Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Постанова № 1469 від 27.09.2000

Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 27 вересня 2000 р. N 1469
                Київ
 
      Про організаційні заходи щодо функціонування
          системи державних закупівель
 
 
     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 200 ( 200-2001-п ) від 01.03.2001 
      N 819 ( 819-2003-п ) від 02.06.2003 
      N 1887 ( 1887-2003-п ) від 09.12.2003
      N  19 (  19-2006-п ) від 13.01.2006
      N 543 ( 543-2007-п ) від 21.03.2007
      N 676 ( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
  ( У тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх
   відмінках замінено словами "Міністерство економіки та з 
   питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку 
   згідно з  Постановою КМ N 819 ( 819-2003-п )  від 
   02.06.2003 )
 
 ( У тексті постанови слова "Міністерство економіки та з
  питань європейської інтеграції" в усіх відмінках замінено
  словами "Міністерство економіки" у відповідному відмінку
  згідно з Постановою КМ N 19 ( 19-2006-п ) від 13.01.2006 )
 
 
 
   З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   { Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   { Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   4. Державному комітетові статистики з 2001 року забезпечити
виконання робіт щодо державної статистичної звітності N 1-торги
(тендери) у межах коштів, які передбачаються у Державному бюджеті
України на проведення статистичних досліджень.
 
   5. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям (з урахуванням
зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих
бюджетів),  розпорядникам  коштів  державних цільових фондів,
Пенсійного фонду, державних кредитних ресурсів подавати Державному
комітетові статистики державну статистичну звітність за формою N
1-торги (тендери) у встановленому ним порядку.
 
 
   { Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   { Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   { Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   { Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 676
( 676-2007-п ) від 26.04.2007 }
 
 
   10. Ліквідувати  Міжвідомчу комісію з питань регулювання
закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб, утворену
постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. N 611
( 611-96-п ).
 
   11. Внести зміни та доповнення до деяких постанов Кабінету
Міністрів України (додаються).
 
   12. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
   13. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 вересня 2000 р. N 1469
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
   1. Абзац шостий пункту 3 Положення про державну наукову і
науково-технічну програму, затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 10 жовтня 1995 р. N 796 ( 796-95-п ) (ЗП
України, 1996 р., N 2, ст. 60), після слів "на конкурсних засадах"
доповнити словами "відповідно до законодавства".
 
   2. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 лютого
1996 р. N 266 ( 266-96-п ) "Про Порядок формування та розміщення
державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і
контролю за їх виконанням" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 239):
 
   а) у пункті 6 постанови слова "Уряду Автономної Республіки
Крим" замінити словами "Раді міністрів Автономної Республіки
Крим";
 
   б) у Порядку формування та розміщення державних замовлень на
поставку  продукції  для державних потреб і контролю за їх
виконанням, затвердженому зазначеною постановою:
 
   слово "Мінстат"  у  всіх  відмінках  замінити  словом
"Держкомстат" у відповідному відмінку;
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   "2. Верховна Рада України та інші центральні органи державної
влади України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська  та  Севастопольська  міські державні адміністрації,
державні підприємства, установи та організації, визначені Законом
України про Державний бюджет України, а також державні організації
та установи, уповноважені Кабінетом Міністрів України укладати
державні  контракти  з  виконавцями державного замовлення, -
потенційні державні замовники до 15 липня поточного року подають
Мінекономіки заявки на включення до проекту державних замовлень на
поставку продукції".
 
   3. В абзаці четвертому пункту 1 частини 7 розділу  VI
"Зовнішньоекономічні  зв'язки  та  підтримка  вітчизняного
товаровиробника" Концепції державної промислової політики України,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого
1996 р. N 272 ( 272-96-п  ),  слова  "проведення  тендерів
(міжнародних торгів) у разі здійснення імпортних закупівель за
рахунок бюджетних коштів" виключити.
 
   4. В абзаці четвертому пункту 4 постанови Кабінету Міністрів
України від 7 травня 1997 р. N 431 ( 431-97-п ) "Про розвиток
вітчизняного  виробництва  засобів  реабілітації  інвалідів"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 35) слова "на
умовах тендеру" замінити словами "на конкурсних засадах згідно із
законодавством".
 
   5. Пункт 6 Порядку формування, розміщення та проведення
операцій  з  матеріальними  цінностями  державного  резерву,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1997 р. N 1129 ( 1129-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 41, с. 60), викласти у такій редакції:
 
   "6. Постачальники  матеріальних  цінностей  до державного
резерву визначаються уповноваженим на це Кабінетом Міністрів
України органом виконавчої влади, що здійснює управління державним
матеріальним  резервом,  на  конкурсних  засадах  згідно  із
законодавством".
 
   ( Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200
( 200-2001-п ) від 01.03.2001 )
 
   ( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1887
( 1887-2003-п ) від 09.12.2003 )
 
   8. Пункт  18 розділу 5 "Виконання Національної програми
інформатизації" Положення про формування та виконання Національної
програми  інформатизації,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352 ( 1352-98-п )
(Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308), викласти у
такій редакції:
 
   "18. Проект, який передбачає закупівлю програмних і технічних
засобів  інформатизації  за  державні кошти, здійснюється на
конкурсних засадах відповідно до законодавства".
 
   9. У пункті 8 Порядку локалізації програмних  продуктів
(програмних  засобів)  для  виконання  Національної  програми
інформатизації, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 16 листопада 1998 р. N 1815 ( 1815-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 46, ст. 1693), слова "обсягом понад 100
тис. гривень" виключити, а після слів "на конкурсній основі"
доповнити словами "згідно із законодавством".
 
 
   { Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 543
( 543-2007-п ) від 21.03.2007 }
 
 
   11. Абзац сімнадцятий пункту 2 Положення про порядок надання
пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня
1999 р. N 825 ( 825-99-п ) "Про вдосконалення організаційної та
фінансової діяльності  Фонду  сприяння  молодіжному  житловому
будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 20, ст. 887), викласти у
такій редакції:
 
   "торги (тендер) - порядок здійснення конкурсного відбору
виконавців  замовлення  на  будівництво  (реконструкцію)  за
процедурами, встановленими законодавством".
 
   12. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1999 р. N 2244 ( 2244-99-п ) "Питання державного оборонного
замовлення" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2445):
 
   а) пункт 4 Порядку формування основних показників державного
оборонного замовлення, розміщення та коригування обсягів поставок
(закупівлі)  продукції,  виконання  робіт, надання послуг за
оборонним замовленням, внесення змін до укладених  державних
контрактів, а також порядку контролю за виконанням оборонного
замовлення, затвердженого зазначеною постановою, викласти у такій
редакції:
 
   "4. Використання державних коштів на закупівлю товарів, робіт
і  послуг  військового  призначення  іноземного  походження
здійснюється державними замовниками відповідно до законодавства";
 
   б) у пункті 3 Порядку проведення конкурсів (тендерів) з
вибору виконавців державного оборонного замовлення, затвердженого
зазначеною постановою:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
   "Суб'єкти підприємницької  діяльності,  які на конкурсній
основі вибрані  виконавцями  імпортних  поставок  (закупівлі)
озброєння,  військової та спеціальної техніки, інших товарів
військового призначення,  виконання  робіт,  надання  послуг,
здійснюють процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 );
 
   у абзаці другому слова "зазначені  торги  (тендери)  не
проводяться, а" виключити.
 
   13. В абзаці другому пункту 9 Положення про порядок передачі
права на завершення припинених будівництвом об'єктів  житла,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня
2000 р. N 168 ( 168-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 5, ст. 167), слова "відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 1 вересня 1998 р. N 1369 ( 1369-98-п ) "Про проведення
торгів (тендерів) у будівництві" із змінами та доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1998 р. N 2087 ( 2087-98-п ) замінити словами "згідно із
законодавством".
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 27 вересня 2000 р. N 1469
 
               Перелік
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р.
N 611 ( 611-96-п ) "Про заборону використання бюджетних коштів для
закупівлі товарів (робіт, послуг) іноземного походження".
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р.
N 786 ( 786-96-п ) "Про затвердження Положення про Міжвідомчу
комісію з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для
державних потреб".
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 р.
N 1497 ( 1497-96-п ) "Про Міжвідомчу комісію з питань регулювання
закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб".
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р.
N 694  (  694-97-п ) "Про організацію та проведення торгів
(тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)"
(Офіційний вісник України, 1997 р., число 28, с.41).
 
   5. Постанова  Кабінету Міністрів України від 24 вересня
1997 р. N 1058 ( 1058-97-п ) "Про створення єдиної системи
закупівель товарів (робіт, послуг) за рахунок коштів державного
бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під  гарантії
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 39, с. 30).
 
   6. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1997 р.
N 1149 ( 1149-97-п ) "Про внесення змін до складу Міжвідомчої
комісії з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для
державних потреб" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43,
с. 47).
 
   7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 р.
N 657 ( 657-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до деяких
постанов Кабінету Міністрів України з питань створення єдиної
системи державних закупівель товарів (робіт, послуг)" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 19, ст. 703).
 
   8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня
1998 р. N 675 ( 675-98-п ) "Про заходи щодо розвитку енергетичного
машинобудування".
 
   9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р.
N 1369  (  1369-98-п ) "Про проведення торгів (тендерів) у
будівництві" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1309).
 
   10. Абзац третій пункту 6 постанови Кабінету  Міністрів
України від 26 листопада 1998 р. N 1870 ( 1870-98-п ) "Про
забезпечення діяльності Державної акціонерної компанії "Українське
видавничо-поліграфічне об'єднання"  (Офіційний  вісник України,
1998 р., N 47, ст. 1732).
 
   11. Постанова Кабінету Міністрів України від 28  грудня
1998 р. N 2087 ( 2087-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до
деяких постанов Кабінету  Міністрів  України  щодо  державних
закупівель товарів (робіт, послуг)" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 52, ст. 1947).
 
   12. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 5 травня
1999 р. N 764 ( 764-99-п ) "Про деякі питання використання
позабюджетних  коштів  Державної  податкової  адміністрації"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 18, ст. 796).
 
   13. Постанова  Кабінету Міністрів України від 15 червня
1999 р. N 1043 ( 1043-99-п ) "Про оновлення парку автомобілів
центральними та місцевими органами виконавчої влади, установами та
організаціями, що належать до сфери їх управління та фінансуються
з державного бюджету" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 24,
ст. 1113).
 
   14. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р.
N 1342 ( 1342-99-п ) "Про внесення доповнення до постанови
Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р., N 611" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1529).
 
   15. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада
1999 р. N 2113 ( 2113-99-п ) "Про вдосконалення системи державних
закупівель" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2300).
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner