Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новости







НАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1544 від 12.10.2000

Про портові збори


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница





          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 12 жовтня 2000 р. N 1544
                Київ
 
            Про портові збори
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1584 ( 1584-2001-п ) від 29.11.2001 
      N 391 ( 391-2002-п ) від 29.03.2002 
             Наказом Міністерства транспорту 
      N 642 ( z0783-02 ) від 10.09.2002
                      Постановою КМ
      N 1069 ( 1069-2003-п ) від 17.07.2003
             Наказом Міністерства транспорту
      N 283 ( z0509-04 ) від 06.04.2004
                      Постановою КМ
      N 1758 ( 1758-2004-п ) від 25.12.2004
        Наказом Міністерства транспорту та зв'язку 
      N 518 ( z1007-05 ) від 02.09.2005
                      Постановами КМ
      N 769 ( 769-2008-п ) від 20.08.2008
      N 797 ( 797-2008-п ) від 03.09.2008 }
 
 
  { У тексті Постанови слова "Міністерством транспорту"
   замінено словами "Міністерством транспорту та зв'язку"
   згідно з Постановю КМ N 1758 ( 1758-2004-п ) від
   25.12.2004 }
 
 
 
   Відповідно   до  статті  84  Кодексу  торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Положення про портові збори (додається).
 
   2.  Установити, що розміри портових зборів, передбачені
затвердженим згідно з пунктом 1 цієї постанови Положенням, є
граничними.
{ Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
   2-1. Установити, що порядок обліку та використання коштів
від портових зборів, крім адміністративного збору, затверджується
Міністерством транспорту та зв'язку за погодженням з Міністерством
економіки та з питань європейської інтеграції та Міністерством
фінансів.
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 391
( 391-2002-п ) від 29.03.2002 )
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
   4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2001 року.
 
 
   Прем'єр-міністр України             В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 21
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 2000 р. N 1544
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про портові збори
 
 
 ( Встановити до кінця 2002 р. знижку в розмірі 50 відсотків
  з усіх видів цільових портових зборів, установлених цим
  Положенням, для суден, що заходять на нафтотермінал
  "Південний", розташований у морському торговельному порту
  "Южний", з метою завантаження трубопроводу технологічною
  нафтою. Ця знижка не поширюється на судна, що заходять на
  нафтотермінал "Південний" з метою завантаження нафтою.
  Див. Наказ Міністерства транспорту N 642 ( z0783-02 ) від
  10.09.2002 )
 
  ( Встановити на 2004 рік знижку у розмірі 50 відсотків
   з корабельного, канального, маякового, санітарного
   портових зборів, встановлених цим Положенням, для
   суден,  що заходять під навантаження нафтою  на 
   нафтотермінал "Південний", розташований в акваторії
   морського торговельного порту "Южний". 
   Див. Наказ Міністерства транспорту N 283 ( z0509-04 )
   від 06.04.2004 )
 
  ( Затвердити терміном до 01.10.2006 знижку у розмірі
   50 відсотків з портових зборів (крім адміністративного),
   установлених цим Положенням, для суден, що заходять під
   навантаження (розвантаження) нафтою на нафтотермінал 
   "Південний",  розташований  в  акваторії  морського
   торговельного порту "Южний".
   Див. Наказ Міністерства транспорту та зв'язку N 518
   ( z1007-05 ) від 02.09.2005 )
 
 
             Загальна частина
 
   1. Портові  збори  (корабельний,  канальний,  маяковий,
причальний, якірний, адміністративний та санітарний) справляються
у морських портах із суден зазначених груп і плавучих споруд, що
плавають під Державним прапором України та іноземним прапором:
 
вантажні судна, що заходять у порти для виконання  група А
вантажних операцій, та плавучі споруди
 
пасажирські судна, включаючи швидкісні судна на  група Б
підводних крилах та пороми, що заходять у порти для
виконання вантажопасажирських операцій, криголами,
які не належать порту та не орендовані ним
 
ліхтери, буксири, буксири-штовхачі, штовхачі, баржі  група В
(самохідні і несамохідні), річкові самохідні судна,
включаючи судна типу "ріка-море" пароплавств, які є
членами Братиславської угоди, що заходять у порти
на р. Дунаї, а також річкові самохідні судна, що
заходять в інші порти для подальшого перевантаження
вантажів на морські судна і навпаки
 
несамохідні судна (крім барж)             група Г
 
судна, що заходять у порт вимушено, для постачання,  група Д
карантинних потреб, а також судна, що прямують на
ремонт на судноремонтні підприємства (бази) України
 
службові та військові судна              група Д
 
навчальні, навчально-виробничі судна при виконанні  група Д
ними  рейсів за навчальними планами навчальних
закладів, на борту яких перебуває не менш як 50
курсантів, навчально-тренажерні судна
 
наукові, дослідні та швидкісні судна на підводних  група Д
крилах, що виконують регулярні пасажирські рейси за
розкладом  у  каботажному  плаванні   (крім
прогулянкових і круїзних рейсів)
 
інші судна  (судна  судноремонтного   заводу,  група Е
аварійно-рятувальні, підводно-технічні, технічні,
госпітальні,  гідрографічні,  судна  місцевого
портового флоту, криголами, які належать порту та
орендовані ним, спортивні судна, приватні яхти,
парусні  судна,  судна,  які  проходять ходові
випробування, та риболовецькі судна, що заходять у
порти без виконання вантажних операцій)
 
 --------------
 Примітки: 1. Під терміном "вимушено" треба розуміти заходження
       судна  у  порт  у зв'язку із загрозою безпеці
       продовження плавання, життю або здоров'ю членів
       команди та пасажирів.
 
      2. Судна груп В (буксири та баржі), Д та Е, що
       виконують комерційні вантажні рейси, належать до
       групи А.
 
      3. Судна  груп  Д  та Е, що виконують комерційні
       вантажопасажирські рейси, належать до групи Б.
 
      4. Порядок обчислення і справляння зборів поширюється
       на суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм
       власності, які виконують роботи та надають послуги у
       морських портах на причалах судноремонтних заводів
       України незалежно від підпорядкованості цих портів
       (причалів).
 
      5. Судна, що заходять у Дніпро-Бузький морський порт,
       збори визначені цим Положенням, сплачують за умовами
       їх  нарахування морській державній адміністрації
       порту.
 
   2. Сплата портових зборів у портах здійснюється до виходу
судна з порту, а за транзитний прохід Керч-Єнікальського каналу
(КЄК) та каналу Прорва -  шляхом  попередньої  оплати  або
безпосередньо на вході у КЄК та канал Прорва, якщо при цьому не
обумовлено інше.
 
   3. Нарахування портових зборів здійснюється з умовного об'єму
судна, який обчислюється в кубічних метрах і дорівнює добутку
трьох величин (довжина судна, ширина судна і висота борту судна),
зазначених  в  обмірному  свідоцтві (головні розмірення) або
документі, що його замінює.
 
   Для морських суден, що перевозять вантажі на верхній палубі
чи мають дві або більше палуб, крім твіндечних суден, висота
борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна
становити не менше половини ширини судна.
 
   Для суден групи Б, що мають дві або більше палуб, висота
борту, яка використовується для обчислення об'єму судна, повинна
становити половину ширини судна.
 
   Умовний об'єм баржо-буксирних складів, караванів та інших
складених плавучих споруд для нарахування всіх видів зборів, крім
санітарного, дорівнює сумі об'ємів окремих елементів.
 
   Для розрахунку всіх видів зборів умовний об'єм суден РО-РО,
РО-ФЛОУ, ОБО, ЛО-РО, контейнеровозів, худобовозів, ліхтеровозів,
автомобілевозів  застосовується  з коефіцієнтом 0,7 за умови
використання зазначених суден відповідно до їх спеціалізації. Тип
судна та його спеціалізація визначаються за судновими документами.
 
   При нарахуванні зборів за добовими ставками час округлюється
до 0,5 доби. При цьому час до 0,5 доби приймається за 0,5 доби, а
0,5 доби і більше - за 1 добу. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 391 ( 391-2002-п ) від 29.03.2002 )
 
   4. Для  ліхтеровозів,  що виконують вантажні операції з
ліхтерами на зовнішньому або внутрішньому рейді, портові збори
нараховуються з об'єму ліхтерів, зданих ліхтеровозом по прибутті
до порту і прийнятих ним по виході з нього.
 
   5. Для вантажних суден групи А, які працюють на лініях
закордонного  плавання,  відкритих  у  встановленому порядку,
надається знижка у розмірі 20 відсотків корабельного збору.
 
   6. Основними ознаками лінії закордонного плавання є:
 
   установлення обов'язкових і факультативних  іноземних  та
українських портів заходження;
 
   закріплення для роботи на лінії типів суден;
 
   установлення періодичності заходження закріплених суден в
українські порти;
 
   реєстрація лінії  Державним  департаментом  морського  і
річкового транспорту за поданням адміністрації порту (морського
порту).
 
   7. Для  суден,  що  заходять  у  порт  Южний  під
навантаження-розвантаження генеральних та навалочних вантажів,
порт може застосовувати знижку з усіх видів портових зборів у
розмірі 50 відсотків.
 
   У порту Ялта застосовуються такі знижки:
 
   50 відсотків - із ставки корабельного збору для суден групи
А;
 
   20 відсотків - із ставок усіх видів портових зборів для
          круїзних пасажирських  суден  закордонного
          плавання  групи  Б  (за винятком тих, що
          виконують вантажопасажирські рейси).
 
   У порту Одеса застосовується знижка у розмірі 10 відсотків із
ставок усіх видів портових зборів для круїзних пасажирських суден
закордонного плавання групи Б (за винятком тих, що виконують
вантажопасажирські рейси).
 
   8. Якщо на судно поширюється застосування кількох знижок
портових зборів, застосовується тільки найбільша щодо базової
ставки.
 
   9. Державна належність судна і  відповідно наданий йому
статус під час справляння портових зборів  визначається  за
прапором, під яким це судно плаває, незалежно від того, хто є його
власником і хто його використовує.
 
   10. Сплата портових зборів здійснюється відповідно до Декрету
Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 15 ( 15-93 )
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
 
   11. Із сум портових зборів, що справляються у валюті України,
податок  на  додану  вартість  сплачується  відповідно  до
законодавства. При цьому якщо в порту надаються послуги суднам
каботажного плавання, сума зборів, визначена відповідно до цього
Положення, збільшується на суму податку на додану вартість, а в
інших випадках - сума податку на додану вартість, що підлягає
сплаті до бюджету, обчислюється із суми зборів, нарахованих і
сплачених порту без такого збільшення.
 
             Корабельний збір
 
   12. Для суден груп А, Б і Г нарахування корабельного збору
здійснюється за кожний вхід у порт і вихід з нього за 1 куб. метр
об'єму судна за такими ставками:
 
                          (у доларах США)
------------------------------------------------------------------
|    Порт     |   Для суден у   |  Для суден у   |
|           |закордонному плаванні|каботажному плаванні|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Білгород-      |    0,15     |    0,0013    |
|Дністровський    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бердянськ      |    0,133    |    0,0013    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпро-Бузький    |    0,141    |    0,0066    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Євпаторія      |    0,158    |    0,0073    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ізмаїл        |    0,137    |    0,0038    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Іллічівськ      |    0,174    |    0,0095    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бухта Камишова    |    0,158    |    0,006    |
|(Севрибпорт)     |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керч         |    0,171    |    0,0066    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Маріуполь      |    0,142    |    0,0038    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Міжводне       |    0,147    |    0,0051    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаїв       |    0,141    |    0,0085    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеса        |    0,174    |    0,0085    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Октябрський     |    0,158    |    0,0066    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Очаків        |    0,141    |    0,0081    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рені         |    0,131    |    0,0032    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Севастополь     |    0,158    |    0,0066    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Скадовськ      |    0,139    |    0,0085    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усть-Дунайськ    |    0,145    |    0,0123    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Феодосія       |    0,122    |    0,0066    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсон        |    0,134    |    0,0044    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чорноморськ     |    0,133    |    0,0051    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Южний        |    0,363    |    0,0228    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ялта         |    0,213    |    0,0142    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал ЗАТ      |    0,141    |    0,0085    |
|"Миколаївський    |           |          |
|калійний термінал"  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інші порти (причали) |    0,147    |   0,0068    |
------------------------------------------------------------------
 
 Примітка: Судна, що заходять у порти для здійснення процедур,
      пов'язаних з пропуском через державний кордон України
      без виконання вантажних операцій, звільняються від
      сплати корабельного збору.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1584
( 1584-2001-п ) від 29.11.2001, N 1069 ( 1069-2003-п ) від
17.07.2003, N 769 ( 769-2008-п ) від 20.08.2008 }
 
   13. Від сплати корабельного збору звільняються судна груп Д
та Е.
   Для суден у закордонному плаванні груп А, Б і Г модулем до 10
тис. куб. метрів ставка корабельного збору застосовується з
коефіцієнтом 0,8. ( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 1069 ( 1069-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   14. Ставки корабельного збору для суден у закордонному
плаванні застосовуються незалежно від того, під яким прапором вони
плавають. ( Абзац перший пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1069
( 1069-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
   Ставки корабельного збору для суден у каботажному плаванні
застосовуються тільки для суден, що виконують рейси у каботажному
плаванні під Державним прапором України.
 
   Якщо максимальна осадка великотоннажних суден, зазначена в
обмірному свідоцтві,  перевищує  допустиму,  встановлену  для
конкретного порту, що призводить до неповного завантаження судна,
порт має право при нарахуванні корабельного збору зменшувати
висоту борту судна на величину невикористаної осадки.
 
   15. У разі коли судна групи А протягом одного рейсу заходять
послідовно у кілька портів України, корабельний збір справляється:
 
   у разі заходження в два порти - із знижкою 50 відсотків
базової ставки у кожному порту;
 
   у разі заходження більш як у два порти - у першому порту із
знижкою 50, а в кожному наступному - 75 відсотків базової ставки.
 
   16. Із суден групи Б корабельний збір справляється у кожному
порту заходження під час входу в порт і виходу з нього за ставками
із знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що
виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних
заходжень у порт протягом календарного року корабельний збір з цих
суден не справляється.
 
   17. Із суден групи В корабельний збір справляється за кожне
заходження в порт і вихід з порту за такими ставками:
 
   у закордонному плаванні:
 
   64 долари США - із судна, буксира;
 
   32 долари США - з одиниці (баржа, ліхтер);
 
   у каботажному плаванні:
 
   16 доларів США - із судна, буксира;
 
   8 доларів США - з одиниці (баржа, ліхтер).
{ Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
             Канальний збір
 
   18. Нарахування канального збору здійснюється  за  кожне
проходження каналу судном в один кінець і кожне проходження каналу
судном транзитом в один кінець за 1 куб. метр об'єму судна за
такими ставками:
 
                          (у доларах США)
------------------------------------------------------------------
|    Порт     |   Для суден у   |  Для суден у   |
|           |закордонному плаванні|каботажному плаванні|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Білгород-      |     0,1     |    0,01    |
|Дністровський    |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бердянськ      |    0,167    |    0,0167    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бухта Камишова    |    0,051    |    0,0051    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпро-Бузький    |  0,043 + 0,28*  | 0,0041 + 0,028*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Іллічівськ      |    0,032    |    0,003    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керч (включаючи   |           |          |
|КЄК):        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський торговельний|    0,253    |    0,027    |
|порт         |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський рибний порт | 0,228** + 0,025*** |0,0242** + 0,0027***|
|та всі інші     |           |          |
|підприємства Керчі, |           |          |
|які виконують    |           |          |
|вантажно-      |           |          |
|розвантажувальні   |           |          |
|операції та     |           |          |
|обслуговують судна  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК (транзит)    |    0,084    |    0,0098    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК для транзитних  |           |          |
|суден, що заходять  |           |          |
|(виходять) у порт (з |           |          |
|порту) "Кавказ"   |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 1-41      |    0,07     |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 41-51     |    0,021    |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Маріуполь      |    0,167    |    0,0167    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаїв (морський) |  0,043 + 0,359*  | 0,0041 + 0,0357* |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал заводу    |    0,349*    |   0,0349*    |
|"Океан"       |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеса        |    0,017    |    0,002    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Октябрський     |  0,043 + 0,321*  | 0,0041 + 0,0319* |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Очаків        |  0,043 + 0,043*  | 0,0043 + 0,0043* |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Севастополь     |    0,051    |    0,0051    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Скадовськ      |    0,051    |    0,0051    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усть-Дунайськ    |    0,107    |    0,0107    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсон (морський)  |  0,158 + 0,215*  | 0,0158 + 0,0215* |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Южний        |    0,1169    |    0,0117    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|За прохід каналом  |    0,221    |    0,0221    |
|Прорва        |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал ЗАТ      |  0,043 + 0,329*  | 0,0041 + 0,0327* |
|"Миколаївський    |           |          |
|калійний термінал"  |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|канал Дунай - Чорне |    0,14*    |    0,014*    |
|море на баровій   |           |          |
|частині гирла    |           |          |
|Новостамбульське   |           |          |
|(Бистре)       |           |          |
------------------------------------------------------------------
 
 -------------------------
 *  Сплачується безпосередньо державному підприємству
   "Дельта-лоцман".
 
 ** Сплачується морському торговельному порту Керч.
 
 *** Сплачується іншим підприємствам Керчі, які виконують
   вантажно-розвантажувальні операції та обслуговують
   судна.
 
 Примітки: 1. Ставка,  визначена для причалів заводу "Океан",
       застосовується  тільки  до  суден, які прямують
       Бузько-Дніпровсько-лиманським каналом для виконання
       вантажних операцій на причалах цього заводу.
 
      2. За  проходження  Бузько-Дніпровсько-лиманського і
       Херсонського морського каналу без заходження  в
       морські порти (причали) канальний збір сплачується
       суднами  за  визначеними  ставками  відповідно
       державному підприємству "Дельта-лоцман" та морським
       торговельним портам Миколаїв і Херсон у розмірах,
       установлених для портів Миколаїв (морський) і Херсон
       (морський).
 
      3. Для суден, що згідно з обмірним свідоцтвом з повним
       вантажем мають осадку не більш як 4,5 метра, ставки
       канального збору застосовуються з коефіцієнтом 0,38,
       крім Білгород-Дністровського порту, каналу Прорва,
       підхідного каналу порту заводу "Азовсталь".
 
      4. Для суден, що проходять підхідним каналом порту
       заводу  "Азовсталь",  ставка  канального  збору
       застосовується з коефіцієнтом 0,5.
{ Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1584
( 1584-2001-п ) від 29.11.2001, N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008, N 797 ( 797-2008-п ) від 03.09.2008 }
 
   19. Із суден групи Б канальний збір справляється у кожному
порту заходження під час входу в порт і виходу з нього за ставками
із знижкою 50 відсотків тільки за перший і другий рейси, що
виконуються судном протягом календарного року. Під час наступних
заходжень протягом календарного року канальний збір з цих суден не
справляється.
 
   20. Судна груп В, Д та Е, а також судна групи Г (крім барж),
що проходять каналом Прорва, звільняються від сплати канального
збору.
 
             Маяковий збір
 
   21. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується під час
кожного заходження судна у порт (завод) або за кожне проходження
його транзитом, крім  проходження  Керч-Єнікальського  каналу
транзитом, за такими ставками:
 
   0,046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у
закордонному плаванні;
 
   0,0046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у
каботажному плаванні.
 
   Маяковий збір у повному обсязі сплачується безпосередньо
державній установі "Держгідрографія".
{ Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   22. Судна груп В, Г, Д та Е звільняються від сплати маякового
збору.
 
             Причальний збір
 
   23. Причальний збір справляється із суден, що стоять біля
причалу.
 
   24. Для суден груп А, Б, В (буксири), Г, Д і Е (спортивні
судна, приватні яхти, парусні судна та риболовецькі судна, що
заходять у порти без виконання вантажних операцій) застосовуються
такі ставки:
 
                          (у доларах США)
------------------------------------------------------------------
|  Мета стоянки   |   Для суден   |   Для суден   |
|           |  у закордонному  |  у каботажному  |
|           |   плаванні    |   плаванні   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вантажні операції, що|    0,035    |    0,0035    |
|виконуються силами і |           |          |
|засобами порту (куб. |           |          |
|метрів за      |           |          |
|суднозаходження)   |           |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інші випадки, а також|    0,0114    |    0,00114   |
|для буксирів,    |           |          |
|спортивних суден,  |           |          |
|приватних яхт,    |           |          |
|парусних суден та  |           |          |
|риболовецьких суден, |           |          |
|що заходять у порти |           |          |
|без виконання    |           |          |
|вантажних операцій  |           |          |
|(куб. метрів за   |           |          |
|добу)        |           |          |
------------------------------------------------------------------
 
 --------------
 Примітка: Судна групи Е (крім спортивних суден, приватних яхт
      парусних суден та риболовецьких суден, що заходять у
      порти без виконання вантажних операцій) звільняються
      від сплати причального збору.
{ Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2008-п ) від 20.08.2008 }
 
   25. Із суден групи В (за винятком буксирів) причальний збір
справляється за кожну тонну навантаженого або розвантаженого
вантажу за такими ставками:
 
   0,19 долара США    - із суден у закордонному плаванні;
 
   0,019 долара США   - із суден у каботажному плаванні.
 
   Сплата причального  збору  здійснюється  окремо за кожну
операцію. У разі коли операція виконується біля необладнаного
берега або за варіантом "судно-судно", ставка причального збору
застосовується із знижкою 50 відсотків.
{ Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   26. Судна, що стоять лагом до іншого судна, ошвартованого
біля причалу, або ошвартовані біля причалу носом чи кормою,
сплачують 50 відсотків ставки причального збору.
 
   27.  Із суден груп А та Б після закінчення вантажних
(пасажирських) операцій за простій біля вантажного (пасажирського)
причалу з причин, що залежать від судна або судновласника,
причальний   збір   справляється  з  моменту  закінчення
навантаження-розвантаження та закріплення вантажу за 1 куб. метр
об'єму судна за такими ставками:
 
   0,0164 долара США за годину - із суден у закордонному
плаванні;
 
   0,00164 долара США за годину - із суден у каботажному
плаванні.
{ Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   28. Для відстою або закінчення операцій з обслуговування
судна за вимогою капітана судна (судновласника) порт зобов'язаний
надати судну вільний причал або місце якірної стоянки на рейді.
 
              Якірний збір
 
   29. Із суден груп А та Б за стоянку більш як 12 годин на
внутрішньому рейді морського порту якірний збір справляється за
добовими ставками за 1 куб. метр об'єму судна за фактичний час
стоянки:
 
   0,0043 долара США   - із суден у закордонному плаванні;
 
   0,00043 долара США  - із суден у каботажному плаванні.
{ Пункт 29 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   30. Із суден груп В, Г і Е (спортивні судна, приватні яхти,
парусні судна та риболовецькі судна, що заходять у порти без
виконання вантажних операцій) якірний збір справляється за 30 діб
стоянки з кожного судна на внутрішньому рейді за такими ставками:
 
   28 доларів США    - із суден у закордонному плаванні;
 
   2,8 долара США    - із суден у каботажному плаванні.
 
   За кожну наступну добу стоянки судна на внутрішньому рейді
понад зазначений строк якірний збір справляється з кожного судна
за такими ставками:
 
   3,2 долара США    - із суден у закордонному плаванні;
 
   1,6 долара США    - із суден у каботажному плаванні.
{ Пункт 30 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   31. Судна груп Д і Е (крім спортивних суден, приватних яхт
парусних суден та риболовецьких суден, що заходять у порти без
виконання вантажних операцій) звільняються від сплати якірного
збору.
 
           Адміністративний збір
 
   32. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір
справляється під час кожного заходження судна у порт за такими
ставками:
 
0,022 долара США за 1 куб. - із суден у закордонному плаванні;
метр об'єму судна
 
0,0022 долара США за 1 куб. - із суден у каботажному плаванні.
метр об'єму судна
 
   Судна, що заходять у морські порти для здійснення процедур,
пов'язаних з пропуском через державний кордон без виконання
вантажних операцій, звільняються від сплати адміністративного
збору.
 
   Із суден груп А, Б, В і Г, що заходять послідовно у кілька
портів України протягом одного рейсу для виконання вантажних
операцій, адміністративний збір справляється тільки у першому
порту заходження.
 
   Встановлені портами за погодженням із судновласником знижки
для суднових зборів на адміністративний збір не поширюються.
{ Пункт 32 в редакції Постанови КМ N 769 ( 769-2008-п ) від
20.08.2008 }
 
   33. Судна  груп  Д  і  Е  звільняються  від  сплати
адміністративного збору.
 
   34. Кошти, одержані портами від адміністративного збору,
використовуються відповідно до законодавства.
 
             Санітарний збір
 
   35. Справляння санітарного збору передбачає:
 
   обов'язкове прийняття портом із судна всіх видів забруднень
(за винятком баластних вод) за весь час стоянки судна в порту, а
також виконання своїми силами і за свій рахунок  операцій,
пов'язаних  з  прийняттям  забруднень  (подача  і прибирання
плавзасобів, надання контейнерів та інших місткостей для збирання
сміття, перевантажувальні операції, шлангування, відшлангування
тощо);
 
   обов'язкове здавання судном у порту всіх наявних на борту
видів забруднень з метою запобігання їх скиданню у море. Здавання
забруднень засвідчується відповідною довідкою порту.
 
   36. Із суден групи А санітарний збір справляється за 1 куб.
метр об'єму судна або самохідної частини складеної плавучої
споруди за такими ставками:
 
                          (у доларах США)
------------------------------------------------------------------
|    Порт    |   Для суден    |   Для суден    |
|         |  у закордонному  |  у каботажному   |
|         |    плаванні    |    плаванні    |
|         |----------------------+----------------------|
|         | стоянка |стоянка від | стоянка |стоянка від |
|         |до 10 діб|10 до 30 діб|до 10 діб|10 до 30 діб|
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Білгород-     | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|Дністровський   |     |      |     |      |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Бердянськ     | 0,035 |  0,063  | 0,0035 |  0,0063  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Дніпро-Бузький  | 0,016 |  0,025  | 0,0016 |  0,0025  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Іллічівськ    | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Маріуполь     | 0,035 |  0,063  | 0,0035 |  0,0063  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Миколаїв     | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|(морський)    |     |      |     |      |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Одеса       | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Севастополь    | 0,043 |  0,063  | 0,0043 |  0,0077  |
|(морський     |     |      |     |      |
|торговельний,   |     |      |     |      |
|рибний)      |     |      |     |      |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Феодосія     | 0,043 |  0,06  | 0,0043 |  0,006  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Херсон (морський) | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Южний       | 0,022 |  0,036  | 0,0022 |  0,0036  |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Ялта       | 0,035 |  0,063  | 0,0035 |  0,0063  |
------------------------------------------------------------------
 
 ----------------
 Примітки: 1. Судна групи Б, В, Г, Д та Е звільняються від сплати
       санітарного збору.
 
      2. У портах, які не мають технічних засобів  для
       прийняття всіх  забруднень,  санітарний  збір не
       справляється.
{ Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 769
( 769-2008-п ) від 20.08.2008 }
 
   37. Суднам, що обладнані природоохоронним устаткуванням для
повної утилізації всіх видів суднових відходів і забруднень та
мають міжнародне свідоцтво про запобігання забрудненого моря
нафтою, стічними водами і свідоцтво про запобігання забрудненню
сміттям (екологічно чистим), надається знижка у сплаті санітарного
збору в розмірі 50 відсотків.
 
   38. У разі коли санітарний збір не справляється, порядок
платежів за прийняття забруднень регулюється Мінтрансом.
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 2000 р. N 1544
 
               ПЕРЕЛІК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 1996 р.
N 442 ( 442-96-п ) "Про затвердження Положення про портові збори"
(ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 302).
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р.
N 989 ( 989-97-п ) "Про внесення доповнень до Положення про
портові збори, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 квітня 1996 р. N 442" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 37, с. 14).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 1997 р.
N 1364 ( 1364-97-п ) "Про внесення зміни до Положення про портові
збори" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 50, с. 90).
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 червня 1998 р.
N 847 ( 847-98-п ) "Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України з питань портових зборів" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 23, ст. 846).
 
   5. Постанова  Кабінету Міністрів України від 24 березня
1999 р. N 445 ( 445-99-п ) "Про внесення змін і доповнень до
Положення про портові збори" (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 12, ст. 481).
 
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 1999 р.
N 1929 ( 1929-99-п ) "Про внесення зміни до Положення про портові
збори" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2104).
 
   7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2000 р.
N 700 ( 700-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до Положення
про портові збори" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 17,
ст. 716).




<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.



Новые документы




NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner