Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1648 від 13.12.2001

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

   "Мікропрограми" - послідовність елементарних команд,  які
зберігаються в спеціальній пам'яті, виконання яких ініціюється
окремою командою, що входить до регістру команд.
 
   "Виробництво" - усі виробничі стадії, такі як розроблення,
проектування та конструювання виробу, виготовлення, інтеграція,
складання (установка), перевірка,  випробування,  забезпечення
якості.
 
   "Виробниче обладнання" - інструментальне оснащення, шаблони,
стенди, оправки, форми, штампи,  пристрої  для  регулювання,
контрольно-випробувальне  обладнання,  інше  обладнання та їх
компоненти, спеціально призначені або модифіковані для "розробки"
або для однієї чи більше стадій "виробництва".
 
   "Виробничі потужності" - обладнання і спеціально призначене
для нього "програмне забезпечення", об'єднані у єдиний комплекс
для "розробки" або для однієї чи більше стадій "виробництва".
 
   "Програма" - послідовність команд для виконання процесу або
перетворення у форму, яка підлягає виконанню  за  допомогою
комп'ютера.
 
   "Радіаційне стійкий" - компонент або обладнання, призначені
або розраховані на протистояння рівням радіації, які дорівнюють
або перевищують загальну дозу опромінювання 5 х 10(в ступ.5) рад
(СІ).
 
   "Програмне забезпечення" - комплект з однієї чи  більше
"програм"  або  "мікропрограм",  зафіксованих  на  будь-якому
матеріальному носію.
 
   Примітка. За  Списком  не  контролюється   "програмне
забезпечення", яке:
 
   1. Широко доступне громадськості з причин:
 
   а) продажу з складу в торговельних пунктах без обмежень, а
саме:
 
   1) продаж у магазині;
 
   2) продаж на замовлення поштою;
 
   3) продаж на замовлення за телефоном;
 
   b) призначене для встановлення споживачами без додаткової
істотної підтримки постачальника.
 
   2. "Загальнодоступне".
 
   3. Загального призначення поширеного ринкового попиту.
 
   "Технологія" -  спеціальна  інформація,  необхідна  для
"розробки", "виробництва або "використання" виробів. Ця інформація
може  надаватися  у  формі "технічних даних" або "технічної
допомоги".
 
   Примітка. Контроль за передачею "технології" не стосується
"загальнодоступної  технології"  та  "фундаментальних наукових
досліджень".
 
   "Технічна допомога" - може набувати таких форм, як проведення
інструктажів,  підвищення  кваліфікації,  навчання,  практичне
освоєння методів роботи, надання консультацій.
 
   Примітка. "Технічна  допомога"  може  включати  передачу
"технічних даних".
 
   "Технічні дані"  - світлокопії, плани, діаграми, моделі,
формули, таблиці, технічні проекти та специфікації, посібники
користувача та інструкції, викладені на папері або записані на
інших носіях, таких як диск, стрічка та постійний запам'ятовуючий
пристрій.
 
   "Використання" - експлуатація, монтаж (включаючи встановлення
на  місці),  технічне  обслуговування  (перевірка),  ремонт,
капітальний ремонт та відновлення.
 
   "Спеціально призначений" - стосується обладнання, окремих
частин, компонентів або "програмного  забезпечення",  які  в
результаті "розробки" мають унікальні властивості, завдяки яким
вони призначаються для досягнення певних наперед визначених цілей.
Наприклад, одиниця обладнання, що "спеціально призначене" для
використання в ракеті, тільки тоді вважатиметься такою, якщо вона
не має ніяких інших функцій або використання. Так само, одиниця
виробничого обладнання, що "спеціально призначене" для виробництва
певного типу компонента, тільки тоді буде вважатися такою, якщо
вона не може виробляти інші типи компонентів.
 
   "Призначений або модифікований" - стосується  обладнання,
окремих частин або компонентів, які в результаті "розробки" або
модифікації набувають специфічних властивостей, що роблять їх
придатними до певного застосування. "Призначене або модифіковане"
обладнання,  окремі  частини,  компоненти  або  "програмне
забезпечення" можуть використовуватись для інших застосувань.
Наприклад, насос з титановим покриттям, призначений для ракети,
може використовуватись для інших корозійних рідин, крім ракетного
палива.
 
   "Модифіковане" відносно  "програмного  забезпечення"  -
стосується "програмного забезпечення", яке було спеціально змінене
таким чином, що воно набуває властивостей, які роблять його
придатним для специфічних цілей чи застосувань. Ці властивості
можуть також робити його придатним для інших цілей чи застосувань,
крім тих, для яких воно було "модифіковане".
 
   "Придатне до використання" або "має можливість" - стосується
обладнання,  окремих  частин,  компонентів  або  "програмного
забезпечення", придатного для певної цілі. Немає потреби у тому,
щоб обладнання, окремі частини,  компоненти  або  "програмне
забезпечення" були розроблені, модифіковані або призначені для
певної цілі. Наприклад, будь-яка запам'ятовуюча схема військового
призначення могла б "мати можливість" застосування в системі
наведення.
 
   "Стелс" -  матеріали,  пристрої,  спеціально  розроблене
"програмне  забезпечення"  для  зменшення відбивної здатності
об'єктів (ракет, літальних апаратів, військової  техніки)  в
ультрафіолетовому, інфрачервоному, акустичному та інших діапазонах
сигналів".
 
   ( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 390
( 390-2002-п ) від 29.03.2002 )
 
   4. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 28
жовтня 1997 р. N 1181 ( 1181-97-п ) "Про встановлення термінів
виконання   операцій   з   давальницькою   сировиною   у
зовнішньоекономічних  відносинах  під  час виготовлення труб"
викласти в такій редакції:
 
                   "Додаток
           до постанови Кабінету Міністрів України
           від 28 жовтня 1997 р. N 1181 ( 1181-97-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 13 грудня 2001 р. N 1648 )
 
               ПЕРЕЛІК
       давальницької сировини та видів труб,
         що з неї виготовляються, під час
        здійснення операцій з давальницькою
      сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Код товару  |Опис товару (давальницької| Код товару  | Опис товару (труб) | Термін виконання
згідно з УКТ ЗЕД|сировини) згідно з УКТ ЗЕД| згідно з УКТ | згідно з УКТ ЗЕД  |операцій з даваль-
        |             |   ЗЕД    |           |ницькою сировиною
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7207 19 14 00  Напівфабрикати із  заліза  7304 10 10 00 труби для нафто- і  до 100 днів
7207 19 16 00  та  нелегованої  сталі         газопроводів:
         круглого або багатокутного         зовнішнім діаметром
         поперечного перерізу, інші         не більш як 168,3
                               міліметра
 
7207 20 55 00  Напівфабрикати із заліза та 7304 10 30 00 зовнішнім діаметром  до 140 днів
         нелегованої сталі круглого         більш  як  168,3
         або     багатокутного         міліметра, але  не
         поперечного   перерізу,         більш  як  406,4
         вмістом за масою не менш         міліметра
         як 0,25 відсотка вуглецю:
         вмістом  за  масою 0,25
         відсотка і більше,  але
         менш  як  0,6  відсотка
         вуглецю
 
7224 90 91 00  Сталь легована  круглого
         або     багатокутного
         поперечного перерізу
 
7207 19 14 00  Напівфабрикати із  заліза  7304 31 10 00 труби інші круглого  до 125 днів
7207 19 16 00  та  нелегованої  сталі         перерізу із заліза і
         круглого або багатокутного         нелегованої  сталі,
         поперечного перерізу, інші         холоднотягнуті  або
                               холоднокатані   з
                               приєднаними
                               фітінгами, придатні
                               для подачі газів або
                               рідин,      що
                               використовуються  у
                               цивільній  авіації,
                               інші
 
7207 20 55 00  Напівфабрикати із  заліза
         та  нелегованої  сталі
         круглого або багатокутного
         поперечного   перерізу,
         вмістом за масою не менш
         як 0,25 відсотка вуглецю;
         вмістом  за  масою 0,25
         відсотка і більше,  але
         менш  як  0,6  відсотка
         вуглецю
 
7224 90 91 00  Сталь легована  круглого
         або     багатокутного
         поперечного перерізу
 
7218 99 91 00  Сталь     нержавіюча,  7304 41 10 00 труби і    трубки
         напівфабрикати  круглого         круглого перерізу з
         або     багатокутного         нержавіючої  сталі,
         поперечного перерізу            холоднотягнуті  або
                               холоднокатані   з
                               приєднаними
                               фітінгами, придатні
                               для подачі газів або
                               рідин,      що
                               використовуються  у
                               цивільній авіації:
 
                               капілярні       до 150 днів
 
                               з корозійностійких   до 200 днів
                               сплавів
 
                               тонкостінні      до 210 днів
 
                               високоточні презиційні до 225 днів
 
                               підвищеної якості   до 235 днів
 
                       7304 49 91 00 зовнішнім діаметром  до 180 днів
                               не більш як 406,4
                               міліметра
 
7207 19 14 00  Напівфабрикати із  заліза  7304 51 30 00 труби    круглого
7207 19 16 00  та  нелегованої  сталі         перерізу з легованої
         круглого        або         сталі з приєднаними
         багатокутного поперечного          фітінгами, придатні
         перерізу, інші               для подачі газів або
                               рідин,      що
                               використовуються  у
                               цивільній  авіації,
                               інші
 
7224 90 91 00  Сталь  легована круглого
         або     багатокутного
         поперечного перерізу
                       котлові                до 200 днів
 
                       підшипникові             до 130 днів
 
                       7304 59 91 00 зовнішнім діаметром  до 100 днів
                               не більш як 168,3
                               міліметра
 
                       7304 59 93 00 зовнішнім діаметром  до 140 днів
                               більш  як  168,3
                               міліметра, але  не
                               більш  як  406,4
                               міліметра
 
8108 10 10 00  Титан та вироби з нього,  8108 90 10 00 труби та патрубки з
         титан    необроблений,         приєднаними
         порошки                   фітінгами, придатні
                               для подачі газів або
                               рідин,      що
                               використовуються  у
                               цивільній  авіації,
                               інші:
 
                               гарячедеформовані   до 140 днів
                               зовнішнім діаметром
                               не більш як 168,3
                               міліметра
 
                               гарячедеформовані   до 165 днів
                               зовнішнім діаметром
                               більш  як  168,3
                               міліметра,  але не
                               більш  як  406,4
                               міліметра
 
                               холоднодеформовані   до 265 днів".
 
   5. У пункті 2 Порядку внесення податку на додану вартість до
бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
квітня 1998 р. N 417 ( 417-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998
р., N 14, ст. 518), слова "ТН ЗЕД" замінити словами "УКТ ЗЕД".
 
   6. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2
квітня 1998 р. N 418 ( 418-98-п ) "Про встановлення показників
питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової
продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних
відносинах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 519;
1999 р., N 41, ст. 2050) слова і цифри "Товарної номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності", "ТН ЗЕД 48.06 20000" і "ТН ЗЕД
48.11 90900" замінити відповідно словами і цифрами "УКТ ЗЕД",
"УКТ ЗЕД 4806 20 00 00" і "УКТ ЗЕД 4811 90 90 00".
 
   7. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 2
квітня 1998 р. N 427 ( 427-98-п ) "Про встановлення показників
питомої ваги давальницької сировини у загальній вартості готової
продукції за окремими видами операцій у зовнішньоекономічних
відносинах" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 522)
слова "Товарної номенклатури зовнішньоекономічної  діяльності"
замінити словами "УКТ ЗЕД".
 
   8. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 квітня
1998 р. N 590 ( 590-98-п ) "Про термін виконання операцій з
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі
будівництва яхт та суден парусних" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 18, ст. 648) слова "ТН ЗЕД" замінити словами "УКТ ЗЕД".
 
   9. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 10
липня 1998 р. N 1049 ( 1049-98-п ) "Про тимчасове обмеження
вивезення брухту та відходів чорних і кольорових металів, які
використовуються в операціях  з  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах"  (Офіційний  вісник  України,
1998 р., N 28, ст. 1038) викласти в такій редакції:
 
                   "Додаток
           до постанови Кабінету Міністрів України
           від 10 липня 1998 р. N 1049 ( 1049-98-п )
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
              від 13 грудня 2001 р. N 1648)
 
               ПЕРЕЛІК
       готової продукції, що підлягає ввезенню
      на митну територію України для забезпечення
      потреб електротехнічної промисловості після
     переробки брухту та відходів кольорових металів,
      вивезених з країни як давальницька сировина
 
 
7403 11 00 00      Катоди і секції катодів з рафінованої
             міді
 
7403 12 00 00      Вайєрбарси з рафінованої міді
 
7408           Дріт мідний
 
7605           Дріт алюмінієвий
 
7606           Плити, листи, смуги і стрічка алюмінієві
             завтовшки більш як 0,2 мм
 
7607           Фольга алюмінієва (тиснена або нетиснена,
             на основі або без основи, з паперу,
             картону, пластмаси або аналогічних
             матеріалів) завтовшки (не враховуючи
             основу) не більш як 0,2 мм
 
7608           Труби і трубки алюмінієві".
 
   10. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 18
липня 1998 р. N 1123 ( 1123-98-п ) "Про встановлення термінів
здійснення операцій з  хутровою  давальницькою  сировиною  у
зовнішньоекономічних відносинах"  (Офіційний  вісник  України,
1998 р., N 29, ст.1098) викласти в такій редакції:

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner