Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 384 від 05.10.2000

Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
 
 N 384 від 05.10.2000         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 листопада 2000 р.
                   за N 815/5036
 
 
   Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення
     контролю і отримання ліцензій за експортними,
        імпортними та лізинговими операціями
 
 
   Керуючись розділом III Декрету Кабінету Міністрів України
"Про систему валютного регулювання і валютного контролю" ( 15-93 )
та статтями 7 і 44 Закону України "Про Національний банк України"
( 679-14 ), та з метою посилення контролю за експортними,
імпортними  та  лізинговими  операціями  резидентів Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити зміни до Інструкції про порядок здійснення
контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та
лізинговими  операціями,  затвердженої  постановою  Правління
Національного банку України від 24.03.99 N 136 ( z0338-99 ) зі
змінами та доповненнями та зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 28.05.99 за N 338/3631 (додаються).
 
   2. Контроль за виконанням постанови покласти на директора
Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) і директора
Департаменту валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).
 
   3. Ця постанова набирає чинності через десять днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                        Затверджено
                    Постанова Правління
                    Національного банку України
                    05.10.2000 N 384
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 листопада 2000 р.
                   за N 815/5036
 
    Зміни до Інструкції про порядок здійснення контролю
     і отримання ліцензій за експортними, імпортними
          та лізинговими операціями
              ( z0338-99 )
 
   1. У преамбулі слова та цифри "постанови Кабінету Міністрів
України від 07.11.98 N 1753 ( 1753-98-п ) "Про внесення змін і
доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1994 р. N 882" замінити словами та цифрами "постанови Кабінету
Міністрів України від 28.12.94 N 882 ( 882-94-п ) "Про порядок
віднесення  операцій  резидентів  при  здійсненні   ними
зовнішньоекономічної  діяльності  до  договорів  виробничої
кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та
фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів
спеціального призначення" (зі змінами і доповненнями)".
 
   2. Абзац одинадцятий пункту 1.1 доповнити такими словами:
   "(відповідно до  Указу  Президента України від 04.10.94
N 567/94 ( 567/94 ) "Про  застосування  Міжнародних  правил
інтерпретації комерційних термінів" (зі змінами та доповненнями)
при укладенні резидентами  договорів  застосовуються  правила
ІНКОТЕРМС ( 988_007, v0a23697-90 ), підготовлені Міжнародною
торговою палатою)".
 
   3. Пункт 1.1 доповнити абзацами такого змісту:
   "Здійснення поставки - дата виконання нерезидентом  усіх
зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором.
   Реєстр ВМД - реєстр увізних або вивізних вантажних митних
декларацій,  на  підставі  яких  продукція, що експортується
(імпортується, передається в лізинг), перетнула митний кордон
України. Реєстр отримується банком від відповідного митного органу
в порядку, установленому чинним законодавством України".
 
   4. Абзац другий пункту 1.5 викласти в такій редакції:
   "Обов'язковою умовою  для отримання ліцензії є наявність
остаточного висновку Державної податкової адміністрації України
про можливість продовження цих строків за зовнішньоекономічними
договорами резидентів, визначеними статтею 6 Закону України "Про
порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ).
Без виконання зазначеної умови клопотання про отримання ліцензії
Національний банк України не розглядатиме".
 
   5. Пункт 1.7 викласти в такій редакції:
   "1.7. Якщо спеціальними законами України встановлені строки
розрахунків, які відрізняються від визначених статтями 1 і 2
Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній
валюті" ( 185/94-ВР ), то банк при здійсненні контролю  за
дотриманням  резидентом  цих  строків  керується нормами цих
законодавчих актів".
 
   6. Доповнити розділ 1 пунктом 1.8 такого змісту:
   "1.8. Допускається  зменшення  суми  валютної  виручки
(лізингових платежів) на суму комісійних винагород, яку утримали
банки-нерезиденти за проходження платежу через їх рахунки, якщо
оплата  резидентом  цих  винагород  передбачена  експортним
(лізинговим) договором і підтверджена відповідним банківським
документом  (підтвердження  не  вимагається,  якщо  комісійна
винагорода не перевищує 50 доларів США або еквівалент цієї суми в
іншій іноземній валюті).
   Допускається отримання резидентом товару (об'єкта лізингу) на
суму, що зменшена на суму комісійних винагород, яку утримали
банки-нерезиденти за проходження платежу через їх рахунки, якщо
оплата резидентом цих винагород передбачена імпортним (лізинговим)
договором  і  підтверджена відповідним банківським документом
(підтвердження не вимагається, якщо комісійна винагорода  не
перевищує 50 доларів США або еквівалент цієї суми в іншій
іноземній валюті)".
 
   7. Пункт 2.4 виключити.
 
   8. Пункт 2.5 уважати пунктом 2.4 і викласти в такій редакції:
   "2.4. Якщо відповідно до чинного законодавства України ВМД на
продукцію, яка вивозиться з митної  території  України,  не
оформляється (вивозиться продукція у сумі, що не перевищує 100
доларів США), то банк після надходження згідно з експортним
договором виручки за цю продукцію на користь резидента знімає таку
експортну операцію з контролю".
 
   9. Доповнити розділ 2 пунктом 2.5 такого змісту:
   "2.5. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на
контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за
експортною  операцією  резидента повністю здійснюється шляхом
поставки товару, то після отримання банком від резидента копії
документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк
знімає цю експортну операцію з контролю.
   Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на
контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за
експортною  операцією  резидента частково здійснюється шляхом
поставки товару, то після отримання банком від резидента копії
документа, згідно з яким унесені зміни до цього договору, банк
здійснює контроль за своєчасністю розрахунків лише щодо тієї
частини договору, яка передбачає розрахунки в грошовій формі".
 
   10. Пункт 3.3 викласти в такій редакції:
   "3.3. Банк знімає імпортну операцію резидента з контролю
після пред'явлення останнім документа, який згідно з умовами
договору засвідчує здійснення нерезидентом поставки продукції,
виконання робіт, надання послуг.
   Якщо цим документом є ВМД, то банк знімає операцію з контролю
за наявності інформації про цю операцію у реєстрі ВМД.
   Крім реєстру ВМД, підставою для зняття операції з контролю
може бути письмове повідомлення іншого банку, якому митний орган
помилково надіслав інформацію про цю операцію резидента, про
отримання такого реєстру, засвідчене підписом відповідальної особи
і печаткою банку (у повідомленні зазначаються номер і дата
реєстру, уся наявна в реєстрі інформація про операцію резидента).
   Для підтвердження факту отримання резидентом послуг  від
міжнародних інформаційних і платіжних систем використовуються
відповідні договори, рахунки на оплату послуг, документи, які
формує платіжна система після здійснення взаєморозрахунків, тощо".
 
   11. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:
   "4.4. Банк знімає з контролю лізингову операцію, за якою
резидент  є  лізингоодержувачем,  після пред'явлення останнім
документа, що згідно з умовами договору засвідчує здійснення
нерезидентом поставки об'єкта лізингу.
   Якщо цим документом є ВМД, то банк знімає операцію з контролю
у разі наявності інформації про цю операцію в реєстрі ВМД.
   Крім реєстру ВМД, підставою для зняття операції з контролю
може бути повідомлення, що зазначене в абзаці третьому пункту 3.3
цієї Інструкції".
 
   12. Абзац другий пункту 4.5 і пункт 4.7 виключити.
 
   13. Розділ 5 "Порядок одержання ліцензії" викласти в такій
редакції:
   "5. Порядок отримання ліцензії
   5.1. Ліцензії  за  експортною,  імпортною  та лізинговою
операціями надаються центральним апаратом Національного банку
України (далі - центральний апарат).
   5.2. Для отримання ліцензії за експортною, імпортною та
лізинговою операціями резидент має подати до центрального апарату
такі документи:
   заяву за  довільною  формою  з обгрунтуванням потреби в
перевищенні законодавчо встановлених строків розрахунків, яка
обов'язково має містити повну назву, місцезнаходження (повну
адресу), код за ЄДРПОУ резидента; реквізити банку, через який
здійснюються розрахунки за договором; назву, місцезнаходження
(повну адресу) нерезидента; номер і дату договору, номер і дату
ВМД або платіжних документів (за їх наявності на день подання
заяви), суму заборгованості та строк перевищення законодавчо
встановленого строку розрахунків;
   висновок, зазначений в абзаці другому пункту  1.5  цієї
Інструкції;
   копію договору з нерезидентом, який має містити повну адресу
та банківські реквізити контрагентів. Якщо договір укладений
іноземною мовою, то резидент подає нотаріально засвідчений його
переклад українською мовою;
   копію ВМД, якщо експортується продукція (об'єкт лізингу), а в
разі експорту робіт (послуг, прав інтелектуальної власності) -
копію підписаного акта або іншого документа,  що  засвідчує
виконання робіт, надання послуг, експорт прав інтелектуальної
власності (за лізинговим договором копія ВМД подається лише тоді,
коли  резидент  - лізингодавець звертається за ліцензією на
перевищення строків, установлених раніше наданими за цим договором
ліцензіями).  Копії ВМД, текст яких неможливо прочитати, до
розгляду не приймаються;
   копії документів, що засвідчують дату здійснення авансового
платежу або виставлення векселя на користь нерезидента, або
здійснення банком платежу на користь нерезидента при застосуванні
розрахунків у формі документарного акредитива (при імпортних або
лізингових операціях, якщо лізингоодержувачем є резидент);
   копію довідки Міністерства економіки України про відсутність
у  резидента  та  нерезидента  обмежень  на  здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, передбачених статтею 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), та про
відповідність договору вимогам чинного законодавства України.
   5.3. Законодавчо  встановлений  строк  розрахунків  за
експортною, імпортною та лізинговою  операціями  або  строк,
установлений відповідно до раніше отриманих ліцензій за цими
операціями, продовжується з дати, що зазначена у  висновку,
передбаченому в абзаці другому пункту 1.5 цієї Інструкції.
   5.4. За договором лізингу, за яким резидент є лізингодавцем і
строк розрахунків за яким перевищує законодавчо встановлений,
центральний апарат надає першу ліцензію лише за умови, що митне
оформлення об'єкта лізингу ще не відбулося. Якщо резидент приховав
від центрального апарату факт митного оформлення об'єкта лізингу,
то ліцензія підлягає скасуванню з дня її надання та обов'язковому
поверненню центральному апарату протягом десяти днів з  дня
отримання резидентом повідомлення про скасування ліцензії.
   У цьому  разі  центральний  апарат  письмово  повідомляє
резидента, банк, територіальне управління Національного банку
України (далі - Управління) за місцем реєстрації банку  та
Управління за місцем реєстрації резидента (якщо це не одне й те
саме Управління) про скасування ліцензії та його причину.
   Отримавши таке  повідомлення,  резидент  зобов'язаний  у
десятиденний строк повернути  центральному  апарату  оригінал
ліцензії.
   5.5. Центральний  апарат  розглядає  документи,  подані
резидентом, протягом 20 робочих днів з часу отримання повного
пакета документів і надає резиденту ліцензію або відмовляє у її
наданні із зазначенням причин відмови в письмовій формі.
   5.6. Підставами для відмови в наданні ліцензії є:
   подання резидентами до центрального апарату документів, що
містять недостовірну інформацію;
   відсутність або невідповідність вимогам цієї Інструкції хоча
б одного з документів, зазначених у пункті 5.2 цієї Інструкції.
   5.7. Ліцензія оформляється на бланку Національного банку
України (додатки 1-4) у двох примірниках, один з яких (після
оплати послуг за надання ліцензії) надсилається резиденту поштою
або передається уповноваженій резидентом особі під розпис, другий
- береться на окремий облік центральним апаратом.
   Копії ліцензії центральний апарат передає  для  контролю
Управлінню за місцем реєстрації банку та Управлінню за місцем
реєстрації резидента (якщо це не одне й те саме Управління).
   Документи, зазначені в абзацах четвертому, п'ятому, шостому
пункту 5.2 цієї Інструкції, після оформлення ліцензії повертають
резиденту, а всі інші документи зберігаються згідно з установленим
Національним банком України порядком.
   5.8. Якщо  оформляється ліцензія на перевищення строків,
установлених у раніше наданих ліцензіях, то до її тексту після
інформації про підставу надання слід включити інформацію про
раніше надані ліцензії на перевищення законодавчо встановлених
строків розрахунків за цим договором (номер ліцензії, дата надання
ліцензії, реєстраційний номер, строк дії ліцензії).
   5.9. Резидент  самостійно  передає  банку копію ліцензії
протягом трьох банківських днів після її отримання. Банк не несе
відповідальності за порушення резидентом цієї умови.
   5.10. Надана ліцензія може скасовуватися з дня її видачі,
якщо після надання ліцензії буде встановлено, що подані резидентом
для отримання ліцензії документи містять недостовірну інформацію.
   У цьому  разі  центральний  апарат  письмово  повідомляє
резидента, банк, Управління за місцем реєстрації  банку  та
Управління за місцем реєстрації резидента (якщо це не одне й те
саме Управління) про скасування ліцензії і його причини.
   Отримавши таке  повідомлення,  резидент  зобов'язаний  у
десятиденний строк повернути  центральному  апарату  оригінал
ліцензії".
 
   14. Пункти 6.3 та 6.4 викласти в такій редакції:
   "6.3. Банк реєструє зазначені валютні операції своїх клієнтів
у спеціальних журналах (строк зберігання журналів - 10 років).
   Якщо журнали ведуться у паперовому вигляді, то всі аркуші
журналів мають нумеруватися, прошнуроватися. Журнал засвідчується
підписами керівника та головного бухгалтера і печаткою банку.
   Якщо журнали ведуться в електронному вигляді, то щоденно всі
нові записи чи записи, до яких уносилися зміни протягом цього
банківського  дня,  роздруковуються.  Роздруковані  сторінки
засвідчуються підписом керівника або іншої відповідальної особи.
До п'ятого числа кожного місяця роздруковані за попередній місяць
сторінки складаються за датами та формуються в брошури (брошури
прошнуровуються, засвідчуються підписами керівника та головного
бухгалтера, печаткою банку і зберігаються протягом 10 років). На
першій сторінці брошури зазначаються кількість сторінок, які
містить брошура, початкова та остання дати.
   6.4. Якщо  резидент здійснює авансовий платіж (попередню
оплату) у будь-якій формі або банк здійснює платіж на користь
нерезидента при застосуванні розрахунків у формі документарного
акредитива, або банк здійснює платіж на підставі пред'явленої
резидентом ВМД, інформація про яку відсутня у реєстрах ВМД, то
банк фіксує в журналі назву імпортера або лізингоодержувача,
постачальника продукції або лізингодавця, країну постачальника або
лізингодавця, суму перерахованих коштів і дату їх перерахування,
дату та номер договору, дату закінчення законодавчо встановлених
строків розрахунків, інформацію про надані за цим договором
резидента ліцензії, дату поставки продукції або об'єкта лізингу та
вартість поставленої продукції або об'єкта лізингу".
 
   15. Пункт 6.5 доповнити абзацом такого змісту:
   "Якщо в  платіжному  дорученні  банку-нерезидента  немає
посилання  на  договір,   на   виконання   якого   від
нерезидента-контрагента надійшли кошти, то банк має право вимагати
письмового пояснення від резидента або нерезидента-контрагента
щодо  віднесення  цих  коштів  до  конкретного  експортного
(лізингового)  договору  (якщо  пояснення  отримане  засобами
факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене
оригіналом)".
 
   16. Розділ 7 "Порядок надання інформації державним органам"
викласти в такій редакції:
   "7. Порядок надання інформації державним органам
   7.1. Банки надсилають усі передбачені цим розділом Інструкції
повідомлення до п'ятого числа кожного місяця, а повідомлення
згідно з пунктом 7.8 у визначені цим пунктом строки - податковим
органам за місцем реєстрації резидентів поштою з отриманням
поштового підтвердження про їх вручення адресату, а також на
магнітних  носіях  або  засобами  електронного  зв'язку.  У
повідомленнях обов'язково зазначаються повна назва, код за ЄДРПОУ
та місцезнаходження резидента.
   7.2. Якщо при знятті експортної операції резидента з контролю
(пункт 2.3 цієї Інструкції) банк виявить, що в реєстрах ВМД немає
інформації про цю операцію, то він в довільній формі повідомляє
про це податковий орган (стосується лише експорту резидентом
продукції, на яку відповідно до чинного законодавства України
оформляється ВМД).
   7.3. Якщо відповідно до чинного законодавства України ВМД на
продукцію, що експортується, не оформляється (пункт 2.4 цієї
Інструкції), то банк надає інформацію податковим органам згідно з
додатком 5.
   7.4. Якщо змінюються умови договору, що перебуває у банку на
контролі, унаслідок чого виконання нерезидентом зобов'язань за
експортною операцією повністю або частково здійснюється шляхом
поставки товару (пункт 2.5 цієї Інструкції), то банк у довільній
формі повідомляє про це податковий орган.
   7.5. Якщо резидент не оформляє акт (або інший документ), що
засвідчує отримання резидентом передплачених періодичних видань
(пункт 3.4 цієї Інструкції), то банк надає інформацію податковим
органам згідно з додатком 6.
   7.6. При отриманні банком  письмового  повідомлення  від
центрального апарату про скасування ліцензії (пункти 5.4 та 5.10
цієї Інструкції) банк у довільній формі повідомляє про  це
податковий орган.
   7.7. Якщо клієнт не  подав  банку  документи,  потрібні
останньому  для  з'ясування стану розрахунків за експортною,
імпортною або лізинговою операціями цього клієнта (пункт 6.1 цієї
Інструкції),  то  банк у довільній формі повідомляє про це
податковий орган.
   7.8. Банк,  клієнтом  якого  був резидент, при закритті
резидентом рахунку в цьому банку і переході його на обслуговування
в інший (пункт 6.8 цієї Інструкції) протягом трьох банківських
днів з дня закриття рахунку в довільній формі надає усю наявну в
нього інформацію про незавершені експортні, імпортні та лізингові
операції цього резидента податковому органу.
   7.9. При ненадходженні в законодавчо встановлені строки (або
строки, визначені в ліцензіях) виручки, товарів або об'єкта
лізингу банк надає податковим органам інформацію про виявлені у
звітному місяці факти порушень згідно з додатком 7 (у наступному
звітному місяці інформація про ці порушення уже не надається).
   Управлінню за місцем реєстрації банку інформацію про виявлені
факти порушень банк надає за встановленими Національним банком
України строками, порядком і формою.
   7.10. Якщо резидент подав банку документ, який засвідчує
прийняття судом рішення про задоволення позову резидента щодо
стягнення з нерезидента заборгованості, що виникла внаслідок
недотримання останнім  строків,  установлених  договором,  то
інформація,  що  передбачена  пунктом  7.9  цієї Інструкції,
податковому органу не надається, а Управлінню за місцем реєстрації
банку надається до часу стягнення з нерезидента заборгованості
згідно з рішенням суду.
   7.11. Управління доводять інформацію, отриману від банків, до
відома центрального апарату за встановленими Національним банком
України строками, порядком і формою".
 
   17. Додаток 1 з цієї Інструкції виключити.
 
   18. Додатки 2-8 вважати відповідно додатками 1-7.
 
   19. У додатках 1-4 до цієї Інструкції рядок "на підставі
_________________________________________ від ___________ N _____"
 (рішення Кабінету Міністрів України)
замінити рядком "на підставі _____________________________________
                (висновок, передбачений у пункті
_____________________ від _________ N ___".
1.5 цієї Інструкції)
 
   20. У додатку 5 до цієї Інструкції в таблиці назву графи
"Дата зарахування коштів на розподільчий рахунок" змінити на назву
"Дата зарахування коштів на поточний рахунок".
 
 Начальник Управління методології
 валютного регулювання               О.І.Мельникова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner