Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1555 від 13.10.2000

Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 13 жовтня 2000 р. N 1555
                Київ
 
    Про затвердження положень з питань розповсюдження
   примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
         комп'ютерних програм, баз даних
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1732 ( 1732-2000-п ) від 22.11.2000 
      N 600 ( 600-2002-п ) від 29.04.2002
      N 637 ( 637-2002-п ) від 17.05.2002
      N 369 ( 369-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
 ( У назві постанови слова "аудіовізуальних творів та фонограм"
  та у назві і тексті положень, затверджених зазначеною
  постановою, слова "аудіовізуальних творів чи  фонограм"
  замінено  відповідно  словами  "аудіовізуальних творів, 
  фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" N 369
  ( 369-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
 
 
   На виконання статті 14 Закону України "Про розповсюдження
примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,  відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних" ( 1587-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
 
   Положення  про  порядок виробництва, зберігання, продажу
контрольних  марок  та маркування примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
 
   Положення про порядок зберігання та знищення немаркованих
примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,  відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних;
 
   Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;
 
   Положення про порядок зберігання та перевезення територією
України немаркованих примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.
 
   2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 28
 
 
                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 13 жовтня 2000 р. N 1555 
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
          від 24 березня 2004 р. N 369 ( 369-2004-п )
 
               ПОРЯДОК
    виробництва, зберігання, видачі контрольних марок
    та маркування примірників аудіовізуальних творів,
    фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
 
 
           Загальна частина
 
   1. Дія цього Порядку поширюється на суб'єктів господарювання
незалежно від форми власності, які здійснюють розповсюдження,
імпорт, експорт, а також прокат примірників  аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному
в Законах України "Про авторське  право  і  суміжні  права"
( 3792-12  ), "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"
( 1587-14 ).
 
         Виробництво контрольних марок
 
   3. Контрольні марки виробляються на замовлення Державного
департаменту  інтелектуальної  власності (далі - Департамент)
суб'єктом господарювання (далі - виробник), визначеним відповідно
до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти" ( 1490-14 ) з урахуванням вимог Положення про
порядок голографічного захисту документів і товарів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2001 р. N 171
( 171-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 9, ст. 355;
2002 р., N 27, ст. 1275).
 
   4. Департамент подає виробнику зведену заявку-розрахунок за
встановленою  формою  на  виробництво  необхідної  кількості
контрольних марок.
 
   5. Витрати, пов'язані з виробництвом контрольних марок та
організацією їх видачі, здійснюються за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   6. Контрольна марка є  самоклейним  знаком  одноразового
використання, зовнішній бік якого має спеціальний голографічний
захист. Розмір контрольної марки 18 х 26 міліметрів.
 
   7. Контрольна марка має серію та номер.
 
   8. Виробляються контрольні марки таких серій:
 
   А - для примірників фонограм у формі магнітних носіїв та
вінілових дисків;
 
   В - для примірників аудіовізуальних творів та відеограм у
формі магнітних носіїв та кіноплівки;
 
   К - для примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у формі оптичних
носіїв.
 
   9. Контрольні марки мають наскрізну нумерацію.
 
   Номер контрольної марки складається з восьми знаків - шести
цифр і двох літер українського алфавіту, які розміщуються на
контрольній марці послідовно. Літери в номері контрольної марки є
кодовим  позначенням тиражу і замінюються після виготовлення
кожного мільйона контрольних марок.
 
   На контрольну марку наноситься інформація, яка дає змогу
ідентифікувати  відповідний  примірник аудіовізуального твору,
фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, на який
наклеєна ця марка.
 
   10. Зразки та технічний опис контрольних марок затверджуються
МОН за погодженням з МВС і СБУ.
 
   Виробник несе відповідальність згідно із законодавством за
порушення вимог до виробництва контрольних марок.
 
          Зберігання контрольних марок
 
   11. Зберігання контрольних марок здійснюється з урахуванням
вимог Положення про порядок голографічного захисту документів і
товарів.
 
   12. Право на зберігання контрольних марок мають:
 
   виробник - з моменту їх виробництва до моменту передачі
Департаменту, який є замовником контрольних марок;
 
   Департамент - з моменту одержання контрольних марок від
виробника до моменту видачі одержувачу контрольних марок;
 
   одержувач контрольних марок - з моменту їх одержання від
Департаменту  до  моменту  маркування  ними  примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних.
 
           Видача контрольних марок
 
   13. Право на одержання контрольних марок мають імпортери,
експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.
 
   14. Для одержання контрольних марок особи, зазначені в пункті
13  цього Порядку, з урахуванням вимог Закону України "Про
авторське право  і  суміжні  права" ( 3792-12 ) подають до
Департаменту такі документи:
 
   заяву встановленого зразка за формою, затвердженою МОН (у
двох примірниках);
 
   перелік назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних встановленого зразка за
формою, затвердженою МОН, із зазначенням їх кількості, серії
контрольних марок, якими маркуватимуться ці примірники, назв
творів, зафіксованих на них, прізвища, імені їх авторів та
виконавців (мовою оригіналу твору, у тому числі аудіовізуального,
фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних);
 
   копію свідоцтва  про  державну  реєстрацію   суб'єкта
підприємництва діяльності;
 
   копії установчих  документів  (у  випадках,  передбачених
законодавством), довідки про включення до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України - для юридичних осіб;
 
   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду - для
фізичних осіб;
 
   копію ліцензії на здійснення господарської діяльності  з
впровадження голографічних захисних елементів;
 
   копію державного  посвідчення  на право розповсюдження і
демонстрування фільмів;
 
   копію договору про передачу (відчуження)  майнових  прав
авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або договорів про передачу
прав на використання аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних  програм,  баз  даних шляхом їх відтворення та
розповсюдження їх примірників, починаючи з договору, за яким
майнові права авторів і (або) суб'єктів суміжних прав або права на
використання  аудіовізуальних  творів,  фонограм,  відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних передаються на територію України,
або починаючи з договору, за яким майнові права авторів і (або)
суб'єктів суміжних прав або права на використання аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у
разі виникнення цих прав на території України передаються від
первинних суб'єктів зазначених прав. Заявник подає копії таких
договорів, а також оригінал договору, за яким безпосередньо
заявникові передаються майнові права авторів і (або) суб'єктів
суміжних прав або права на використання аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних. До договору,
складеного іноземною мовою, додається переклад українською мовою,
засвідчений в установленому порядку.
 
   У разі неможливості підтвердження наявності дозволу авторів
на відтворення та розповсюдження примірників фонограм заявник може
подати копію договору з визначеною Департаментом організацією
колективного управління, яким надається право на відтворення та
розповсюдження усіх зазначених у переліку до заяви творів з цих
фонограм,  крім  творів,  правомірність  використання  яких
підтверджується іншими поданими заявником договорами.
 
   У разі коли заявник  є  фізичною  особою  -  суб'єктом
підприємницької діяльності та водночас автором аудіовізуального
твору, комп'ютерної програми чи бази даних, зазначених у переліку
до  заяви,  для  підтвердження правомірності використання їх
примірників може подаватися копія державного  свідоцтва  про
реєстрацію авторського права на твір.
 
   Заява та копії документів посвідчуються:
 
   у разі подання заяви юридичною особою - підписом посадової
особи заявника, який скріплюється печаткою;
 
   у разі подання заяви фізичною особою - особистим підписом
заявника або підписом уповноваженого ним представника. Заявник
пред'являє документ, що посвідчує  його  особу.  Представник
пред'являє документ, що посвідчує його особу, та документ, що
підтверджує його повноваження.
 
   Оригінали документів  повертаються  заявнику  разом  з
примірником  рішення  про  видачу або про відмову у видачі
контрольних марок.
 
   Відповідальність за достовірність документів, поданих для
одержання контрольних марок, несе заявник.
 
   Забороняється вимагати від заявника документи та відомості,
не передбачені цим пунктом.
 
   У разі звернення у подальшому заявника до Департаменту з
питань одержання контрольних марок документи, зазначені в абзацах
четвертому - сьомому цього пункту, не вимагаються.
 
   У разі внесення змін до документів, зазначених у цьому
пункті, заявник зобов'язаний подати до Департаменту документи з
внесеними до них змінами.
 
   15. У заяві на одержання контрольних марок зазначаються дата
звернення, кількість примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, право на відтворення
та  розповсюдження  яких  передано  за договорами, кількість
контрольних марок, необхідних заявнику для маркування примірників.
 
   16. Департамент, приймаючи заяву на одержання контрольних
марок, робить відмітку про її одержання із зазначенням дати і
номера реєстрації на другому примірнику  цієї  заяви,  який
залишається  у  заявника.  Відмітка  скріплюється  підписом
уповноваженої особи Департаменту, яка здійснила прийом документів,
і штампом Департаменту.
 
   Департамент протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви
видає заявнику письмове рішення про видачу контрольних марок або
про відмову у їх видачі. Форма рішення затверджується МОН.
 
   У разі необхідності у перевірці інформації, зазначеної в
документах на одержання контрольних марок, строк розгляду заяви
може бути продовжено, але не більше ніж на 10 робочих днів, про що
заявник повідомляється у письмовій формі.
 
   17. У рішенні про видачу контрольних марок зазначається дата
занесення даних про заявника до Єдиного реєстру одержувачів
контрольних марок та його реєстраційний номер.
 
   18. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
контрольних марок є:
 
   подання заявником не всіх документів, зазначених в абзацах
другому - дев'ятому пункту 14 цього Порядку;
 
   оформлення документів на одержання контрольних  марок  з
порушенням вимог цього Порядку;
 
   зазначення у  документах  на одержання контрольних марок
недостовірних відомостей;
 
   порушення заявником прав суб'єктів авторського права і (або)
суміжних прав.
 
   Рішення про відмову у видачі контрольних марок оформляється у
двох примірниках, один з яких зберігається в Департаменті, а
другий видається заявникові.
 
   Обидва примірники рішення про відмову у видачі контрольних
марок для засвідчення ознайомлення з ним підписуються:
 
   від заявника - юридичної особи - посадовою особою заявника;
 
   від заявника - фізичної особи - особисто заявником або
уповноваженим ним представником.
 
   Рішення про відмову у видачі контрольних марок може бути
оскаржено до суду в порядку, встановленому законом.
 
   19. Департамент на підставі рішення про видачу контрольних
марок  після подання заявником копії платіжного документа з
відміткою банківської  установи  про  перерахування  вартості
контрольних марок до Державного бюджету України протягом двох
робочих днів забезпечує виробництво та видачу контрольних марок
заявникові.
 
   У разі неподання заявником копії платіжного документа з
відміткою банківської  установи  про  перерахування  вартості
контрольних марок до Державного бюджету України протягом одного
календарного місяця після подання заяви Департамент анулює рішення
про видачу контрольних марок, про що заявник повідомляється у
письмовій формі.
 
   За кожну контрольну марку заявник сплачує суму в розмірі
одного відсотка неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
   Забороняється встановлення  та  справляння  із  заявників
будь-яких інших платежів за одержання і використання контрольних
марок.
 
   20. Контрольні марки видаються заявнику у тій кількості,
вартість яких сплачено, але не більше ніж зазначено у рішенні про
їх видачу.
 
   Видача контрольних марок здійснюється безпосередньо заявникам
або їх представникам за умови подання ними відповідних документів,
що  підтверджують  їх повноваження (довіреності на одержання
контрольних марок), та пред'явлення документа, що посвідчує особу
заявника або представника.
 
   Контрольні марки видаються Департаментом за дорученням МОН.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про авторське право і
суміжні права" ( 3792-12 ) МОН може залучати до видачі контрольних
марок заклади, що належать до сфери його управління і входять до
державної системи правової охорони інтелектуальної власності.
 
   Будь-яка посередницька   діяльність  з  одержання  та
розповсюдження контрольних марок забороняється.
 
     Маркування примірників аудіовізуальних творів,
        фонограм, відеограм, комп'ютерних
            програм, баз даних
 
   21. Контрольні  марки  наклеюються  на  всі  примірники
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних перед їх розповсюдженням, прокатом, крім випадків,
передбачених  частиною  п'ятою статті 8 Закону України "Про
розповсюдження примірників аудіовізуальних  творів,  фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" ( 1587-14 ).
 
   На імпортовані примірники аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних  програм,  баз даних контрольні марки
наклеюються після митного оформлення на території України цих
примірників.
 
   На примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних, що експортуються, контрольні
марки наклеюються перед митним оформленням для перевезення через
митний кордон України чи передачі іноземному контрагенту на митній
території України.
 
   22. На кожну упаковку примірника аудіовізуального твору,
фонограми,  відеограми, комп'ютерної програми, бази даних їх
імпортерами, експортерами та відтворювачами наклеюється  одна
контрольна марка на зворотний бік упаковки (поліграфічну вкладку,
целофанову обгортку тощо).
 
   У разі  коли  кілька  примірників  різних  за  змістом
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних або розміщені на кількох носіях  частини  одного
аудіовізуального  твору,  фонограми,  відеограми, комп'ютерної
програми, бази даних укладено в одну упаковку, яка  є  їх
невід'ємною частиною, на неї наклеюється одна контрольна марка.
 
   Контрольна марка  наклеюється  на  упаковку  примірника
аудіовізуального твору,  фонограми,  відеограми,  комп'ютерної
програми, бази даних таким чином, щоб її лицьовий бік під час
візуального огляду упаковки було видно повністю і чітко.
 
( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами N 600
( 600-2002-п ) від 29.04.2002, N 1732 ( 1732-2000-п ) від
22.11.2000, N 637 ( 637-2002-п ) від 17.05.2002, в редакції
Постанови КМ N 369 ( 369-2004-п ) від 24.03.2004 )
 
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 жовтня 2000 р. N 1555
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок зберігання та знищення немаркованих
   примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
         комп'ютерних програм, баз даних
 
 
   1. Це Положення визначає порядок зберігання вилучених у
встановленому  порядку  з  обігу  немаркованих  примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних та порядок знищення таких примірників, конфіскованих за
рішенням  суду,  і застосовується тільки до тих примірників
аудіовізуальних  творів  чи фонограм, які згідно із законом
підлягають маркуванню контрольними марками.
 
   2. У цьому Положенні використовуються такі поняття:
 
   зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - зберігання
вилучених  з  обігу  у  передбаченому законодавством порядку
немаркованих  примірників  аудіовізуальних творів чи фонограм
компетентними державними органами;
 
   знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - дії органів
державної  виконавчої служби, спрямовані на фізичне знищення
конфіскованих згідно з рішенням суду примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
 
   немарковані  примірники аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм,  комп'ютерних  програм,  баз  даних  - примірники
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних, упаковки яких не марковані контрольними марками або
марковані контрольними марками, що мають серію, яка не відповідає
носію цього примірника, чи номер, який не відповідає даним Єдиного
реєстру  одержувачів  контрольних  марок,  а також марковані
підробними контрольними марками.
 
   3.  Зберігання  немаркованих  примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
здійснюється лише до моменту набрання законної сили рішенням суду
про їх конфіскацію або повернення власнику.
 
   Вартість зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
визначається в установленому порядку компетентними державними
органами, які здійснюють їх зберігання.
 
   Нарахування плати за зберігання немаркованих примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних здійснюється за період з дня вилучення цих примірників
до дня набрання законної сили рішенням суду про їх конфіскацію
включно.
 
   Кошти за зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
підлягають перерахуванню до державного бюджету.
 
   Кошти за зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
підлягають до сплати протягом 15 календарних днів після прийняття
документа про необхідність їх сплати.
 
   4. Немарковані примірники аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, щодо яких набрало
законної  сили  рішення суду про їх конфіскацію, підлягають
знищенню.
 
   Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюють
органи  державної виконавчої служби у порядку, встановленому
законодавством.
 
   5. Знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних здійснюється
за рахунок особи, у якої ці примірники було вилучено.
 
   Вартість знищення немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
визначається  за розцінками, що діють на підприємстві чи в
організації, на базі чи з використанням обладнання яких за
дорученням органу державної виконавчої служби було здійснено
знищення.
 
   Кошти за знищення немаркованих примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
підлягають до сплати протягом 15 календарних днів після вручення
документа про необхідність їх сплати.
 
   Орган державної виконавчої служби, який здійснив знищення
немаркованих  примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, протягом 3 банківських
днів  здійснює  перерахування  цих  коштів  на користь того
підприємства чи організації, на базі чи з використанням обладнання
яких було здійснено знищення.
 
   6. Не сплачені у встановлені пунктами 3 і 5 цього Положення
терміни кошти за зберігання чи знищення немаркованих примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз  даних  підлягають примусовому стягненню в установленому
порядку.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 жовтня 2000 р. N 1555
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про Єдиний реєстр одержувачів
            контрольних марок
 
 
   1. Це Положення визначає форму та порядок ведення Єдиного
реєстру одержувачів контрольних марок (далі - Реєстр), перелік
осіб та даних про них, що підлягають внесенню до цього Реєстру.
 
   2. Реєстр - це спеціалізована система обліку, яка містить у
собі дані про одержувачів контрольних марок, реквізити заявки, за
якою були одержані (видані) контрольні марки, назви примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних, кількість виданих контрольних марок (із зазначенням їх
серій, номерів і дати видачі).
 
   3. Ведення Реєстру здійснюється  Державним  департаментом
інтелектуальної власності безкоштовно.
 
   4.  Занесенню  до  Реєстру підлягають особи (імпортери,
експортери або відтворювачі примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних), які вперше
звернулися до спеціально уповноваженого органу із заявою про
одержання контрольних марок і щодо яких було прийнято рішення про
видачу  контрольних  марок.  Особам,  внесеним  до  Реєстру,
присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.
 
   5. До Реєстру заносяться такі відомості:
 
   реквізити заявника (для юридичних осіб: повна назва, юридична
та поштова адреси, номер і дата видачі свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності,  код  Єдиного
державного  реєстру  підприємств та організацій України; для
суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб): прізвище,
ім'я та по батькові, домашня адреса, номер і дата видачі свідоцтва
про державну реєстрацію суб'єкта  підприємницької  діяльності
(фізичної особи), ідентифікаційний номер);
 
   дата занесення  особи  до  Реєстру та її індивідуальний
реєстраційний номер;
 
   номер заяви на одержання контрольних марок;
 
   назви  примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;
 
   кількість виданих контрольних марок із зазначенням їх серій
та номерів і дати їх одержання.
 
   Під час наступних звернень занесеної до Реєстру особи з
питань одержання контрольних марок до реєстрових даних такої особи
заносяться лише номери заяв на одержання контрольних марок,
кількість виданих за цими заявами контрольних марок із зазначенням
їх серій, номерів і дати одержання.
 
   Зазначені у цьому пункті дані повинні бути занесені до
Реєстру протягом трьох робочих днів з дня прийняття заяви на
одержання контрольних марок.
 
   6. У кожному рішенні про видачу контрольних марок спеціально
уповноважений орган повинен зазначати дату занесення заявника до
Реєстру і його реєстраційний номер.
 
   7. Дані  Реєстру  є конфіденційною інформацією. Ці дані
Державний департамент інтелектуальної власності має право надавати
тільки на вимогу державних органів згідно із законодавством, а
також занесеній до Реєстру особі в частині, що її стосується.
 
   Вимога про надання даних Реєстру подається до Державного
департаменту  інтелектуальної  власності занесеною до Реєстру
заінтересованою особою у письмовій формі.
 
   Державний департамент  інтелектуальної  власності  надає
витребувані дані занесеній до Реєстру заінтересованій особі у
письмовій (або електронній) формі.
 
   8. Державні органи, на які законодавством покладено функції
контролю за додержанням законодавства про авторське право та
суміжні права, в межах своєї компетенції  мають  право  на
безкоштовне одержання будь-яких даних Реєстру без згоди на це
занесених до нього осіб.
 
   Витребувані дані  Державний  департамент  інтелектуальної
власності повинен надати у письмовій (у вигляді довідок) або
електронній (на матеріальному носії або електронною поштою) формі
не пізніше наступного дня після одержання вимоги про їх надання.
 
   9. Державний департамент інтелектуальної власності та його
посадові особи, а також державні органи, на які законодавством
покладено  функції контролю за додержанням законодавства про
авторські та суміжні права, та їх посадові особи, винні у
розголошенні або передачі третім особам даних Реєстру, несуть
адміністративну чи  кримінальну  відповідальність  згідно  із
законодавством.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 жовтня 2000 р. N 1555
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про порядок зберігання та перевезення
      територією України немаркованих примірників
      аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм,
         комп'ютерних програм, баз даних
 
 
   1. Порядок зберігання та перевезення територією України
немаркованих  примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,
відеограм,  комп'ютерних  програм, баз даних, визначений цим
Положенням,  застосовується  тільки  до  тих  примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних, які згідно із законодавством підлягають маркуванню
контрольними марками перед реалізацією на території України, та
таких, що перевозяться через територію України транзитом.
 
   2. У цьому Положенні використовуються такі поняття:
 
   немарковані  примірники аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм,  комп'ютерних  програм,  баз  даних  - примірники
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних, які не марковані контрольними марками шляхом їх
наклеювання  на упаковку примірника у порядку, передбаченому
законодавством;
 
   перевезення немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних - будь-яке їх
транспортування територією України.
 
   3.  Зберігання  немаркованих  примірників аудіовізуальних
творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних
здійснюється  виключно  відтворювачами  або  імпортерами  цих
примірників.
 
   Зазначені  особи  здійснюють  зберігання  немаркованих
примірників  аудіовізуальних  творів,  фонограм,  відеограм,
комп'ютерних програм, баз даних у складських приміщеннях, які
належать їм або якими вони користуються (за договорами оренди або
іншими цивільно-правовими договорами).
 
   Зберігання немаркованих примірників аудіовізуальних творів,
фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних у складських
приміщеннях  їх виробника, який здійснив їх виготовлення на
замовлення відтворювача, визнається таким, що здійснюється їх
відтворювачем.
 
   4. Перевезення територією України немаркованих примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз  даних  дозволяється  лише  у разі, коли ці примірники
перевозяться з метою їх зберігання до складських приміщень, що
належать відтворювачам або імпортерам цих примірників, а також у
разі перевезення таких примірників через митну територію України
транзитом.
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 жовтня 2000 р. N 1555
 
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
           які втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р.
N 1302 ( 1302-98-п ) "Про затвердження Порядку видачі атестатів на
право  імпорту,  експорту,  оптової  і  роздрібної  торгівлі
аудіовізуальними творами та примірниками фонограм" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1255).
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р.
N 1389 ( 1389-98-п ) "Про Порядок погодження  з  Державним
агентством з авторських і суміжних прав документів, пов'язаних з
імпортом, експортом і оптовою торгівлею аудіовізуальними творами
та примірниками фонограм" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 36, ст. 1328).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р.
N 1982 ( 1982-99-п ) "Про внесення зміни до постанови Кабінету
Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1302" (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 43, ст. 2148).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner