Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 493 від 03.12.2001

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 493 від 03.12.2001         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 грудня 2001 р.
                   за N 1032/6223
 
 
     Про затвердження Правил бухгалтерського обліку
    банками України операцій з чеками в іноземній валюті
 
 
   Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) та з метою  забезпечення
бухгалтерського  обліку банками України операцій з чеками в
іноземній  валюті  Правління  Національного  банку  України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку банками України
операцій з чеками в іноземній валюті (додаються).
 
   2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
   3. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
територіальні управління Національного банку України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   03.12.2001 N 493
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 грудня 2001 р.
                   за N 1032/6223
 
     Правила бухгалтерського обліку банками України
        операцій з чеками в іноземній валюті
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), Положення про порядок здійснення операцій з
чеками в іноземній валюті на території України, затвердженого
постановою Правління Національного банку України від 29.12.2000
N 520 ( z0152-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21.02.2001 за N 152/5343 (далі - Положення), інших
законодавчих актів України, в тому числі нормативно-правових актів
Національного банку України.
 
   1.2. Правила  визначають  порядок  бухгалтерського обліку
банками України операцій з іменними та дорожніми чеками  в
іноземній валюті, що емітовані нерезидентами та пред'явлені до
сплати фізичними та юридичними особами на території України.
 
   1.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються
в значеннях, визначених у вищезазначеному Положенні.
 
   1.4. Банки обумовлюють в обліковій політиці порядок ведення
бухгалтерського обліку операцій з чеками в іноземній валюті, що
здійснюють їх підрозділи.
 
    2. Рахунки, що використовуються для обліку операцій
          з чеками в іноземній валюті
 
   2.1. Для обліку операцій з іменними та дорожніми чеками в
іноземній валюті використовуються такі рахунки:
   а) балансові:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ
банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
   1011 А "Дорожні чеки в касі банку";
   1012 А "Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку";
   1013 А "Дорожні чеки в обмінних пунктах";
   1017 А "Дорожні чеки в дорозі";
   1500 А  "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках";
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2602 П  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2603 П  "Розподільчі  рахунки  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі,
продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для
клієнтів";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
металів";
   3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів";
   6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами";
   7100 А  "Комісійні  витрати  на   розрахунково-касове
обслуговування";
 
   б) позабалансові:
   9819 А "Інші цінності і документи";
   9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";
   9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо";
   991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
 
      3. Облік операцій з приймання іменних чеків
            до сплати на інкасо
 
   3.1. Платіж за іменними  чеками  на  території  України
здійснюється за рахунок коштів чекодавця шляхом інкасо, тобто
іменні чеки відсилаються платнику, а оплата за чеком відбувається
після отримання грошового покриття від платника.
 
   3.2. Прийняті  на  інкасо  іменні чеки обліковуються за
позабалансовим  рахунком  9830  за  номінальною  вартістю  з
відображенням у бухгалтерському обліку такої проводки:
   Дебет  9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
 
   3.3. Якщо банк приймає іменні чеки до сплати на інкасо під
заставу, то додатково на  суму  застави  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   2602 П  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб".
 
   3.4. На  суму  відісланих  іменних  чеків на інкасо за
номінальною вартістю у банку виконуються такі  бухгалтерські
проводки:
   Дебет  991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";
 
   Дебет  9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
 
   Позабалансові рахунки можуть кореспондувати між собою без
використання  контррахунків,  при  цьому  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет  9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо";
   Кредит 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо".
 
      4. Облік операцій з виплати коштів фізичним
       та юридичним особам за іменними чеками
 
   4.1. Одержання грошового покриття від платника за іменними
чеками відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках";
   Кредит 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку".
 
   Одночасно на суму іменних чеків, за якими одержано грошове
покриття,  здійснюється  така  бухгалтерська  проводка  за
позабалансовими рахунками:
   Дебет  991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо".
 
   4.2. Зарахування  банком коштів за інкасованими іменними
чеками за вирахуванням комісійних винагород на поточні рахунки
фізичних осіб в іноземній валюті, які відкриті в цьому або іншому
банку, відображається такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку";
   Кредит рахунків:
   1500 А  "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб".
 
   4.3. Якщо фізична особа не має поточного рахунку в іноземній
валюті в банку, то виплата коштів готівкою за вирахуванням
комісійних  винагород  відображається  такою  бухгалтерською
проводкою:
   Дебет 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку";
   Кредит 1001 А "Банкноти та монети в касі банку".
 
   4.4. На бажання фізичної особи виплата коштів за іменним
чеком в іноземній валюті може здійснюватись у гривнях. Ця операція
розглядається як:
   а) виплата іноземної валюти за чеком:
   Дебет 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з клієнтами банку";
   Кредит 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
 
   б) купівля банком іноземної валюти за гривні у фізичної
особи:
   Дебет 1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   Кредит 3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
 
   в) виплата  гривень клієнту за курсом купівлі іноземної
валюти, що діє на день здійснення операції банком:
   Дебет 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти
та банківських металів";
   Кредит 1001 А "Банкноти та монети в касі банку".
 
   4.5. Зарахування  банком коштів за інкасованими іменними
чеками в іноземній валюті на поточні рахунки юридичних осіб
(резидентів) здійснюється через розподільчий рахунок 2603, при
цьому здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в  інших
банках";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   Кредит 2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
діяльності".
 
   На суму іноземної валюти, що підлягає обов'язковому продажу,
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет 2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
діяльності";
   Кредит рахунків:
   1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в  інших
банках";
   2900 П "Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі,
продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для
клієнтів".
 
   На суму іноземної валюти, що не підлягає  обов'язковому
продажу та зараховується на поточний рахунок юридичної особи,
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет 2603 П "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської
діяльності";
   Кредит 2600  П  "Поточні рахунки суб'єктів господарської
діяльності".
 
   4.6. Якщо банк здійснює операцію з виплати коштів за іменними
чеками, що були прийняті на інкасо під заставу, то додатково на
суму застави здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   2602 П  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб".
 
   4.7. У разі відмови платника оплатити іменні чеки банк
повертає чекодержателю суму застави за вирахуванням комісійної
винагороди. Повернення чекодержателю суми застави за вирахуванням
комісійної  винагороди  відображається  такою  бухгалтерською
проводкою:
   Дебет рахунків:
   2602 П  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб".
 
   Одночасно виконується  така  бухгалтерська  проводка  за
позабалансовими рахунками на суму чеків, за якими відмовлено в
оплаті:
   Дебет 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо".
 
   4.8. Комісійні винагороди, які вирахувані банком із суми
чеків, відображаються такою бухгалтерською проводкою:
   Дебет рахунків:
   2602 П  "Кошти  в  розрахунках  суб'єктів  господарської
діяльності";
   2622 П "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   Кредит рахунків:
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів";
   6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами".
 
   4.9. Якщо умовами угоди передбачається стягнення платником
комісійної винагороди з банку за оброблення чеків, то здійснюються
такі бухгалтерські проводки:
   Дебет 7100 А "Комісійні витрати  на  розрахунково-касове
обслуговування";
   Кредит 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної
валюти та банківських металів";
 
   Дебет 3800  АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   Кредит 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках".
 
     5. Облік операцій з продажу та купівлі (сплати)
             дорожніх чеків
 
   5.1. У разі отримання банком від емітента дорожніх чеків на
консигнацію на суму чеків за номінальною вартістю здійснюється
така бухгалтерська проводка:
   Дебет 9819 А "Інші цінності і документи";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
 
   5.2. Якщо банк здійснює купівлю дорожніх чеків в емітентів
або в інших банків, то на суму попередньої оплати вартості чеків
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   Кредит 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках".
 
   5.3. За отриманими (увезеними) банком бланками дорожніх чеків
здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет 1011 А "Дорожні чеки в касі банку";
   Кредит рахунків:
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку".
 
   5.4. У  разі  передавання  банком  дорожніх чеків іншим
структурним підрозділам банку для подальшого продажу на суму
номінальної  вартості  чеків  виконуються  такі бухгалтерські
проводки:
   Дебет 1017 А "Дорожні чеки в дорозі";
   Кредит 1011 А "Дорожні чеки в касі банку";
 
   Дебет рахунків:
   1012 А "Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку";
   1013 А "Дорожні чеки в обмінних пунктах";
   Кредит 1017 А  "Дорожні  чеки  в  дорозі" - отримання
підтвердження про надходження дорожніх чеків за призначенням.
 
   5.5. У  разі  продажу  банком  дорожніх  чеків  іншим
банкам-резидентам для подальшої їх реалізації в Україні на суму
отриманої попередньої оплати виконується  така  бухгалтерська
проводка:
   Дебет 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках";
   Кредит 1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з банками".
 
   Передавання дорожніх чеків іншим банкам відображається такими
бухгалтерськими проводками:
   Дебет 1017 А "Дорожні чеки в дорозі";
   Кредит 1011 А "Дорожні чеки в касі банку";
 
   Дебет 1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями
з банками";
   Кредит 1017 А "Дорожні  чеки  в  дорозі"  -  отримання
підтвердження про надходження дорожніх чеків за призначенням.
 
   5.6. Продаж клієнтам дорожніх чеків, що отримані банком від
емітента на консигнацію, відображається такими бухгалтерськими
проводками:
   Дебет 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9819 А "Інші цінності і документи" - сума номінальної
вартості дорожніх чеків, які продані клієнтам.
 
   Дебет рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ
банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку" - сума коштів, отриманих за продані дорожні чеки.
 
   5.7. У разі перерахування емітенту суми коштів за продані
дорожні чеки, що були отримані на консигнацію, здійснюється така
бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   1919 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
банками";
   2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   Кредит 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках".
 
   5.8. Продаж фізичним та юридичним особам дорожніх чеків, що
раніше куплені в емітента, відображається такою бухгалтерською
проводкою:
   Дебет рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ
банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   1011 А "Дорожні чеки в касі банку";
   1012 А "Дорожні чеки в касі безбалансових установ банку";
   1013 А "Дорожні чеки в обмінних пунктах".
 
   5.9. На суму комісійних винагород, отриманих банком під час
продажу дорожніх чеків, здійснюється така бухгалтерська проводка:
   Дебет рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ
банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
   2600 П "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";
   2620 П "Поточні рахунки фізичних осіб";
   Кредит рахунків:
   6110 П  "Комісійні  доходи  від  розрахунково-касового
обслуговування клієнтів";
   6114 П "Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та
ринку банківських металів для клієнтів";
   6119 П "Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами".
 
   5.10. Продаж фізичним особам дорожніх чеків в іноземній
валюті за гривні розглядається як:
   продаж клієнту іноземної валюти за гривні;
   продаж дорожніх чеків за іноземну валюту.
   Бухгалтерський облік операцій з продажу іноземної валюти за
гривні здійснюється відповідно до Правил бухгалтерського обліку
уповноваженими банками України обмінних операцій в іноземній
валюті та банківських металах ( v0604500-99 ),  затверджених
постановою Правління Національного банку України від 16.12.98
N 520 (  va520500-98  )  (у  редакції  постанови  Правління
Національного банку України від 07.12.2000 N 471 ( z0950-00 ),
зареєстрованої в  Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за
N 950/5171).
 
   5.11. Операції з купівлі (сплати) дорожніх чеків у фізичної
особи відображаються такими бухгалтерськими проводками:
   Дебет рахунків:
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку";
   Кредит рахунків:
   1001 А "Банкноти та монети в касі банку";
   1002 А "Банкноти та монети в касі безбалансових установ
банку";
   1003 А "Банкноти та монети в обмінних пунктах";
 
   Дебет 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98 - на суму
номінальної вартості дорожніх чеків.
 
   5.12. Сплачені дорожні чеки відправляються платникам для
отримання відшкодування за ними, при цьому здійснюються такі
бухгалтерські проводки:
   Дебет 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо" - на
суму номінальної вартості відправлених дорожніх чеків;
 
   Дебет 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо";
   Кредит 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98.
 
   Позабалансові рахунки можуть кореспондувати між собою без
використання  контррахунків,  при  цьому  здійснюється  така
бухгалтерська проводка:
   Дебет 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо";
   Кредит 9830 А "Документи і цінності, прийняті на інкасо".
 
   5.13. Після отримання відшкодування від емітента виконуються
такі бухгалтерські проводки:
   Дебет 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках";
   Кредит рахунків:
   1819 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
банками";
   2809 А "Інша дебіторська заборгованість за операціями з
клієнтами банку" - на суму відшкодування за дорожніми чеками.
 
   Одночасно виконується  така  бухгалтерська  проводка  за
позабалансовими рахунками:
   Дебет 991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98;
   Кредит 9831 А "Документи і цінності, відіслані на інкасо" -
на номінальну вартість відшкодованих дорожніх чеків.
 
   5.14. У разі списання платником з банку комісійної винагороди
за оброблення дорожніх чеків здійснюються такі бухгалтерські
проводки:
   Дебет 7100 А "Комісійні витрати  на  розрахунково-касове
обслуговування";
   Кредит 3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної
валюти та банківських металів";
 
   Дебет 3800  АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та
банківських металів";
   Кредит 1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших
банках".
 
 Головний бухгалтер -
 директор Департаменту
 бухгалтерського обліку              В.І.Ричаківська
 
 Виконавець:
 завідуюча сектором методології
 бухгалтерського обліку валютних
 операцій                       Г.В.Мельник
 
     ПОГОДЖЕНО
 Заступник Голови
 Національного банку України
 _________________ П.М.Сенищ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner