального апарата.
 
14.      АНАЛОГО-ЦИФРОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
 
14.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
14.A.1.    Аналого-цифрові перетворювачі, придатні   з 8542
        до використання в системах, зазначених у
        позиції 1.A, які мають одну з таких
        характеристик:
 
14.A.1.a.   Розроблені згідно   з   військовими
[3A001.a.1,2, стандартами щодо надійності обладнання;
3A001.a.5,
3A101.a або
ML4.b]
 
14.A.1.b.   Призначені або   модифіковані   для
[3A001.a.1,2, військового використання і є одним з
3A001.a.5,   таких типів:
3A101.a
або ML4.b.]
        1) "мікросхеми" для  аналого-цифрового
        перетворення,  які  є  "радіаційно
        стійкими" або мають такі характеристики:
 
        а) дискретність, що відповідає 8 біт чи
        більше  при  кодуванні  у  двійковій
        системі;
 
        b) призначені  для  експлуатації  в
        діапазоні температур нижче ніж -54 град.
        C та вище ніж +125 град. C;
 
        c) герметично виконані;
 
        2) електронні  вхідні  аналого-цифрові   з 8542 20
        перетворювачі у вигляді печатних плат
        або   модулів,  які  мають  такі
        характеристики:
 
        а) дискретність, що відповідає 8 біт чи
        більше  при  кодуванні  у  двійковій
        системі;
 
        b) призначені  для  експлуатації  в
        діапазоні температур   нижче   ніж
        -45 град. C та вище ніж + 55 град. C;
 
        c) включають "мікросхеми", зазначені в
        позиції 14.A.1.b.1.
 
14.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
        Відсутнє
 
14.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
14.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
        Відсутнє
 
14.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 
14.E.1.    "Технологія", відповідно до  загальних   з 8524
[3E001,    приміток щодо технології для "розробки",   4901 99 00 00
3E101]     "виробництва" або     "використання"   4906 00 00 00
        обладнання, зазначенного в позиції 14.A
 
15.      КОНТРОЛЬНО-ВИПРОБУВАЛЬНА АПАРАТУРА ТА
        ОБЛАДНАННЯ
 
15.A.     ОБЛАДНАННЯ, АГРЕГАТИ І КОМПОНЕНТИ
 
        Відсутні
 
15.B.     ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ І
        ВИРОБНИЦТВА
 
15.B.1.    Вібраційне випробувальне   обладнання,
[2B116]    придатне до використання для систем,
        зазначених в позиції 1.A,  або  для
        підсистем, зазначених у позиції 2.A, та
        компоненти для нього, а саме:
 
15.B.1.a.   Вібраційні випробувальні системи, в яких   9031 20 00 00
[2B116.a]   використовується   повний  зворотний
        зв'язок або метод замкнутого ланцюга,
        які включають у себе цифровий контролер
        та здатні утворювати віброперевантаження
        у 10 g (середньоквадратичне  значення)
        або більше у всьому діапазоні частот від
        20 до 2000 Гц та штовхальні   зусилля
        50 кН, які були       заміряні на
        незавантаженій платформі, або більше;
 
15.B.1.b.   Цифрові контролери,  скомбіновані  із   9031 20 00 00
[2B116.b]   спеціально призначеним для випробувань
        програмним   забезпеченням,    які
        забезпечують смугу частот у реальному
        масштабі часу більше ніж 5 кГц  та
        призначені   для   використання  у
        вібраційних  випробувальних  системах,
        зазначених у позиції 15.B.1.a;
 
15.B.1.c.   Вібраційні штовхачі (шейкери), оснащені   9031 20 00 00
[2B116.c]   або  не  оснащені підсилювачами, які
        можуть  створювати  зусилля  50  кН,
        заміряні на незавантаженій платформі,
        або більше, та придатні для використання
        у вібраційних випробувальних системах,        а
        зазначених у позиції 15.B.1.a;
 
15.B.1.d.   Конструкції для закріплення зразка, що   9031 20 00 00
[2B116.d]   випробовується, та  електронні  вузли,
        призначені  для  об'єднання  багатьох
        вузлів  віброштовхача  в  закінчену
        систему, яка може забезпечити сумарне
        зусилля   50   кН,  заміряне  на
        незавантаженій платформі, або більше, та
        придатні до використання у вібраційних
        випробувальних системах, зазначених у
        позиції 15.B.1.a
 
Технічна    Вібраційні випробувальні системи, що мають у   своєму
примітка.   складі  цифровий контролер, є такими   системами,
        функціонування  яких  частково  або    повністю
        автоматично контролюється електричними   сигналами,
        які запам'ятовуються та кодуються за   допомогою цифр
 
15.B.2.    Аеродинамічні труби  для  швидкостей   з 9031 80
[9B005,    потоку 0,9 М або вище, придатні до
9B105]     використання для систем, зазначених у
        позиції  1.A  або  для  підсистем,
        зазначених у позиції 2.A
 
15.B.3.    Випробувальні    лабораторії/стенди,   9031 20 00 00
[9B117]    придатні до      використання для
        систем, зазначених у позиції 1.A, або
        для підсистем, зазначених у позиції 2.A,
        що  можуть  використовуватися  для
        випробувань  твердого  або  рідкого
        ракетного палива чи ракетних двигунів з
        тягою більше ніж 90 кН, або можуть
        одночасно вимірювати вектор тяги  по
        трьох вісях
 
15.B.4.    Наведені кліматичні та безлунові камери,
[9B006,    придатні для використання для систем,
9B106]     зазначених у позиції 1.A,  або  для
        підсистем, зазначених у позиції 2.A:
 
15.B.4.a.   Кліматичні камери,  здатні  імітувати   9031 20 00 00
        зазначені умови польоту:
 
        1) вібраційні перевантаження    10 g
        (середньоквадратичне  значення)   або
        більше, з частотою від 20 Гц до 2000 Гц
        з  штовхальними  зусиллями  5 кН або
        більше;
 
        2) будь-які із зазначених:
 
        а) висоту 15000 м або вище;
 
        b) температуру  від  -50 град. C  до
        125 град. C
 
15.B.4.b.   Безлунові камери,  здатні  імітувати   9031 20 00 00
        зазначені умови польоту:
 
        1) акустичне середовище з рівнем повного
        звукового тиску 140 дБ або більше (що
        відповідає 2 х 10(в ступ.-5) Н/кв. м),
        або з вихідною потужністю 4 кВт або
        більше; та
 
        2) будь-які із зазначених:
 
        а) висоту 15000 м або вище;
 
        b) температуру  від  -50 град. C  до
        125 град. C
 
15.B.5.    Прискорювачі, здатні     генерувати   8543 11 00 00
[3A101.b]   електромагнітне  випромінювання шляхом   8543 19 00 00
        гальмового випромінювання  прискорених
        електронів, з енергією 2 МеВ або вище,
        та  обладнання,  що  включає  такі
        прискорювачі, придатні для використання
        для систем, зазначених у позиції 1.A,
        або для підсистем, зазначених у позиції
        2.A
 
Примітка.   За позицією 15.B.5 не контролюється    обладнання,
        спеціально призначене для медичних цілей
 
15.C.     МАТЕРІАЛИ
 
        Відсутні
 
15.D.     ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
15.D.1.    "Програмне забезпечення",   спеціально   з 8524
[2D101,    призначене  або    модифіковане для
3D101,     "використання" обладнання, зазначеного у
9D001,     позиції 15.B, придатне для використання
9D002,     для випробувальних систем, зазначених у
9D101,     позиції  1.A,  або  для  підсистем,
9D103]     зазначених у позиції 2.A
 
15.E.     ТЕХНОЛОГІЯ
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner